QUYỂN                                     Chính sách và quy định

Chương                                     700 - Học sinh

Tiêu đề                                      CHÍNH SÁCH - Các chất cấm

Mã luật                                      735-1

Trạng thái                                  Đang hoạt động

Thông qua                                 Ngày 12/06/2019

Sửa lần cuối                              Ngày 18/07/2023


Học sinh

Quy định 735-1

Các chất cấm

Các quy tắc quản lý các chất bị cấm bởi Học khu Quận Prince William (PWCS) được quy định trong quy định này và được tóm tắt trong "Quy tắc ứng xử".

Để đảm bảo sự an toàn và an khang của học sinh, nhân viên và những người khác trong khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động của trường, một số chất bị cấm trên bất kỳ tài sản nào của trường, tại các trạm xe buýt của trường, trên xe buýt của trường, tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học, bất kể hoạt động đó diễn ra ở đâu, và đi đến hoặc từ trường, hoặc tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học. Học sinh liên quan đến việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối ma túy (bất hợp pháp, theo toa và / hoặc qua quầy), rượu, chất gây say dạng hít, trông giống như vậy, giả dược hoặc đồ dùng, trong khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường, hoặc đến trường dưới ảnh hưởng của cùng một, có thể bị đình chỉ và / hoặc đuổi học. Ngoài ra, học sinh có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học vì sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất nói trên tại các điểm dừng xe buýt của trường hoặc trên tài sản công cộng hoặc tài sản mở cho sử dụng công cộng trong phạm vi 1,000 feet từ trạm xe buýt trường học. Tài sản của trường có nghĩa là bất cứ tài sản thuộc sở hữu hoặc thuê do Hội đồng trường, hoặc bất kỳ chiếc xe sở hữu hoặc thuê của Hội đồng trường, hoặc bất kỳ chiếc xe thuộc sở hữu, được thuê hoặc được điều khiển bởi, hoặc thay mặt cho Hội đồng trường. Phân phối bao gồm việc chuyển giao, chuyển nhượng, bán, trao đổi, trao đổi hàng hóa, hoặc quà tặng, của một chất bị cấm hoặc vật liệu có liên quan.

Học sinh cũng có thể bị xử lý kỷ luật vì hành vi liên quan đến các chất bị cấm xảy ra ngoài sân trường, nếu hành vi đó dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của trường, nếu hành vi đó được lên kế hoạch trong trường hoặc tại các hoạt động của trường, nếu hành vi đó xảy ra trong một hoạt động do trường tài trợ, nếu hành vi đó đe dọa sự an toàn hoặc an ninh của học sinh,  nhân viên, hoặc tài sản của trường, hoặc nếu hành vi đó có liên quan đến nhà trường.

 1. Ví dụ về các chất bị cấm

  Việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối bất kỳ chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan nào đều bị nghiêm cấm rõ ràng và vi phạm nghiêm trọng "Quy tắc ứng xử".

  Ví dụ về các chất bị cấm và đồ dùng liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn ở, rượu, bia không cồn, sản phẩm có cồn hoặc hộp đựng cồn; ma túy và chất bất hợp pháp; thuốc theo toa và thuốc không kê đơn; chất gây say đường hô hấp hoặc các chất khác hít vào với mục đích nhiễm độc; steroid đồng hóa; trông giống nhau hoặc giả dược của các mặt hàng nói trên; dụng cụ sử dụng ma túy hoặc rượu, và các sản phẩm thuốc lá hoặc hơi nicotine như được định nghĩa trong § 18.2-371.2 của Bộ luật Virginia.   

  Phụ huynh/người giám hộ của học sinh có nhu cầu cần thiết thuốc khi ở trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường, phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu bằng văn bản về hướng dẫn quan trọng cho liều lượng của thuốc cho y tá của trường hoặc viên chức khác của trường. Tất cả các thuốc này phải được ngay lập tức giao cho y tá trường hoặc nhân viên thích hợp và chỉ có thể được dùng bởi học sinh, hoặc là thuộc sở hữu của học sinh, với sự chấp thuận của y tá của trường hoặc nhân viên trường thích hợp. Các thủ tục quản lý thuốc được mô tả  trong

  Quy định 757-4, "Quản lý thuốc trong môi trường trường học".

  Bất kể các quy định  của  § 22.1-277.08 của Bộ luật Virginia, "Đuổi học học sinh vì một số tội phạm ma túy", không hội đồng trường nào được yêu cầu đình chỉ hoặc đuổi học bất kỳ học sinh nào có chứng nhận bằng văn bản hợp lệ về việc sử dụng dầu cannabidiol hoặc dầu THC-A do một học viên cấp theo tiểu mục B của § 54.1-3408.3 để sở hữu hoặc sử dụng loại dầu đó phù hợp với chương trình sức khỏe cá nhân của học sinh và tuân thủ quy định này.

   

 2. Đuổi học bắt buộc

  Mục 22.1-277.08 của Bộ luật Virginia yêu cầu Hội đồng Nhà trường đuổi học bất kỳ học sinh nào mà Hội đồng đã xác định là đã mang chất bị kiểm soát, chất được kiểm soát bắt chước hoặc cần sa, vào tài sản của trường hoặc đến một hoạt động do trường tài trợ. Tuy nhiên, hiệu trưởng, SMAPD hoặc Hội đồng trường sẽ có thẩm quyền sửa đổi hình thức kỷ luật khi có hoàn cảnh đặc biệt, dựa trên thực tế của một tình huống cụ thể. Các trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí theo luật định được quy định tại § 22.1-277.06 (C) của Bộ luật Virginia, như được mô tả trong Quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh." Không có nội dung nào trong § 22.1-277.08 của Bộ luật Virginia hoặc quy định này được hiểu là yêu cầu đuổi học học sinh bất kể thực tế của tình huống cụ thể. Học sinh vi phạm pháp luật sẽ được chuyển đến chính quyền địa phương để có hành động thích hợp trong hệ thống tư pháp hình sự hoặc tội phạm vị thành niên.

  Danh sách các chất và đồ dùng bị cấm mà học sinh có thể bị đuổi học theo các quy tắc của PWCS rộng hơn danh sách các chất bị cấm mà luật pháp bắt buộc đuổi học. Ngay cả khi các chất bị cấm hoặc vật liệu có liên quan, không thuộc các loại chất bị cấm bởi pháp luật, Hội đồng Trường nghiêm cấm việc chiếm hữu, sử dụng, nhận, hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất bị cấm hoặc đồ dùng cá nhân.

  Trong một số trường hợp, có thể có một câu hỏi về việc liệu một chất hoặc đồ vật có bị coi là bị cấm hay không. Bản chất và sự xuất hiện của các chất hoặc vật liệu có liên quan, mục đích của nó, và làm thế nào nó được sử dụng, hoặc dự định sẽ được sử dụng, thì được xem xét khi quyết định nếu chất hoặc vật liệu đảm bảo một đề nghị kỷ luật lên đến và bao gồm cả đuổi học.
 3. Nghĩa vụ báo cáo các chất bị cấm

  Tất cả nhân viên và học sinh của PWCS được yêu cầu thông báo ngay cho hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng, bất kỳ nhân viên an ninh cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên hoặc nhân viên khác của trường nếu họ có lý do để tin rằng có hoặc có khả năng tồn tại các chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan trong trường, trên sân trường, trên xe buýt của trường,  tại các điểm dừng xe buýt, trên đường đến hoặc từ trường, hoặc tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học. Học sinh có kiến thức như vậy nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc sự hiện diện dự kiến của các chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan có thể là đối tượng bị xử lý kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng phải giữ thẩm quyền tương xứng để hành động ngay lập tức trong phạm vi của chính sách của bộ phận trường học để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Các nguồn lực của bộ phận trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ có sẵn để hỗ trợ hiệu trưởng trong hành động này. Bất kỳ chất nào bị ban giám hiệu nhà trường thu giữ sẽ được ghi lại trên mẫu Hồ sơ tịch thu, chuyển nhượng và xử lý tài sản (Tệp đính kèm).

 4. Hậu quả bổ sung của vi phạm chất bị cấm

  Việc đình chỉ lạm dụng chất gây nghiện cũng sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức trong tối thiểu 30 ngày theo lịch kể từ khi tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (đội thể thao, câu lạc bộ và tất cả các hoạt động khác do trường tài trợ), bao gồm cả thực hành. Một học sinh bị đình chỉ học trong một thời gian dài hơn 30 ngày hoặc bị đuổi học khỏi trường vì tội lạm dụng thuốc không được phép tham gia vào các hoạt động trường như vậy và không được phép vào trên tài sản của trường hay tại các hoạt động liên quan đến trường trong thời hạn đình chỉ hoặc đuổi học.

Phó Giám đốc Học khu về Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

 

Tham khảo

735-1 - QUY ĐỊNH - Tệp đính kèm I - Hồ sơ tịch thu, chuyển nhượng và xử lý tài sản

734 - CHÍNH SÁCH - Trang phục và ngoại hình của học sinh

745-1 QUY ĐỊNH -Đình chỉ dài hạn hoặc Đuổi học học sinh

745-4 - QUY ĐỊNH - Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Nhà trường đối với Phiên điều trần Khiếu nại về việc đuổi học Học sinh