R295-3 PWCS Virtual Classroom

Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Hệ thống máy tính và Dịch vụ mạng - Lớp học ảo PWCS

Thông qua: 9 tháng 12 năm 2020

Quản trị trường học

QUY ĐỊNH: 295-3

HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ DỊCH VỤ MẠNG - LỚP HỌC ẢO PWCS

 

Mục đích của quy định này là phác thảo những kỳ vọng cho học sinh, phụ huynh và nhân viên trong việc sử dụng và ứng dụng học tập trong môi trường lớp học ảo và thúc đẩy tính bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân (PII) về học sinh trong các cài đặt này. Liên quan đến đại dịch COVID-19 toàn cầu và việc chuyển sang học tập ảo của hầu hết các bộ phận trường học trong cả nước, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (ED) đã cung cấp hướng dẫn hỗ trợ việc sử dụng học tập ảo trong COVID-19. ED đã khuyên rằng FERPA "không... nhằm can thiệp vào khả năng của một trường học, hoặc của giáo viên lớp học, để thực hiện những gì thường được coi là các hoạt động và chức năng giáo dục bình thường và hợp pháp. Do đó, một cách tiếp cận chu đáo, thông thường và linh hoạt là cần thiết trong việc đánh giá tác động của một số hoạt động trong lớp học đối với quyền riêng tư của học sinh và ngược lại. Tuy nhiên, nhân viên được khuyên thông qua quy định này, để tránh việc tiết lộ PII lấy từ hồ sơ học sinh trong quá trình giảng dạy trực tiếp và biên tập lại bất kỳ thông tin nào như vậy từ các bản ghi âm hướng dẫn trước khi cung cấp cho chúng để hướng dẫn theo yêu cầu.

 

PWCS cũng khẳng định bảo vệ bản quyền đối với việc sử dụng, sử dụng lại hoặc tiết lộ nội dung của các bài học ảo và qua các bản ghi nội dung đó. Các tài liệu như vậy có thể không được sử dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng giáo dục của học sinh PWCS hiện tại mà không có sự cho phép trước của PWCS.

 

Hướng dẫn sau đây về các lớp học ảo sẽ được PWCS sử dụng trong đại dịch COVID-19 và dự kiến sẽ được tuân theo bởi tất cả các bên liên quan của PWCS:

 1. Trách nhiệm của phụ huynh / người giám hộ hợp pháp trong các bài học / cuộc họp ảo

  1. Nhận ra rằng các hoạt động trong lớp học bình thường có thể dẫn đến việc tiết lộ PII vô tình, như một thực tiễn tốt nhất, PWCS không khuyến khích "những người không phải là học sinh quan sát các lớp học ảo trong trường hợp PII từ hồ sơ giáo dục của học sinh, trên thực tế, được tiết lộ trong các lớp học ảo như vậy." Xem FERPA và Học tập ảo trong COVID-19, ED, Văn phòng Chính sách bảo mật của học sinh, ngày 30 tháng 3 năm 2020.
  2. Kỳ vọng hành vi của PWCS đối với khách truy cập vào lớp học ảo bao gồm:

   1. Cấm ghi âm và/hoặc đăng video hoặc hình ảnh hướng dẫn ảo của bất kỳ ai, kể cả học sinh trong lớp.
   2. Yêu cầu người lớn trong nhà có thể hỗ trợ học sinh công nghệ của họ nếu cần thiết, nhưng nên im lặng trong thời gian học và không hoạt động như một người đồng tham gia trong lớp học, trừ khi được giáo viên mời làm như vậy hoặc nếu sự tham gia này được ban giám hiệu nhà trường chấp thuận trước.
   3. Cấm cho phép tội phạm tình dục đã bị đăng ký xem hoặc tham gia vào lớp học ảo.
   4. Cấm sử dụng thông tin đăng nhập của học sinh để đạt được hoặc cố gắng truy cập vào các lớp học ảo mà đứa trẻ không đăng ký.
  3. Một thông báo cho phụ huynh thông báo cho họ về việc cấm ghi lại các hướng dẫn trên lớp sẽ được gửi bởi Văn phòng Truyền thông hàng năm.
 2. Theo PWCS , trách nhiệm của học sinh trong các bài học ảo "khi sử dụng công nghệ cho các bài học trên lớp ảo, học sinh được yêu cầu tuân thủ "Quy tắc ứng xử" và theo "Hướng dẫn sử dụng được chấp nhận" - Công nghệ viễn thông (internet, hội nghị truyền hình, thư điện tử, v.v.). Học sinh cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn được xác định bởi Chính sách 295, "Tiêu chuẩn cho hệ thống máy tính và dịch vụ mạng", Quy định 295-1, "Hệ thống máy tính và Dịch vụ mạng - Chính sách sử dụng có trách nhiệm và an toàn Internet của PWCS" và Quy định 295-2, "Phát triển và Triển khai trang web".


  1. Để đảm bảo học sinh tham gia và giáo viên có thể đáp ứng nhu cầu của học sinh, máy ảnh dự kiến sẽ được bật bất cứ khi nào có thể hoặc có thể thực hiện được. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, liên quan đến môi trường, nhu cầu cá nhân hoặc công nghệ của họ, làm cho sự hiện diện trên máy ảnh không thực tế được yêu cầu trao đổi với giáo viên và / hoặc quản trị viên trường học của họ để có thể được bố trí tiện nghi để đảm bảo học sinh sẽ được tham gia đúng cách và tham gia vào các bài học trong khi không hiển thị cho giáo viên.
  2. Micro phải bị tắt tiếng trừ khi được giáo viên yêu cầu bật tiếng.
  3. Chỉ tham dự các lớp học ảo được chỉ định.
  4. Không chia sẻ ID cuộc họp ảo và/hoặc mật khẩu với những người không có trong lớp của bạn.
  5. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào các ứng dụng có tên của bạn (nhà có nhiều hơn một đứa trẻ).
  6. Thường xuyên đăng nhập vào hệ thống quản lý học tập để xem lại lịch học ảo của bạn cho những ngày học đồng bộ.
  7. Hiển thị tên trong lớp học ảo và hệ thống quản lý học tập chỉ nên là tên hợp pháp hoặc ưa thích như được liệt kê trong hệ thống thông tin học sinh.
  8. Kiểm tra hệ thống thông tin học sinh cho điểm số của bạn; hệ thống quản lý học tập được giáo viên sử dụng để phản hồi và tiến độ khóa học.
 3. Trách nhiệm của giáo viên trong các bài học / cuộc họp ảo

  1. Giáo viên phải cung cấp một lựa chọn theo yêu cầu cho học sinh để được hướng dẫn tiêu chuẩn. Đây có thể là bản ghi âm hướng dẫn trực tiếp, nội dung được ghi âm trước do giáo viên tạo hoặc được cung cấp bởi một nguồn khác (chẳng hạn như video hướng dẫn đã được phê duyệt, PowerPoint, tệp âm thanh hoặc trang web).
  2. Khi lên lịch các bài học / cuộc họp ảo, giáo viên phải bật xác thực. Ngoại lệ chỉ có thể được thực hiện trong những trường hợp hạn chế, chẳng hạn như đối với diễn giả khách mời, hội nghị phụ huynh, v.v.
  3. Khi lên lịch các bài học / cuộc họp trên lớp ảo, giáo viên có thể sử dụng một trong các cách tiếp cận sau đây với tài khoản PWCS của họ:

   1. Sử dụng tích hợp Zoom trong Canvas
   2. Đăng bài học trên lớp / liên kết cuộc họp trên trang chủ khóa học
   3. Lên lịch cuộc họp dưới dạng bài tập chưa được phân loại
   4. Liên kết cuộc họp sau thông báo khóa học
  4. Các bài học trên lớp ảo được ghi lại được tải lên để xem sau, bởi học sinh và không phải học sinh, phải được chỉnh sửa để loại trừ bất kỳ cảnh quay nào có chứa PII và tuân thủ FERPA. PII có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tiết lộ điểm số của học sinh; hình ảnh học sinh bị thương, bị tấn công, nạn nhân, ốm đau hoặc cấp cứu sức khỏe; thuyết trình của học sinh; hình ảnh của một học sinh vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang; hoặc hình ảnh của một học sinh tham gia vào hành vi mà hành động kỷ luật đang chờ xử lý, đã được thực hiện hoặc sẽ có kết quả hợp lý.
  5. Các bài học ảo được ghi lại sẽ chỉ hiển thị màn hình chung của giáo viên.
  6. Các bài học, hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình ảo được ghi lại của hệ thống quản lý học tập hoặc thông tin liên lạc của học sinh sẽ không được đăng trên bất kỳ trang web truyền thông xã hội nào.
  7. Các lớp học ảo sẽ không được phát trực tiếp trên Facebook hoặc YouTube (hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông công cộng nào khác) mà không có sự cho phép đặc biệt.
  8. Các bài học trên lớp ảo được ghi lại phải được lưu vào Đám mây (ví dụ: Microsoft Stream, OneDrive) hoặc hệ thống quản lý học tập.
  9. Các bài học trên lớp ảo được ghi lại phải có thể truy cập được, bao gồm cả phụ đề đóng. Tất cả các bản ghi âm ảo phải được xem xét toàn bộ để đảm bảo chú thích đóng không phiên âm bài học không chính xác (ví dụ: tục tĩu, v.v.).
  10. Tất cả các tài liệu (ví dụ: video trực tuyến, hình ảnh, v.v.) được chia sẻ trong một bài học ảo phải tuân thủ Quy định 291-1, "Bản quyền".

Một bản sao của một bài học trên lớp học ảo là một bản ghi PWCS. Mặc dù hồ sơ như vậy thường có thể bị xóa khi nó không còn hữu ích về mặt hành chính, hồ sơ có thể phải chịu thời gian lưu giữ lâu hơn nếu nó được sử dụng cho một mục đích khác ngoài hướng dẫn theo yêu cầu như bằng chứng trong thủ tục kỷ luật. Các bản ghi âm như vậy cũng có thể bị tiết lộ theo Đạo luật Tự do Thông tin Virginia, FERPA hoặc lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh khám xét.

Phó Tổng Giám thị Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham chiếu Chéo

Hướng dẫn nội bộ nền tảng học tập ảo (mạng nội bộ nhân viên)

Quy tắc ứng xử của học sinh

THÔNG BÁO 651-2-1 - Hướng dẫn hỗ trợ học sinh từ xa, tương tác sức khỏe tâm thần và sức khỏe với học sinh (Thay đổi khẩn cấp do Lịch học sửa đổi COVID-19) (yêu cầu đăng nhập)

295 - CHÍNH SÁCH - Tiêu chuẩn cho Hệ thống máy tính và Dịch vụ Mạng

295-1 - QUY ĐỊNH - Hệ thống máy tính và Dịch vụ Mạng - Chính sách sử dụng có trách nhiệm và an toàn mạng của PWCS

295-2 - QUY ĐỊNH - Phát triển và Triển khai trang web