Thông qua: 31/07/2019

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 403.09-4

TƯỜNG LEO VÀ THỪNG LEO

 1. Mục đích

  Mục đích của quy định này là thiết lập các thủ tục lập kế hoạch, kiểm tra, bảo trì và kiểm toán các tường leo và dây thừng leo (climbing wall and rope) cho các trường của Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS). Quy định này bao gồm các trách nhiệm của Bộ phận Trường học trong việc cung cấp vị trí địa điểm và thiết bị để làm tường leo và thừng leo để hướng dẫn sử dụng trong các trường của PWCS. Tài liệu này bao gồm các bước cần thiết để được phê duyệt cho bất kỳ thiết bị mới nào và nâng cấp các thiết bị hiện có. Việc phát triển một hoạt động thành công cho học sinh cần có kế hoạch cẩn thận. Tạo ra một khu vực hoạt động đầy thử thách, phù hợp với lứa tuổi và dễ tiếp cận, an toàn, có thể bảo trì và vẫn mang lại sự phấn khích cho học sinh là mục tiêu của chúng tôi. Giám sát là một thành phần quan trọng đối với chương trình an toàn của các tường leo và thừng leo.

 2. Thủ tục

  1. Yêu cầu
   1. Các trường học phải có sự phê duyệt trước về vị trí địa điểm thông qua Văn phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ An ninh và Dịch vụ Cơ sở vật chất trước khi đặt tường hoặc thừng leo . (Xem tệp đính kèm I.)
   2. Tất cả các vị trí đặt tường và thừng leo (mới và hiện có) đều phải tuân theo quy định này.
   3. Tất cả các tường leo và thừng leo phải tuân thủ các hướng dẫn hiện hành của Ủy ban An toàn các Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) và các tiêu chuẩn của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM).
   4. Tất cả các bức tường leo và thừng leo phải được lắp đặt theo kế hoạch và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
   5. Tất cả các bức tường leo và thừng leo phải được nhân viên PWCS kiểm tra, bảo trì và sửa chữa một cách thường xuyên.
   6. Tất cả những người mua thiết bị, người lắp đặt, thanh tra viên và bất kỳ nhân viên nào thực hiện sửa chữa phải đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về tường leo và thừng leo công cộng từ CPSC và ASTM F-1487.
 3. Tường leo - Lắp đặt, sử dụng và an toàn

  1. Lắp đặt

   1. Tất cả các tường leo phải có các tấm 4 'x 8' hoặc 4 'x 10'. (Xem Tệp đính kèm II.)
   2. Tường leo gắn vào tường bên trong nhà: Phải tuân theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Phương pháp xuyên tường phải được sử dụng. Việc khoan tường chỉ được thực hiện bởi nhân viên của Văn phòng Dịch vụ Cơ sở vật chất hoặc các nhà thầu đã được phê duyệt.
   3. Tường leo gắn vào tường bên ngoài: Phải tuân theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Không được sử dụng phương pháp gắn xuyên tường. Việc khoan tường chỉ được thực hiện bởi nhân viên của Văn phòng Dịch vụ Cơ sở vật chất hoặc các nhà thầu đã được phê duyệt.
   4. Thảm an toàn phải được lắp đặt sao cho nó sẽ được gắn vào tường dưới khu vực sẽ được sử dụng để ngăn chặn sự di chuyển trong quá trình sử dụng.
   5. Tường phải bao gồm các tấm một mảnh (4 'x 8' hoặc 4 'x 10') được làm để sử dụng cho leo trèo và di chuyển từ tấm này sang tấm khác. Không có giới hạn về số lượng tấm có thể được sử dụng. Tường không được cao quá 10 feet.
  2. Sử dụng
   1. Tường leo sẽ được sử dụng để hỗ trợ chương trình giáo dục thể chất của
   2. Nhân viên giáo dục thể chất PWCS sẽ được hướng dẫn thích hợp trước khi cho phép học sinh sử dụng tường leo cho lớp học.
   3. Sự giám sát thích hợp phải luôn được cung cấp bởi giáo viên và / hoặc trợ lý giáo viên.
   4. PWCS khuyến nghị rằng việc hướng dẫn và sử dụng tường leo được hạn chế đối với học sinh từ lớp hai trở lên.
  3. An toàn
   1. Thảm an toàn, được lắp đặt để gắn vào tường, phải được lắp đặt để gấp lại để đảm bảo an toàn cho phần leo lên của tường, khi tường không được sử dụng.
   2. Khi tường leo không được sử dụng, thảm phải được gấp lại dựa vào các tấm và được cố định bằng dây chằng có khóa được chỉ định.
   3. Một tấm biển sẽ được hiển thị cho biết, "BỨC TƯỜNG NÀY ĐÃ ĐÓNG CỬA."
 4. Thừng leo - Lắp đặt, sử dụng và an toàn

  1. Lắp đặt
   Thừng leo phải được cố định ở cả hai đầu và không có khả năng được lặp lại trên chính nó, tạo ra một đường kính vòng lặp bên trong lớn hơn năm inch.
  2. Sử dụng
   1. Thừng leo sẽ được sử dụng để hỗ trợ chương trình giáo dục thể chất PWCS.
   2. Nhân viên giáo dục thể chất PWCS sẽ được hướng dẫn thích hợp trước khi cho phép học sinh sử dụng thừng leo cho lớp học.
   3. Sự giám sát thích hợp phải được cung cấp bởi giáo viên và / hoặc trợ lý giáo viên mọi lúc.
   4. Học sinh sẽ bị giới hạn đi lên tới các độ cao sau đây trong khi leo lên thừng:
    1. Trường tiểu học - 10 feet
    2. Trường trung học cơ sở - 14 feet
    3. Trường trung học phổ thông - 16 feet
   5. Một thiết bị tambourine (tấm ngăn không cho trèo qua) hoặc thiết bị tương tự phải được sử dụng để ngăn học sinh leo vượt quá chiều cao quy định.
   6. Độ dày của đệm tối thiểu 12 inch phải có ở chân thừng leo và kéo dài ra tám feet trở lên ở tất cả các phía từ trung tâm của thừng leo núi.
   7. Tất cả các thừng leo phải được cất giữ hoặc cố định ngoài tầm với của học sinh khi không sử dụng.
  3. An toàn
   1. Khi thừng leo không được sử dụng, thảm phải được gấp lại và cất giữ ở một vị trí an toàn.
   2. Tất cả các thừng leo phải được cất giữ hoặc cố định ngoài tầm với của học sinh khi không sử dụng.
 5. An toàn

  1. Ưu tiên của Bộ phận Nhà trường là cung cấp môi trường vui chơi an toàn cho học sinh bằng cách chủ động trong việc tạo, duy trì và giám sát các không gian vui chơi này.
   1. Giáo viên và nhân viên phải được hướng dẫn sử dụng an toàn và giám sát thích hợp các tường leo và thừng leo trước khi học sinh sử dụng.
   2. Hồ sơ lắp đặt, báo cáo kiểm tra và hồ sơ bảo trì phải được duy trì tại trường.
   3. Để tạo điều kiện cho một môi trường an toàn, hãy kết hợp các hoạt động sau trong chương trình của trường bạn
    1. Tiến hành các hoạt động hàng năm tại chỗ để cho giáo viên lớp học làm quen với các quy tắc an toàn của thiết bị leo trèo và cách sử dụng thiết bị.
    2. Xem lại các quy tắc an toàn cơ bản để thúc đẩy trò chơi sáng tạo nhưng an toàn.
  2. Các quy tắc phổ quát này sẽ được áp dụng cho tất cả các thiết bị.
   1. Luôn duy trì một không gian làm việc tốt.
   2. Luôn chuyển động trên thiết bị.
   3. Luôn giữ tay tiếp xúc với thiết bị.
   4. Luôn tiếp đất trên đôi chân của bạn khi rời khỏi thiết bị.
  3. Yêu cầu sự giám sát đầy đủ của học sinh trên tường leo và dây thừng leo của giáo viên lớp học, bao gồm:
   1. Luôn ở gần nhau.
   2. Di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác trong khi vẫn theo dõi tất cả các thiết bị.
   3. Có hiểu biết cơ bản về các thủ tục sơ cứu.
   4. Biết các thủ tục báo cáo tai nạn của
   5. Không cho phép thực hiện các tình huống nguy hiểm hoặc sử dụng không phù hợp các bức tường leo và thừng leo.
   6. Giám sát không quá một lớp.
   7. Xem lại các quy tắc an toàn cơ bản với tất cả học sinh trong suốt cả năm.
 6. Thanh tra an toàn

  1. Nhân viên nhà trường phải kiểm tra tường leo và thừng leo thường xuyên trong suốt cả năm. Các trường học phải duy trì tài liệu kiểm tra tại chỗ của trường học.
  2. Trước mỗi năm học mới, nhà trường phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các tường leo và thừng leo.
  3. Nhân viên nhà trường phải kiểm tra thường xuyên xem có bị phá hoại, các bộ phận bị hỏng, hao mòn quá mức và hư hỏng thiết bị rõ ràng hay không.
  4. Một chuyên gia an toàn của Văn phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ An ninh sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện các bức tường leo và thừng leo của Bộ phận trong quá trình kiểm tra tòa nhà hàng năm của trường. Điều này đảm bảo tất cả các bức tường leo và dây thừng được kiểm tra thống nhất.
 7. VII. Bảo trì

  1. Các thiết bị hiện có và mới do nhà sản xuất lắp đặt sẽ được bảo trì bởi Bộ phận Trường học.
  2. Nếu phát hiện thấy vấn đề trong bất kỳ cuộc kiểm tra nào, lệnh sản xuất phải được gửi trong vòng 24 giờ. Nếu các vấn đề gây ra nguy cơ an toàn, thiết bị sẽ được đưa ra khỏi dịch vụ và phải gọi điện thoại đến Văn phòng Dịch vụ Cơ sở vật chất để đảm bảo nhận được lệnh sản xuất.
  3. Các trường học phải duy trì tất cả các tài liệu bảo hành, sửa chữa và kiểm tra tại địa điểm trường.

Phó Giám thị về Quản lý Tài chính và Rủi ro và Phó Giám thị về Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc những người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.