Quyển: Chính sách và quy định

Phần: 700 - Học sinh

Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Đối xử với học sinh chuyển giới và không phù hợp giới tính

Mã: 738-5

Tình trạng: Hoạt động

Thông qua: 09 tháng Sáu năm 2021

Sửa lần cuối: 28 tháng 10 năm 2021

Ngày sửa lần trước: 31 tháng 8 năm 2021

Học sinh

QUY ĐỊNH 738-5

ĐỐI XỬ VỚI HỌC SINH CHUYỂN GIỚI VÀ KHÔNG PHÙ HỢP GIỚI TÍNH

Chính sách 738 của Hội đồng trường cấm phân biệt đối xử hoặc quấy rối học sinh trên bất kỳ cơ sở nào bị pháp luật cấm, bao gồm cả bản dạng giới. Tất cả nhân viên Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) được mong đợi sẽ công nhận và tôn trọng các vấn đề về bản sắc giới tính; bố trí tiện nghi hợp lý để đáp ứng các yêu cầu của học sinh về nhận dạng giới tính theo các thủ tục được nêu dưới đây; và bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của học sinh. Quy định này, phù hợp với "Chính sách mẫu về đối xử với học sinh chuyển giới tại các trường công lập của Virginia", giải quyết các vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính và đưa ra các thủ tục, cũng như tiện nghi có sẵn được thiết kế để đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với các chương trình và hoạt động giáo dục PWCS.

 1. Định nghĩa
  1. Giới tính: Một tập hợp các đặc điểm xã hội, tâm lý và cảm xúc phân loại một cá nhân là nam tính hoặc nữ tính điển hình, mặc dù cấu trúc xã hội của giới tính có thể đa dạng hơn trên một sự liên tục chứ không phải là một hệ thống nhị phân.
  2. Biểu hiện giới tính: Cách thức mà bản sắc hoặc vai trò giới tính của một người được thể hiện hoặc thể hiện với người khác, thường thông qua ngoại hình, quần áo, kiểu tóc, hành vi, hoạt động, giọng nói hoặc phong cách. Biểu hiện giới tính có thể thay đổi theo thời gian và từ ngày này sang ngày khác và không nhất thiết liên quan đến bản sắc giới tính của người đó.
  3. Bản sắc giới tính: Một cảm giác bên trong về bản sắc riêng của một người là một chàng trai / người đàn ông, cô gái / phụ nữ, một cái gì đó ở giữa, hoặc một cái gì đó bên ngoài nhị phân nam / nữ. Bản sắc giới tính là một phần bẩm sinh của bản sắc của một người và có thể giống như, hoặc khác với giới tính được chỉ định khi sinh.
  4. Không phù hợp giới tính: Một người không tuân thủ định kiến giới. Một người có biểu hiện giới tính khác với kỳ vọng liên quan đến giới tính được chỉ định khi sinh.
  5. Chuyển đổi giới tính: Quá trình chuyển sang sống theo bản sắc giới tính của một cá nhân, thay vì giới tính được chỉ định khi sinh. Chuyển đổi giới tính có thể xảy ra ở các cấp độ khác nhau, bao gồm chuyển đổi xã hội, chẳng hạn như tên mới, đại từ, ngoại hình và quần áo. Một số cá nhân có thể trải qua quá trình chuyển đổi y tế, chẳng hạn như liệu pháp hormone hoặc phẫu thuật.
  6. Giới tính hợp pháp: Một nhãn, thường là "nam" hoặc "nữ", thường được chỉ định khi sinh và được ghi lại trên giấy khai sinh ban đầu của một người. Giới tính ban đầu được ghi trên giấy khai sinh của một người có thể được thay đổi theo lệnh của tòa án hoặc bằng cách cấp giấy khai sinh sửa đổi.
  7. Chuyển giới: Một thuật ngữ tự xác định mô tả một người có bản sắc giới tính khác với giới tính được chỉ định khi sinh. Một cô gái chuyển giới là một cô gái được cho là nam giới khi sinh ra, và một cậu bé chuyển giới là một cậu bé được cho là nữ khi sinh. Có một loạt các bản sắc giới tính ngoài nam giới chuyển giới và nữ chuyển giới, chẳng hạn như không ràng buộc.
  8. Lợi ích giáo dục hợp pháp: Cần biết thông tin trong hồ sơ học sinh để thực hiện nghĩa vụ chuyên môn.
 2. Xác định và hỗ trợ học sinh chuyển giới và không phù hợp giới tính
  1. Nhà trường phải chấp nhận khẳng định của học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh về tình trạng chuyển giới hoặc không phù hợp giới tính của học sinh.

  2. Yêu cầu về bố trí tiện nghi phải được chuyển đến cố vấn trường học của học sinh hoặc quản trị viên trường học. Khi nhận được yêu cầu về bố trí tiện nghi, nhân viên tư vấn hoặc quản trị viên sẽ đề nghị triệu tập một nhóm hỗ trợ đa ngành có thể bao gồm học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ, quản trị viên trường học hoặc người được thiết kế hành chính và chuyên gia sức khỏe tâm thần tại trường quen thuộc với học sinh; Giáo viên lớp học và các nhân viên khác cũng có thể phục vụ trong nhóm đa ngành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh. Học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh sẽ có đầu vào vào thành phần của nhóm và có thể yêu cầu thêm nhân viên PWCS tham gia.

  3. Nhóm hỗ trợ đa ngành sẽ phát triển một kế hoạch hỗ trợ được cá nhân hóa cho học sinh cung cấp cho học sinh các tiện nghi được chỉ định để đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với các chương trình, hoạt động và cơ sở vật chất giáo dục của PWCS. Khi xây dựng kế hoạch hỗ trợ được các nhân hóa cho học sinh, nhóm đa ngành sẽ xem xét độ tuổi và nhu cầu của học sinh, bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tối đa hóa hội nhập xã hội, giảm thiểu sự kỳ thị và bất kỳ rủi ro an toàn nhận thức nào. Kế hoạch hỗ trợ được cá nhân hoác cho học sinh sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các quy định sau:

   1. Một mốc thời gian để triệu tập lại nhóm hỗ trợ đa ngành;

   2. Một mốc thời gian cho một nhân viên trường học được chỉ định làm thủ tục với học sinh và / hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh;

   3. Các quyết định liên quan đến các tiện nghi sẽ được cung cấp cho học sinh (ví dụ: sử dụng tên và đại từ ưu tiên; quyền truy cập vào cơ sở vật chất của trường; và tham gia vào các khóa học cụ thể về giới, hoạt động của trường và điền kinh); và

   4. Nếu có, một mốc thời gian để hỗ trợ chuyển đổi giới tính của học sinh.

  4. Học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh có thể yêu cầu nhóm hỗ trợ đa ngành được triệu tập lại bất cứ lúc nào.

 3. Tên và các đại từ của học sinh

  Các trường học, theo yêu cầu của học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, sẽ cho phép học sinh sử dụng tên và đại từ chỉ giới tính phản ánh bản sắc giới tính của họ. Học sinh không bắt buộc phải đưa ra bằng chứng chứng minh, thay đổi tên theo lệnh của tòa án hoặc thay đổi hồ sơ học sinh của họ như một điều kiện tiên quyết để được gọi bằng tên và đại từ ưa thích của họ ở trường. Việc một nhân viên cố tình hoặc liên tục từ chối tôn trọng bản sắc giới tính của học sinh (ví dụ, bằng cách cố ý đề cập đến học sinh bằng tên và / hoặc đại từ giới tính không tương ứng với bản sắc giới tính của học sinh) là vi phạm quy định này và là căn cứ để xử lý kỷ luật. Hành vi tương tự của học sinh có thể là vi phạm các quy định về bắt nạt và quấy rối của "Bộ Bộ quy tác ứng xử" của PWCS.

 4. Hồ sơ trường học

  1. PWCS sử dụng tên và giới tính ưa thích của tất cả học sinh, không phải tên hợp pháp hoặc giới tính hợp pháp, trên các tài liệu do trường tạo ra, trừ khi việc sử dụng tên hợp pháp và giới tính hợp pháp của học sinh được yêu cầu cụ thể. Trừ khi học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh thông báo cho nhà trường khác đi, PWCS cho rằng tên hợp pháp và giới tính hợp pháp của học sinh giống như tên và giới tính ưa thích của học sinh. Các tài liệu do trường tạo ra bao gồm, nhưng không giới hạn, danh sách lớp học, biển tên nhận dạng, thông báo, chứng chỉ, báo chí, bản tin và kỷ yếu.

  2. PWCS được yêu cầu duy trì một hồ sơ chính thức bao gồm tên hợp pháp của học sinh và giới tính hợp pháp và có thể được yêu cầu sử dụng hoặc báo cáo tên hợp pháp và giới tính hợp pháp của học sinh trong một số tình huống, chẳng hạn như để kiểm tra tiêu chuẩn. Trong trường hợp học sinh chuyển giới hoặc không phù hợp giới tính đã yêu cầu hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đã yêu cầu sử dụng tên và giới tính ưa thích khác với tên hợp pháp và giới tính hợp pháp của học sinh được sử dụng như được mô tả trong tiểu mục A ở trên, tài liệu về tên hợp pháp và giới tính hợp pháp của học sinh chỉ có thể được truy cập bởi các quan chức nhà trường có lợi ích giáo dục hợp pháp trong hồ sơ và có thể được tiết lộ bên ngoài PWCS chỉ được cho phép bởi Đạo luật quyền giáo dục gia đình và quyền riêng tư.

  3. Giám đốc Phòng Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định), sẽ thay đổi tên hợp pháp của học sinh và / hoặc giới tính hợp pháp trong hồ sơ chính thức của học sinh khi xác minh hoặc nộp tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi tên hợp pháp và / hoặc giới tính hợp pháp (như giấy khai sinh, hộ chiếu, bằng lái xe Virginia hoặc lệnh của tòa án). Bảng điểm và bằng tốt nghiệp của cựu học sinh PWCS có thể được cấp lại khi xác minh hoặc nộp các tài liệu pháp lý đó.

 5. Quyền riêng tư và bảo mật

  Tất cả nhân viên nhà trường phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý về bảo mật liên quan đến thông tin về bản sắc giới tính, tên hợp pháp hoặc giới tính hợp pháp của học sinh. Ngoài việc tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn pháp lý về bảo mật, nhân viên nhà trường phải xử lý thông tin liên quan đến tình trạng chuyển giới của học sinh như là đặc biệt nhạy cảm; không được tiết lộ cho học sinh khác và phụ huynh hoặc người giám hộ khác; và chỉ được tiết lộ cho nhân viên nhà trường khác vì lợi ích giáo dục hợp pháp.

 6. Quy tắc ăn mặc

  1. Tất cả học sinh, bất kể bản sắc giới tính của họ, dự kiến sẽ ăn mặc theo hướng dẫn về trang phục và ngoại hình được quy định trong "Bộ Bộ quy tác ứng xử" của PWCS, không thiết lập các yêu cầu quần áo riêng biệt cho học sinh dựa trên giới tính. Do đó, miễn là họ đáp ứng các hướng dẫn về trang phục và ngoại hình được quy định trong "Bộ Bộ quy tác ứng xử" của PWCS, học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính sẽ được phép ăn mặc theo cách phù hợp với bản sắc giới tính hoặc biểu hiện giới tính của họ, bao gồm cả khi mặc đồng phục hoặc quần áo khác cần thiết cho các chương trình, hoạt động và sự kiện liên quan đến trường học.

  2. Nhân viên nhà trường phải thực thi các hướng dẫn về trang phục và ngoại hình được quy định trong "Bộ quy tác ứng xử" của PWCS một cách nhất quán, bất kể bản sắc giới tính thực tế hoặc nhận thức của bất kỳ học sinh nào hoặc biểu hiện giới tính.

 7. Truy cập vào cơ sở vật chất

  1. Tất cả học sinh phải có quyền truy cập vào các cơ sở (ví dụ: nhà vệ sinh và phòng thay đồ) tương ứng với bản sắc giới tính của họ

   .
  2. Theo yêu cầu, các cơ sở vật chất một người dùng, bao gồm giới tính hoặc các lựa chọn thay thế hợp lý khác sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào tìm kiếm sự riêng tư bổ sung. Bất kỳ lựa chọn thay thế nào được cung cấp sẽ không kỳ thị và giảm thiểu mất thời gian giảng dạy.

 8. Truy cập vào các khóa học học thuật

  1. Các trường học nên tránh thực hành cách ly học sinh theo giới tính trong những tình huống không có mục đích giáo dục hợp pháp.

  2. Khi các trường cung cấp một khóa học dành riêng cho giới tính hoặc một khóa học với một phần dành riêng cho giới tính, học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính sẽ được phép đăng ký khóa học tương ứng với bản sắc giới tính của họ.

  3. Trong các khóa học mà các đơn vị cụ thể được giảng dạy theo cách chia học sinh thành các nhóm theo giới tính (ví dụ: Giáo dục cuộc sống gia đình), học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính sẽ được phép tham gia với nhóm tương ứng với bản sắc giới tính của họ.

  4. Các khóa học của Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Cơ sở (JROTC) được quy định bởi các chỉ huy quân sự hiện hành và phải tuân thủ các chính sách và quy tắc được vạch ra bởi các chỉ huy quân sự đó.

 9. Tham gia các hoạt động của trường và điền kinh

  1. Ngoại trừ như được quy định trong các tiểu mục B và C dưới đây, học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính sẽ được phép tham gia các hoạt động của trường và điền kinh theo cách phù hợp với bản sắc giới tính của họ. Theo quy định tại Mục VII ở trên, tất cả học sinh sẽ được tiếp cận với các cơ sở trường học tương ứng với bản sắc giới tính của mình. Trong trường hợp các chuyến đi học qua đêm, quản trị viên sẽ làm việc với học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh để xác định chỗ ở sẽ được cung cấp, bao gồm cả việc sắp xếp chia sẻ khách sạn và phòng, dựa trên hoàn cảnh cụ thể của chuyến đi. Chỗ ở cho các chuyến đi học qua đêm phải được làm rõ cho học sinh trước khi học sinh khởi hành cho chuyến đi và sẽ được giữ bí mật.

  2. Sự tham gia thể thao được quy định bởi "Virginia High School League" (VHSL) hoặc một tổ chức khác như " Virginia Scholastic Rowing Association" (VASRA) sẽ tuân thủ các chính sách và quy tắc do các tổ chức đó vạch ra.

  3. Trong trường hợp không có một tổ chức điều tiết độc lập, việc tham gia vào điền kinh trung học phải tuân thủ các chính sách và quy tắc do VHSL vạch ra.

  4. Đối với các hoạt động và thể thao không được quy định bởi VHSL hoặc một tổ chức khác như VASRA, các trường học nên loại bỏ hoặc giảm việc thực hành phân biệt học sinh theo giới tính trong phạm vi có thể.

 10. Bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử

  1. PWCS cấm bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với, hoặc quấy rối hoặc bắt nạt bất kỳ học sinh nào trên bất kỳ cơ sở nào bị pháp luật cấm, bao gồm cả bản dạng giới.

  2. Các báo cáo hoặc tố cáo cáo buộc phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bắt nạt dựa trên bản sắc giới tính hoặc tình trạng chuyển giới thực tế hoặc nhận thức của học sinh sẽ được xử lý theo cách tương tự như các tố cáo về bắt nạt, phân biệt đối xử hoặc quấy rối khác. Theo đó, bất kỳ báo cáo hoặc tố cáo nào như vậy sẽ được chú ý, điều tra và giải quyết kịp thời theo Quy định PWCS 738-1, "Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh về hành vi sai trái tình dục" hoặc 738-3, "Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh phân biệt đối xử hoặc quấy rối" hoặc cơ chế giải quyết khiếu nại khác của PWCS, nếu có.

  3. Tiêu đề IX và Cán bộ công bằng của học sinh sẽ có sẵn để nghe mối quan tâm từ học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh.
 11. Đào tạo và phát triển chuyên môn

  Tất cả các quản trị viên trường học và các chuyên gia sức khỏe tâm thần tại trường học sẽ được đào tạo về các chủ đề liên quan đến học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính, bao gồm cách cung cấp sự an toàn và hỗ trợ của học sinh chuyển giới và không phù hợp với giới tính trong các chương trình và hoạt động giáo dục PWCS.

Phó Tổng Giám thị về Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.