R757-7 Management of seizure

Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Quản lý co giật động kinh trong trường học/Chăm sóc trẻ em tuổi đi học

Mã 757-7

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 10/10/2018Học sinh QUY ĐỊNH 757-7

QUẢN LÝ CO GIẬT ĐỘNG KINH TRONG TRƯỜNG HỌC/CHĂM SÓC TRẺ EM TUỔI ĐI HỌC

  1. Rối loạn co giật hoặc động kinh là một tình trạng mãn tính được đặc trưng bởi co giật tái phát. Co giật kéo dài cấp tính hoặc nhiều cơn động kinh liên tiếp có hại cho sức khỏe của học sinh

  2. Để chăm sóc đúng cho một học sinh chẩn đoán với một rối loạn co giật trong môi trường trường học /Chăm sóc trẻ em độ tuổi đi học, cần làm những việc sau:
    • A.Một kế hoạch chăm sóc phải được hoàn tất hàng năm bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (xem phần đính kèm I).
    • B.Kế hoạch chăm sóc rối lọa co giật phải được gửi lại cho nhà thầu trường học/nhà chăm sóc trẻ em (CCC) trước ngày đi học đầu tiên.
    • Ba nhân viên (không bao gồm y tá của trường) phải được đào tạo về các chi tiết cụ thể của kế hoạch chăm sóc của học sinh.
    • Một mẫu ủy quyền thuốc phải được hoàn thành bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phụ huynh/người giám hộ trước khi nhân viên trường/CCC quản lý thuốc (xem quy định 757-4, "quản lý thuốc," tập tin đính kèm I, mục A và B). Điều trị co giật có thể yêu cầu sử dụng thuốc qua đường uống hoặc trực tràng, kích thích thần kinh phế quản, hoặc ống (ventricular shunt) (xem tập tin đính kèm II). Nhân viên PWCS /CCC phải hoàn tất khóa học về thuốc trước khi quản lý bất kỳ loại thuốc nào./

Tham khảo: Vdoh/VDOE hướng dẫn thủ tục chăm sóc sức khỏe chuyên ngành 2017.

Phó giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.


Tham khảo chéo

757-4 - Quy định - Quản lý điều trị thuốc trong bối cảnh trường học