R757-8 Cancer management in school

Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Quản lý học sinh với bệnh ung thư trong trường học

Mã 757-8

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 10/10/2018

 

Học sinh

QUY ĐỊNH 757-8

QUẢN LÝ CỦA HỌC SINH VỚI BỆNH UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH TRƯỜNG HỌC

 

 

Đây là những hướng dẫn để làm theo khi trường học/Dịch vụ chăm sóc học sinh tuổi đi học (SACC) được thông báo về sự hiện diện của một học sinh với một chẩn đoán ung thư.

 

 1. Công nghệ hiện đại, tiên tiến cho phép các Học sinh bị ung thư đi học/ tham gia SACC. Trường công lập Quận Prince William (PWCS)/SACC, với sự cho phép của cha mẹ và hướng dẫn y tế từ chương trình chăm sóc ung thư sẽ:
  1. Tập trung vào việc duy trì sức khỏe và tiêu chuẩn của các khía cạnh học tập và xã hội trong quá trình chuyển học sinh trở lại trường học.
  2. Xử lý các vấn đề về quản lý y tế của học sinh trong khi ở trường/SACC.
 2. Để chăm sóc đúng cho một học sinh chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong trường học cài đặt/SACC cần làm những việc sau:
 1. Một chương trình chăm sóc ung thư phải được hoàn tất hàng năm bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giấy phép (xem phần đính kèm I).
 2. Ít nhất ba nhân viên trường/nhà thầu chăm sóc trẻ em (CCC) phải được đào tạo về các chi tiết cụ thể của kế hoạch chăm sóc ung thư của học sinh.
 3. Một mẫu ủy quyền thuốc phải được hoàn thành bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ trước khi nhân viên/CCC quản lý thuốc. Tham khảo quy định 757-4, "Quản lý thuốc."
 4. Học sinh có kế hoạch chăm sóc ung thư không bắt buộc phải có quy trình điều trị sức khỏe hoặc kế hoạch điều trị khẩn cấp như được mô tả trong quy định 757-3, "Hướng dẫn cho nhân viên nhà trường/nhà thầu chăm sóc trẻ em (CCC) để thực hiện quy trình điều trị sức khỏe và/hoặc các thủ tục điều trị khẩn cấp trong trường học hoặc bất kỳ nếu không có (các) thủ tục y tế (ví dụ, cho ăn qua ống, hút, ống thông, vv) được yêu cầu trong ngày học/SACC.
 5. Một thủ tục điều trị y tế hoặc kế hoạch điều trị khẩn cấp như được mô tả trong quy định 757-3 là cần thiết nếu một thủ tục y tế hoặc khẩn cấp (ví dụ, cho ăn qua ốn, hút , vv) là hoặc có thể được yêu cầu trong ngày học/SACC.
 6. Kế hoạch này phục vụ như một công cụ để xác định nhu cầu sức khỏe của học sinh khi họ trở lại trường sau một lần được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Phó Giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

 

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

 

Tham khảo:

Haas, Mary Kay B.; Sách cẩm năng dành cho y tá trường về cá nhân hoá kế hoạch chăm sóc sức khỏe, Volume I, MN, Sunrise River Press, 1993.

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân cho y tá trường học: khái niệm, khuôn khổ, các vấn đề, và ứng dụng cho thực hành điều dưỡng trường học. Sun Sunrise Press, 2005.

 

Tham khảo chéo

757-3 - Quy định - Quản lý học sinh với kế hoạch điều trị y tế

757-4 - Quy định - Quản lý điều trị thuốc trong bối cảnh trường học

 

Quy định 757-8-Attachment I. PDF (122 KB)