Quy định 261-2
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Ngày Lễ Tôn Giáo - Xếp Lịch Kiểm Tra, Các Hoạt Động Chính Của Trường

Khi lập kế hoạch kiểm tra, thi và các hoạt động chính của trường phải có sự cân nhắc về tôn giáo và thực tiễn của tất cả học sinh. Nhân viên phải được thông báo vào đầu mỗi năm học để tránh khi xếp lịch kiểm tra, thi và các hoạt động chính hàng năm khác của trường như hòa nhạc và lễ trao thưởng. Các hoạt động thể thao được xếp lịch và kiểm soát bởi Liên Đoàn Trường Trung Học Phổ Thông Virginia (Virginia High School League) và không tuân thủ quy định này, nhưng học sinh có thể được miễn tham gia.

Một số ngày lễ tôn giáo được gắn với âm lịch hoặc các mô hình văn hóa thay đổi trong mỗi cộng đồng tôn giáo. Các tôn giáo như Bahá'í Phật giáo, Hindu giáo, Hồi giáo và Do Thái đạo là những ví dụ về các ngày lễ theo âm lịch, trong đó ngày lễ bắt đầu lúc hoàng hôn ngày hôm trước kỳ lễ và kết thúc lúc hoàng hôn của ngày cuối cùng của lễ.

Tất cả những học sinh nghỉ học do ngày lễ tôn giáo sẽ được đánh dấu là có phép và cho phép làm bài bù trong khung thời gian hợp lý. Những ngày nghỉ lễ này sẽ được liệt kê trong một thông báo hàng năm.

Các Hiệu Trưởng và Phó Giám Đốc Khu Học Chánh Đặc Trách về Cấp Lớp (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM