Regulation 271-1 Animals in the schools

Quy định 271­¬1
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC
Ngày 12 tháng 6 năm 2019

QUYỀN HÀNH CHÍNH HỌC ĐƯỜNG

Động vật trong Môi Trường Học Đường
Định nghĩa:

I. Động vật: Bất kỳ sinh vật có xương sống đang sống, ở trong nước hoặc hoang dã.
II. Động vật có nọc (độc): Loài động vật này bao gồm nhưng không giới hạn với rắn đuôi chuông, rắn đầu đồng, rắn nước moccasins, rắn san hô, quái vật Gila, nhện góa phụ đen, nhện nâu ẩn dật, ong, tò vò, ong bắp cày, cá sư tử, sứa đốt, và bọ cạp.
III. Động vật có vú hoang dã: Loài động vật này nhưng không giới hạn với dơi, chồn hôi, gấu mèo, cáo, chồn nâu, chi chồn, chồn sương, chồn opossums, chó hoặc mèo đi lạc hoặc không được tiêm phòng, sóc đất, chuột nhắt, chuột, sóc marmota monax, chuột chũi, và chuột chù.

Trách nhiệm của hiệu trưởng/người được chỉ định là đảm bảo mục đích giáo dục cụ thể và phù hợp cho bất kỳ động vật nào ở trong trường. Nhân viên nhà trường phải chịu trách nhiệm kiểm soát động vật thích hợp được mang đến trường cho mục đích giảng dạy.

Chuẩn bị cho việc sử dụng động vật sống bao gồm thu thập kiến thức về chăm sóc phù hợp với từng loài bao gồm chuồng trại, thức ăn, vận động, và xử lý. Một môi trường sạch sẽ, thích hợp sẽ được duy trì. Phải có thông gió, ánh sáng đầy đủ, và nhiệt độ hợp lý. Lồng phải có kích thước đủ để cho phép động vật đứng hoặc nằm ở một vị trí bình thường. Một kế hoạch sẽ được đưa cho việc chăm sóc động vật thường xuyên trong thời gian đóng cửa khẩn cấp và nghỉ học. Người giám sát sẽ được biết về bất kỳ động vật nào trong trường. Những con vật có lông và lông vũ sẽ không được đưa vào trong các lớp học nơi có một đứa trẻ bị dị ứng với những con vật đó. Giấy tờ tài liệu phù hợp và giấy phép ở những nơi cần thiết phải luôn sẵn sàng.

Trong mọi trường hợp, không được mang động vật có vú hoang dã hoặc có nọc độc vào trường. Trường hợp ngoại lệ là khi những loại động vật này được giới thiệu tại các trường học bởi các chuyên gia có kinh nghiệm xử lý các loài động vật này. Bất kỳ trường hợp ngoại lệ sẽ đòi hỏi sự đánh giá của Giám sát viên Khoa học trước khi bất kỳ động vật nào được đưa đến một cơ sở học đường.

Giáo viên không được khuyến khích cho phép chó, mèo, và vật nuôi khác được đưa vào trường. Trong trường hợp các loài vật này được đưa vào trường, các biện pháp phòng ngừa tối đa phải được tuân theo để đảm bảo rằng không có đứa trẻ bị cắn hoặc gặp nguy hiểm. Hiệu trưởng/người được chỉ định có trách nhiệm đảm bảo rằng động vật được chủng ngừa đúng cách bao gồm tiêm chủng bệnh dại hiện nay, nếu thích hợp. Phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm báo với nhà trường và truyền thông tin của nhà trường về những động vật được cho phép. Những việc sau đây không được phép:

1. Hy sinh bất kỳ vật có xương sống nào cho mục đích nghiên cứu.
2. Nghiên cứu dinh dưỡng/độc tính/sự thiếu hụt.
3. Các hành vi phẫu thuật.
4. Các nghiên cứu hành vi liên quan đến căng thẳng, "quấy rối" hoặc biện pháp điều trị khác với trạng thái bình thường.

Hiệu trưởng, Phó Tổng Giám đốc Phụ Trách Học sinh và Học Tập và Học tập Chuyên nghiệp, và Cấp Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và theo dõi quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM