Regulation 403.09-1 Physical Education Safety

Quy Định 403.09-1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Ngày 30 tháng 5 năm 2018

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

An Toàn Giáo Dục Thể Chất

Các giáo viên giáo dục sức khỏe và thể chất sẽ cung cấp các kinh nghiệm học tập an toàn, hấp dẫn, và phản ánh sự thực hành tốt nhất trong hướng dẫn giáo dục thể chất và sức khỏe.
Những sự thực hành an toàn sau đây sẽ được thực hiện:

I. Học sinh sẽ được thông báo về các tiêu chuẩn an toàn cho từng hoạt động và cho hành vi trong phòng thay đồ.

II. Học sinh không được đeo các vật dụng như đồ trang sức, dây buộc, phụ kiện tóc, và quần áo không phù hợp gây nguy hiểm trong hoạt động thể chất.

III. Học sinh sẽ được mặc quần áo phù hợp cho lớp học giáo dục thể chất mỗi ngày. Trang phục phù hợp yêu cầu học sinh mặc là giày thể thao, quần lửng thể thao, quần dài thể thao, và áo phông, v.v. Giáo viên giáo dục thể chất có trách nhiệm thực hiện cách ăn mặc tuân thủ các nguyên tắc sau:

A. Theo "Quy Tắc Ứng Xử" của Các Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS) cho trang phục phù hợp;

B. Giày thể thao phải được buộc đúng cách để tạo ra sự hỗ trợ và an toàn cho từng hoạt động; và

C. Một hệ thống sẽ được áp dụng cho trang phục phòng tập thể dục mượn hoặc thuê.

IV. Giáo viên phải kiểm tra các cơ sở và thiết bị an toàn cần thiết trước khi học sinh sử dụng.
V. Việc sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, và các thiết bị điện tử khác được phép sử dụng trong lớp theo "Bộ Quy Tắc Ứng Xử" của PWCS.
VI. Sử dụng điện thoại di động bị cấm trong phòng thay đồ và/hoặc khu vực thay đồ.
VII. Học sinh sẽ được giám sát bởi một giáo viên (hoặc người được chỉ định) mọi lúc khi học giáo dục thể chất.
VIII. Nhân viên phải tuân thủ Chương Trình An Toàn cho Mục Tiêu Bóng Đá Di Chuyển PWCS.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM