Quy định 636-1

HƯỚNG DẪN

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

GIẢNG DẠY

Tham gia và Miễn học - Giáo dục thể chất

Phụ huynh có thể yêu cầu miễn học giáo dục thể chất cho con mình vì đau ốm tạm thời hoặc chấn thương trong tối đa 5 ngày học liên tiếp. Cần có giấy xác nhận của bác sĩ nếu học sinh không thể tiếp tục hoạt động bình thường sau khoảng thời gian 5 ngày này. Giấy xác nhận của bác sĩ cần cung cấp thông tin giải thích những hạn chế trong khả năng tham gia của học sinh. Tài liệu đính kèm I sẽ được bác sĩ hoàn thành để hỗ trợ đội ngũ của Trường Công lập Quận Prince William xây dựng chương trình sửa đổi đáp ứng nhu cầu của học sinh, tạo cơ hội tham gia giáo dục thể chất và đáp ứng triết lý dựa trên tiêu chuẩn.

Khi tình trạng bệnh hoặc thương tích là rõ ràng, thì giáo viên và/hoặc hiệu trưởng có thể tạm thời cho học sinh nghỉ hoạt động thể chất.

Trong mọi trường hợp, học sinh được miễn tham gia hoạt động thể chất sẽ được giao những bài tập có ý nghĩa đáp ứng Tiêu chuẩn học tập về giáo dục thể chất và sức khỏe.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

.........................................................................................................................................................

Quy định 636-1
Tài liệu đính kèm I

Trang 1

Trường Công Lập Quận Prince William

Yêu cầu giới thiệu của bác sĩ để tham gia giáo dục thể chất
Quy định 636-1

Kính gửi Bác sĩ:

Theo quy định của Hội đồng Giáo dục Virginia và các chính sách của Trường Công lập Quận Prince William, tất cả học sinh phải tham gia chương trình giáo dục thể chất.

Hơn nữa, Phần 504 của Công Luật 93-112, "Không phân biệt đối xử trên cơ sở tình trạng khuyết tật", quy định rằng, "không có người khuyết tật được công nhận nào, chỉ vì lý do bất lợi này, sẽ được miễn tham gia, bị từ chối tham gia vì lợi ích của, hoặc phải chịu sự phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được liên bang hỗ trợ". Phần 504 cung cấp một định nghĩa rộng về "người khuyết tật", có thể bao gồm các học sinh tham gia chương trình chính quy và có đặc điểm là khuyết tật vĩnh viễn, béo phì, thể lực thấp hoặc điều phối vận động kém và học sinh phục hồi sau tai nạn, phẫu thuật hoặc chấn thương. Do đó, học sinh sẽ không được miễn trừ yêu cầu giáo dục thể chất vì lý do y tế. Các học sinh đó sẽ được cung cấp chương trình giáo dục thể chất sửa đổi.

Vui lòng hoàn thành mẫu đính kèm để hỗ trợ chúng tôi lập kế hoạch chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của học sinh.

Trân trọng,


Giáo viên hoặc Trưởng bộ phận
Sức khỏe và Giáo dục Thể chất

.......................................................................................................................................................

Quy định 636-1
Tài liệu đính kèm I
Trang 2

Trường Công Lập Quận Prince William
Mẫu giới thiệu của bác sĩ để tham gia giáo dục thể chất
Quy định 636-1

__________________________________________________________________________________________

Tên học sinh: Ngày bắt đầu:

Điện thoại nhà: Ngày sinh:

Địa chỉ:

Trường học: Lớp:

_________________________________________________________________________________________
Tất cả học sinh tại các Trường Công lập Quận Prince William phải tham gia chương trình giáo dục thể chất. Học sinh trung học phải hoàn thành 2 năm tín chỉ giáo dục thể chất để thỏa mãn yêu cầu tốt nghiệp. Thông tin được yêu cầu dưới đây là dành cho đội ngũ xây dựng chương trình giáo dục thể chất sửa đổi để đáp ứng nhu cầu và mức độ tham gia của học sinh. Không dùng mẫu đơn này để miễn các hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh.

Chẩn đoán y khoa:

Ý nghĩa chung của chẩn đoán y khoa về việc học sinh tham gia vào hoạt động thể chất:


Thời gian của tình trạng: ngắn hạn dài hạn ĩnh viễn

Tình trạng: cấp tiến không cấp tiến

Ngày học sinh tái khám:

Ngày học sinh có thể trở lại hoạt động không giới hạn:

Các tình trạng sức khỏe khác (dị ứng cao su, co giật, bệnh shunt, v.v.) và/hoặc thuốc, có thể ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động thể chất và/hoặc hoạt động ngoài trời:

_________________________________________________________________________________________

Năng lực chức năng

không hạn chế - tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động bao gồm tiếp xúc và cường độ

hạn chế - xem danh sách đính kèm cho biết các hạn chế

........................................................................................................................................................

Quy định 636-1
Tài liệu đính kèm I

Trang 3

Trường Công Lập Quận Prince William
Mẫu giới thiệu của bác sĩ để tham gia giáo dục thể chất
Quy định 636-1

Dựa trên chẩn đoán y tế, vui lòng chọn mức độ tham gia thích hợp trong từng lĩnh vực được liệt kê dưới đây.

Kỹ năng và học tập vận động:

Gắng sức trong hô hấp tim mạch
cường độ cao (chạy hoặc chạy nước rút không có giới hạn về khoảng cách hoặc thời gian)
cường độ vừa phải (chạy bộ tối đa 20 phút một lần, đi bộ nhanh, nhảy aerobic, v.v.)
cường độ thấp (đi bộ, v.v.)

Tác động chung tới cơ xương khớp
tác động cao (nhảy aerobic, tiếp đất như nhảy sào, nhảy xa, v.v.)
tác động vừa phải (nhảy lò cò, nhảy, v.v.)
tác động thấp (đi bộ, đứng yên, v.v.)

Lộn ngược
các kỹ năng đòi hỏi học sinh phải ở tư thế đảo ngược, chịu trọng lượng ở đầu hoặc cổ (cuộn về phía trước, trồng cây chuối, v.v.)
các kỹ năng đòi hỏi học sinh phải ở tư thế đảo ngược, không chịu trọng lượng ở đầu hoặc cổ (cuộn về phía trước, trồng cây chuối, v.v.)
học sinh không được thực hiện bất kỳ kỹ năng nào cần đảo ngược

Tiếp xúc vật lý
các hoạt động có thể xảy ra tiếp xúc vật lý (bóng rổ, bóng đá, khúc côn cầu, v.v.)
các hoạt động có thể xảy ra tiếp xúc vật lý ngẫu nhiên (tình huống tập luyện theo cấu trúc, trò chơi nhóm nhỏ, v.v.)
các hoạt động xây dựng kỹ năng cá nhân không có khả năng xảy ra tiếp xúc vật lý

Rèn luyện sức bền
nâng tạ - thân dưới (máy trọng lượng hoặc trọng lượng tự do)
nâng tạ - thân trên (máy trọng lượng hoặc trọng lượng tự do)
đàn hồi nhẹ - thân dưới (trọng lượng tự do nhẹ hoặc dây đàn hồi)
kéo xà
chống đẩy

..........................................................................................................................................................

Quy định 636-1
Tài liệu đính kèm I Trang 4
Trường Công Lập Quận Prince William
Yêu cầu giới thiệu của bác sĩ để tham gia giáo dục thể chất
Quy định 636-1

Các câu hỏi cụ thể dựa trên kiến thức hiện tại của giáo viên về chẩn đoán y tế hoặc thông tin do phụ huynh cung cấp:Tên bác sĩ:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Số fax:

Chữ ký của bác sĩ: Ngày: