Quy định 648-1
HƯỚNG DẪN
Ngày 10 tháng 1 năm 2018

Học sinh tham gia các môn thể thao nội bộ và liên trường

Theo Chính sách Hội đồng Học đường 648, trường công lập Quận Prince William phải tuân theo các quy tắc và quy định đối với các môn thể thao nội bộ và liên trường như sau:

I. Các chương trình thể thao nội bộ và liên trường phải được thực hiện theo Tiêu đề IX của Luật Giáo dục Sửa đổi năm 1972.

II. Các trường tiểu học bị hạn chế chỉ tổ chức cuộc thi nội bộ.

III. Các trường trung học phải tuân theo các quy tắc và quy định do Hội đồng thể thao trường trung học xây dựng, bao gồm hiệu trưởng các trường trung học và Giám sát viên phụ trách hoạt động của học sinh. Các quy tắc và quy định phải được công bố trong Cẩm nang thể thao liên trường của trường trung học quận Prince William. Các quy tắc được quy định phải vì lợi ích tốt nhất của vận động viên học sinh, và sẽ dựa trên các khái niệm của Liên đoàn các trường trung học Virginia và đầy đủ thông tin từ các tổ chức như Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, SHAPE America (Hiệp hội các nhà giáo dục sức khỏe và thể chất Hoa Kỳ) và Hiệp hội Nữ sinh và Phụ nữ Thể thao Quốc gia.

A. Do sự khác biệt về phát triển xã hội, tình cảm và thể chất, và những khó khăn trong công tác hậu cần như lên lịch luyện tập và thi đấu do thời gian đi học khác nhau, không nên cho học sinh trung học cơ sở tham gia các câu lạc bộ thể thao hoặc các hoạt động thể thao liên trường tại các trường trung học phổ thông. Tuy nhiên, học sinh lớp tám có thể tận dụng quy tắc của Liên đoàn các trường Trung học Virginia trong đó cho phép học sinh tham gia vào các đội dự bị, hạn chế tại trường trung học phổ thông trong khu vực họ học tập. Để tham gia, học sinh lớp tám phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện. Học sinh lớp tám không được vắng học để tham gia luyện tập và thi đấu. Việc đi lại của học sinh lớp tám khi tham gia các hoạt động của trường trung học phổ thông, di chuyển từ trường trung học cơ sở đến trường trung học phổ thông, là trách nhiệm của học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh.

B. Các trường trung học cơ sở tại Quận Prince William bị hạn chế tham gia các cuộc thi liên trường trừ khi được Giám thị phê chuẩn. Các quy tắc được quy định bởi Hội đồng Thể thao được xem xét bởi Phó giám thị phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh.

IV. Các hoạt động nội bộ tại các trường trung học phổ thông và trung học sẽ phải là một phần nằm trong kế hoạch được thực hiện tại trường của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hoạt động thể thao liên trường ở cấp trung học phổ thông phải được tiến hành tuân thủ các quy tắc và quy định do Liên đoàn các trường trung học Virginia lập ra và các chính sách, quy định và thủ tục được phê duyệt bởi Hội đồng trường quận Prince William và/hoặc ban giám hiệu nhà trường.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM