Quy định 648-2
HƯỚNG DẪN
Ngày 10 tháng 1 năm 2018

GIẢNG DẠY

Thể thao Liên trường

Thủ tục phòng tránh các sự cố liên quan đến các trọng tài tại Sự kiện thể thao của trường trung học trong quận

Trước mỗi lần bắt đầu một mùa thi đấu thể thao, giám đốc hoạt động phải thông báo cho hiệp hội chính quyền thích hợp bằng văn bản về các thủ tục được thực hiện tại các trường tương ứng của họ.

Thủ tục cho tất cả các cuộc thi và sự kiện thể thao của mùa giải thường xuyên và sau mùa giải bao gồm các giải đấu cấp quận, cấp đội tuyển, cấp khu vực và tiểu bang như sau:

I. Các trọng tài sẽ báo cáo trực tiếp cho giám đốc hoạt động (hoặc người được chỉ định) vào thời gian và địa điểm được sắp xếp trước;

II. Giám đốc hoạt động (hoặc người được chỉ định) sẽ xem xét các thủ tục và, nếu có thể, sẽ hộ tống các trọng tài đến một phòng thay đồ được chỉ định;

III. Giám đốc hoạt động (hoặc người được chỉ định) sẽ hộ tống các trọng tài đến và đi khỏi khu vực thi đấu cũng như đến và đi khỏi phòng thay đồ trong thời gian nghỉ giữa hiệp;

IV. Trong trường hợp cần thiết, giám đốc hoạt động (hoặc người được chỉ định) sẽ hộ tống các trọng tài đến ô tô của họ và từ trường học; và

V. Các biện đề phòng và/hoặc hành động bổ sung sẽ được thực hiện bởi giám đốc hoạt động (hoặc người được chỉ định) trước, trong và sau sự kiện, nếu cần thiết.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) và Phó Giám thị Phụ trách các Trường Phổ thông phải chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM