Regulation 648-3 Off-Campus Athletic Practice

GIẢNG DẠY
Ngày 10 tháng 1 năm 2018

GIẢNG DẠY

Hoạt động luyện tập thể thao ngoài trường

Các đội tuyển thể thao của trường không được sử dụng đường phố và khuôn viên ngoài trường để luyện tập. Trong đó bao gồm đường chạy việt dã, đường đua trong nhà, đường đua mùa xuân và tất cả các đội thể thao trường học khác.

Người tham gia đường chạy việt dã, đường đua trong nhà, đường đua mùa xuân được khuyến khích sử dụng những con đường tiếp giáp với địa vực nhà trường và những con đường ở Công viên Manassas Battlefield và Công viên Prince William Forest, với điều kiện là những con đường này được kiểm tra về độ an toàn cho người tham gia và phải (đính kèm) điền đầy đủ và nộp cho trường giấy đồng ý của phụ huynh về việc cho con luyện tập ngoài trường. Huấn luyện viên phải kiểm tra thường xuyên các con đường dành cho việc luyện tập trong khu vực công viên. Trong trường hợp không có đường tập như vậy hoặc điều kiện của con đường không phù hợp để sử dụng, học sinh có thể sử dụng vỉa hè và lề đường với điều kiện là giao thông qua lại được hạn chế và có biện pháp đề phòng để đảm bảo an toàn phù hợp như tín hiệu qua đường, thiết bị phản xạ, v.v. và được phụ huynh cho phép.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

.....................................................................................................................................................

QUY ĐỊNH 648-3

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Trường Công Lập Quận Prince William

Đơn đồng ý của phụ huynh về việc cho con luyện tập ngoài trường
Chạy việt dã, Đường đua trong nhà và Đường đua mùa xuân


Chúng tôi hiểu rằng những người tham gia chạy việt dã và chạy bộ thường luyện tập ngoài khu vực nhà trường trên những con đường tiếp giáp với địa vực nhà trường và trên những con đường trong khu vực công viên (công viên Manassas Battlefield và công viên Prince William Forest). Trong trường hợp không có đường tập như vậy hoặc điều kiện của con đường không phù hợp để sử dụng, học sinh có thể sử dụng vỉa hè và lề đường với điều kiện là giao thông qua lại được hạn chế và có biện pháp đề phòng để đảm bảo an toàn phù hợp như tín hiệu qua đường, thiết bị phản xạ, v.v. và được phụ huynh cho phép.

Chúng tôi biết những con đường được chọn lựa sau khi đã cân nhắc về sự an toàn của người tham gia và sẽ không truy cứu trách nhiệm của nhà trường trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc chấn thương do tham gia.

_______________________________________________________
Tên người tham gia (Viết hoa)

____________________________________________________________________
Chữ ký người tham gia Ngày

____________________________________________________________________
Chữ ký phụ huynh/người giám hộ Ngày

____________________________________________________________________
Chữ ký phụ huynh/người giám hộ Ngày

QUY ĐỊNH 648-3 Tài liệu Đính kèm