Regulation 701 Code of Behavior - Vietnamese

Quyển
Chính sách và quy định
 
Chương
700 - Học sinh
 
Tiêu đề
QUY ĐỊNH - Quy tắc ứng xử
 
701-1
 
Trạng thái
Đang hoạt động
 
Được thông qua
10/04/2019
 
Sửa đổi lần cuối
18/7/2023
 
Ngày sửa đổi trước đó
14/10/2020
 
 

Quy định này sẽ thay thế phiên bản 14 /10/2020, vào ngày 20/08/2023.

Học sinh

Quy định 701-1

Quy tắc Ứng xử

Học khu Quận Prince William ( PWCS) tìm cách bảo vệ quyền của tất cả học sinh đối với một nền giáo dục tương xứng với khả năng, sở thích, giá trị và mục tiêu của họ. PWCS sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và quyền của từng học sinh mà không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật của cựu chiến binh, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm.

Tổng Giám đốc Học khu và những người được chỉ định sẽ phát triển và thực hiện “Quy tắc Ứng xử, ” sẽ được cập nhật hàng năm. “Quy tắc ứng xử” sẽ đưa ra các hướng dẫn hành vi đề cập đến trách nhiệm của học sinh, quyền của học sinh, hành vi phù hợp của học sinh và cung cấp thông báo cho học sinh và phụ huynh về hành vi được coi là không thể chấp nhận được và các biện pháp khắc phục đối với hành vi sai trái của học sinh. Hành vi của học sinh phải phù hợp với phúc lợi và hoạt động hiệu quả của trường học, học sinh và nhân viên của họ.

Học sinh phải hành động theo cách mà hành vi của họ phản ánh có lợi cho từng học sinh và nhà trường, thể hiện sự quan tâm đến các học sinh khác và tạo ra một bầu không khí học đường hài hòa. “Quy tắc ứng xử” thiết lập các hành vi, thái độ và hành động thúc đẩy trách nhiệm và thành công ở trường. Học sinh phải tuân thủ những kỳ vọng này và tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến hành vi của học sinh.

Các điều khoản của “Quy tắc Ứng xử” được áp dụng khi học sinh PWCS tham gia có hành vi liên quan đến hoặc có tác động tiêu cực đến hoạt động của PWCS hoặc quyền của các học sinh khác, chẳng hạn như:

  1. Trong giờ học và/hoặc tại các hoạt động do trường bảo trợ diễn ra trong khuôn viên trường.
  2. Khi đến trường và về nhà và điểm dừng xe buýt.
  3. Trên xe buýt trường học và tại điểm dừng xe buýt.
  4. Trong các trường hợp liên quan đến các điểm dừng xe buýt địa điểm, các hoạt động do trường tài trợ như các chuyến đi thực tế, sự kiện thể thao, một/hoặc hoạt động câu lạc bộ.
  5. Khi hành vi của học sinh xảy ra bên ngoài khuôn viên trường học hoặc khuôn viên trường học có một ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động hoặc phúc lợi chung của hệ trường; tác động đến tính toàn vẹn của quá trình giáo dục; đe dọa hoặc có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh và/hoặc nhân viên; liên quan đến tài sản của trường; xảy ra khi học sinh thuộc thẩm quyền của nhà trường trong loco parentis; hoặc xâm phạm quyền của học sinh hoặc nhân viên.

Việc vi phạm “Quy tắc ứng xử” sẽ được coi là nguyên nhân đủ để kỷ luật học sinh, kể cả đình chỉ và đuổi học. Hình phạt cho việc vi phạm các quy tắc của “Quy tắc Ứng xử” và/hoặc các chính sách và quy định của Hội đồng Giáo dục Quận Prince William sẽ từ tư vấn đến đuổi học, tùy thuộc vào bản chất của vi phạm và bất kỳ trường hợp đặc biệt nào có thể liên quan đến tình hình và học sinh.

"Quy tắc Ứng xử" và mọi sửa đổi tiếp theo sẽ được ban giám hiệu trình lên Hội đồng Nhà trường hàng năm để xem xét và phê duyệt. “Quy tắc ứng xử” sẽ được phân phối cho phụ huynh thông qua tài khoản ParentVUE hoặc ở định dạng bản cứng theo yêu cầu. Nó cũng sẽ được đăng trên trang web công cộng của PWCS. Mỗi hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phổ biến “Quy tắc ứng xử” cho tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh; đảm bảo rằng tất cả học sinh được hướng dẫn về “Quy tắc Ứng xử;” đảm bảo rằng “Quy tắc ứng xử” được thực hiện một cách công bằng và nhất quán; và đảm bảo rằng phụ huynh/người giám hộ đã xác nhận rằng họ đã nhận, đọc và hiểu các quy tắc được nêu trong “Quy tắc Ứng xử”.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ học sinh và Thành công sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.


Tham chiếu chéo