Recovery Plan - Vietnamese

Phiên bản PDF để in

Khởi đầu tương lai tươi sáng

Phục hồi, Tăng tốc và Tái gán kết

image

Kế hoạch PWCS để tăng tốc, phục hồi và tái gắn kết thông qua việc cung cấp các hỗ trợ về sức khỏe học tập, cảm xúc xã hội và tinh thần toàn diện trong các trường học

 


 

Tóm tắt nội dung

Theo đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ năm 2021 (ARPA) cung cấp thêm kinh phí cho các hệ thống trường học để hỗ trợ các nỗ lực học tập chưa hoàn thành. Các trường công lập quận Prince William (PWCS) đủ điều kiện nhận khoảng 88 triệu đô la tài trợ ARPA cộng thêm 4,8 triệu đô la tài trợ ARPA Tiêu đề 6B. Bộ phận được yêu cầu nộp đơn cho Bộ Giáo dục Virginia trước ngày 1 tháng 9 năm 2021 để đủ điều kiện nhận các quỹ này. Luật này cũng yêu cầu Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) sử dụng 20% quỹ công thức của họ từ ARPA để giải quyết tình trạng mất kiến thức / việc học chưa hoàn thành. PWCS đã phát triển một kế hoạch toàn diện sẽ sử dụng khoảng 78% quỹ công thức PWCS để giải quyết tình trạng mất kiến thức / việc học chưa hoàn thành, hoặc gần 72 triệu đô la trong tổng số tiền có sẵn cho PWCS.

 

Tài trợ ARPA để giải quyết việc học chưa hoàn thành sẽ được đầu tư cho các lĩnh vực tài nguyên, dịch vụ và hỗ trợ tổng thể sau:

 • 1. Bổ sung nguồn nhân lực hỗ trợ học tập và nhu cầu sức khỏe tâm thần
 • 2. Tài liệu bổ sung và đánh giá chung mà hỗ trợ học tập dựa trên tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhanh chóng và phù hợp trong các lĩnh vực học thuật được xác định cũng như học tập cảm xúc xã hội
 • 3. Học tập chuyên môn cụ thể về các thực tiễn tốt nhất dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ học sinh vượt qua các rào cản về sức khỏe tinh thần và tăng tốc việc học tập

Với nghiên cứu làm nổi bật sự không đồng nhất của COVID-19 và tác động của nó đối với người học và học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, PWCS đã thiết kế một quy trình phân bổ nguồn lực để cung cấp các nguồn lực, hỗ trợ và dịch vụ bổ sung để đáp ứng và / hoặc vượt quá nhu cầu học tập và cảm xúc xã hội cụ thể của tất cả học sinh bao gồm cả những người học nâng cao của chúng ta. Quá trình này bao gồm tập trung vào các nhóm học sinh bị ảnh hưởng khác nhau bởi đại dịch như học sinh khuyết tật, người học tiếng Anh (EL) và học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Ngoài những khoản đầu tư này để giải quyết việc học chưa hoàn thành, chúng tôi đã sử dụng tài trợ ARPA để hỗ trợ việc thuê giáo viên trường hè, do đó mang đến cho học sinh cơ hội học hè bao gồm các dịch vụ kéo dài năm học (ESY) cho học sinh khuyết tật và hướng dẫn tập trung cho học sinh học tiếng Anh của chúng ta. Bộ phận cũng sẽ sử dụng khoảng 11,3 triệu đô la tài trợ ARPA cho chương trình ảo cho học sinh chỉ học ảo của chúng ta ở tất cả các cấp.

 


 

Bối cảnh

Kể từ tháng 3 năm 2020, học sinh, gia đình, nhân viên và toàn bộ cộng đồng của chúng ta đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đại dịch COVID-19. Ngoài việc khủng hoảng về sức khỏe, đại dịch đã mang theo việc đóng cửa trường học chưa từng có, gánh nặng giáo dục đối với gia đình, sự cô lập của con người, thách thức kinh tế, mối quan tâm về sức khỏe tâm thần và nhiều biến chứng khác làm suy yếu hạnh phúc của gia đình, hoạt động của Bộ phận Trường học của chúng tôi và tiến bộ học tập của học sinh. Những yếu tố này cuối cùng đã làm tăng khoảng cách về cả thành tích và cơ hội của học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học 2021-22, và để đối phó với các tác động tiêu cực và thường khác nhau của đại dịch đối với học sinh và sức khỏe tâm thần, (PWCS) cam kết tối đa hóa nỗ lực của chúng tôi: Cung cấp quyền truy cập công bằng tới các nguồn lực chương trình giảng dạy chất lượng cao nghiêm ngặt và cung cấp việc thực hiện nhất quán trên toàn Bộ phận các thực tiễn tốt nhất dựa trên nghiên cứu và hỗ trợ cảm xúc xã hội.

PWCS đã tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng vào việc phát triển kế hoạch cho các quỹ này thông qua một cuộc khảo sát và hai cuộc họp công khai được tổ chức vào ngày 15 tháng 6 và ngày 22 tháng 6. Hơn 9.200 người đã trả lời cuộc khảo sát và các chủ đề sau đây đã được xác định.

 • Tập trung vào nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh và nhu cầu sức khỏe tâm thần của học sinh và nhân viên;
 • Hỗ trợ cho nhóm học sinh có nguy cơ; và
 • Cung cấp các can thiệp có mục tiêu, dựa trên bằng chứng và các chương trình học tập mở rộng (trước và sau giờ học, v.v.)

Các thực tiễn tốt nhất, bắt nguồn từ nghiên cứu giáo dục hiện tại, sẽ được bối cảnh hóa để sử dụng trong cộng đồng của chúng ta để phù hợp với các ưu tiên này để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh bằng cách phân phối công bằng các nguồn lực liên bang bổ sung để hỗ trợ tăng tốc trong học tập của học sinh khi chúng tôi phục hồi, kết nối lại và tham gia lại với việc học trực tiếp.

 


 

Mục đích

Kế hoạch này đề cập đến việc học chưa hoàn thành và tổng hợp những nỗ lực của chúng tôi để đo lường tác động của COVID-19, đóng cửa trường học và hướng dẫn ảo bền vững đối với học sinh của chúng ta, đặc biệt nhấn mạnh vào những người học dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Các chiến lược được vạch ra sẽ đóng vai trò là một thành phần quan trọng trong cách tiếp cận tổng thể của Bộ phận để phục hồi, tăng tốc và tái tham gia thông qua việc cung cấp hỗ trợ sức khỏe học tập, cảm xúc xã hội và tinh thần toàn diện trong trường học.

globe

Tác động toàn cầu và quốc gia của COVID-19 đối với học sinh

Trong khi việc đóng cửa trường học COVID-19 là chưa từng có ở Hoa Kỳ, có nhiều cơ quan nghiên cứu mà PWCS đã rút ra để dự đoán tác động của việc đóng cửa kéo dài đối với việc học tập của học sinh. Trong khi các nhà giáo dục và những chuyên gia khác vẫn đang xác định tất cả các tác động tới giáo dục K-12 và sau trung học từ đại dịch COVID-19, nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế đã chứng minh những tác động tiêu cực đáng kể đến việc học tập và thành tích của học sinh cũng như hạnh phúc xã hội và cảm xúc của học sinh. .

Một nghiên cứu gần đây của McKinsey and Company (2021) cho thấy học sinh có trung bình 5-9 tháng học chưa hoàn thành cần được giải quyết. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng học sinh da màu đã bị ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn bởi đại dịch và việc học chưa hoàn thành. Ngoài ra, dữ liệu quốc gia và tiểu bang cho thấy người học tiếng Anh, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã bị ảnh hưởng không tương xứng bởi đại dịch và đóng cửa trường học. Dựa trên thông tin này và xu hướng học tập trong quá khứ về cách thời gian không ở trường học ảnh hưởng đến việc học, chúng tôi đã xem xét các xu hướng dữ liệu này và mối quan hệ với việc học tập mà học sinh nên trải nghiệm trong môn Đọc so với một năm học điển hình.

Thông tin về xu hướng quốc gia liên quan đến môn Toán học giải thích cách học sinh được dự đoán sẽ cho thấy sự tăng thêm về học tập thậm chí còn nhỏ hơn so với năm trước, cho kết quả với ít hơn 50% sự tang thêm điển hình. Khi đại dịch lắng xuống, học sinh sẽ trở lại trường với thành tích thấp hơn cần phải được giải quyết. Cũng có những lo ngại rằng khoảng cách giữa học sinh đạt thành tích cao và thấp sẽ trở nên lớn hơn (Soland,2020). Xem xét những mối quan tâm này, PWCS đã kiểm tra dữ liệu chính thức của Bộ phận và không chính thức có sẵn để thông báo cho những nỗ lực của chúng tôi và hỗ trợ cần thiết cho học sinh. Các công cụ giảng dạy như MasteryConnectvà Lexia, cũng như dữ liệu hành chính từ các nền tảng học tập trực tuyến, sẽ trang bị cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ dữ liệu học tập có thể giúp xác định những học sinh đã bỏ không tham gia và / hoặc những người có nguy cơ bỏ học hoàn toàn (Hill &Loeb, 2020).

Liên minh Promise Alliance của Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát trong đại dịch, phát hiện ra rằng hơn một phần tư những người trẻ tuổi báo cáo bị mất ngủ do lo lắng, bất hạnh, trầm cảm và mất tự tin vào bản thân. Những người tham gia khảo sát cho biết cảm thấy ít kết nối với giáo viên và nhân viên trường học khác trong quá trình học trực tuyến. Thông tin này hỗ trợ các phát hiện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) trong việc tăng tỷ lệ các chuyến cấp cứu vì lý do sức khỏe tâm thần. So với năm 2019, dữ liệu này cho thấy tỷ lệ các chuyến thăm liên quan đến sức khỏe tâm thần cho trẻ em từ 5-11 tuổi và 12-17 tuổi tăng lần lượt khoảng 24% và 31%. PWCS đã xem xét mạnh mẽ thông tin có sẵn trong mối quan hệ với sự đồng thuận ngày càng tăng rằng việc đóng cửa trường học vào mùa xuân năm 2020 và đại dịch đang diễn ra có thể có tác động tiêu cực đến việc học tập của học sinh (Kuhfeld et). Al, 2020).

 

globe

Ứng phó với ảnh hưởng của COVID-19 tại Quận Prince William

Dựa trên dữ liệu học sinh có sẵn, Bộ phận đã phát triển một kế hoạch để giải quyết việc học chưa hoàn thành bằng cách sử dụng các chiến lược dựa trên nghiên cứu được xác định mới nhất như dạy kèm số lượng cao với chất lượng cao (Kraft &Goldstein, 2020), kéo dài thời gian học tập, tang tốc học tập, chương trình giảng dạy nhiều lớp và hướng dẫn đơn vị cập nhật, bao gồm kiến thức và kỹ năng tiên quyết cần thiết đã được xác định là ưu tiên gải quyết của cho học tập chưa hoàn thành.

PWCS đã xác định các giá trị cốt lõi sẽ hướng dẫn kế hoạch của chúng tôi:

 • Thực hành giảng dạy tốt nhất sẽ dẫn đến thành tích học tập cho tất cả học sinh trong PWCS;
 • Tính toàn vẹn của các dịch vụ, quá trình học tập, hỗ trợ có mục tiêu và giám sát hiệu quả kế hoạch;
 • Phân phối công bằng tài trợ, hỗ trợ và nguồn nhân lực cung cấp cho các trường học

Bộ phận khuyến nghị rằng mô hình giảng dạy chính và tốt nhất cho năm học 2021-22 là năm ngày mỗi tuần giảng dạy trực tiếp. Bộ phận cũng đang cung cấp một mô hình chỉ ảo và tiếp tục cung cấp các chương trình phi truyền thống để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh.

PWCS đã xác định các lĩnh vực học thuật ưu tiên dựa trên những phát hiện chính về tác động đến việc học từ tháng 3 năm 2020:

 • Toán học;
 • Biết chữ sớm;
 • Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh;
 • Khoa học;
 • Phát triển học thuật, xã hội và truyền thông cho học sinh khuyết tật;
 • Phát triển ngôn ngữ học thuật và xã hội cho người học tiếng Anh;
 • Thành tích học tập và điểm số trong tất cả các môn học;
 • Sức khỏe xã hội, cảm xúc và tinh thần

Bộ phận cũng đã kiểm tra dữ liệu về sức khỏe xã hội và sức khỏe tâm thần có sẵn để đánh giá các tác động đối với sức khỏe tâm thần và xác định các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết cho học sinh và nhân viên để đảm bảo một năm thành công.

Tóm lại, những phát hiện của PWCS cho thấy những tác động tiêu cực đáng kể liên quan đến đại dịch đối với thành tích, sự tham gia và tinh thần của học sinh. Những tác động tiêu cực đáng kể này bao gồm tăng khoảng cách học tập và cơ hội giữa các nhóm học sinh có tác động khác nhau hơn đối với các nhóm ưu tiên học sinh bao gồm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật.

 1. Tập trung vào cốt lõi giảng dạy

  PWCS cam kết nâng cao năng lực kiến thức và kỹ năng của các nhà giáo cần thiết để hỗ trợ học sinh; Tăng sự tham gia của họ vì nó liên quan đến việc học của chính họ. Bằng cách tập trung vào cốt lõi giảng dạy, học sinh trong PWCS sẽ có quyền truy cập và tiếp xúc với nội dung đầy thách thức.

  Cam kết tài trợ:

  • Sách giáo khoa và tài liệu chính về Ngữ văn Anh (ELA) được cung cấp cho tất cả các trường học
  • Khoa học thực hành, thí nghiệm, tài nguyên và tài liệu được cung cấp cho tất cả các trường học để hỗ trợ việc giảng dạy khoa học dựa trên nghiên cứu
  • Học tập chuyên môn để thực hiện các Vòng hướng dẫn trên tất cả các trường
  • Một trợ lý giáo viên cho mỗi 500 học sinh cho các trường trọng điểm và ưu tiênMột nhân viên hỗ trợ chuyên môn toán, mỗi trường cho các trường được xác định là ưu tiên
 2. Tiếp cận công bằng với chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, chất lượng cao, có liên quan đến văn hóa

  PWCS cam kết cung cấp cho các nhà giáo dục các khung chương trình giảng dạy chất lượng cao, nguồn lực và cơ hội lập kế hoạch tập trung vào các thực tiễn và hợp tác tốt nhất. Các trường sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch bao gồm các tài liệu giảng dạy phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang.

  Cam kết tài trợ:

  • Các đơn vị chương trình giảng dạy trong Canvas phù hợp với nhu cầu học tập, nền tảng và sở thích của học sinh (bao gồm công nghệ) được cung cấp cho tất cả các trường

  • Lexia Core 5 cho tăng tốc thích ứng cá nhân cho tất cả học sinh ở tất cả các cấp độ đọc bao gồm người học nâng cao, người đọc gặp khó khăn, học sinh khuyết tật và Người học tiếng Anh (Pre-K-5)

  • Lexia Power Up cho tăng tốc đọc viết thích ứng cá nhân cho tất cả học sinh ở tất cả các cấp độ đọc bao gồm người học nâng cao, người đọc gặp khó khăn, học sinh khuyết tật và Người học tiếng Anh (lớp 6-12)

  • Mười lăm vị trí huấn luyện giảng dạy được chia sẻ giữa các trường ưu tiên được xác định

  • Tài trợ cho mỗi học sinh cho dạy kèm liều cao được cung cấp cho tất cả các trường dựa trên nhu cầu của học sinh

 3. Tăng tốc học tập thông qua dạy kèm liều cao, can thiệp cần thiết và cơ hội học tập mở rộng /kéo dài

  PWCS cam kết cung cấp cơ hội và hỗ trợ cho các nhà giáo khi họ xác định kiến thức, kỹ năng và thuộc tính cần thiết và tiên quyết cần thiết cho học sinh để truy cập nội dung cấp lớp mới thông qua ba chiến lược:

  • Dạy kèm liều cao: Cung cấp thêm cơ hội cho học sinh tiếp cận nội dung phù hợp thông qua các dạy kèm chuyên dụng trong các thiết lập nhóm một - một và nhỏ để tập trung vào việc xây dựng kiến thức trong các lĩnh vực chủ đề cốt lõi. Dạy kèm liều cao được định nghĩa là dạy kèm xảy ra hơn ba ngày mỗi tuần hoặc với tốc độ ít nhất 50 giờ trong 36 tuần. Hình thức dạy kèm này được nhúng trong ngày học.

   Can thiệp cần thiết: Là một phần của các hệ thống hỗ trợ đa tầng, học sinh sẽ nhận được sự khắc phục và can thiệp cấp 2 và cấp 3 như hướng dẫn nhóm nhỏ với các chuyên gia đọc hoặc toán.

   Cơ hội học tập mở rộng và kéo dài: Tăng thời gian giảng dạy thông qua lập trình đồng nội dung và ngoại khóa trước và sau giờ học.

  Cam kết tài trợ:

   

  • Tài trợ cho mỗi học sinh cho việc học mở rộng / kép dài tại các trường được xác định nhận được hỗ trợ tập trung hoặc ưu tiên, bao gồm trước giờ học, sau giờ học, các hoạt động / cơ hội ngoại khóa và / hoặc ngoại khóa

  • Một vị trí Trợ lý Giáo viên toàn thời gian cho mỗi trường tập trung hoặc ưu tiên (cứ 500 học sinh một người)

  • Tài trợ cho mỗi học sinh cho dạy kèm liều lượng cao có sẵn cho tất cả các trường (dựa trên nhu cầu cá nhân của học sinh)

 4. Học tập chuyên nghiệp chất lượng cao, đúng lúc

  PWCS cam kết cung cấp đào tạo chất lượng cao cho các nhà giáo dục và lãnh đạo nhà trường, tập trung vào các chỉ số ưu tiên của kế hoạch và các mục tiêu Kế hoạch Chiến lược PWCS. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách theo dõi tiến độ hiệu suất của học sinh và tăng cường cả thực hành giảng dạy và lãnh đạo.

  Cam kết tài trợ:

  Tất cả các trường sẽ được đào tọa phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực trọng tâm sau:

  • Thực tiễn tốt nhất của Lõi giảng dạy

  • Giao thức Các vòng giảng dạy

  • Hướng dẫn đáp ứng theo văn hóa

  • Văn hóa trường học và sự tái tham gia của học sinh và gia đình

  • Thực hành tốt nhất cho ELs, Giáo dục đặc biệt và người học nâng cao

  • Đào tạo hàng quý cho các quản trị viên để hỗ trợ sử dụng chỉ số có nguy cơ để xác định những học sinh có nhu cầu dịch vụ nhất

  • Học thêm chuyên môn cho các trường tập trung và ưu tiên dựa trên dữ liệu đánh giá học tập của học sinh liên tục trong suốt năm học.

 5. Dịch vụ hỗ trợ cảm xúc xã hội

  PWCS cam kết đảm bảo sức khỏe cảm xúc của học sinh và nhân viên của chúng ta để đảm bảo cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh. Hỗ trợ cảm xúc xã hội có thể đặc biệt quan trọng đối với học sinh khuyết tật vì nó nhấn mạnh các mối quan hệ và tương tác xã hội, giúp học sinh phát triển cảm giác an toàn và thuộc về. Học tập ảo đã gây thiệt hại nặng nề cho học sinh khuyết tật và gia đình của họ, vì vậy điều quan trọng là tiếp tục xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhu cầu cá nhân của học sinh khi tiếp tục trở lại giảng dạy trực tiếp. Các trường sẽ nhận được hỗ trợ để đánh giá nhu cầu cảm xúc của học sinh và nhân viên và đặt nền tảng cho sự tham gia và chữa bệnh tập trung.

  Cam kết tài trợ:

  • Chuẩn bị kế hoạch bài học của giáo viên

  • Thư viện học tập xã hội và cảm xúc trực tuyến cho học sinh lớp K-12

  • Huấn luyện viên bán thời gian về học tập xã hội / cảm xúc cho các trường trọng điểm

  • Huấn luyện viên toàn thời gian về học tập xã hội / cảm xúc toàn cho các trường ưu tiên

  • Đào tạo nhân viên để xác định các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần và thực hiện các chiến lược hỗ trợ

  • Tư vấn cho Nhóm đau buồn và mất mát / cá nhân ngắn hạn và dài hạn

  • Tiếp cận trực tiếp tới nhân viên về tư vấn và giới thiệu các nguồn hỗ trợ cảm xúc dài hạn

  • Các nhóm hỗ trợ học sinh toàn bộ bộ phận để xác định và quản lý trường hợp học sinh có nhu cầu cảm xúc đang ảnh hưởng đến việc học

 6. Tái tham gia của gia đình

  PWCS cam kết thúc đẩy và hợp tác với các gia đình và tăng cơ hội tham gia của gia đình hỗ trợ giáo dục xuất sắc cho tất cả học sinh. Tái tham gia cho học sinh có tỷ lệ đi học bị ảnh hưởng, người học tiếng Anh và học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, những người bị ảnh hưởng khác nhau bởi đại dịch là một trọng tâm. Một mô hình đồng thiết kế để tái lôi cuốn các gia đình sẽ được đặt trong các trường học, tạo cơ hội cho các gia đình làm việc cùng với các nhà giáo dục và lãnh đạo nhà trường, thu thập phản hồi và thiết lập các cam kết chung cho sự thành công của học sinh.

  Cam kết tài trợ:

  • Loạt sự kiên tương tác của phụ huynh hàng tháng được thiết kế cho các gia đình người học tiếng Anh để thông báo cho phụ huynh về các cơ hội, các dịch vụ chương trình học, hỗ trợ học tập và xã hội và cảm xúc của Bộ phận để bổ sung trải nghiệm của học sinh

  • Hỗ trợ sự tham gia gia đình thông qua các chuyến thăm tới nhà vào cuối tuần và buổi tối của nhân viên được đào tạo

  • Hỗ trợ lập kế hoạch sau trung học cá nhân ngoài giờ học

  • Các sự kiện có sự tham gia trực tiếp của phụ huynh của Văn phòng Dịch vụ Học sinh và theo yêu cầu

  • Cung cấp các sự kiện của Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Đặc biệt cho phụ huynh

  • Có liên lạc viên về phụ huynh cho các trường có tỷ lệ đi học bị ảnh hưởng và tỷ lệ ghi danh thấp hơn vì đại dịch

  • Quản lý trường hợp dựa vào cộng đồng thông qua hợp tác với các cơ quan địa phương về sức khỏe tâm thần và các nhu cầu cơ bản (thực phẩm, nơi ở, quần áo)

image

Nguốn trích dẫn: City, E.A., Elmore, R.F., Fiarman, S.E., Teitel, L. & Lachman, A. (2018).

Các vòng giảng dạy trong giáo dục: một cách tiếp cận mạng lưới để cải thiện việc dạy và học. Nhà xuất bản Giáo dục Harvard

 


 

Phân bổ nguồn lực công bằng

Với nghiên cứu làm nổi bật sự không đồng nhất của COVID-19 và tác động của nó đối với những người học dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, PWCS đã thiết kế một quy trình phân bổ nguồn lực ưu tiên để phân bổ các nguồn lực, hỗ trợ và dịch vụ bổ sung để đáp ứng và / hoặc vượt quá nhu cầu học tập và cảm xúc xã hội cụ thể của tất cả học sinh.

Các chỉ số ưu tiên bao gồm nhân khẩu học thành viên của học sinh (ví dụ: nhu cầu người học đa dạng và phần trăm học sinh khuyết tật, người học tiếng Anh và học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn), tỷ lệ học sinh vào và ra trường, kết quả học tập của học sinh (hai hoặc nhiều điểm không thành công trong các khóa học trung học cơ sở và trung học phổ thông), thành tích biết chữ sớm, vắng mặt mãn tính và tỷ lệ COVID-19 theo mã zip của học sinh.

Thêm vào đó, các chỉ số riêng biệt về sức khỏe cảm xúc xã hội và tinh thần (ví dụ: tư vấn liên hệ cho các mối quan tâm cá nhân, cũng như kết quả khảo sát về an toàn và phúc lợi của học sinh) đã được thiết lập và dữ liệu được phân tích để xác định nhu cầu của học sinh và trường học về dịch vụ và hỗ trợ.

Các nguồn lực, hỗ trợ và tài trợ theo các mô hình hệ thống cho cả hỗ trợ học thuật và cảm xúc xã hội phù hợp với các Chỉ số ưu tiên. Sau đây là ba loại hỗ trợ của trường.

 • Phổ quát - nguồn lực, hỗ trợ và tài trợ để hỗ trợ TẤT CẢ các trường

 • Trọng điểm - tài sản, hỗ trợ và tài trợ bổ sung cho một số trường học nơi dữ liệu Chỉ số ưu tiên biểu thị sự cần thiết phải có thêm nguồn lực

 • Ưu tiên - tài sản, hỗ trợ, tài trợ bổ sung cho một số trường mà dữ liệu Chỉ số ưu tiên biểu thị sự cần thiết của các dịch vụ và tài nguyên chuyên sâu hơn

Nhìn chung, kế hoạch phục hồi của Bộ phận phù hợp với các giá trị cốt lõi về công bằng, tính toàn vẹn và thành công trong học tập cho tất cả học sinh. Nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách học tập và cơ hội, kết quả và sự tham gia của học sinh, hạnh phúc xã hội-cảm xúc và tác động của đại dịch COVID-19 đối với học sinh trong cộng đồng của trường là tất cả các yếu tố mà Bộ phận Trường học đang sử dụng để xác định việc phân phối và thực hiện các nguồn lực, hỗ trợ và dịch vụ bổ sung cho trường học và học sinh.


 

Tham khảo