غذای رایگان برای کلیه دانش آموزان در 68 مدرسه

غذای رایگان برای کلیه دانش آموزان در 68 مدرسه برای سال تحصیلی 2024-25

همه دانش آموزان در 68 مدرسه در طول سال تحصیلی 2024-25 به عنوان بخشی از برنامه واجد شرایط در سطح جامعه (CEP)، صبحانه و ناهار رایگان دریافت خواهند کرد. امسال هفت مدرسه به CEP اضافه شده است.

مدارسی که برای همه دانش آموزان غذای رایگان سرو می کنند

مدارس جدیدی که برای سال تحصیلی 2024-25 به CEP اضافه شده اند پررنگ هستند.

دبیرستانها

 • Freedom High
 • Gar-Field High
 • Hylton High
 • Potomac High
 • Unity Reed High
 • Woodbridge High

مدارس غیر سنتی

 • Independence Nontraditional
 • PACE West

مدارس راهنمایی

 • Beville Middle
 • Fred M. Lynn Middle
 • Graham Park Middle
 • Hampton Middle
 • Lake Ridge Middle
 • Parkside Middle
 • Potomac Middle
 • Potomac Shores Middle
 • Rippon Middle
 • Saunders Middle
 • Unity Braxton Middle
 • Woodbridge Middle

مدارس ابتدایی

 • Antietam Elementary
 • Bel Air Elementary
 • Belmont Elementary
 • Chris Yung Elementary
 • Coles Elementary
 • Covington-Harper Elementary
 • Dale City Elementary
 • Dumfries Elementary
 • Ellis Elementary
 • Enterprise Elementary
 • Featherstone Elementary
 • Fitzgerald Elementary
 • Innovation Elementary
 • John D. Jenkins Elementary
 • Kerrydale Elementary
 • Kilby Elementary
 • King Elementary
 • Kyle Wilson Elementary
 • Lake Ridge Elementary
 • Leesylvania Elementary
 • Loch Lomond Elementary
 • Marumsco Hills Elementary
 • McAuliffe Elementary
 • Minnieville Elementary
 • Montclair Elementary
 • Mullen Elementary
 • Neabsco Elementary
 • Occoquan Elementary
 • Pattie Elementary
 • Penn Elementary
 • Potomac View Elementary
 • Rockledge Elementary
 • Rosa Parks Elementary
 • River Oaks Elementary
 • Signal Hill Elementary
 • Sinclair Elementary
 • Springwoods Elementary
 • Sudley Elementary
 • Swans Creek Elementary
 • Triangle Elementary
 • Tyler Elementary
 • Vaughan Elementary
 • Victory Elementary
 • West Gate Elementary
 • Westridge Elementary
 • Williams Elementary
 • Yorkshire Elementary