غذای رایگان برای کلیه دانش آموزان در 44 مدرسه

غذای رایگان برای کلیه دانش آموزان در 44 مدرسه برای سال تحصیلی 2023- 24

همه دانش آموزان در 44 مدرسه در طول سال تحصیلی 2023-24 به عنوان بخشی از برنامه واجد شرایط در سطح جامعه (CEP)، صبحانه و ناهار رایگان دریافت خواهند کرد. امسال هفت مدرسه به CEP اضافه شده است.

مدارسی که برای همه دانش آموزان غذای رایگان سرو می کنند

مدارس جدیدی که برای سال تحصیلی 2023-24 به CEP اضافه شده اند پررنگ هستند.

دبیرستانها

 • Gar-Field High
 • Freedom High
 • Unity Reed High

مدارس غیر سنتی

 • مدارس غیر سنتی مستقل
 • PACE West

مدارس راهنمایی

 • Beville Middle
 • Fred M. Lynn Middle
 • Graham Park Middle
 • Hampton Middle
 • Potomac Middle
 • Rippon Middle
 • Unity Braxton Middle
 • Woodbridge Middle

مدارس ابتدایی

 • Bel Air Elementary
 • Belmont Elementary
 • Dale City Elementary
 • Dumfries Elementary
 • Ellis Elementary
 • Enterprise Elementary
 • Featherstone Elementary
 • Fitzgerald Elementary
 • John D Jenkins Elementary
 • Kerrydale Elementary
 • Kilby Elementary
 • King Elementary
 • Innovation Elementary
 • Leesylvania Elementary
 • Loch Lomond Elementary
 • Marumsco Hills Elementary
 • McAuliffe Elementary
 • Minnieville Elementary
 • Mullen Elementary
 • Neabsco Elementary
 • Occoquan Elementary
 • Potomac View Elementary
 • Rockledge Elementary
 • River Oaks Elementary
 • Sinclair Elementary
 • Sudley Elementary
 • Swans Creek Elementary
 • Triangle Elementary
 • Vaughan Elementary
 • West Gate Elementary
 • Yorkshire Elementary