فرم ثبت نام برای غذای رایگان و ارزان قیمت

همه دانش آموزان در 44 مدرسه در طول سال تحصیلی 2023-24 به عنوان بخشی از برنامه واجد شرایط در سطح جامعه، صبحانه و ناهار رایگان دریافت خواهند کرد.

خانواده ها نیازی به تکمیل فرم غذای رایگان و ارزان قیمت برای دانش آموزانی که در این مدارس تحصیل می کنند ندارند.

ثبت نام برای غذای رایگان و ارزان قیمت

با استفاده از لینک های زیر می‌توانید به فرم های ثبت نام برای غذای رایگان و ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشید. این فرم ها می تواند بر سایر خدماتی که ممکن است خانواده‌ها به آن نیاز داشته باشند، تأثیر می گذارد.