بخش غذا و تغذیه مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) در هر مدرسه فعالیت می کند تا به دانش آموزان غذای مغذی، لذت بخش و با کیفیت بالا با قیمت مناسب ارائه دهد. یک وعده ناهار کامل شامل این اجزا است: پروتئین، غلات، انواع میوه ها، سبزیجات و شیر. روزانه چندین گزینه در هر دسته در منو موجود است که دانش آموزان می توانند یک ناهار کامل از بین آنها انتخاب کنند. دانش آموزان باید حداقل سه جزء را انتخاب کنند که حداقل یکی از آنها میوه یا سبزی باشد تا یک وعده غذای کامل در نظر گرفته شود.

صبحانه در تمام مدارس موجود است. یک وعده صبحانه کامل شامل غلات، انواع میوه ها و شیر است. غذاهای پروتئینی در اکثر روزها موجود است.

منوی غذای PWCS را می توان با استفاده از اپلیکیشن موبایل The Web Menus by Isite Software که از طریق App Store و Google Play در دسترس است، مشاهده کرد.

خانواده ها همچنین می توانند برای دریافت ایمیل های ماهانه مربوط به منوی غذای مدرسه مشترک شوند.