د خواړو نرخونه

2023-24 ښوونځی کال لپاره د ښوونځی د خواړو نرخونه

د 2023-24 ښوونځی کال لپاره د PWCS د خواړو په نرخونو کی بدلون راغلی او په لاندی شکل دي:

زده کوونکي

  • سهار خواړه - 1.50$
  • د ابتدایه ښوونځیو د غرمی خواړه - 2.60$
  • د منځني ښوونځیو د غرمی خواړه - 2.75$
  • د عالي ښوونځیو د غرمی خواړه - 2.85$

بالغ زده کوونکی

  • سهار خواړه - 2.75$
  • د غرمی خواړه - 4.50$

د ټولنې د وړوالی لرلو پروګرام د یوې برخې په توګه په 44 ښوونځیو کې به ټول زده کوونکي د 24 -2023 ښوونیز کال په بهیر کې د سهار او د غرمی وړیا خواړه ترلاسه کوي.

د هغو زده کوونکو کورنۍ څوک چې په هغه ښوونځیو کې دی چی د ټولنې د وړوالی لرلو په پروګرام کې نه دي شامل، کولی شي چی د وړیا او کم قیمت ښوونځي خواړه ترلاسه کولو لپاره په آنلاین ډول غوښتنه وکړي.