Bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh tại 44 trường

Bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh tại 44 trường học trong năm 2023-2024

Tất cả học sinh tại 44 trường sẽ được ăn sáng và ăn trưa miễn phí trong năm học 2023-24 như một phần của Chương trình Đủ điều kiện Cộng đồng (CEP). Bảy trường đã được thêm vào CEP trong năm nay.

Trường học phục vụ bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh

Các trường mới tham gia CEP cho năm 2023-2024 được viết đậm.

Các trường Trung học phổ thông

 • Gar-Field High
 • Freedom High
 • Unity Reed High

Các trường học phi truyền thống

 • Independence Nontraditional
 • PACE West

Các trường trung học cơ sở

 • Beville Middle
 • Fred M. Lynn Middle
 • Graham Park Middle
 • Hampton Middle
 • Potomac Middle
 • Rippon Middle
 • Unity Braxton Middle
 • Woodbridge Middle

Các trường tiểu học

 • Bel Air Elementary
 • Belmont Elementary
 • Dale City Elementary
 • Dumfries Elementary
 • Ellis Elementary
 • Enterprise Elementary
 • Featherstone Elementary
 • Fitzgerald Elementary
 • John D. Jenkins Elementary
 • Kerrydale Elementary
 • Kilby Elementary
 • King Elementary
 • Innovation Elementary
 • Leesylvania Elementary
 • Loch Lomond Elementary
 • Marumsco Hills Elementary
 • McAuliffe Elementary
 • Minnieville Elementary
 • Mullen Elementary
 • Neabsco Elementary
 • Occoquan Elementary
 • Potomac View Elementary
 • Rockledge Elementary
 • River Oaks Elementary
 • Sinclair Elementary
 • Sudley Elementary
 • Swans Creek Elementary
 • Triangle Elementary
 • Vaughan Elementary
 • West Gate Elementary
 • Yorkshire Elementary