Cách thanh toán tiền ăn

PWCS cung cấp một số tùy chọn thanh toán tiền ăn cho học sinh.

Bữa ăn miễn phí và giảm giá

  • Tất cả học sinh tại 44 trường học sẽ được ăn sáng và ăn trưa miễn phí trong năm học 2023-2024 như một phần của Chương trình Đủ điều kiện Cộng đồng.
  • Các gia đình có học sinh theo học tại các trường không nằm trong Chương trình đủ điều kiện cộng đồng có thể đăng ký trực tuyến để nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá tại trường.

Thanh toán tiền cho bữa ăn

  1. Học sinh có thể mang séc đến trường để nạp vào tài khoản bữa ăn của mình. Séc phải được đưa cho người quản lý quán ăn tự phục vụ và được thanh toán cho "Phòng Dinh dưỡng và Thực phẩm của Sở Giáo dục Prince William."
  2. Phụ huynh/người giám hộ có thể sử dụng MySchoolBucks.com để tài trợ tài khoản bữa ăn của học sinh.
  3. Học sinh có thể trả tiền mặt mỗi ngày.

Chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi cha mẹ có thể vô tình rút quá số tiền có trong tài khoản vãng lai và ngân hàng của bạn có thể trả lại séc. Để thu hồi các khoản tiền này một cách riêng tư và chuyên nghiệp, Sở Giáo dục  Prince William đã ký hợp đồng với CHECKredi để thu hồi séc bị trả lại. Nếu séc của bạn bị trả lại vì không đủ tiền, thì séc đó có thể được xuất trình điện tử cho ngân hàng của bạn theo mệnh giá, cộng với phí xử lý $40 và bất kỳ khoản phí trả lại séc xấu nào do tổ chức tài chính của bạn tính. Hành động này sẽ được thực hiện mà không cần thông báo thêm. Bằng cách thanh toán cho giao dịch mua hàng của bạn bằng séc, bạn chấp nhận chính sách chấp nhận séc này.