Immigration Issues and PWCS

Many Prince William County Public Schools students and their families have expressed concern about the ongoing debate over U.S. immigration policy and enforcement. Please be aware that, despite the evolving political discussion, school division policies and procedures remain unchanged.

There is no reason to fear that Prince William County Public Schools will lessen its commitment to the safety and peace-of-mind of all students, staff, and community members, regardless of race, color or national origin, or to educating all students, regardless of their immigration status (click here for more).

قضايا الهجرة و مدارس برينس ويليام العامة - معلومات تنفي المخاوف عن الأسر

PWCS اور امیگریشن کے مسائل - اہل خانہ کے خدشات سے بچنے کی معلومات

PWCS y asuntos relacionados con inmigración: información para evitar preocupaciones familiares

Muchos alumnos de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William y sus familias han expresado su preocupación por el actual debate sobre la política inmigratoria de los Estados Unidos y su ejecución en la práctica. Tenga en cuenta que, a pesar de la discusión política que se está desarrollando, las normativas y los procedimientos de división escolar se mantienen sin cambios.

No hay ninguna razón para temer que las Escuelas Públicas del Condado de Prince William disminuyan su compromiso con la seguridad y la tranquilidad mental de todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad, independientemente de su raza, color u origen nacional, o para educar a todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria.
(haga clic aquí para obtener más información).

이민 문제와 PWCS - 이민 정책 관련 우려에 대한 답변

많은 Prince William County 공립학교 학생과 가족들은 미국 이민 정책과 그 집행에 대한 걱정을 표출하였습니다. 정치적 상황이 변화하더라도, 우리 교육구의 정책과 절차는 기존과 동일하게 유지된다는 것을 인지하시기 바랍니다.

Prince William County 공립학교는 인종, 피부색, 출신국가에 상관없이 모든 학생, 교직원, 그리고 지역주민의 안전과 심리적 평안을 지키기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 모든 학생이 이민 상태와 상관없이 양질의 교육을 받을 수 있도록 노력할 것입니다

Những Vấn đề Nhập cư và PWCS-Thông tin để tránh mối quan tâm của gia đình

Nhiều học sinh của Hệ Trường Công Quận Prince William và gia đình họ đã bày tỏ mối quan tâm về những cuộc tranh luận liên tục về chính sách và sự thực thi vấn đề nhập cư Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng, mặc dù cuộc thảo luận chính trị đang diễn ra, những chính sách và quy trình của Học khu vẫn không thay đổi.

Không có lý do gì để sợ rằng Hệ Trường Công Quận Prince William sẽ giảm bớt cam kết về sự an toàn và yên tâm của tất cả các học sinh, nhân viên, và các thành viên của cộng đồng, bất kể chủng tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gia, hoặc về giáo dục tất cả các học sinh, bất kể tình trạng nhập cư của họ.

امیگریشن کے مسائل اور PWCS-اہل خانہ کے خدشات سے بچنے کی معلومات

پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کے بہت سے طلباء اور ان کے اہل خانہ نے امریکی امیگریشن کی پالیسی اور اس کے نفاذ پر جاری بحث کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ براہ مہربانی آگاہ رہیئے کہ بدلتی ہوئی سیاسی بحث کے باوجود، سکول ڈویژن کی پالیسیاں اور طریقہ کار جوں کے توں رہیں گے۔

اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں کہ پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز نسل، رنگ یا قومیت کی بنیاد پر تمام طلباء، سٹاف، اور کمیونٹی کے اراکین کے تحفظ اور ذہنی سکون کو فراہم کرنے میں کوئی کمی کرے گا یا تمام طلباء کو ان کے امیگریشن کی حیثیت کی وجہ سے تعلیم دینے میں کمی کرے گی۔

قضايا الهجرة و مدارس برينس ويليام العامة - معلومات تنفي المخاوف عن الأسر

لقد أدلى العديد من طلاب مدارس برينس ويليام العامة وأسرهم بمخاوفهم جراء النقاشات الدائرة حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة وقوانينها التنفيذية. نرجو منكم أن تدركوا بأن سياسات وإجراءات إدارة المدارس تبقى ثابتة كما هي رغم السجالات السياسية الدائرة.

وليس هناك من سبب يدعو للخوف من عدم وفاء مدارس برينس ويليام بالتزاماتها اتجاه أمان وراحة جميع طلابها وموظفيها وأفراد مجتمعها المحلي، وذلك بغض النظر عن العرق أو اللون أو الأصل، بما في ذلك التزاماتها اتجاه تعليم جميع الطلاب بغض النظر عن وضع هجرتهم.