Recovery Plan - Farsi

چاپ فقط با فرمت PDF

راه اندازیآینده موفق

بازیابی ، تسریع و مشارکت مجدد

تصویر

برنامه PWCS برای سرعت بخشیدن ، بازیابی و مشارکت مجدد از طریق ارائه حمایت های جامع تحصیلی ، روحی- اجتماعی و سلامت روان در مدارس

 


 

خلاصه تصمیات اجرایی

قانون برنامه امداد آمریکا در سال 2021 (ARPA) جهت حمایت از تلاش های ناتمام تحصیلی و آموزشی ، کمک های مالی اضافی در اختیار سیستم های مدارس قرار می دهد. مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) واجد شرایط دریافت تقریباً 88 میلیون دلار برای بودجه ARPA و 4.8 میلیون دلار اضافی برای بودجه برنامه تایتل ARPA 6B می باشد. منطقه جهت صلاحیت در دریافت این بودجه موظف است تا 1 سپتامبر 2021 برنامه ای را به وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا ارائه دهد. این قانون همچنین آژانس آموزش محلی (LEA) را موظف می کند تا 20 درصد از بودجه خود را از ARPA برای رفع افت تحصیلی/آموزش ناتمام استفاده کند. PWCS یک برنامه جامع تهیه کرده است که تقریباً 78٪ از بودجه PWCS را برای رفع افت تحصیلی/آموزش ناتمام، یا به عبارتی تقریبا 72 میلیون دلار از کل مبلغ موجود برای PWCS استفاده خواهد کرد.

 

بودجه ARPA برای پرداختن به آموزش ناتمام، جهت منابع کلی ، خدمات و در زمینه هایی که در زیر آمده است هزینه می شود:

1. منابع انسانی اضافی جهت حمایت از نیازهای آموزشی و سلامت روان

2. مطالب اضافی و ارزیابی های متداول که از آموزش دقیق ، شتابدهنده و همسو با استانداردها در زمینه های آموزشی مشخص شده و همچنین آموزش روحی- اجتماعی پشتیبانی می کند.

3. آموزش حرفه ای ویژه در مورد بهترین شیوه های مبتنی بر تحقیقات در حمایت از دانش آموزان برای غلبه بر موانع سلامت روان و تسریع یادگیری

با توجه به تحقیقاتی که ناهماهنگی های کوید 19 و تأثیر آن بر آسیب پذیرترین دانش آموزان ما را نشان می دهد ، PWCS یک فرایند تخصیص منابع را برای ارائه منابع اضافی ، پشتیبانی ها و خدمات جهت تامین (حتی فراتر) نیازهای آموزشی و روحی - اجتماعی خاص برای همه دانش آموزان از جمله دانش آموزان سطح پیشرفته طراحی کرده است. این فرایند شامل تمرکز بر دانش آموزانی است که به طرق مختلف تحت تأثیر همه گیر قرار گرفته اند مانند دانش آموزان دارای معلولیت ، زبان آموزان انگلیسی (EL) و دانش آموزانی که از نظر اقتصادی محروم هستند.

علاوه بر این سرمایه گذاری ها جهت تمرکز بر روی آموزش ناتمام ، ما از بودجه ARPA برای حمایت از استخدام معلمان مدارس تابستانی استفاده کرده ایم ، بنابراین برای دانش آموزان فرصت شرکت در کلاسهای تابستانی را فراهم می آوریم تا خدمات سال تحصیلی تمدید شده (ESY) به دانش آموزان دارای معلولیت و زبان آموزان انگلیسی نیز ارائه گردد. منطقه همچنین تقریباً 11.3 میلیون دلار از بودجه ARPA را برای برنامه ریزی آموزش مجازی برای دانش آموزان مجازی ما در تمام سطوح استفاده خواهد کرد.

 


 

تاریخچه

از مارس 2020 ، دانش آموزان ، خانواده ها ، کارمندان و کل جامعه ما تحت تأثیر همه گیر کوید 19 قرار گرفته اند. ورای بحران سلامتی و بهداشتی ، وضعیت همه گیر باعث تعطیلی بی سابقه مدارس ، مشکلات آموزشی بر خانواده ها ، انزوای بشر ، چالش های اقتصادی ، نگرانی های مربوط به سلامت روان و بسیاری از عوارض دیگر که رفاه خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد ، عملکرد منطقه و پیشرفت آموزشی دانش آموزان شد. این عوامل در نهایت شکاف در پیشرفت علمی و فرصتهای آموزشی دانش آموزان را افزایش داده است.

جهت آماده سازی برای سال تحصیلی 2021-22 و در پاسخ به تأثیرات منفی و غالباً متمایز سلامت روان دانش آموزان در مقابله با همه گیر ، (PWCS) متعهد است که تلاش های خود را در موارد زیر به حداکثر برساند: فراهم آوردن دسترسی عادلانه به برنامه های درسی دقیق با کیفیت بالا و پیاده سازی بهترین شیوه های مبتنی بر تحقیقات و ارائه حمایت های روحی- اجتماعی در سراسر منطقه.

PWCS از طریق نظرسنجی و دو جلسه عمومی که در 15 ژوئن و 22 ژوئن برگزار شد ، به دنبال مشارکت جامعه در توسعه طرح این بودجه بود. بیش از 9200 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و موضوعات زیر مشخص شد.

 • تمرکز بر نیازهای روحی- اجتماعی دانش آموزان و نیازهای سلامت روان دانش آموزان و کارکنان ؛
 • حمایت از جمعیت دانش آموزان در معرض خطر ؛ و
 • ارائه مداخلات هدفمند و مبتنی بر شواهد و برنامه های آموزشی گسترده (قبل و بعد از مدرسه و غیره)

بهترین شیوه ها ، که از تحقیقات آموزشی فعلی به دست می آید ، برای استفاده در جامعه با توجه به این اولویت ها برای تامین نیازهای فردی دانش آموزان از طریق توزیع عادلانه منابع فدرال جهت حمایت از تسریع در یادگیری دانش آموزان در حین بهبود ، اتصال مجدد و مشارکت در آموزش حضوری، زمینه سازی خواهد شد.

 


 

هدف

این طرح به آموزش ناتمام می پردازد و تلاش های ما را برای اندازه گیری تأثیرات کوید 19 ، تعطیلی مدارس، و آموزش مجازی مستدام بر دانش آموزان ، با تأکید ویژه بر آسیب پذیرترین دانش آموزان ، قوت می بخشد. راهکارهای ارائه شده به عنوان جزء مهمی از رویکرد کلی منطقه برای بهبود ، تسریع و مشارکت مجدد از طریق ارائه حمایت های جامع تحصیلی ، روحی-اجتماعی و سلامت روان در مدارس عمل می کند.

کره زمین

تاثیرات جهانی و ملی کوید 19 بر دانش آموزان

در حالی که تعطیلی مدارس به دلیل کوید 19 در ایالات متحده بی سابقه بود ، تحقیقات متعددی وجود دارد که PWCS با استفاده از آن تأثیر تعطیلی طولانی مدت مدارس بر دانش آموزان را پیش بینی کرده است. در حالی که مربیان و سایرین هنوز در حال بررسی کلیه تأثیرات آموزشی K-12 و دوره بعد از دبیرستان در اثر رایط همه گیر کوید 19 هستند ، مطالعات متعدد ملی و بین المللی تأثیرات منفی قابل توجهی را بر یادگیری و پیشرفت دانش آموزان و همچنین بهزیستی و سلامت اجتماعی و عاطفی دانش آموزان نشان داده است.

یک مطالعه اخیر توسط شرکت (2021)McKinsey and Company نشان داد که دانش آموزان به طور متوسط پنج تا نه ماه آموزش ناتمام دارند که باید به آنها توجه شود. این مطالعه همچنین نشان داد که دانش آموزان نژاد های غیر از سفید پوست تا حد زیادی تحت تأثیر همه گیر و آموزش ناتمام قرار گرفته اند. علاوه بر این ، داده های ملی و دولتی نشان می دهد که زبان آموزان انگلیسی ، دانش آموزان دارای معلولیت و دانش آموزان محروم از لحاظ اقتصادی به طور نامتناسبی تحت تأثیر همه گیر و تعطیلی مدارس قرار گرفته اند. بر اساس این اطلاعات و روند یادگیری در گذشته در مورد اینکه چگونه دوران دور از مدرسه بر یادگیری تأثیر می گذارد ، ما روند این داده ها و رابطه آنها را با دستاوردهای یادگیری دانش آموزان در خواندن نسبت به یک سال تحصیلی معمولی در نظر گرفته ایم.

اطلاعات مربوط به دستاوردهای ملی در رابطه با ریاضیات توضیح می دهد که چگونه پیش بینی می شود دانش آموزان حتی یادگیری های کمتری نسبت به سال قبل نشان دهند و کمتر از 50 درصد از پیشرفت های معمولی را به دست آورند. وقتی وضعیت همه گیر فروکش کند ، دانش آموزان با موفقیت کمتری به مدرسه باز می گردند که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین این نگرانی وجود دارد که شکاف بین پیشرفت چشم گیر و پیشرفت کم دانش آموزان بیشتر شود (Soland, 2020). با در نظر گرفتن این نگرانی ها ، PWCS داده های رسمی و غیر رسمی منطقه را مورد بررسی قرار داده است تا اطلاعات مربوط به تلاش های ما و پشتیبانی مورد نیاز برای دانش آموزان را ارائه دهد. ابزارهای آموزشی مانند MasteryConnect و Lexia ، و همچنین داده های رسمی از سیستم آموزشی آنلاین ، داده ها و اطلاعات آموزشی در اختیار معلمان و کادر پشتیبانی قرار می دهد که می تواند به شناسایی دانش آموزانی که از آموزش فاصله گرفته اند و یا در معرض خطر ترک تحصیل هستند کمک کند. (Hill & Loeb, 2020).

اتحادیه قول آمریکا در طول همه گیر یک نظر سنجی انجام داد و دریافت که از هر چهار جوان بیش از یک نفر به دلیل نگرانی ، ناراحتی ، افسردگی و از دست دادن اعتماد به نفس خواب خود را از دست داده اند. شرکت کنندگان در نظرسنجی اظهار کردند که در طول آموزش آنلاین احساس ارتباط کمتری با معلمان و سایر کارکنان مدرسه دارند. این اطلاعات بر اساس یافته های مرکز کنترل و پیشگیری امراض (CDC) در افزایش نسبت ویزیت های بخش اورژانس به دلایل سلامت روان بدست آمده است. در مقایسه با سال 2019 ، این داده ها نشان می دهد که چگونه میزان بازدیدهای مرتبط با سلامت روان برای کودکان 5 تا 11 ساله و 12 تا 17 ساله به ترتیب تقریباً 24 و 31 درصد افزایش یافته است. PWCS اطلاعات موجود را در رابطه با اجماع روزافزون مبنی بر تعطیلی مدارس در بهار 2020 و ادامه وضعیت همه گیر در نظر گرفته است که احتمالاً تأثیرات منفی بر یادگیری دانش آموزان داشته است (Kuhfeld et. Al, 2020).

 

کره زمین

پاسخگویی به تاثیر کوید 19 در پرینس ویلیام کانتی

بر اساس داده های موجود درباره دانش آموزان ، منطقه برنامه ای را برای رسیدگی به آموزش ناتمام طراحی کرده است که از جدیدترین راهکارهای مبتنی بر تحقیق استفاده می کند مانند آموزش با مقدار و کیفیت بالا (Kraft & Goldstein, 2020)، افزایش زمان یادگیری ، سرعت بخشیدن به یادگیری ، برنامه درسی ، و راهنمای موضوعات به روز شده ، که شامل دانش و مهارت های پیش نیاز ضروری است که به عنوان اولویت آموزش ناتمام شناخته شده است.

PWCS ارزشهای اصلی را شناسایی کرده است که برنامه ما را هدایت می کند:

 • بهترین شیوه های آموزشی که منجر به پیشرفت تحصیلی برای همه دانش آموزان در PWCS می شود.
 • یکپارچگی خدمات ، فرایند یادگیری ، پشتیبانی هدفمند و نظارت بر اثربخشی برنامه ؛
 • توزیع عادلانه بودجه ، حمایت ها و منابع انسانی ارائه شده به مدارس

منطقه توصیه می کند که اولین و بهترین مدل آموزشی برای سال تحصیلی 2021-22 ، پنج روز در هفته آموزش حضوری باشد. منطقه همچنین یک مدل مجازی ارائه می دهد و برنامه های غیر سنتی (غیر متداول) را برای برآوردن نیازهای فردی دانش آموزان ارائه می دهد.

PWCS بخشهای اصلی آموزشی را بر اساس یافته های کلیدی بدست آمده از تاثیرات مهم بر آموزش از مارس 2020 شناسایی کرده است:

 • ریاضیات؛
 • سواد اولیه؛
 • هنر زبان انگلیسی؛
 • علوم؛
 • توسعه تحصیلی ، اجتماعی و ارتباطی برای دانش آموزان دارای معلولیت ؛
 • توسعه زبان آکادمی و اجتماعی برای زبان آموزان انگلیسی ؛
 • پیشرفت تحصیلی و نمرات در تمام زمینه های درسی ؛
 • سلامت اجتماعی ، عاطفی و روانی

منطقه همچنین داده های موجود در زمینه سلامت روان و اجتماعی را برای ارزیابی مواردی که بر سلامت روان تاثیر می گذارند و تعیین حمایت ها و خدمات مورد نیاز برای دانش آموزان و کارکنان جهت اطمینان از یک سال موفق را مورد بررسی قرار داده است.

به طور خلاصه ، یافته های PWCS تأثیرات منفی قابل توجه مرتبط با وضعیت همه گیر را بر پیشرفت ، تعامل و بهزیستی ذهنی و سلامت روان دانش آموزان نشان می دهد. این تأثیرات منفی شامل افزایش فاصله آموزشی و فرصت های موجود در بین گروه های دانش آموزی با تأثیرات متفاوت برای گروه های اولویت دار دانش آموزان است که شامل محرومیت اقتصادی ، زبان آموزان انگلیسی و دانش آموزان دارای معلولیت می شوند.

 

 1. تمرکز بر عمق آموزش

  PWCS متعهد به افزایش ظرفیت دانش و مهارت های مربیان مورد نیاز برای حمایت از دانش آموزان است؛ و افزایش مشارکت آنها در ارتباط با یادگیری خودشان. با تمرکز بر عمق آموزش ، دانش آموزان در PWCS به مطالب درسی دسترسی خواهند داشت و در معرض موضوعات و مطالب درسی چالش برانگیز قرار خواهند گرفت.

  تعهدات مالی:

  • کتابهای درسی هنرهای زبان انگلیسی (ELA) و مواد اصلی ارائه شده به همه مدارس
  • علوم تجربی ، آزمایش ، منابع و مواد در اختیار همه مدارس قرار می گیرد تا از آموزش علمی مبتنی برتحقیقات پشتیبانی کند
  • آموزش حرفه ای برای اجرای دورهای آموزشی در همه مدارس
  • برای هر 500 دانش آموز یک دستیار معلم در مدارس متمرکز و دارای اولویت
  • یک متخصص پشتیبانی ریاضیات ، در هر مدرسه برای مدارسی که در اولویت قرار دارند
 2. دسترسی عادلانه به برنامه درسی دقیق ، با کیفیت و مرتبط با فرهنگ

  PWCS متعهد است که چارچوب برنامه درسی با کیفیت بالا ، منابع و فرصت های برنامه ریزی را با محوریت بهترین شیوه ها و همکاری در اختیار مربیان قرار دهد. مدارس بر برنامه ریزی تمرکز خواهند کرد که شامل مطالب آموزشی مطابق با استانداردهای دولتی است.

  تعهدات مالی:

  • واحدهای برنامه درسی در Canvas متناسب با نیازهای یادگیری دانش آموزان ، سابقه و علاقه آنها (شامل فناوری) در اختیار همه مدارس قرار می گیرد
  • Lexia Core 5 برای تسریع برنامه تطبیقی فردی برای همه دانش آموزان در تمام سطوح خواندن شامل دانش آموزان پیشرفته ، دانش آموزانی که در خواندن مشکل دارند ، دانش آموزان دارای معلولیت و زبان آموزان انگلیسی (Pre-K-5)
  • Lexia Power Up برای تسریع سواد تطبیقی فردی برای همه دانش آموزان در تمام سطوح خواندن شامل دانش آموزان پیشرفته ، دانش آموزانی که در خواندن مشکل دارند ، دانش آموزان دارای معلولیت و زبان آموزان انگلیسی (پایه های 6 تا 12)
  • پانزده موقعیت مربیگری آموزشی در بین مدارس دارای اولویت به اشتراک گذاشته شد
  • کمک هزینه برای هر دانش آموز برای تدریس خصوصی با مقدار بالا بر اساس نیاز دانش آموزان به همه مدارس ارائه می شود
 3. تسریع یادگیری از طریق تدریس خصوصی با حجم بالا ، مداخلات مورد نیاز ، و توسعه/گسترش فرصت های یادگیری

  PWCS متعهد به ارائه امکانات و پشتیبانی برای مربیان است ، زیرا آنها دانش ، مهارت ها و ویژگی های ضروری و مهم را برای دسترسی دانش آموزان به مطالب مربوط به مقطع جدید از طریق سه راهکار مشخص می کنند:

  • تدریس خصوصی با حجم بالا: از طریق معلم خصوصی در گروه های کوچک و انفرادی فرصت های اضافی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا برای تمرکز بر دروس اصلی، به سطح مناسب محتوی و مطالب درسی درست یابند. تدریس خصوصی با حجم بالا به عنوان تدریس خصوصی تعریف می شود که بیش از سه روز در هفته یا با میانگین حداقل 50 ساعت در 36 هفته انجام می شود. این نوع آموزش در طی ساعات مدرسه تعبیه شده است.
  • مداخلات مورد نیاز: به عنوان بخشی از سیستم های پشتیبانی چند سطحی ، دانش آموزان برنامه های ترمیمی یا تقویتی درجه 2 و 3 و مداخلات دریافت خواهند کرد مانند آموزش در گروه های کوچک تحت نظارت متخصصان ریاضیات و خواندن.
  • فرصتهای آموزشی گسترده و توسعه یافته: افزایش زمان آموزش از طریق برنامه های قبل و بعد از مدرسه و فوق برنامه.

  تعهدات مالی:

  • بودجه هر دانش آموز برای آموزش گسترده/توسعه یافته در مدارس تعیین شده که کمک های متمرکز یا اولویت دار دریافت می کنند ، که شامل برنامه های قبل و بعد از مدرسه ، برنامه های درسی و/یا برنامه های فوق برنامه می شود.
  • یک دستیار معلم تمام وقت در مدارس متمرکز یا دارای اولویت (یک نفر برای هر 500 دانش آموز)
  • کمک هزینه برای هر دانش آموز جهت تدریس خصوصی با حجم بالا به همه مدارس ارائه می شود (بر اساس نیاز هر دانش آموز)
 4. آموزش حرفه ای با کیفیت بالا و به موقع

  PWCS متعهد به ارائه آموزش با کیفیت بالا برای مربیان و رهبران مدارس است که بر شاخص های اولویت برنامه و اهداف برنامه استراتژیک PWCS متمرکز است. این امر با نظارت بر پیشرفت عملکرد دانش آموزان و تقویت هر دو شیوه آموزشی و رهبری انجام می شود.

  تعهدات مالی:

  همه مدارس در زمینه های زیر به آموزش حرفه ای می پردازند:

  • بهترین شیوه های اصلی آموزشی
  • پروتکل مجموعه آموزشی
  • آموزش فرهنگی پاسخگو
  • فرهنگ مدرسه و مشارکت مجدد دانش آموز و خانواده
  • بهترین شیوه ها برای زبان آموزان انگلیسی، آموزش های ویژه و دانش آموزان سطح پیشرفته
  • کلاسهای آموزشی سه ماهه برای مدیران و مسئولین جهت استفاده از شاخص های در معرض خطر برای شناسایی دانش آموزانی که بیشتر به خدمات نیاز دارند
  • آموزش حرفه ای بیشتر برای مدارس متمرکز و دارای اولویت بر اساس داده های سنجش تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی
 5. خدمات پشتیبانی عاطفی اجتماعی

  PWCS متعهد به تضمین رفاه و سلامت روحی دانش آموزان و کارکنان است تا از پیشرفت جامعه مان اطمینان حاصل کند. حمایت روحی- اجتماعی می تواند برای دانش آموزان دارای معلولیت بسیار مهم باشد زیرا بر روابط و تعاملات اجتماعی تأکید می کند و به دانش آموزان در ایجاد احساس امنیت و تعلق خاطر کمک می کند. آموزش مجازی آسیب زیادی به دانش آموزان دارای معلولیت و خانواده های آنها وارد کرده است ، بنابراین مهم است که روابط خود را حفظ کرده و نیازهای فردی دانش آموزان را در صورت بازگشت به آموزش حضوری برآورده سازیم. مدارس برای تامین نیازهای عاطفی دانش آموزان و کارکنان و ایجاد بنیادی برای تمرکز برای مشارکت و بهبود، حمایت دریافت خواهند کرد.

  تعهدات مالی:

  • برای مدیران مدارس منابع مختلف فراهم شده است تا از فرهنگ و رفاه کارکنان حمایت کنند
  • برنامه های درسی معلم ، و کتابخانه اجتماعی و عاطفی آنلاین برای دانش آموزان پایه های K-12 فراهم شده است
  • برنامه درسی روحی اجتماعی
  • مربیگری آموزشهای اجتماعی/عاطفی نیمه وقت برای مدارس متمرکز
  • مربیگری آموزشهای اجتماعی/عاطفی تمام وقت برای مدارس با اولویت بالا
  • کلاسهای آموزشی برای کارکنان جهت شناسایی نگرانی های مربوط به سلامت روان و اجرای راهکارهای حمایتی و پشتیبانی
  • گروه های اندوه و سوگواری/مشاوره فردی کوتاه مدت و بلند مدت
  • دسترسی مستقیم کارکنان به مشاوره و ارجاع به منابع پشتیبانی بلند مدت
  • تیم های پشتیبانی دانش آموزان در سراسر منطقه برای شناسایی و مدیریت پرونده دانش آموزان با نیازهای عاطفی که بر یادگیری آنها تأثیر می گذارد
 6. مشارکت مجدد خانواده ها

  PWCS متعهد به ایجاد انگیزه و مشارکت با خانواده ها و افزایش فرصت های مشارکت خانواده ها است که باعث موفقیت های آموزشی برای همه دانش آموزان می شود. مشارکت مجدد برای دانش آموزان تحت تاثیر با میزان بالای غیبت ، زبان آموزان انگلیسی ، و دانش آموزان و خانواده هایی که از نظر اقتصادی آسیب دیده اند و تحت تأثیر شرایط همه گیر قرار گرفته اند ، مورد توجه قرار گرفته است. مدلی که برای مشارکت مجدد خانواده در مدارس طراحی شده است ، فرصت همکاری خانواده ها با مربیان و مقامات مدارس ، جمع آوری بازخورد (نظرات) و ایجاد تعهدات مشترک برای موفقیت دانش آموزان را فراهم می آورد.

  تعهدات مالی:

  • مجموعه ماهانه مشارکت والدین برای خانواده های زبان آموزان انگلیسی طراحی شده است تا والدین را از فرصت های منطقه ، پیشنهادات برنامه مدرسه ، حمایت های تحصیلی و اجتماعی و عاطفی برای تکمیل تجربه تحصیلی دانش آموز مطلع کند.
  • حمایت از مشارکت خانواده از طریق ملاقات های خانگی در تعطیلات آخر هفته و عصر توسط کارکنان آموزش دیده و ورزیده
  • پشتیبانی برنامه ریزی فردی بعد از پایان دوره دبیرستان در خارج از ساعات مدرسه
  • رویدادهای خدمات حضوری دفتر خدمات دانش آموز و مجموعه برنامه های درخواستی جهت پشتیبانی از والدین
  • ارائه رویدادهای مرکز منابع آموزش ویژه برای والدین
  • رابطین والدین برای مدارسی که به دلیل وضعیت همه گیر با میزان پایین حضور و ثبت نام روبرو هستند
  • مدیریت پرونده های مبتنی بر جامعه از طریق همکاری با آژانس های محلی برای سلامت روان و نیازهای اساسی (غذا ، سرپناه ، پوشاک)

تصویر

منابع: City, E.A., Elmore, R.F., Fiarman, S.E., Teitel, L. & Lachman, A. (2018).

مجموعه های آموزشی در تحصیل: یک رویکرد شبکه ای برای بهبود آموزش و یادگیری Harvard Education Press.

 


 

تخصیص منابع عادلانه

با توجه به تحقیقاتی که ناهماهنگی های کوید 19 و تأثیر آن بر آسیب پذیرترین دانش آموزان ما را نشان می دهد ، PWCS یک فرایند تخصیص منابع را برای ارائه منابع اضافی ، پشتیبانی ها و خدمات جهت تامین (حتی فراتر) نیازهای آموزشی و روحی - اجتماعی خاص برای همه دانش آموزان از جمله دانش آموزان سطح پیشرفته طراحی کرده است.

شاخص های اولویت شامل جمعیت شناسی دانش آموزان (به عنوان مثال ، نیازهای دانش آموزان مختلف و درصد دانش آموزان دارای معلولیت ، زبان آموزان انگلیسی و دانش آموزان محروم از لحاظ اقتصادی) ، میزان ورود و خروج دانش آموزان از مدرسه ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دو یا چند نمره مرود در مقاطع راهنمایی و دبیرستان) دوره های دبیرستان) ، میزان سواد اولیه ، غیبت های جدی و میزان کوید 19 توسط کد پستی دانش آموزان.

علاوه بر این ، شاخص های جداگانه ای برای سلامت روحی و اجتماعی (به عنوان مثال ، مشاوره برای نگرانی های شخصی ، و همچنین نتایج نظرسنجی در مورد ایمنی و رفاه دانش آموزان) ایجاد شد و داده ها برای تعیین نیازهای دانش آموزان و مدرسه به خدمات و پشتیبانی تجزیه و تحلیل شد.

منابع ، حمایت ها و بودجه از الگوهای سیستمیک برای حمایتهای تحصیلی و اجتماعی- عاطفی پیروی می کند که با شاخص های اولویت مطابقت دارد. موارد زیر سه نوع پشتیبانی مدرسه است.

 • جهانی -منابع، حمایت، و کمک های مالی برای پشتیبانی از همه مدارس
 • متمرکز - دارایی های اضافی ، پشتیبانی و بودجه برای برخی از مدارس که داده های شاخص اولویت در این مدارس نشان دهنده نیاز به منابع بیشتر است
 • اولویت - دارایی های اضافی ، پشتیبانی و بودجه برای برخی از مدارس که داده های شاخص اولویت در این مدراس نشان دهنده نیاز به خدمات و منابع فشرده تر است

به طور کلی ، برنامه بازیابی منطقه با ارزشهای اصلی برابری ، صداقت و موفقیت تحصیلی برای همه دانش آموزان مطابقت دارد. نیازها و عوامل تأثیرگذار بر شکاف های تحصیلی و فرصت ها ، عملکرد و تعامل دانش آموزان ، رفاه اجتماعی و عاطفی و تأثیرات همه گیر کوید 19 بر دانش آموزان در جامعه مدرسه ، همه عواملی هستند که منطقه برای تعیین توزیع و پیاده سازی منابع ، پشتیبانی ها و خدمات اضافی به مدارس و دانش آموزان در نظر می گیرند.

 


 

مراجع