تعهد 1
یادگیری و موفقیت برای همه

 

 

هدف 1.1:

PWCS فرصت‌هایی برابر جهت تحقق برای همه دانش‌آموزان در سطوح بالا فراهم می‌کند.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد فراگیر بودن -- نماد گروهی متشکل از چهار نفر را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد نوآوری -- نماد لامپی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر تمامی مدارس انتظارات بالا داشته باشند و دانش‌آموزان را از طریق طرح سراسری برای یادگیری و حل مسئله دقیق یا یادگیری پروژ‌ه‌محور مشارکت دهند، در این صورت تمامی دانش‌آموزان از دانش، مهارت‌ها، تفکر انتقادی و ابزارهای دیجیتال لازم برای دسترسی کامل به فرصت‌های برتر برخوردار خواهند بود که موجب ارتقای سطح پیشرفت تحصیلی می‌شود.

PWCS به‌عنوان یک «ناحیه آموزشی» بر این باور است که باید دسترسی همه دانش‌آموزان به تجارب برابر و فرصت‌هایی که موفقیت تمامی دانش‌آموزان را تضمین می‌کنند فراهم کنیم. تحقیقات نشان می‌دهند که اگر یک حوزه آموزشی دسترسی برابر به برنامه‌ها، دوره‌ها و معلمان باکیفیت را برای تمامی دانش‌آموزان فراهم کند، و سیاست‌های انضباطی را به‌صورت برابر اجرا نماید، در این صورت شکاف تحصیلی کاهش می‌یابد، حضور و مشارکت بالا می‌رود و همه دانش‌آموزان خروجی موفق‌تری خواهند داشت.

در حال حاضر، تمامی مدارس در ناحیه PWCS مورد تأیید «اداره آموزش و پرورش ویرجینیا» هستند. در سال 2019، ٪79 دانش‌آموزان در آزمون‌های استانداردهای یادگیری (SOL) ویرجینیا در بخش خواندن نمره قبولی گرفتند و ٪83 آن‌ها در بخش ریاضی این آزمون نمره قبولی گرفتند. نرخ قبول در آزمون خواندن در سال 2019 برای دانش‌آموزان دچار محرومیت اقتصادی، یادگیرندگان زبان انگلیسی و دانش‌آموزان دچار معلولیت حاکی از تداوم شکاف تحصیلی قابل ملاحظه است.

میزان قبولی در آزمون ریاضی نیز نابرابری‌های مشابهی را نشان می‌دهند به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان دچار محرومیت مالی، یادگیرندگان زبان انگلیسی و دانش‌آموزان دارای معلولیت میزان قبولی بسیار پایین‌تری نسبت به میانگین این «ناحیه آموزشی» دارند. این مسئله حاکی از نتایج نابرابر در مورد دانش‌آموزانمان است. میزان قبولی در آزمون‌های پیشرفته SOL در اکثر دروس کمتر از ٪25 بوده است.

همه‌گیری کووید-19 از مارس 2020، تأثیر عمیقی بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها، کارکنان و کل جامعه ما گذاشته است. عوامل ناشی از این همه‌گیری موجب افزایش شکاف هم در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و هم در فرصت‌های موجود از دوران ابتدایی تا دبیرستان شده است. این نابرابری‌ها باید رفع شوند و این گونه نیز خواهد شد.

اهداف و استراتژی‌ها


100٪ مدارس ناحیه PWCS تحت تأیید «اداره آموزش و پرورش ویرجینیا» خواهند بود
60٪ از فارغ‌التحصیلان PWCS معیارهای آمادگی کالج SAT در بخش خواندن و ریاضی را برآورده خواهند کرد
85٪ از دانش‌آموزان در پایه‌های 3 تا 8 در آزمون‌های خواندن و ریاضی SOL نمره قبولی خواهند گرفت
تمامی گروه‌های دانش‌آموزی در پایه‌های 3 تا 11 میزان قبولی پیشرفته خود در آزمون‌های خواندن، ریاضی و علوم SOL را به میزان 10 واحد درصد افزایش خواهند داد
80٪ از دانش‌آموزان ابتدایی قبل از پایه سوم، در سطح مورد انتظار مقطع تحصیلی‌شان مهارت خواندن را خواهند داشت
100٪ مدارس متوسطه، کمیته صدای دانش‌آموزان مستقر خواهند داشت
کاهش انصراف از تحصیل به میزان ٪10 برای گروه‌های هدف دانش‌آموزان - دانش‌آموزان دارای معلولیت و «یادگیرندگان زبان انگلیسی»

«هسته آموزشی»

تصویر هسته آموزشی. سه گوشه مثلث عبارتند از: مشارکت دانش‌آموز، دانش و مهارت معلم، و دقت و ارتباط محتوا. پیکان دوطرفه‌ای بین هر گوشه وجود دارد و «وظیفه: آنچه دانش‌آموزان واقعاً انجام می‌دهند» در وسط نوشته شده است.

تمرکز بر یکپارچگی «هسته آموزشی».

«هسته آموزشی» از معلم (دانش و مهارت او)، دانش‌آموز (مشارکت او) و برنامه درسی/محتوای درسی (دقت و مرتبط بودن آن) تشکیل می‌شود که تکلیفی که دانش‌آموزان مشغول انجام آن هستند در مرکز این سه رأس قرار دارد.
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که این تکلیف، عملکرد دانش‌آموز در هر درسی را که یاد می‌گیرد پیش‌بینی می‌کند. این بدان معناست که تکلیفی که دانش‌آموزان مشغول انجام دادنش هستند باید همسو با استاندارد یادگیری محتوا (از جمله سطح دشواری شناختی آن استاندارد) باشد.

در راستای تعهدمان به تعالی تحصیلی در تمامی گروه‌های دانش‌آموزی، تمرکز PWCS در کل این «ناحیه آموزشی» بر پیاده‌سازی و پایبندی به «هسته آموزشی» جهت پیشرفت مستمر خواهد بود. PWCS متعهد به تقویت مستمر دانش و مهارت‌های آموزگاران در راستای حمایت از کل طیف یادگیرندگان است که آن را از طریق فراهم کردن ابزارهای گوناگون تعامل، نمود، اقدام و ابراز یادگیری انجام می‌دهد. دانش‌آموزان PWCS، با تمرکز بر تقویت و ارتقای «هسته آموزشی»، با محتوایی چالش‌برانگیز و دقیق مواجه خواهند شد. «هسته آموزشی» باید در محور پایش و بازخورد برای بهبود مستمر آموزش و یادگیری باشد.

PWCS از یکپارچگی فرآیند آموزش و یادگیری برای ٪100 دانش‌آموزان از طریق تمرکز بر «هسته آموزشی» در تمامی کلاس‌های درس اطمینان حاصل خواهد کرد. تمامی مدیران مستقر در مدارس در زمینه اجرای «دوره‌های فنون تدریس» خواهند دید، فرآیندی که از طریق آن گروهی از مدرسان تدریس همکارانشان را مشاهده می‌کنند و با همکاری هم و با تمرکز بر ارتقای تدریس، این مشاهدات را تحلیل می‌کنند. در «دوره‌های فنون تدریس»، آموزش به شکل آشکار متمرکز بر اجزای «هسته آموزشی» است و برای اطمینان از انسجام فرآیند در تمامی مدارس شکل هنجاری به خود می‌گیرد. این اقدامات هماهنگ امکان پایش یکپارچگی آموزش و یادگیری در تمامی مدارس را فراهم می‌کند.

برنامه درسی باکیفیت و متناسب با فرهنگ
موجب تضمین دسترسی برابر به برنامه درسی دقیق، باکیفیت و متناسب با فرهنگ برای تمامی دانش‌آموزان می‌شود.

همه دانش‌آموزان سزاوار دسترسی به برنامه درسی باکیفیت در تمامی دروس هستند. PWCS به ارتقای استانداردها برای دانش‌آموزان تمامی مدارس این «ناحیه آموزشی» متعهد است. PWCS تمامی مدرسان PWCS چارچوب‌‌ها، منابع و فرصت‌های برنامه درسی باکیفیت را دریافت می‌کنند که با محوریت بهترین شیوه‌ها و تعامل هستند. این تعهد دسترسی تمامی دانش‌آموزان به برنامه درسی دقیق و مواد برنامه درسی باکیفیت را فراهم می‌کند که همسویی دقیقی با استانداردهای ایالتی دارند و تمامی دانش‌آموزان را به استفاده از نهایت ظرفیت خود تشویق می‌کنند. با وجود 700 دوره آموزشی و بیش از 7,000 واحد مطالعاتی که در اختیار مدرسان PWCS قرار دارد، دانش‌آموزان به تجارب یادگیری که حول برنامه درسی دقیق و محلی طراحی شده‌اند دسترسی خواهند داشت که مبتنی بر «استانداردهای یادگیری ویرجینیا» است و با مواد آموزشی باکیفیت، تکالیف یادگیری مرتبط و فرصت‌های متعدد و گوناگون برای تعامل، نمود، اقدام و ابراز یادگیری تقویت شده است. مدرسان می‌توانند به این تجارب دسترسی داشته باشند و آن‌ها را از طریق نرم‌افزار مدیریت یادگیری آنلاین Canvas به دانش‌آموزان ارائه دهند.

«سیستم پشتیبانی چندلایه» (MTSS)

PWCS شیوه‌های آموزشی و مسیرهای یادگیری منسجم، مشخص، مرتبط و متناسب با فرهنگ را در تمامی پایه‌ها و حوزه‌های محتوایی پیاده‌سازی خواهد کرد که با تمرکز بر ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان زبان انگلیسی و دانش‌آموزان دچار معلولیت صورت خواهد گرفت. PWCS سیستم پشتیبانی چندلایه (MTSS) را پیاده‌سازی خواهد کرد که شامل پایش مستمر و منسجم پیشرفت برای دانش‌آموزان نیازمند مداخلات بیشتر در تمامی مدارس می‌شود. MTSS چارچوبی برای کمک به مدارس در شناسایی و ارائه حمایت هدفمند به دانش‌آموزن دچار مشکل از لحاظ تحصیلی یا رفتاری است. در سطح ملی، ٪90 از ارجاعات به تیم‌های مداخله به خاطر نگرانی‌های مربوط به خواندن و رفتار است. تا سال تحصیلی 2024-25، PWCS معیارهای مشترک مربوط به اجرای MTSS و آموزش دادن به تمامی کارکنان را برای اطمینان از اجرای منسجم این چارچوب تدوین خواهد کرد.

تا سال 2023-24، تمامی معلمان، معاونان و مدیران در یادگیری حرفه‌ای برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان دچار مشکل در رفتار یا خواندن شرکت خواهند کرد که شامل دانش‌آموزان دچار خوانش‌پریشی نیز می‌شود. «مشاور خوانش‌پریشی» با تمامی کارکنان در افزایش آگاهی، تدوین بهترین روش‌های برای خوانندگان دچار مشکل و یادگیری حرفه‌ای برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی (K-12) همکاری خواهد کرد. یکی از اجزای کلیدی MTSS پایش مکرر پیشرفت است. تمامی دانش‌آموزان در غربالگری همگانی و غربالگری زودهنگام خوانش‌پریشی مشارکت خواهند کرد. پیشرفت دانش‌آموزان دچار مشکل، بسته به نیاز شناسایی‌شده‌شان، در زمینه‌های خواندن، ریاضی و یا رفتار، به صورت هفتگی پایش خواهد شد.

تبیین حیطه‌های برنامه درسی
«سواد اولیه» و «آموزش اولیه به کودک»:

ارائه خدمات به محروم‌ترین دانش‌آموزان در برنامه جبران عقب‌ماندگی «هد استارت» و «طرح پیش‌دبستانی ویرجینیا» (VPI) منابعی فشرده را برای ایجاد سیستم حمایت خانوادگی و آموزشی فراهم می‌کند که با هدف اطمینان از آغاز موفق مسیر تحصیلی این دانش‌آموزان است. در حال حاضر، حدود 1,000 دانش‌آموز در برنامه «هد استارت» و برنامه‌های VPI ناحیه آموزشی PWCS مشارکت می‌کنند. به‌منظور گسترش این اقدامات، PWCS هر سال سه کلاس پیش‌دبستانی جدید را برای پوشش 200 دانش‌آموز دیگر و خانواده‌هایشان راه‌اندازی خواهد کرد. بهبود دسترسی به خدمات پیش‌دبستانی باکیفیت موجب ارتقای میزان آمادگی برای مدرسه و سواد اولیه، به ویژه در میان محروم‌ترین دانش‌آموزان جامعه‌مان خواهد شد و تعهد ما به ارتقای برابری تحصیلی را تأیید خواهد کرد. برنامه‌های «آموزش اولیه به کودکان استثنایی» حدود 700 دانش‌آموز را با تمرکز بر استانداردهای ارتباط و رشد پوشش می‌دهد. در سال تحصیلی 2021-22، ناحیه PWCS نه برنامه آموزش اولیه به کودکان استثانایی جدید را راه‌اندازی کرد. تا سال 2023-24، پیشرفت تمامی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی دچار معلولیت در زمینه مهارت‌های آمادگی، از جمله آمادگی اجتماعی، عاطفی، سواد و ریاضی پایش خواهد شد.

هنرهای زبانی/انگلیسی:

PWCS مواد برنامه درسی جدید را در زمینه «هنرهای زبانی/انگلیسی» برای سال تحصیلی 2021-22 تصویب کرده است. در راستای تعهد PWCS به برابری برای تمامی دانش‌آموزان در تمام مدارس، منابع باکیفیت و یکپارچه برای تدریس ادبیات در اختیار تمامی مراکز قرار خواهد گرفت. به‌علاوه، مجموعه‌ای قوی از متون خواندن پیشرفته برای پشتیبانی از تدریس دوره‌های ادبیات پیشرفته ارائه خواهد شد (مثل IB، «کمبریج» و AP). یکپارچه‌سازی مواد آموزشی جدید در واحدهای مطالعاتی برنامه درسی این «ناحیه آموزشی» صورت خواهد گرفت. به‌کارگیری این مواد آموزشی باکیفیت به پشتوانه فرصت‌های یادگیری حرفه‌ای برای کارکنان خواهد بود.

یادگیری دانش‌آموزان موجب ارتقای تفکر فراشناختی می‌شود و دانش‌آموزان یادگیری مهارت‌های خواندن، نوشتن و ریاضی را بروز خواهند داد. دانش‌آموزان قادر به رمزگشایی، درک و تفکر انتقادی درباره طیفی از متون و رسانه‌های متنوع، مرتبط و اصیل خواهند بود. دانش‌آموزان قادر به خواندن، نوشتن و انجام تحقیقات برای پشتیبانی از تفکر انتقادی، ارتباطات، خلاقیت، تعامل و شهروندی و تقویت آن‌ها خواهند بود.

ریاضی:

«اداره آموزش و پرورش ویرجینیا» (VDOE) و «هیئت آموزش و پرورش ویرجینیا» به لزوم تبدیل دانش‌آموزان به متفکران و انجام‌دهندگان ریاضی اذعان دارند و «اهداف فرآیند ریاضی برای دانش‌آموزان» را با هدف تبیین انتظاراتی که از دانش‌آموزان برای پرورش مهارت‌های حل مسئله و ارتباطات ریاضی دارند تعریف کرده‌اند. PWCS در راستای تقویت آموزش و یادگیری ریاضی در سطحی فراتر از روش‌های سنتی و نظام‌مند تلاش می‌کند. مربیگری و یادگیری حرفه‌ای بر معلمانی متمرکز است که به‌طور مداوم انتظارت و فرصت‌هایی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند که امکان پرورش و به‌کارگیری مهارت‌های حل مسئله و ارتباطات ریاضی را به آن‌ها می‌دهد. این مهارت‌های مهم دانش‌آموزان را قادر می‌سازد که هویت و عاملیت ریاضی مثبت برای خود بسازند که اغلب موجب افزایش اعتماد به نفس دانش‌آموزان در پیگیری فرصت‌های تقویت علمی و ریاضی پیشرفته و مسیرهای STEM می‌شود.

مطالعه ریاضی در پایه‌های دوازده‌گانه (k-12) سنتی متمرکز بر سواد محاسباتی و اشکالی از درک نظری بوده است. تغییرات سریع فناوری در عصر اطلاعات، علاوه بر حوزه‌های تمرکز سنتی، مستلزم قابلیت‌های حل مسئله، تحلیل داده و مهارت‌های ارتباطی واضح است. PWCS تجارب یادگیری ریاضی را فراهم می‌کند که درکی اساسی از مفاهم پایه مثل درک عددی، الگوها و محاسبه ایجاد می‌کند و در عین حال از وجود مهارت‌های اساسی در دانش‌آموزان برای حل مؤثر و دقیق مسائل به شیوه‌های انعطاف‌پذیر، با پیچیدگی فزاینده در طول زمان، اطمینان حاصل می‌کند. دانش‌آموزان از آموخته‌هایشان در موقعیت‌های دنیای واقعی استفاده می‌کنند و فرآیندها و راهکارهای ریاضی خود را به دیگران منتقل می‌کنند.

«نمایه فارغ‌التحصیل» PWCS به کیفیت تفکر منتقدانه اشاره می‌کند و آن را به‌صورت قابلیت استفاده از «دانش در موقعیت‌های روزمره در زندگی و اتخاذ تصمیمات مستقل» تعریف می‌کند. دانش‌آموزان ما فراتر از محاسبه صرف عمل می‌کنند و در مورد مسائل پیچیده فکر می‌کنند که با استفاده از مفاهیم ریاضی در قالب شیوه‌ای برای درک دنیای امروز انجام می‌شود. چالش‌های معدودی ما را با مسائلی مواجه می‌کنند که با یک خط ریاضی قابل حل باشند. تقریباً تمامی رشته‌های مطالعاتی نیازمند تحلیل داده و ارزیابی اطلاعات جهت تدوین راه‌حل‌ چالش‌ها و فرصت‌های به وجود آمده از سوی دانش‌آموزان هستند که می‌توان آن‌ها را از طریق ریاضی بهبود بخشید. وقتی که دانش‌آموزان قادر به انتقال درک خود از مسائل و مهارت‌های ریاضی به‌کاررفته برای حل آن‌ها باشند، اعتماد به نفس و اثرگذاری‌شان افزایش می‌یابد. به هنگام حل مسائل واقعی، دانش‌آموزان می‌توانند هویت و عاملیت ریاضی خود را بسازند و خود را در قالب ریاضی‌دان توانایی تصور کنند که قادر است به آینده خود به شکلی مثبت و توان‌بخش شکل دهد.
در تمامی مدارس PWCS، دانش‌آموزان نحوه تفکر انتقادی، تحلیلی و کمّی را یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان به حل مسائل نوین و مرتبط در دنیای واقعی با استفاده از ریاضی تشویق می‌شوند تا سواد ریاضی‌شان ارتقا یابد. آن‌ها یاد می‌گیرند که ریاضی فرآیندی تکرارپذیر است و استراتژی‌های حل مسئله مختلف را باید بررسی کرد. حل مسئله و تحلیل گفتمانی مباحث ریاضی مبنای تمامی کلاس‌های ریاضی در PWCS را تشکیل می‌دهد. تا سال 2024-25، ٪85 دانش‌آموزان در آزمون «استانداردهای یادگیری» ریاضی نمره قبولی خواهند گرفت. میزان قبولی پیشرفته شاهد افزایش ده واحد درصدی در همین مدت خواهد بود. این هدف با استفاده از کتب درسی و هسته آموزشی یکسان در کل «ناحیه آموزشی» محقق خواهد شد که شامل کاردستی، تدوین و به‌کارگیری فرآیندهای حل مسئله سراسری در PWCS، استفاده منسجم از مدل‌های ریاضی و استراتژی‌های مختلف دارای کاربرد برای مسائل دنیای واقعی می‌شود. تسریع این روند با گسترش فرصت‌های دسترسی به کار کلاسی جبر و هندسه در تمامی مدارس راهنمایی تداوم خواهد یافت.

علوم:

همه‌گیری کووید-19 هم اجرای کامل استانداردهای یادگیری علوم 2018 و هم ارزیابی SOL را تا سال تحصیلی 2022-23 به تعویق انداخت. برخلاف استانداردهای ایالتی پیشین، استانداردهای جدید متمرکز بر ایجاد درک مفهومی و استدلال تحلیلی هستند. ساختار این استانداردها در راستای این اهداف بود: الف) اضافه کردن شیوه‌های مهندسی؛ (ب) گنجاندن «شیوه‌های مهندسی و علمی» (SEP) در استانداردهای انضباطی پایه؛ (ج) تأکید بر ماهیت علوم بجای دانشمندان یا رویدادها و واژگان خاص. تا به امروز، آموزش و یادگیری در حوزه علوم در راستای SOL 2010 ویرجینیا بوده است که شیوه‌های مهندسی جایی در آن نداشت. تحقیق علمی یکی از رده‌های گزارش جداگانه بود و تمرکز تدریس عمدتاً بر روی حفظ و یادآوری حقایق علمی بود که به ایجاد درکی پایدار از ماهیت علم و فصل مشترک مفاهیم آسیب می‌زد.

دانش‌آموزان، با تمرکز بر استفاده واقعی از روش علمی و استفاده از اصول مهندسی در حل مسئله، توانایی مواجهه با چالش‌های جامعه دائما در حال تغییر را به شیوه‌ای اخلاقی و مطابق با ارزش‌های جامعه کسب خواهند کرد. تا سال 2025، PWCS شاهد افزایش حداقل ٪5 در این ارقام خواهد بود: الف) تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در همایش فرهنگستان علوم خردسالان ویرجینیا، ب) نمایشگاه‌های علوم و مهندسی منطقه‌ای، ایالتی و بین‌المللی و ج) المپیادهای زیست و شیمی PWCS سیستمی محلی برای تشخیص رسمی این که دانش‌آموزان موردنظر، معیارهای «نشان جدید تعالی علمی و زیست‌محیطی فرماندار» را برآورده می‌کنند یا خیر ایجاد خواهد کرد. متقاضیان واجد شرایط PWCS از تمامی سیزده دبیرستان این «ناحیه آموزشی» خواهند بود که «نشان جدید تعالی علمی و ‌زیست‌محیطی فرماندار» را درخواست و دریافت خواهند کرد.

تا به امروز، مواد آموزشی (کتب درسی، منابع مکمل برای تحقیق علمی میدانی و گواهی نرم‌افزارهای آموزشی) به‌صورت جداگانه توسط مدارس خریداری می‌شدند، نه به شکل متمرکز. در طی چهار سال آینده، PWCS از دانش‌آموزان با خرید متمرکز و پیاده‌سازی یکپارچه کتب درسی و مواد آموزشی پایه مشترک، و برنامه‌های نرم‌افزاری در تمامی مدارس حمایت خواهد کرد. همچنین پیاده‌سازی یکسان به پشتوانه پیشرفت شغلی محتوامحور برای تمامی معلمان علوم و مدیران ناظر آن‌ها انجام می‌شود که با استفاده از مربی STEM «ناحیه آموزشی» در مقاطع مختلف تحصیلی (K-12) صورت می‌گیرد. افزون بر این، «مرکز STEM» در قالب یکی از منابع در سراسر «ناحیه آموزشی» ایجاد می‌شود که با هدف پیشبرد فرصت‌های میدانی برای دانش‌آموزان و پیشرفت شغلی برای کارکنان آموزشی است.

تاریخ و علوم اجتماعی:

دانش‌آموزان برای تبدیل شدن به شهروندان مفید لازم است دسترسی برابر به آموزش و منابع باکیفیت در راستای یادگیری‌شان داشته باشند. تفکر تاریخی، محور آموزش و ارزیابی سطح بالا را تشکیل می‌دهد و باید در تمامی دروس و همه روزها در دسترس دانش‌آموزان باشند تا بتوانند در سطح بالا به موفقیت تحصیلی برسند. برنامه‌های آموزشی باید دانش‌آموزان را برای موفقیت آتی در اهداف شغلی، زندگی خانوادگی و زندگی مدنی‌شان آماده کنند. برای آنکه دانش‌آموزان ما آینده‌ای شاد، موفق و شکوفا داشته باشند باید مهارت‌ها و دانش لازم را برای تحقق اهدافشان در دنیای جهانی داشته باشند. «ناحیه آموزشی» به ارتقای تمامی پودمان‌های «مجموعه تاریخ و علوم اجتماعی» (HSS) ‏Canvas،‏ K-12، با تأکید بر یکپارچگی «هسته آموزشی» ادامه خواهد داد. این امر شامل همسویی دقیق تکالیف دانش‌آموزی با محتوا و سطح شناختی هر استاندارد، دانش و مهارت‌های پیش‌نیاز اولویت‌دار، به همراه درک پایدار/استانداردهای قدرت می‌شود که دسترسی برابر به برنامه درسی دقیق، باکیفیت و متناسب با فرهنگ را برای تمامی دانش‌آموزان تضمین می‌کند. آموزش کلاس درس شامل دروس باکیفیتی می‌شود که بر مشارکت دادن دانش‌آموزان در تفکر تاریخی و تحلیل تکالیف اصیل و متناسب با فرهنگ تمرکز می‌کند.

دانش‌آموزان در فعالیت‌های بازنمایی دانش‌آموز شرکت می‌کنند و آموخته‌های خود در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی را در کلاس درس و سراسر مدرسه اعمال می‌کنند. عاملیت و نقطه نظرات دانش‌آموزان باید برای برقراری ارتباط با جوامع مدرسه‌ای تقویت شود. ایجاد مسیرهایی برای تقویت نظرات دانش‌آموزان موجب دسترسی دانش‌آموزان به تجربه مدرسه و جوایز مسابقات مدرسه می‌شود. PWCS به ایجاد مسیرهایی برای تمامی دانش‌آموزان و به ویژه گروه‌های دانش‌آموز محروم، با هدف ایجاد فرصت‌های معنادار برای شکل دادن به تجربه مدرسه‌شان متعهد است. تا سال 2025، ٪100 از مدارس کمیته نمایندگی دانش‌آموزان خواهند داشت تا از اثرگذاری نظرات دانش‌آموزان بر تصمیم‌گیری مدارس اطمینان حاصل شود.

PWCS دانش‌آموزان را در پست‌های رهبری نیز برای تقویت درک مدنی مشارکت می‌دهد و با گروه‌های رهبری دانش‌آموزان برای ترویج حمایت از خود و مشارکت اجتماعی همکاری می‌کند. PWCS «سنای دانش‌آموزی» را در سال 2019 تأسیس کرد که هدف آن ارائه فرصت‌هایی به دانش‌آموزان تمامی دبیرستان‌ها بود تا بازخورد سایر دانش‌آموزان را در راستای اقدامات بهبود مستمر این «ناحیه آموزشی» به شکل فعال دریافت کنند. این رهبران دانش‌آموزی برای ارائه نظرات به نمایندگان دانش‌آموزی در «شورای مدارس» و کمک به پیشبرد تغییرات مثبت در جوامع مدرسه‌شان همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند که در نهایت بر جامعه «شهرستان پرنس ویلیام» ما، ایالتمان، کشورمان و دنیا تأثیر می‌گذارد. تا ژوئن 2025، «سنای دانش‌آموزی» و «نمایندگان دانش‌آموزی» PWCS با همکاری شورای مدارس، لایحه حقوق را برای ترویج خودحمایتی و ایجاد حس تعلق اجتماعی در سراسر این «ناحیه آموزشی» تدوین خواهد کرد.

کتابخانه‌ها، رسانه‌ها و تحقیقات:

برنامه کتابخانه مدرسه، فرصت‌هایی را جهت کاوش، اعتبارسنجی و همچنین ظرفیت‌هایی را هم در خانه و هم در مدرسه ایجاد می‌کند. کتابخانه مدرسه حمایت تحصیلی لازم را در سراسر دوران تحصیل دانش‌آموز فراهم می‌کند. آشناسازی دانش‌آموزان با ابزارهای قوی مورد نیاز جهت جستجو و تحلیل منتقدانه تحقیقات معتبر، نقش اساسی در رشد فکری و پرورش شهروندان تحصیل‌کرده دارد. PWCS تعهد ما به توانمندسازی علمی دانش‌آموزان را با تضمین روش‌های فهرست‌بندی منظم و قوی تقویت خواهد کرد تا نتایج جستجوی بهتری برای استفاده دانش‌آموزان از فهرست‌ها ایجاد شود و منابع لازم برای پشتیبانی از یادگیری به‌طور دقیق شناسایی شوند. تا سال 2024-25، تمامی مجموعه‌های کتابخانه‌ای PWCS همسو با استانداردهای وضع‌شده توسط «کتابخانه کنگره» خواهند بود.

کتابدارها در توسعه پرورش ویژگی‌های «نمایه فارغ‌التحصیل» PWCS نقش دارند. به‌منظور تقویت تفکر منتقدانه، شهروندی دیجیتال، نوآوری، تاب‌آوری و تعامل، دانش‌آموزان مهارت‌های نویسندگان و تصویرگران را یاد می‌گیرند و آن‌ها را تمرین می‌کنند. دانش‌آموزان PWCS صرفاً مصرف‌کننده دانش نیستند بلکه در تولید دانش نیز نقش دارند. بازدید نویسندگان و تصویرگران موجب ایجاد ارتباط در زندگی واقعی میان نوشته‌ها و تصاویر آن‌ها و نوشته‌ها و تصاویر دانش‌آموزان در مدرسه می‌شود و از تجارب نگارشی و هنری دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف حمایت می‌کند. تا سال 2025، تمامی مدارس PWCS میزبان یک نویسنده یا تصویرگر خواهند بود.

هنرهای زیبا و نمایشی:

PWCS فرصت‌هایی مختلفی برای مشارکت دانش‌آموزان در کارهای نمایشی و تولیدی در حوزه هنرهای زیبا و نمایشی ایجاد می‌کند ولی بیشتر مشارکت به‌صورت «اختیاری» است و نه بخشی ضروری از یادگیری هفتگی دانش‌آموزان. تا سال 2024-25، برنامه‌های هنری PWCS موجب افزایش دسترسی دانش‌آموزان به فرصت‌های نمایشی و تولیدی مثل تست بازیگری، کنسرت و نمایشگاه خواهد شد به‌گونه‌ای که تمامی دانش‌آموزان هنرهای زیبا و نمایشی در هر سال حداقل در سه تجربه یادگیری بلندمدت مشارکت خواهند داشت. PWCS همچنین ابزارهایی را برای سنجش بهتر پیشرفت دانش‌آموزان در حوزه نمایش و تولید در اختیار معلمان قرار خواهد داد. افزایش فرصت‌های نمایش و تولید و بهبود بازخورد موجب افزایش ٪5 ثبت‌نام دانش‌آموزان در دوره‌های هنرهای زیبا و نمایشی و همچنین افزایش موفقیت دانش‌آموزان در دوران پس از متوسطه خواهد شد.

زبان‌های جهانی:

مطالعه زبان‌های جهانی در PWCS فرصت‌هایی برای یادگیری مرحله‌ای مهارت‌های ارتباطی پایه را، حداقل به یک زبان غیرانگلیسی به‌صورت متوالی فراهم می‌کند. مطالعه فرانسوی یا اسپانیایی برای بسیاری از دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی شروع می‌شود و در طی مراحل رسمی در مدارس راهنمایی و متوسطه ادامه می‌یابد که در آن جا دانش‌آموزان می‌توانند از بین هشت زبان دیگر انتخاب کنند (آلمانی، ایتالیایی، روسی، عربی، کره‌ای، چینی ماندارین و «زبان اشاره آمریکایی» (ASL)).

در حال حاضر این «ناحیه آموزشی» یک برنامه غوطه‌ورسازی دوزبانه را در یک مدرسه ابتدایی ارائه می‌دهد؛ شش برنامه غوطه‌ورسازی دوزبانه دیگر را تا سال 2024-25 اضافه خواهیم کرد. فرصت‌های بیشتر برای شرکت دانش‌آموزان در برنامه‌های یک یا دوزبانه ابتدایی در سطح «ناحیه آموزشی» فراهم خواهد شد که در آن‌ها زبان‌های رایج‌تر مثل اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی تدریس می‌شود. به‌علاوه، این برنامه‌های غوطه‌ورسازی یک‌زبانه یا دوزبانه زبان‌های کمتر رایج مثل عربی، روسی، چینی ماندارین، اردو، فارسی و ASL نیز ارائه خواهند داد؛ این زبان‌ها در جمعیت دانش‌آموزان ما به فراوانی یافت می‌شوند و اهمیت اقتصادی و سیاسی دارند. دانش‌آموزان تمامی گروه‌ها با موفقیت، با حداقل دو سال مطالعه به دو زبان یا سه سال مطالعه به یک زبان، پیشرفت خواهند کرد. تا سال 2024-25، برای ثبت‌نام دانش‌آموزان مختلف در تمامی کلاس‌های زبان در مدارس راهنمایی و متوسطه هدف‌گذاری شده است تا قومیت‌های مختلف دانش‌آموزان در این «ناحیه آموزشی» منعکس شود.

به‌منظور اعتبارسنجی مهارت‌های دو یا چندزبانه دانش‌آموزانی که نماینده بیش از صد پس‌زمینه زبانی را در PWCS هستند، برنامه زبان‌های جهانی امکان ارائه «واحد با آزمون» را برای سال تحصیلی 2021-22 در قالب طرح آزمایشی فراهم می‌کند که در آن یادگیرندگان زبان انگلیسی مقطع راهنمایی و متوسطه از امتیاز شرکت در آزمون مستقل VDOE مورد تأیید برخوردار می‌شوند و سه واحد از واحدهای لازم برای دریافت دیپلم زبان‌های دنیا را کسب می‌کنند که به دیپلم مطالعات پیشرفته و احتمالاً «نشان سواد دوزبانه» ختم می‌شود.

تربیت بهداشتی، بدنی و آموزش رانندگی:

برنامه‌های آموزشی بهداشت و تربیت بدنی PWCS موجب ارتقا و تقویت سواد آمادگی جسمانی و بهداشتی با هدف حمایت از توانایی، اعتماد به نفس و تمایل دانش‌آموز به فعالیت فیزیکی در طول عمر و یادگیری مطالب بهداشتی می‌شود که در عین عمل به مهارت‌هایی که موجب حفظ سلامتی آن‌ها می‌شود صورت می‌گیرد. کودکان و نوجوانان حداقل باید 60 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشند و اثرات مثبت فعالیت فیزیکی بر سلامت مغز بلافاصله بعد از فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید ظاهر می‌شود. همچنین مهارت‌های تربیت بدنی و بهداشتی از بنیان و انتخاب‌های لازم برای یک عمر تناسب اندام، تفریح و فعالیت‌های ورزشی متناسب با فرهنگ؛ اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای داشتن زندگی سالم و مفید؛ و انتخاب منابع و خدمات لازم برای حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی برای خود و دیگران حمایت می‌کنند. دانش‌آموزان، با شرکت در برنامه آموزشی بهداشت و تربیت بدنی PWCS، سواد فیزیکی و بهداشتی کسب می‌کنند، در زمینه احیای قلبی‌ریوی (CPR) و کمک‌های اولیه آموزش می‌بینند، در زمینه شیوه‌های رانندگی ایمن اطلاع کسب می‌کنند و فعالیت‌های آمادگی جسمانی را قبل از فارغ‌التحصیلی برای کل زندگی خود برمی‌گزینند.

برنامه‌های آموزشی بهداشت و تربیت بدنی PWCS موجب ارتقا و تقویت سواد آمادگی جسمانی و بهداشتی با هدف حمایت از توانایی، اعتماد به نفس و تمایل دانش‌آموز به فعالیت فیزیکی در طول عمر و یادگیری مطالب بهداشتی می‌شود که در عین عمل به مهارت‌هایی که موجب حفظ سلامتی آن‌ها می‌شود صورت می‌گیرد. کودکان و نوجوانان حداقل باید 60 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشند و اثرات مثبت فعالیت فیزیکی بر سلامت مغز بلافاصله بعد از فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید ظاهر می‌شود. همچنین مهارت‌های تربیت بدنی و بهداشتی از بنیان و انتخاب‌های لازم برای یک عمر تناسب اندام، تفریح و فعالیت‌های ورزشی متناسب با فرهنگ؛ اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای داشتن زندگی سالم و مفید؛ و انتخاب منابع و خدمات لازم برای حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی برای خود و دیگران حمایت می‌کنند. دانش‌آموزان، با شرکت در برنامه آموزشی بهداشت و تربیت بدنی PWCS، سواد فیزیکی و بهداشتی کسب می‌کنند، در زمینه احیای قلبی‌ریوی (CPR) و کمک‌های اولیه آموزش می‌بینند، در زمینه شیوه‌های رانندگی ایمن اطلاع کسب می‌کنند و فعالیت‌های آمادگی جسمانی را قبل از فارغ‌التحصیلی برای کل زندگی خود برمی‌گزینند.

آمادگی جسمانی و تندرستی جز خصائص ضروری هستند که لازم است در میان نوجوانان برای ترویج عادت‌های شخصی مناسب و سلامت جامعه پرورش یابد. دانش‌آموزان ابتدایی، سنجش ارزیابی آمادگی جسمانی و برنامه‌ریزی اهداف SMART را شروع می‌کنند. دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا 10 به‌طور مرتب اهداف خود را در حوزه آمادگی جسمانی برای برآورده کردن معیارهای سلامت «تندرستی ویرجینیا» پایش و ارزیابی می‌کنند. تا سال 2025، ٪95 از دانش‌آموزان ابتدایی قبل از رسیدن به پایه پنجم، در زمینه مهارت‌های حرکتی پایه صلاحیت خواهند داشت.

دانش‌آموزان راهنمایی برنامه‌های تندرستی و تغذیه خود را تدوین و اعمال می‌کنند و دانش‌آموزان دبیرستان برنامه‌های تندرستی و تغذیه خود را برای به‌کارگیری در کل زندگی اصلاح خواهند کرد. دانش‌آموزان به استفاده از مهارت‌های تخصصی ادامه خواهند داد و صلاحیت‌ها و انتخاب‌های خود را برای یک عمر آمادگی جسمانی، تفریح و فعالیت مرتبط با ورزش در سراسر تربیت بدنی متوسطه اصلاح خواهند کرد. در راستای این اهداف، تا سال 2025، تمامی دانش‌آموزان PWCS در پایه‌های چهار تا 10 اهداف آمادگی جسمانی و تغذیه شخصی خواهند داشت و ٪98 دانش‌آموزان تحلیل پیش و پس‌ارزیابی را در مورد هدف یا اهداف آمادگی جسمانی SMART خود خواهند داشت.

رانندگان دانش‌آموزی که آموزش رانندگی PWCS، از جمله آموزش پشت فرمان، را دریافت می‌کنند مدت‌هاست که میزان تصادف کمتری را در مقایسه با افرادی که در سایر برنامه‌های آموزش رانندگی ثبت‌نام می‌کنند تجربه می‌کنند. دوره آموزش رانندگی پشت فرمان موجب افزایش ده درصدی مشارکت خواهد شد که افزایش ایمنی رانندگان در جامعه ما را به همراه خواهد داشت. دانش‌آموزانی که در دوره آموزش راننده شرکت می‌کنند بهتر از میزان قبولی ٪90 پیش از همه‌گیری عمل خواهند کرد.

فعالیت‌های دانش‌آموزی و ورزشی

PWCS فعالیت‌های مختلفی را به تمام دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. دانش‌آموزان از فرصت‌های مختلفی برای تقویت سلامت اجتماعی، عاطفی، روحی و جسمانی خود برخوردار هستند: از مسابقات علمی و ورزشی بین مدرسه‌ای گرفته تا باشگاه‌ها و فعالیت‌های متنوع. به‌علاوه، تحقیقات انجام‌شده حاکی از وجود رابطه قوی میان شرکت در فعالیت‌های فوق‌برنامه، از جمله ورزشی، و تأثیر مثبت بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های بین‌فردی دانش‌آموزان است. PWCS محیط‌های ایمن با امکانات و زمین‌های باکیفیت را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد که در راستای ارتقای توانایی آن‌ها از طریق تمرین و مسابقه است. مربیان ورزشی در تمامی مدارس مطمئن می‌شوند که برنامه‌های ورزشی از استانداردهای ایمنی بالایی برخوردار هستند که از طریق افزایش پیشگیری از مصدومت و ارائه خدماتی درمانی به دانش‌آموزان ورزشکارمان صورت می‌گیرد. بازرسی‌های مربوط به رعایت قانون «ماده نه» و بازرسی‌های ایمنی از مراکز و تجهیزات ما سه بار در سال انجام می‌شود. در هر مدرسه مربیان و اسپانسرهای باشگاه باکیفیت وجود دارد که به اخلاق ورزشی، تنوع و غرور اجتماعی اهمیت بسیاری می‌دهند.

برنامه‌های فعالیت دانش‌آموزی، در راستای آموزش باکیفیت، دانش‌آموزان را به مشارکت در فعالیت‌های دلخواه خود و برقراری روابط در جامعه مدرسه در سطحی فراتر از تجارب کلاس درس تشویق می‌کنند. این ارتباطات موجب می‌شود که دانش‌آموزان بزرگسالان دلسوز بیشتری داشته باشند که از آن‌ها در زمینه موفقیت تحصیلی و فوق‌برنامه و همچنین سلامت اجتماعی و عاطفی راهنمایی و حمایت می‌کنند. «برنامه فعالیت‌های دانش‌آموزی»، به‌منظور کمک به ارزیابی نیازها و تمایلات دانش‌آموزان، نظرسنجی سالانه‌ای در زمینه علایق دانش‌آموزان برگزار می‌کند و برنامه‌های خود را با نیازها و علایق دانش‌آموزان وفق می‌دهد. همه‌گیری کرونا تأثیر منفی بر مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات علمی در دبیرستان‌های ما گذاشته است. PWCS مشارکت را افزایش خواهد داد و نیازهای دانش‌آموزانمان را با دو برابر کردن تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مسابقات علمی تا سال 2025 رفع خواهد کرد.

PWCS دانش‌آموزان را تشویق می‌کند که علایق خود را در برنامه‌های ورزشی، علمی و علاقه‌محور ارائه‌شده در مدارسمان دنبال کنند. شرکت در فعالیت‌های فوق‌برنامه موجب ارتقای پیشرفت تحصیلی می‌شود و رقابت‌های ورزشی نیز درس‌هایی در زمینه ثمرات کار بدنی سخت، انضباط ذهنی، پشتکار، پرورش رهبران و اهمیت کار تیمی برای دانش‌آموزان به همراه دارند. برنامه ورزشی مدارس راهنمایی ما پیشتاز در منطقه است و برنامه‌های ورزشی باکیفیت را در جایی که اکثر نواحی فاقد آن هستند ارائه می‌کند. PWCS تعداد دانش‌آموزان عضو باشگاه‌ها را به میزان ٪10 در تمامی فصول ورزشی در سطوح راهنمایی، پایه و پیشرفته افزایش خواهد داشت.

افزایش فرصت‌ها برای یادگیرندگان زبان انگلیسی، دانش‌آموزان دچار معلولیت و گروه‌های محروم

PWCS همچنان یکی از جوامع دارای بالاترین و سریع‌ترین رشد از منظر اندازه جمعیت و تنوع قومیتی در ویرجینیا و کل آمریکا است. در حال حاضر، مجله «یو اس نیوز اند ورلد ریپورت» شهرستان پرنس ویلیام را دهمین کانتی متنوع در آمریکا می‌داند. به‌عنوان «ناحیه آموزشی» با اکثریت جهانی، تمرکز بر خانواده‌ها و دانش‌آموزان چندزبانه اهمیت بسیاری برای موفقیت تمامی دانش‌آموزان دارد. ما به ارتقای آموزش تعهد داریم و مطمئن می‌شویم که این آموزش متناسب با نیازهای فرهنگی و خاص «یادگیرندگان زبان انگلیسی» (ELها) است، با توجه به این که از هر 4 دانش‌آموز در PWCS،‏ 1 دانش‌آموز «یادگیرنده زبان انگلیسی» است.

PWCS متعهد به حمایت از تمامی دانش‌آموزان دچار معلولیت و خانواده‌هایشان است. تقریباً 12,000 دانش‌آموز در سنین 2 تا 22 سال آموزش استثنایی را از طریق «برنامه آموزشی انفرادی» (IEP) یا ماده 504 «قانون بازتوانی» دریافت می‌کنند. «اداره آموزش استثنایی» با همکاری خانواده‌ها، کارکنان و ذینفعان جامعه فرصت‌های برابر را برای تمامی دانش‌آموزان فراهم می‌کند. VDOE نواحی آموزشی را ملزم به اجرای یک برنامه «کودک‌یابی» می‌کند که هدف آن شناسایی، مکان‌یابی و ارزیابی دانش‌آموزان زیر 18 سالی است که مشکوک به داشتن معلولیت هستند و به آموزش استثنایی و خدمات مرتبط نیاز دارند. کودکان می‌توانند از مداخله اولیه به برنامه‌های مدرسه‌ای از همان 2 سالگی منتقل شوند و تا دوران مهدکودک در آن باقی بمانند.

PWCS یادگیرندگان زبان انگلیسی را در تجارب غنی از لحاظ زبان مشارکت می‌دهد تا از «رشد زبان انگلیسی» حمایت شود که خود رشد «مهارت زبان انگلیسی» آن‌ها را مطابق با ارزیابی‌های ACCESS برای ELLها به همراه دارد. در سال 2018-19، ٪53 یادگیرندگان زبان انگلیسی اهداف رشد مشخص‌شده خود را برآورده کردند. این میزان فراتر از معیار سالانه فدرال به میزان ٪48 برای مدارس بود. تا سال 2023-24، این درصد افزایش خواهد یافت به‌گونه‌ای که ٪58 یادگیرندگان زبان انگلیسی اهداف رشد مشخص‌شده را مطابق با معیار فدرال بلندمدت تعیین‌شده برای مدارس برآورده خواهند کرد. کارکنان مدارس و «ناحیه آموزشی» از تدریسی استفاده می‌کنند که متمرکز بر متمایزسازی، آموزش مشترک و دسترسی برابر به آموزش دقیق و متناسب با نقاط قوت و نیازهای ELها است. در نتیجه، تا سال 2024-25، نرخ فارغ‌التحصیلی ELها (در حال حاضر ٪79) به میزان ٪5 افزایش خواهد یافت و راه‌یابی ELها به برنامه‌های تخصصی، برنامه‌های استعدادی و دوره‌های پیشرفته نیز به همین اندازه افزایش خواهد یافت. به علاوه، دانش‌آموزان، آموزش متناسب با فرهنگ را در تمامی مدارس این «ناحیه آموزشی» دریافت خواهند کرد. مدارس و کلاس‌های درس، فارغ از مأموریت معلمان یا اندازه جمعیت EL، همه‌شمول و برابر خواهند بود. این امر موجب افزایش مشارکت دانش‌آموزان در انجمن‌های مدرسه هم در طول روز آموزشی و هم در طول فعالیت‌های فوق‌برنامه، باشگاه‌ها و رویدادهای مدرسه خواهد شد.

گنجاندن رشد زبانی در تمامی حوزه‌های محتوایی برای تسهیل مشارکت و دسترسی برابر به برنامه ‌آموزشی متناسب با پایه تحصیلی.

PWCS به پیاده‌سازی واحدهای سواد رشته‌ای با تمرکز بر تکالیف مبتنی بر عملکرد و مهارت زبانی آکادمیک متعهد است. به بیان کلی، انگلیسی آکادمیک زبان تعلیم را تشکیل می‌دهد؛ این زبان به دانش‌آموزان در کسب و به‌کارگیری دانش محتوایی تدریس‌شده در مدارس کمک می‌کند (Anstrom, DiCerbo, Butler, Katz, Millet, & Rivera, 2010). از این رو، اطمینان از این که رشد زبان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند برنامه‌ریزی و ارائه برای تمامی دوره‌ها و محتواها است اهمیت بسیاری دارد. به علاوه، با توجه به جمعیت متنوع دانش‌آموزان و این که یادگیرندگان زبان انگلیسی دومین گروه بزرگ دانش‌آموزی در PWCS هستند (بعد از دانش‌آموزان دچار محرومیت اقتصادی)، تمامی مدارس و معلمان از اهداف زبانی در تمامی دروس استفاده می‌کنند تا از مشارکت برابر دانش‌آموزان و دسترسی به تمامی برنامه‌های آموزشی در سطح پایه‌ها اطمینان حاصل شود.

تا پایان سال تحصیلی 2021-22، تمامی معلمان و رهبران مدارس بهترین شیوه‌های برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف زبانی را برای هریک از اهداف محتوایی بازنگری خواهند کرد؛ تدریس و برنامه‌ریزی مشترک میان معلمان دروس و ESOL در شیوه تدریس تمامی کلاس‌ها مشهود خواهد بود. رشد زبان در اجرای «طرح سراسری برای یادگیری» و تمامی به‌روزرسانی واحدهای آموزشی منعکس خواهد شد. با تمرکز نظام‌مند بر رشد زبان و سواد رشته‌ای و تاکید بر تضمین مشارکت برابر و دسترسی به تمامی برنامه‌های آموزشی، تمامی گروه‌های دانش‌آموزی، به خصوص ELها، دانش‌آموزان دچار معلولیت و دانش‌آموزان دوبار شناسایی شده، پیشرفت تحصیلی خود را در مهارت‌های زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، و تاریخ و علوم اجتماعی بهبود خواهند بخشید.

PWCS این اطمینان را حاصل می‌کند برنامه‌های دانش‌آموزی به‌گونه‌ای تدوین می‌شوند که زمان یادگیری دانش‌آموزان حداکثر شود و برای این منظور از برنامه درسی باکیفیت و متناسب با نیازهای ELها و دانش‌آموزان دچار معلولیت استفاده می‌کند. PWCS از سیستم‌های دیجیتال و حسابدهی برای پایش سطح دانش‌آموزان و همچنین پیشرفت تحصیلی و زبانی ELها استفاده می‌کند. تا پایان سال تحصیلی 2021-22، تمامی تیم‌های IEP بررسی می‌کنند که دانش‌‌آموز نیازمند خدمات بازیابی است یا خیر.

مشارکت تمامی رهبران و مدرسان «ناحیه آموزشی» با یادگیرندگان زبان انگلیسی در امر یادگیری حرفه‌ای و اجرای بهترین‌شیوه‌های آموزشی، با هدف ارتقای مهارت زبان انگلیسی.

PWCS این اطمینان را حاصل می‌کند که معلمان ELها در دوره‌های آموزشی پایه برای تقویت درک خود از نحوه وقوع رشد زبان شرکت می‌کنند. آن‌ها روابط متقابل میان زبان و محتوا را یاد می‌گیرند. افزایش رشد زبانی ELها فرصت‌های بیشتری برای مشارکت آن‌ها در طیف کامل دوره‌های آموزشی فراهم می‌کند؛ این امر موجب افزایش مشارکت و کاهش میزان ترک تحصیل می‌شود.

PWCS پیشرفت شغلی مستمر و یکپارچه را با تمرکز بر به‌کارگیری شیوه‌های تدریسی ارائه می‌کند که انتظارات بالا برای تمامی یادگیرندگان را منعکس می‌کنند. از ابزارها و استراتژی‌های متمایز و مبتنی بر تحقیقات برای حمایت از طیف کامل یادگیرندگان متنوع استفاده می‌کنیم که از آن‌ها در طول رشد زبان، سواد رشته‌ای و صلاحیت و مهارت‌های محتوایی حمایت می‌کند. یادگیری حرفه‌ای بر آموزش متمایز بر مبنای داده‌های پیشرفت EL و تکیه‌گاه‌های نیازمحور، استراتژی‌ها و مداخلات برای ELهای فردی و گروهی تمرکز خواهد کرد. این دسته شامل مهاجران، پناهندگان، ELهای دچار معلولیت و همچنین ELهای بلندمدت و دانش‌آموزان در معرض تبدیل شدن به ELهای بلندمدت در حوزه‌های محتوایی کلیدی می‌شود.

ارائه مشاوره و حمایت تحصیلی متمرکز بر افزایش مشارکت و عملکرد دانش‌آموزان محروم در برنامه‌های استعداد درخشان، پیشرفته و تخصصی.

داده‌های فعلی PWCS حاکی از دسترسی نابرابر دانش‌آموزان به برنامه‌های استعداد درخشان، تکالیف کلاسی پیشرفته و دشوار و برنامه‌های تخصصی به ویژه در مورد ELها، دانش‌آموزان دچار معلولیت و دانش‌آموزان محروم از لحاظ اقتصادی است. این فقدان فرصت شکاف‌هایی را در موفقیت دانش‌آموزان ایجاد می‌کند. تمرکز PWCS بر اطمینان از ارائه مشوق و مشاوره به زیرگروه‌های دانش‌آموزی محروم در زمینه برنامه‌ها یا دوره‌های پیشرفته است. افزایش ارتباطات و ارائه فرصت مشاوره تحصیلی این اطمینان را حاصل می‌کند که تمامی دانش‌آموزان و خانواده‌ها به برنامه‌های استعداد درخشان، پیشرفته و تخصصی دسترسی دارند. گروه‌های دانش‌آموزی محروم و خانواده‌های‌شان فرصت‌های مشاوره ویژه با تاکید بر بسترهای حمایتی و استفاده از مترجم دریافت خواهند کرد.

تا پایان سال تحصیلی 2024-25، مشاوره تحصیلی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های محروم جزئی از برنامه بهبود مستمر و حمایت از والدین تمامی مدارس خواهد بود. در حال حاضر، این «ناحیه آموزشی» میزبان 10 جلسه ماهانه مشارکت والدین خواهد بود که شامل پشتیبانی مترجم می‌شود و اطلاعات مربوط به فرصت‌ها، شیوه‌های دسترسی به این فرصت‌ها و استراتژی‌های حمایت از یادگیرندگان در خانه را ارائه می‌دهد. این «ناحیه آموزشی»، با افزایش کارکنان حوزه حمایت از مشارکت والدین، تعداد جلسات مشارکت والدین را با برگزاری دو جلسه ماهانه افزایش خواهد داد. این جلسات بسته به شرایط در محیط‌های مجازی و حضوری و بر اساس مباحث و نیازهای شرکت‌کنندگان برگزار خواهند شد.

PWCS هم مشارکت و هم عملکرد دانش‌آموزان در آموزش استعداد درخشان را با حذف موانع شناسایی و دسترسی افزایش خواهد داد. جلسات مشارکت والدین، با تمرکز ویژه بر شناسایی استعدادهای درخشان و دسترسی به خدمات آموزشی استعدادهای درخشان برای تمامی والدین، برگزار خواهد شد و حمایت هدفمند از دانش‌آموزان محروم صورت خواهد گرفت.

شناسایی دقیق دانش‌آموزان محروم برای آموزش استعدادهای درخشان نیازمند اقدام هدفمند است. PWCS استراتژی‌های گوناگونی را، از جمله غربالگری سراسری در مقاطع مختلف (پایه‌های 2،3، 6 و 9)، پیشرفت شغلی برای مدرسان، حمایت اجتماعی و دسترسی زودهنگام به فرصت‌های تقویت‌کننده برای حذف موانع و افزایش برابری، به کار خواهد گرفت. در پایه‌های اولیه (مهد کودک تا پایه 2)، تمامی دانش‌آموزان در کلاس‌های تقویتی شرکت خواهند کرد و PWCS از «برنامه پرورش استعداد اولیه» برای شناسایی دانش‌آموزان دارای پتانسیل استعداد درخشان و ارائه حمایت هدفمند برای پرورش بیشتر این پتانسیل استفاده می‌کند. تا سال 2024-25، مشارکت گروه‌های محروم در برنامه‌های آموزش استعداد درخشان شاهد افزایش ٪10 خواهد بود که تنوع جمعیت دانش‌آموزان هر مدرسه را منعکس می‌کند.

به علاوه، تا سال 2025، هر مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه حداقل یک معلم استعداد درخشان بسیار شایسته خواهد داشت که برای حمایت از نیازهای تحصیلی، اجتماعی/عاطفی و فکری فراگیران استعداد درخشان، با ارائه خدمات استعدادهای درخشان مستقیم، آموزش دیده است. فراگیران استعداد درخشان شناسایی شده برنامه درسی و تدریس مناسب و متمایز دریافت خواهند کرد. فراگیران استعداد درخشان شناسایی‌شده از برنامه‌ریزی تعاملی بهره خواهند برد که میان معلم منابع استعداد درخشان و معلم کلاس درس و با هدف افزایش عمق و پیچدگی برنامه درسی پایه‌ها صورت می‌گیرد.

دانش‌آموزان شناسایی‌شده از طریق مشارکت در برنامه آموزش استعدادهای درخشان به متفکران و یادگیرندگان مستقل، مشارکت‌کنندگان مطلع و حامی در محیط‌های گروهی، و رهبران استثنایی تبدیل خواهند شد. آن‌ها مهارت‌های پیشرفته را در حوزه تفکر انتقادی، تفکر خلاق، تعامل، ارتباط و تفکر مفهومی بکار خواهند بست که آن‌ها را برای کلاس‌های AP/IB/کمبریج، ثبت‌نام در کلاس‌های موازی، آموزش پسامتوسطه و مشاغل آینده‌شان آماده خواهد کرد. تا سال 2024-25، مشارکت دانش‌آموزان دچار محرومیت اقتصادی، اقلیت و دچار معلولیت و یادگیرندگان زبان انگلیسی در برنامه‌های پیشرفته افزایش ٪10 را تجربه خواهد کرد که تنوع قومیتی هر مدرسه را منعکس می‌کند.

رفع نیازهای دانش‌آموزان دچار معلولیت

دانش‌آموزان دچار معلولیت نیازمند تدریس با طراحی ویژه هستند که نیازهای خاص آن‌ها را برطرف می‌کند و دسترسی به برنامه درسی عمومی را تضمین می‌کند. «اداره آموزش استثنایی» به‌منظور ارائه آموزش با طراحی ویژه، از مدارس در تعیین برنامه آموزشی مناسب برای هر دانش‌آموز حمایت می‌کند و مواد آموزشی تحقیق‌محور را در زمینه خواندن، ریاضی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های زندگی و گذار فراهم می‌کند. کارکنان این «ناحیه آموزشی» مربیگری و مدل‌سازی در این حوزه‌ها را به معلمان کلاس ارائه می‌دهند تا از موفقیت مستمر دانش‌آموزان اطمینان حاصل کنند.

پایش پیشرفت یکی از شیوه‌های مبتنی بر علم است که برای ارزیابی پیشرفت و ارزشیابی اثربخشی تدریس به کار می‌رود. این امر با استفاده از سیستم محک‌زنی و پایش محقق می‌شود که مبتنی بر ارزیابی مستقیم و مکرر دانش‌آموزان است. PWCS به تقویت رهبری در حوزه تحلیل و تفسیر داده‌ها، با هدف اثرگذاری بر شیوه‌های تدریس و همچنین یکپارچکی و اثربخشی این شیوه‌ها، ادامه خواهد داد. دانش‌آموزان دارای معلولیت که در برنامه درسی عمومی شرکت می‌کنند و در یکی از حوزه‌های خواندن، ریاضی و یا رفتار نیازمند کمک هستند آموزش مبتنی بر تحقیقات با طراحی ویژه را دریافت خواهند کرد. PWCS سیستم‌های پایش پیشرفت را با هدف اطمینان از یکپارچگی و اثربخشی آموزش تقویت خواهد کرد.

دانش‌آموزانی که ناتوانی شناختی قابل ملاحظه‌ای دارند اغلب در برنامه درسی دیگری شرکت می‌کنند و نیازمند حمایت و روش‌های ویژه برای موفقیت هستند. دانش‌آموزان از طریق آموزش کامپیوتری و معلم‌محور، مهارت‌های انفرادی را یاد می‌گیرند که هم از لحاظ رشد مناسب هستند و هم منطبق بر سطح پایه هستند. تا سال 2023-24، ٪100 دانش‌آموزان دارای معلولیت‌های قابل ملاحظه، آموزش‌های چندوجهی و مبتنی بر شواهد را دریافت می‌کنند که ارزیابی‌های مبتنی بر برنامه درسی را در خود جای می‌دهند.

ارائه آموزش با طراحی خاص شامل کمک‌ها و خدمات مکمل می‌شود که این امکان را برای دانش‌آموزان دچار معلولیت فراهم می‌کند که تا جای ممکن آموزشی در سطح هم‌سن‌های سالم خود دریافت کنند. خدمات مرتبط و فناوری کمکی، ارتباطات و یا دسترسی به آموزش را به‌گونه‌ای فراهم می‌کنند که موجب افزایش، حفظ یا بهبود توانمندی‌های کارکردی دانش‌آموز دارای معلولیت می‌شود. برای سال تحصیلی 2022-23، PWCS شنوایی‌شناس آموزشی تمام وقت را به «اداره آموزش استثنایی» اضافه خواهد کرد که وظیفه آن حمایت از دانش‌آموزان ناشنوا یا کم‌شنوا است.

یادگیری حرفه‌ای بر اجرای مقررات آموزش استثنایی و تدریس مخصوص مؤثر متمرکز خواهد بود. «اداره آموزش استثنایی» بیش از 100 فرصت یادگیری حرفه‌ای، اعم از مجازی و حضوری، را همه‌ساله ارائه می‌دهد. به علاوه، کنفرانس «شیوه‌های آموزشی متمایز» (DIP) هرساله برگزار می‌شود که بهترین روش‌ها و ایده‌های خلاق را برای مشارکت دادن مؤثر دانش‌آموزان در اختیار معلمان و مدیران قرار می‌دهد. از سال 2017، بیش از 50,000 شرکت‌کننده، از جمله معلمان آموزشی عمومی، معلمان آموزش استثنایی و مدیران، در زمینه پایش خواندن و پیشرفت آموزش دریافت کرده‌اند. تقریباً 4,000 نفر در استراتژی‌های خواندن چندحسی ویژه و بیش از 7,500 کارمند در زمینه ریاضی شرکت کرده‌اند. تا سال 2024-25، تمامی مدارس PWCS رویکردهای چندحسی را برای خواندن و ریاضی تمامی دانش‌آموزان که اختلال خواندن یا ریاضی در آن‌ها تشخیص داده شده است اجرا خواهند کرد.

مشخص شده است که آموزش فراگیر در ارتقای نتایج مثبت دانش‌آموزان تأثیرگذار است که از طریق استراتژی‌هایی که متمرکز بر مشارکت کامل دانش‌آموزان، فارغ از ناتوانی‌ها یا سایر اختلالات یادگیری‌شان، هستند صورت می‌گیرد. آموزش فراگیر، به موجب مقررات فدرال و ایالتی، شامل روش‌های متمرکز بر ایجاد دسترسی معنادار به آموزش برای تمامی دانش‌آموزان در محیط‌های علمی، اجتماعی و فیزیکی می‌شود. در سطح ایالتی، ویرجینیا پیشرفت موردانتظار را در برآورده کردن اهداف «محیط دارای کمترین محدودیت» (LRE) (استقرار دانش‌آموزان مدرسه و پیش‌دبستانی در کلاس‌های عادی) برای دانش‌آموزان دچار معلولیت از خود نشان نداده است. با این حال، درصد زمان سپری شده در آموزش عادی برای دانش‌آموزان دچار معلولیت ویرجینیا مشابه با روند فدرال بوده است. دانش‌آموزان دچار معلولیت می‌توانند رشد و پیشرفت یادگیری چشمگیری در محیط‌های فراگیر داشته باشند (Grisham-Brown, et al., 2009). هدف‌گذاری ایالت در سطح ٪70 است و عملکرد PWCS در سطح ٪64.72 بوده است. تا سال 2025، PWCS اهداف ایالتی LRE را در مورد دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و مدرسه‌ای دارای معلولیت برآورده خواهد کرد یا از آن فراتر خواهد رفت.

جبران یادگیری ناتمام
طراحی و پیاده‌سازی استراتژی‌هایی برای تسریع یادگیری و جبران یادگیری ناتمام و ارائه خدمات بازیابی مناسب.

PWCS با استفاده از اعتبارات دریافتی به موجب «قانون طرح نجات آمریکای 2021» «طرح یادگیری ناتمام» را در ابتدای سال تحصیلی 2021-22 راه‌اندازی کرد. این یک طرح بازیابی دوساله برای تسریع، بازیابی و مشارکت مجدد از طریق ارائه حمایت‌های جامع علمی، اجتماعی-عاطفی و سلامت روان در مدارس است. PWCS به‌منظور تحقق اهداف طرح راهبردی به اجرای استراتژی‌های کلیدی شناسایی‌شده در «طرح یادگیری ناتمام» با هدف تسریع یادگیری ادامه خواهد داد. تسریع یادگیری، که با اصلاح متفاوت است، بر ارائه یادگیری پیش‌نیاز ناتمام دارای اولویت و «استانداردهای قدرت» تمرکز می‌کند که برای درک محتوا پایه یا دوره جدید ضروری هستند. حمایت PWCS از این تسریع از طریق تدریس خصوصی فشرده و افزایش زمان یادگیری صورت می‌گیرد. سیستم‌های ارزیابی مستمر رایج برای اثرگذاری بر تدریس و پایش پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان پیاده‌سازی می‌شوند. دانش‌آموزان دچار معلولیت، به‌طور خاص، می‌توانند به خاطر وقفه در تدریس، شاهد پسرفت قابل ملاحظه مهارت‌ها یا شکاف در یادگیری باشند. هرگونه پسرفت در مهارت‌ها یا شکاف‌های عملکرد شناسایی‌شده را می‌توان با ارائه خدمات بازیابی کرونا به دانش‌آموزان نواحی هدف، که توسط تیم‌های IEP شناسایی می‌شوند، رفع کرد که مطابق با دستورالعمل «وزارت آموزش و پرورش آمریکا» و VDOE صورت می‌گیرد. تا سال 2023، ٪100 تیم‌های IEP هرگونه خدمات بازیابی کرونا مناسب برای دانش‌آموزان دچار معلولیت را لحاظ خواهند کرد.هدف 1.2:

PWCS دانش‌آموزان را برای آموزش پسامتوسطه و نیروی کار آماده می‌سازد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد تاب‌آوری -- نماد شخصی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد که روی یک کوه پرچمی برافراشته است
نماد تندرستی -- نماد سپری را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر تمامی مدرسان و رهبران حرفه‌ای در زمینه تعامل با تمامی دانش‌آموزان و اجرای برنامه تحصیلی و شغلی آموزش ببینند، حمایت شوند و پاسخگو باشند، این امر موجب افزایش سطح منابع همسوی دانش‌آموزان، مالکیت دانش‌آموزان و تعهد و همچنین افزایش توانایی دانش‌آموزان در برآورده کردن اهداف پسامتوسطه خواهد شد.

وظیفه مدارس آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آموزش و اشتغال پسامتوسطه با تقویت توانایی‌های شناختی (مثل تسلط علمی، مهارت‌های تفکر انتقادی و خلاقیت)، توانایی‌های بین‌فردی (مثل ارتباطات، همکاری و مهارت‌های رهبری) و توانایی‌های درون‌فردی آن‌ها (مثل ذهنیت رشد، انگیزه و عزم) است. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهند که آماده‌سازی از طریق افزایش این موارد به دانش‌آموزان سود می‌رساند: میزان ثبت‌نام در دانشگاه، به پایان رساندن دانشگاه، استخدام در مشاغل باکیفیت و مشارکت در زندگی مدنی. آمادگی موجب کاهش نیاز به دوره‌های جبرانی در دانشگاه و کاهش شکاف در خروجی آموزش پسامتوسطه بر مبنای درآمد و نژاد یا قومیت دانش‌آموزان می‌شود.

در راستای حمایت از آمادگی پسامتوسطه، PWCS مسیرهای مختلفی را برای کسب واحد دانشگاهی و گواهی صنعتی در زمان تحصیل در دبیرستان به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی دانش‌آموزان به فرصت‌های کار کلاسی پیشرفته دسترسی می‌یابند، سخت‌کوشی و مشارکت بیشتری در مدرسه دارند که غیبت و تعلیق کمتر و افزایش میزان فار‌غ‌التحصیلی را به همراه دارد (The Education Trust, 2019).

اهداف و استراتژی‌ها


100٪ فارغ‌التحصیلان برنامه پسامتوسطه برای ورود به دانشگاه، مدرسه فنی و حرفه‌ای، ارزش، نیروی کار یا دسترسی به خدمات انتقالی جامعه خواهند داشت.
100٪ فارغ‌التحصیل در مدرسه فنی ثبت خواهند کرد، در دوره‌های دانشگاهی 2 یا 4 ساله ثبت‌نام خواهند کرد، عضو ارتش خواهند شد، وارد بازار کار می‌شوند یا به خدمات انتقالی جامعه در عرض 16 ماه از فارغ‌التحصیلی دسترسی خواهند داشت.
95٪ دانش‌آموزان دبیرستانی به موقع و در عرض چهار سال فارغ‌التحصیل خواهند شد.
دانش‌آموزانی که تحت عنوان دچار محرومیت اقتصادی شناسایی‌شده‌اند، دانش‌آموزان دچار معلولیت، دانش‌آموزان اقلیت و یادگیرندگان زبان انگلیسی موجب افزایش ثبت‌نام در دوره‌های پیشرفته یا موازی به میزان 10 واحد درصد خواهند شد.
60٪ از فارغ‌التحصیلان در AP،‏ IB یا آزمون کمبریج شرکت خواهند کرد و حداقل یک نمره قبولی خواهند گرفت و یا واحد دانشگاهی موازی، گواهی صنعتی یا «نشان سواد دوزبانه» را دریافت خواهند کرد.
فارغ‌التحصیلانی که تحت عنوان دارای محرومیت اقتصادی شناسایی شده‌اند، دانش‌آموزان دارای معلولیت، دانش‌آموزان اقلیت و یادگیرندگان زبان انگلیسی موجب افزایش ثبت‌نام در آموزش پسامتوسطه به میزان 10 واحد درصد خواهند شد.
فارغ‌التحصیلان PWCS در مجموع حداقل 260 میلیون دلار بورسیه دریافت خواهند کرد

برنامه‌ریزی و موفقیت پسامتوسطه

فارغ‌التحصیلی به موقع: در سال 2021، ٪92.8 از دانش‌آموزان PWCS به موقع و در عرض چهار سال از شروع دبیرستان فارغ‌التحصیل شدند با این حال، میزان فارغ‌التحصیلی به موقع دانش‌آموزان اسپانیایی‌تبار، یادگیرندگان زبان انگلیسی، دانش‌آموزان دچار محرومیت اقتصادی و دانش‌آموزان دارای معلولیت همگی زیر ٪90 بودند. PWCS سیستمی منسجم از حمایت، اطلاعات و منابع را به شکلی یکسان و با هدف اطمینان از فارغ‌التحصیلی به موقع تمامی دانش‌آموزان پیاه‌سازی خواهد کرد و از شبکه‌های مشاوران و مدرسان دارای اولویت برای دانش‌آموزان محروم از لحاظ اقتصادی، دانش‌آموزان دارای معلولیت، یادگیرندگان زبان انگلیسی و دانش‌آموزان اقلیت بهره خواهد گرفت.

اطمینان از طراحی ساختار دوره‌ها به‌گونه‌ای که مسیرهای تحقق اهداف پسامتوسطه فراهم شود.

PWCS آمادگی پسامتوسطه را از طریق حمایت‌های فرمالیزه‌شده برای فارغ‌التحصیلی به موقع در میان تمامی گروه‌های دانش‌آموزی افزایش خواهد داد و مشارکت دانش‌آموزان محروم از لحاظ اقتصادی، دانش‌آموزان دارای معلولیت، یادگیرندگان زبان انگلیسی و دانش‌آموزان اقلیت در دوره‌های موازی با دبیرستان برای اخذ واحدهای دانشگاهی افزایش خواهد یافت.

در راستای تعهد این «ناحیه آموزشی» به موفقیت دانش‌آموزان در مراحل بعد از سال‌های مدرسه، دانش‌آموزان پرونده شغلی خود را در دبستان ایجاد می‌کنند، آن‌ها را به برنامه‌های شغلی در راهنمایی و سپس برنامه‌های جامع در دبیرستان گسترش می‌دهند. مشاوران مدرسه با همکاری دانش‌آموزان، برنامه‌های شغلی و تحصیلی آن‌ها را به‌صورت سالانه به‌روزرسانی می‌کنند؛ این امر شامل انتخاب دوره‌هایی برای حمایت از آن‌ها در مسیر فارغ‌التحصیل به موقع می‌شود. فرآیند وضع هدف شغلی به دانش‌آموزان کمک می‌کند که پیشرفت خود به سمت برآورده کردن شرایط فار‌غ‌التحصیلی را دنبال کنند. تا سال 2024-25، تمامی دبیرستان‌ها دارای مشاور پسامتوسطه اختصاصی برای حمایت از دانش‌آموزان و مشاوران در به سرانجام‌رساندن برنامه‌های پسامتوسطه خواهند بود. PWCS دانش‌آموزانی را که برای دانشگاه درخواست پذیرش می‌دهند به دنبال کردن بورسیه‌های تحصیلی برای تسهیل ثبت‌نام پسامتوسطه تشویق می‌کند. مشاوران پسامتوسطه از دانش‌آموزان در اقدامات و استراتژی‌های کسب بورسیه حمایت خواهند کرد تا فارغ‌التحصیلان چهار سال آینده در مجموع حداقل 260 میلیون دلار بورسیه کسب کنند.

تحلیل و اصلاح سیستم‌های پاسخ‌‌دهی برای پایش و سنجش ثبت‌نام و تکمیل دانشگاه دانش‌آموزان، مدرسه فنی و حرفه‌ای و ورود به بازار کار یا ارتش، ارزیابی و رسیدگی به ثبت‌نام گروه‌های خاص مثل دانش‌آموزان محروم از لحاظ اقتصادی، دانش‌آموزان دارای معلولیت، یادگیرندگان زبان انگلیسی و دانش‌آموزان اقلیت.

PWCS الگوهای ثبت‌نام پسامتوسطه را از داده‌های بدست آمده از طریق «مرکز اطلاعات ملی دانش‌آموزان» تحلیل می‌کند. 72٪ از دانش‌آموزانی که در سال 2019 فار‌غ‌التحصیل شدند در عرض 16 ماه از فارغ‌التحصیلی خود در دوره‌های 2 و 4 ساله دانشگاه‌ها ثبت‌نام کردند.

PWCS به تحلیل بیشتر داده‌های موفقیت و استمرار پسامتوسطه و همچنین تدوین سیستم‌هایی برای ثبت داده‌های مربوط به فارغ‌التحصیلان در ارتش و نیروی کار که در «مرکز اطلاعات ملی دانش‌آموزان» ثبت نمی‌شوند متعهد است. این کار جمع‌آوری داده‌های پسامتوسطه در تمامی حوزه‌ها از جمله ارتش و نیروی کار انجام می‌شود.

فرصت‌های تحصیلی پیشرفته

PWCS به ارائه فرصت اخذ واحد دانشگاهی به دانش‌آموزان همزمان با تحصیل در دبیرستان، از طریق برنامه‌های تحصیلی پیشرفته، تعهد دارد، از جمله:

 • «برنامه تعیین سطح پیشرفته (AP) کالج برد»
 • «لیسانس بین‌المللی (IB)»‏ (IBDP) و «برنامه‌های شغلی» (IBCP)
 • «امتحانات بین‌المللی کمبریج»؛ و
 • «ثبت‌نام موازی» (DE) و «کالج فنی ویرجینیای شمالی» (NOVA)

PWCS قصد دارد این برنامه‌ها را با هدف ارائه این فرصت‌ها به دانش‌آموزان بیشتر در سطح این «ناحیه آموزشی» گسترش دهد. تا سال 2025، PWCS قصد دارد «برنامه سال‌های ابتدایی IB» را از پنج مدرسه به نه مدرسه گسترش دهد. دو «برنامه سال‌های راهنمایی IB» دیگر تعداد کل آن‌ها در «ناحیه آموزشی» را به شش خواهد رساند. یک «برنامه دیپلم IB» دیگر این دوره کامل را در اختیار ٪20 از دانش‌آموزانمان در پایه‌های 9 تا 12 قرار خواهد داد. «ناحیه آموزشی» ما، علاوه بر گسترش IB، با شرکای کالج فنی‌مان همکاری خواهد کرد تا بررسی کند امکان برگزاری برنامه‌ای تخصصی که فرصت‌های ثبت‌نام موازی بیشتر را هم به‌صورت حضوری و هم به‌صورت مجازی فراهم می‌کند وجود دارد یا خیر.

دسترسی به فرصت‌های تحصیلی پیشرفته شامل ثبت‌نام دانش‌آموزان در برنامه‌هایی می‌شود که سوابق پسامتوسطه ارزشمندی فراهم می‌کنند. PWCS به افزایش ثبت‌نام در دوره‌های پیشرفته و آن‌هایی که به گواهی حرفه‌ای منتهی می‌شود تعهد دارد که از طریق به‌کارگیری منابع داده برای شناسایی دانش‌آموزانی انجام می‌شود که استعداد و علاقه به این دوره‌ها از خود نشان می‌دهند. PWCS همچنین به حذف موانع دسترسی و تشویق دانش‌آموزان به ریسک‌پذیری تعهد دارد. برنامه‌هایی برای بهبود آمادگی دانش‌آموزان و حمایت از موفقیت آنها همزمان با مواجهه با چالش‌های جدید ارائه خواهد کرد.

اگرچه مشارکت اهمیت دارد، بهبود عملکرد نقش کلیدی در موفقیت دانش‌آموزان در تجربه پسامتوسطه دارد. در سال 2021، ٪32 از فارغ‌التحصیلان سوابق دانشگاهی زودهنگام را از طریق آزمون‌های AP،‏ IB و کمبریج کسب کردند. تا سال 2025، درصد فارغ‌التحصیلانی که نمره قابل قبول می‌گیرند به ٪37 درصد افزایش خواهد یافت. در سال 2021، ٪22 از فارغ‌التحصیلان سوابق دانشگاهی زودهنگام را از طریق DE دریافت کردند. تا سال 2025، درصد فارغ‌التحصیلانی که سوابق دانشگاهی زودهنگام کسب می‌کنند به ٪27 افزایش خواهد یافت. در حال حاضر دوره‌های ثبت‌نام موازی، از طریق مشارکت با NOVA و «دانشگاه شناندوا»، در 12 دبیرستان ارائه می‌شوند. در حال حاضر PWCS 36 دوره ثبت‌نام موازی را ارائه می‌دهد: 15 مورد از این دوره‌های DE می‌توانند به دانش‌آموزان در کسب واحد دانشگاهی برای تسریع مسیر دریافت مدرک فوق دیپلم یا لیسانس کمک کنند که اکثر آن‌ها به عنوان واحد، مورد پذیرش کالج‌ها و دانشگاه‌ها هستند. CTE اقدام به ارائه 21 دوره می‌کند که می‌تواند به دانش‌آموزان در کسب سوابق و گواهی‌های فنی برای کار در مشاغل تخصصی، فناوری، مشاغل پزشکی و غیره کمک کند. در سال تحصیلی 2020-21، بیش از 800 دانش‌آموز CTE در بیش از 20 دوره موازی CTE شرکت کردند.

تا سال 2024-25، PWCS 17 دوره DE تحصیلی و 25 دوره CTE را ارائه خواهد کرد که بیش از 1,519 دانش‌آموز در آن‌ها ثبت‌نام خواهند کرد. حداقل 1,000 دانش‌آموز CTE در سال 2025 با حداقل شش واحد دانشگاهی موازی CTE از دبیرستان فارغ‌التحصیل خواهند شد.

دانش‌آموزانی که مهارت‌های دوزبانی را به شکل‌های غیرسنتی یا قبل از ثبت‌نام در PWCS کسب کرده‌اند می‌توانند سه واحد دبیرستانی را به جای مطالعه کلاسی زبان‌های دنیا که برای اخذ دیپلم در ویرجینیا ضروری است کسب کنند. آن‌ها سطح مهارت خود را به گواهی نمره کسب‌شده در آزمون‌های مستقل VDOE به بیش از 30 زبان نشان خواهند داد که در مدارس به خاطر ثبت‌نام پایین به‌صورت رسمی ارائه نمی‌شود. این امر فضا برای سایر کارهای علمی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند و به احتمال فرصت کسب «نشان سواد دوزبانه» را در قالب مدرک مهارت زبانی قابل عرضه در بازار مشاغل جهانی نیز به همراه دارد. تا سال 2024-25، تنوع دانش‌آموزانی که در تمامی کلاس‌های زبان در مدارس راهنمایی و متوسطه ثبت‌نام می‌کنند جمعیت این ناحیه را منعکس خواهد کرد. دانش‌آموزان تمامی گروه‌ها شرایط دیپلم پیشرفته را برآورده خواهند کرد که شامل تکمیل سه سال مطالعه به یک زبان یا حداقل دو سال مطالعه به دو زبان مختلف می‌شود. در نتیجه، تا سال 2025، «زبان‌های دنیا» موجب افزایش مشارکت دانش‌آموزان در دوره‌های زبان AP،‏ IB و کمبریح خواهد داشت و تعداد دانش‌آموزانی که «نشان سواد دوزبانه» را دریافت می‌کنند به میزان ٪5 افزایش خواهد داد.

آموزش شغلی و فنی

برنامه‌های CTE دانش‌آموزان را برای استخدام در حوزه‌های دارای رشد سریع مثل برنامه‌نویسی کامپیوتری، مهندسی، علوم بهداشتی و شغل‌های حرفه‌ای آماده می‌کند. کارکنان CTE با همکاری کالج دبیرستان و مشاوران شغلی و مدارس راهنمایی، «برنامه تحصیلی و شغلی» هر دانش‌آموز را از پایه هفتم اجرا می‌کنند. دانش‌آموزان واحد دانشگاهی و گواهی صنعتی از «کالج فنی ویرجینیای شمالی» (NOVA) دریافت می‌کنند و از کارشناسان صنعت از طریق شاگردی، کارآموزی و هدایت‌گری آموزش می‌بینند. برنامه‌های CTE تجاربی در زمینه یادگیری کار محور برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند، از جمله کارآموزی و شاگردی در دبیرستان‌ها که فرصت‌هایی برای پرورش مهارت و افزایش اعتماد به نفس و تقویت موفقیت در تحصیلات پسامتوسطه برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند و فرصت‌های شغلی آینده را برای آن‌ها به همراه داد. CTE به فراهم کردن دسترسی برابر به مسیرهای مختلف در دوران پسامتوسطه برای دانش‌آموزان تعهد دارد، از جمله ورود به بازار کار، دانشگاه یا کالج دو و چهار ساله و ارتش. در چهار سال آتی، CTE این برنامه‌ها را با هدف ایجاد درک عمیق‌تر از آمادگی نیروی کار تقویت خواهد کرد. CTE اطلاعات دوره را به طرز مؤثر به گروه‌های ذینفع مختلف منتقل می‌کند تا تعداد دانش‌آموزان محرومی که در این دوره شرکت می‌کنند افزایش یابد. تا سال 2024-25، تمامی دبیرستان‌های PWCS دوره‌های ثبت‌نام موازی بیشتری را ارائه خواهند داد، دانش‌آموزان را برای کسب سوابق صنعتی آماده می‌کنند و فرصت‌هایی برای مشارکت در فعالیت‌های یادگیری کارمحور در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند.

مشارکت‌های کارمحور: ایجاد و تقویت همکاری‌ها در حوزه توسعه نیروی کار برای ارائه «یادگیری کارمحور» و «تجارب شغلی»، کارآموزی دبیرستان و فرصت‌های پسامتوسطه.

دانش‌آموزانی که در برنامه‌های «آموزش شغلی و فنی» (CTE) ما شرکت می‌کنند به کارآموزی‌های تابستانه با پرداخت حقوق و فرصت‌های «شاگردی برای جوانان» (YRA) در قالب بخشی از این اقدامات دسترسی خواهند داشت. در عرض پنج سال آینده، CTE کارفرمایان بیشتری را برای ارائه فرصت‌های کارآموزی YRA جذب خواهد کرد. این برنامه‌ها همسو با علایق شغلی دانش‌آموزان خواهند بود. CTE با همکاری «اداره کار ویرجینیا» فرصت کارآموزی را جهت فراهم کردن امکان کسب مهارت‌های شغلی قابل عرضه به بازار برای دانش‌آموزان ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، دانش‌آموزان حوزه تخصصی خود را ضمن حضور در دبیرستان واکاوی خواهند کرد، تجربه کسب خواهند کرد و درآمد بالقوه نیز به دست می‌آورند که می‌تواند کمک خرج کالج یا دوران پسامتوسطه آن‌ها باشد. در عرض چهار سال آینده، 3,500 فرصت شغلی تابستانی برای دانش‌آموزان مستعد پایه‌های یازدهم و دوازدهم فراهم خواهد شد.

PWCS مشارکت با بنگاه‌های محلی «شهرستان پرنس ویلیام»، اتحادیه‌های کارگری محلی و جوامع خیریه را برای کسب فرصت‌های شاگردی و کارآموزی بیشتری برای دانش‌آموزانمان افزایش خواهد داد. این فرصت‌ها این اطمینان را ایجاد می‌کنند که دانش‌آموزان ما دانش و مهارت‌های لازم در زمینه آخرین فناوری‌ها و تجهیزات را برای استخدام موفق دارند و شغل رضایت‌بخشی را با درآمد کافی برای امرار معاش خواهند داشت. با توجه به هدف‌گذاری 500 موقعیت کارآموزی یا شاگردی جدید تا سال 2025، از شرکای‌مان دعوت می‌کنیم که نحوه مشارکت خود در مسیرهای شاگردی معنادار را در هر دبیرستان لحاظ کنند.

برنامه‌ریزی برای انتقال به دوران پسامتوسطه: دانش‌آموزان دچار معلولیت را برای کسب نتایج پسامتوسطه موفق آماده کنید.

PWCS، جهت آماده‌سازی دانش‌آموزان دچار معلولیت برای دوران بعد از دبیرستان، تدریس تخصصی را از طریق مسیر تحصیلی آن‌ها در این حوزه‌ها ارائه می‌دهد: پیش از استخدام، زندگی روزمره، زندگی مستقل و تفریح. تمامی دانش‌آموزان مهارت‌های آموخته را به موقعیت‌های دنیای واقعی اعمال می‌کنند که از طریق سوابق تحصیلی آن‌ها از پیش‌دبستانی تا دبیرستان صورت می‌گیرد.

دانش‌آموزان از طریق آموزش جامعه‌محور (CBI) آموخته‌های خود را به موقعیت‌هایی منتقل می‌کنند که در آن‌ها باید در قالب شهروندان مفید عمل کنند. این نوع تدریس بر زندگی روزمره و مستقل و آموزش فنی و حرفه‌ای متمرکز است. تمامی مدارس متوسطه با هدف یکپارچه‌سازی فرصت‌های CBI در سراسر این ناحیه، تا سال 2024 برنامه درسی انتقالی را با تجارب متناسب، جامعه‌محور و شخصی‌سازی اجرایی خواهند کرد.

دانش‌آموزان دارای معلولیت، در سن 14 سالگی یا در صورت تشخیص در سن پایین‌تر، ملزم به داشتن برنامه انتقالی مستند در IEP خود هستند. کارشناسان انتقال از ارزیابی علایق، گرایش و نیازها و تدوین برنامه انتقالی حمایت می‌کنند که بر مبنای چشم‌اندازشان از آینده صورت می‌گیرد و شامل آموزش و استخدام پسامتوسطه می‌شود. به‌علاوه، کارشناسان انتقال، همکاری با نهادهای جامعه را، که از انتقال دانش‌آموزان به زندگی پسامتوسطه حمایت می‌کنند، هماهنگ می‌کنند.

EMPLOY یکی از برنامه‌های دبیرستان CTE است که شامل هردو یادگیری کلاسی و جامعه‌محور می‌شود. EMPLOY مهارت‌هایی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد که ورود آن‌ها به مشاغل مناسب را مطابق با نیازهای آموزشی، استعداد‌ها و علایق فردی آن‌ها تضمین می‌کند. دانش‌آموزان از طریق آموزش کلاس‌محور درباره مشاغل و حرفه‌های مختلف، کاریابی و مهارت‌های حفظ شغل یاد می‌گیرند و شروع به پرورش مهارت‌های خودحمایتی‌شان می‌کنند. دانش‌آموزان، از طریق آموزش جامعه‌محور، مهارت‌های بازار کار را از طریق تکمیل دوره‌های کارآموزی و استخدام پولی پرورش می‌دهند. تا سال 2025، تمامی دبیرستان‌ها از چارچوب منسجمی در سطح ناحیه جهت اجرای برنامه EMPLOY برای دانش‌آموزانی که به دنبال دریافت هرگونه دیپلم هستند پیروی خواهند کرد.

در سال 2020، PWCS با همکاری شرکت خدمات درمانی Novant «پروژه SEARCH» را به دانش‌آموزانی که در سنین 18 تا 22 قرار داشتند ارائه داد که هدف آن آماده‌سازی دانش‌آموزان دچار معلولیت قابل ملاحظه برای استخدام یکپارچه رقابتی بود. این برنامه فرصت‌هایی برای کسب تجارب فنی در مشاغل مختلف در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد و میزان موفقیت کاریابی کل آن ٪80 است. PWCS علاوه بر تداوم برنامه «پروژه SEARCH» فعلی، تا سال 2025 با همکاری بنگاه‌های این مدل را در سه مکان مختلف در شهرستان پرنس ویلیام تکرار خواهد کرد.هدف 1.3:

PWCS تمامی کارکنان را برای حمایت و تشویق همه دانش‌آموزان آماده خواهد کرد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد نوآوری -- نماد لامپی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

در صورتی که PWCS از اجرای مؤثر فرآیندهای بهبود مستمر و بهترین روش‌های مبتنی بر تحقیقات با هدف مشارکت دادن، تشویق و توانمندسازی دانش‌آموزان در آموزش کامل متناسب با فرهنگ، ابزارهای دیجیتال و یادگیری اجتماعی عاطفی مطمئن شود، در این صورت دانش‌آموزان افزایش رضایت خود از کیفیت تجربه آموزشی را گزارش خواهند داد.

تحقیقات انجام‌شده یادگیری حرفه‌ای را شناسایی می‌کنند که نظریه، مدل‌سازی، تمرین و مربیگری را دارای بیشترین تأثیرگذاری برای افزایش دانش و مهارت‌های معلم و مدیران می‌داند. (Joyce and Showers 2011). این فرآیند همسو با بهترین شیوه‌ها برای یادگیری بزرگسالان است (Knowles, 1980) که شامل زمان برای برنامه‌ریزی، انعکاس، بازخورد و تمرین می‌شود. یادگیری حرفه‌ای که با این فرصت‌های طراحی و پیاده‌سازی می‌شود می‌تواند در نتایج مثبت برای معلم از حیث افزایش دانش محتوای و مهارت‌های آموزشی، کیفیت تدریس کلاس درس، رضایتمندی شغلی و حفظ شغل تأثیرگذار باشد. مطالعات انجام شده توسط Wallace Foundation (2021) نشان می‌دهد که رهبری مدارس بعد از تدریس مهم‌ترین عامل مرتبط با مدرسه در میزان پیشرفت و حضور دانش‌آموز است.

اهداف و استراتژی‌ها


100٪ معلمان در زمینه طرح سراسری برای یادگیری، روش‌های متناسب با فرهنگ و روش‌های آسیب‌محور آموزش خواهند دید و آن‌ها را به کار خواهند بست.
100٪ رهبران و مدرسان در جریان نقاط قوت و نیازهای فراگیران متنوع و جوامع آن‌ها از طریق استراتژی‌ها و حمایت‌های متمایز قرار خواهند گرفت و به آن‌ها حساسیت نشان خواهند داد.
100٪ رهبران و معلمان در پیشرفت شغلی در زمینه طرح سراسری برای یادگیری و فرآیندهای بهبود مستمر از طریق برنامه‌های بهبود مدارس شرکت خواهند کرد

گسترش فرصت‌های یادگیری حرفه‌ای و توسعه رهبری برای مدیران، معاونان و معلمان.

در حاصل حاضر، مدیران، معاونان و کارآموزان اداری جدید در فرهنگستان‌ها جهت معارفه شرکت می‌کنند. یادگیری حرفه‌ای در فرهنگستان‌ها متمرکز بر سه حوزه است:

 • مهارت‌های افراد؛
 • مهارت‌های سازمانی؛ و
 • مهارت‌های تدریس.

جلسات فرهنگستان با به‌کارگیری مربیان بهبود مستمر و با هدف حمایت از رهبران از طریق استفاده از داده، روندها و الگوهایی برای ارائه مربیگری هدفمند. در سال 2023-24، سال سوم نیز به آکادمی اصلی اضافه خواهد شد. یادگیری حرفه‌ای در سه حوزه متمرکز نیز با هدف حمایت از مدیران مجرب توسعه خواهد یافت.

فرصت‌های یادگیری حرفه‌ای متمرکز بر توسعه رهبری هم برای مدیران و هم برای معلمان گسترش خواهد یافت. PWCS به ایجاد چرخه‌های یادگیری حرفه‌ای قوی و متناسب با نیازهای شناسایی شده در برنامه‌های بهبود مستمر معلمان و رهبران تعهد دارد. محتوای این یادگیری حرفه‌ای در راستای روش‌های مبتنی بر مدارس و اولویت‌های شناسایی شده خواهد بود.

گزینه‌های یادگیری حرفه‌ای به این شرح است:

 • حمایت همگانی که برای تمامی مدارس لازم است و این اطمینان را حاصل می‌کند که تمامی کارکنان سطح مبنای بالای یکسانی دارند.
 • حمایت متمرکز و اولویت‌دار از جمله یادگیری حرفه‌ای، هدایت‌گری و مربیگری لازم برای مدارس شناسایی شده در گروه اولویت در «طرح یادگیری ناتمام»؛ و
 • حمایت و یادگیری حرفه‌ای اختیاری که فرصت‌های رشد حرفه‌ای فردی برای رهبری را فراهم می‌کند.

«طرح سراسری برای یادگیری» (UDL) چارچوبی برای رفع فعال نیازهای تمامی یادگیرندگان وضع می‌کند. اصول UDL فرض می‌کند که موانع یادگیری در طراحی محیط وجود دارند و نه دانش‌آموز. UDL ابزارهای زیر را در اختیار یادگیرندگان قرار می‌دهد:

 • ابزارهای مختلف بازنمایی؛
 • ابزارهای مختلف اقدام و بیان؛ و
 • ابزارهای مختلف مشارکت.
PWCS از پیشرفت شغلی در زمینه برنامه‌ریزی بهبود مستمر، فرآیند و سیستم‌های کلاس درس در کل «ناحیه آموزشی» حمایت می‌کند.

تمامی مدارس ملزم به تکمیل و ارائه طرح‌های بهبود مستمر به‌صورت سالانه هستند. اجرای این طرح‌ها با حمایت مربیان بهبود مستمر در سطح ناحیه انجام می‌شود. یادگیری حرفه‌ای را دفاتر و ادارات در راستای این اقدام فراهم می‌کنند. PWCS با اجرای این «طرح راهبردی» جدید در برنامه توسعه رهبری ما سرمایه‌گذاری خواهد کرد و آن را تقویت خواهد کرد تا مطمئن شود تمامی رهبران در زمینه اصول UDL، برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر، فرآیند و سیستم‌های کلاس درس آموزش دیده‌اند. دوره‌ها برای رفع نیازها در حوزه حمایت سراسری، متمرکز و در اولویت در سطحی فراتر از فرهنگستان‌های رهبری فعلی ایجاد خواهند شد. این فرصت‌ها شامل مسیرهای رهبری معلمان با هدف ایجاد ظرفیت در رهبران معلم ما و حمایت از حفظ و کانال ارتباطی رهبری می‌شود. مهارت‌ها و مشخصات برای حمایت از رشد و توسعه گروه ذینفعان شناسایی خواهند شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند سوابق لازم را کسب کنند و حقوق دریافتی مرتبط با کارشان افزایش یابد. UDL و فرآیندهای بهبود مستمر توسط ٪100 رهبران و معلمان ما و از طریق طرح‌های بهبود مدارس و سیستم کلاس درس منطبق اجرایی خواهد شد که از داده‌ها، تحلیل علت ریشه‌ای و بازخورد دانش‌آموزان برای بازنگری در تدریس و تقویت عاملیت و مالکیت دانش‌آموزان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی بهره می‌گیرد.