تعهد 2
فرهنگ و جو مثبت

 

 

هدف 2.1:

PWCS محیطی آموزشی را فراهم می‌کند که فراگیر بودن و ارتباط را تقویت می‌کند و تندرستی اجتماعی و عاطفی را برای همه ترویج می‌دهد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد تاب‌آوری -- نماد شخصی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد که روی یک کوه پرچمی برافراشته است
نماد تندرستی -- نماد سپری را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد فراگیر بودن -- نماد گروهی متشکل از چهار نفر را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر سیستم حمایتی جامع و یکپارچه برای رفع نیازهای اجتماعی و عاطفی کارکنان و دانش‌آموزان ایجاد کنیم؛ و اگر حمایت‌های هدفمند را براساس نیازهای شناسایی‌شده ارائه دهیم؛ در این صورت محیط یادگیری را ایجاد خواهیم کرد که فراگیر بودن، ارتباط و تندرستی را تقویت می‌کند که موجب کاهش میزان غیبت، افزایش مشارکت دانش‌آموزان، افزایش پیوند میان دانش‌آموزان و قوی‌تر شدن روابط میان دانش‌آموزان و بزرگسالان می‌شود.

«مرکز ملی جو مدرسه» (NSCC) جو مدرسه را به‌صورت «کیفیت و ماهیت زندگی در مدرسه» مطابق با آن چه توسط دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان تجربه می‌شود تعریف می‌کند. NSCC خاطرنشان می‌کند که زندگی در مدرسه ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد: ایمنی و امنیت، روابط بین‌فردی، آموزش و یادگیری، محیط سازمانی و شبکه‌های اجتماعی. با توجه به ماهیت چندبعدی زندگی در مدرسه، حفظ جو مثبت مدرسه می‌تواند به نفع دانش‌آموزان، نه فقط از لحاظ تحصیلی بلکه از لحاظ رفتاری، اجتماعی و عاطفی باشد.

اهداف و استراتژی‌ها


90٪ دانش‌آموزان رضایتمندی خود در حوزه‌های جو مدرسه، حس تعلق و تندرستی را در «نظرسنجی فرهنگ و جو» در سطح «ناحیه آموزشی» PWCS گزارش می‌دهند.
کاهش ٪5 غیبت مزمن در دانش‌آموزان
کاهش ٪10 میزان ترک تحصیل برای تمامی گروه‌های دانش‌آموزی
10٪ کاهش دانش‌آموزان که محرومیت انضباطی دریافت می‌کنند در تمامی گروه‌های دانش‌آموزی

تدوین و اجرای «طرح ترمیم» PWCS در قالب برنامه‌ای جامع برای ارائه حمایت اجتماعی و عاطفی به کارکنان و دانش‌آموزان.

با شروع سال 2020، «اداره آموزش و پرورش ویرجینیا» (VDOE) تمامی مدارس دولتی را به تدوین استانداردهای «یادگیری اجتماعی عاطفی» (SEL) برای تمامی دانش‌آموزان ملزم می‌کند. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهند که SEL می‌تواند پیشرفت تحصیلی و برابری آموزشی را ارتقا دهد و در عین حال تأثیرات مادام‌العمر بر دانش‌آموزان بگذارد (کنفرانس ملی مجالس ایالتی، 2021). سیستم‌های حمایتی SEL در تمامی حیطه‌های آموزشی از زمان شروع همه‌گیری کووید-19 اهمیت بیشتری یافته‌اند. برنامه‌های SEL می‌توانند نقش کلیدی در کمک به پرورش تاب‌آوری دانش‌آموزان و هم‌‌چنین کمک به جامعه در مقابله با تروما، چه در سطح وسیع و چه در سطح فردی، داشته باشند. دانش‌آموزان، از طریق SEL، دانش، مهارت‌های بین‌فردی، ذهنیت‌های درون‌فردی و استراتژی‌های شناختی لازم برای مقابله سازنده با بسیاری از عوامل استرس‌زای روزانه را دریافت می‌کند که آن‌ها را قادر به انجام تکالیف و برخورداری از تعاملات مثبت با سایرین می‌سازد. برنامه‌های SEL می‌توانند به مدارس در ایجاد جو یادگیری مثبت، امن و کامل کمک کنند که شامل همه دانش‌آموزان، فارغ از زمینه جمعیتی، فرهنگی یا قومیتی، معلولیت یا موانع زبانی می‌شود. گسترش SEL در سطح کل «ناحیه آموزشی» و با استفاده از استانداردهای ایالتی و چارچوب برنامه درسی در سال تحصیلی 2022-23 در PWCS آغاز خواهد شد. معلمان با حمایت مربیان SEL حاضر در مدارس که بودجه‌شان از محل «طرح ترمیم» PWCS تأمین می‌شود تربیت و پیشرفت شغلی را برای حمایت از اجرای این برنامه دریافت خواهند کرد.

«طرح‌های تندرسی کارکنان» فرصت‌های جذابی را به کارکنان برای برقراری ارتباط مثبت با همکاران، ناظران و سایر اعضای جامعه مدرسه، با هدف افزایش رضایت کاری، ارائه می‌دهد. در حال حاضر، مدارس به‌صورت مجزا مسئول برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های فرهنگ مثبت و تندرستی برای تمامی کارکنان هستند و بودجه‌ای مخصوص این کار در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از بخش‌های «طرح ترمیم» PWCS، ارائه فرصت عضویت در جامعه یادگیرندگان در داخل ساختمان مدارس به کارکنان است که با تمرکز بر کار تیمی و خودمراقبتی انجام می‌شود. تا سال تحصیلی 2024-25، PWCS متعهد به گنجاندن اهداف تندرستی کارکنان در برنامه‌های بهبود مستمر در ٪100 مدارس و دفاتر مرکزی است. به‌علاوه، تا پایان سال تحصیلی 2022-23، PWCS تلاش می‌کند رضایتمندی ٪95 یا بیشتر از آن را در بین کارکنان در حوزه جو مدارس در «نظرسنجی جو و فرهنگ در سطح «ناحیه آموزشی» PWCS» در مورد تمامی مدارسی که برای حمایت متمرکز یا اولویت‌دار در حوزه تندرستی اجتماعی-عاطفی شناسایی‌شده‌اند کسب کند.

«برنامه‌های آموزشی یادگیری اجتماعی و عاطفی استاندارد» این اطمینان را حاصل می‌کنند که مهارت‌های نرم‌افزاری که برای زندگی پس از دبیرستان لازم تلقی می‌شوند در برنامه آموزشی PWCS در تمامی مقاطع تحصیلی گنجانده می‌شوند. این برنامه‌های آموزشی را VDOE تأمین می‌کند و پنج حوزه تمرکز اساسی را طبق تعریف «مشارکت برای یادگیری تحصیلی، اجتماعی و عاطفی» (CASEL) دربرمی‌گیرد که شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت روابط و تصمیم‌گیری مسئولانه می‌شود. در حال حاضر، استفاده پراکنده‌ای از SEL مبتنی بر شواهد و برنامه درسی یادگیری عاطفی در برخی از مدارس می‌شود. تا قبل از سال تحصیلی 2024-25، PWCS برنامه درسی SEL استاندارد را در تمامی مقاطع تحصیلی خواهد داشت و معلمان آموزش کامل را در زمینه اجرای آن دریافت خواهند کرد. PWCS به آموزش دیدن ٪100 مدیران در زمینه استانداردهای SEL «اداره آموزش و پرورش ویرجینیا» و اجرای آن‌ها تا پایان سال تحصیلی 2022-23 تعهد دارد.

پیاده‌سازی برنامه‌ای جامع برای رفع نیازهای دانش‌آموزان دچار غیبت مزمن که از یادگیری ناتمام و تعطیلی مدارس در دوران همه‌گیری ناشی می‌شود.

حضور دانش‌آموزان اساس آموزش و یادگیری را تشکیل می‌دهد. دانش‌آموزان برای یاد گرفتن باید حضور داشته باشند. وقتی دانش‌آموزان با غیبت مزمن مواجه می‌شوند، نیاز به مداخله فوری و مفید است. مطابق با آمار Attendance Works (2021)، که یکی از مراکز اطلاعاتی شناخته‌شده در زمینه مداخلات غیبت است، به پنج گام اساسی برای رفع غیبت مزمن در مدارس نیاز است:

 1. تعامل دانش‌آموزان و والدین؛
 2. قدردانی از حضور خوب و بهتر؛
 3. پایش داده‌های حضور؛
 4. ارائه حمایت زودهنگام شخصی‌سازی‌شده؛ و
 5. تدوین پاسخ برنامه‌ریزی‌شده به موانع.

PWCS برای پرداختن به مسئله یادگیری اجتماعی و عاطفی ناتمام و مسائل مرتبط، مثل غیبت مزمن در مدرسه، استراتژی‌های زیر را اجرا خواهد کرد: حمایت هدفمند از جانب کارشناسان سلامت روان حاضر در مدرسه که عضو «اکیپ حمایتی» هستند و به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اعزام می‌شوند جو دلسوزی و پیوند را برای آسیب‌پذیرترین یادگیرندگان ایجاد می‌کند.

در زمانی که کارکنان حاضر در مدرسه تشخیص می‌دهند که غیبت‌های مدرسه در یادگیری اختلال ایجاد می‌کنند مشاور «اکیپ پشتیبانی» به دانش‌آموزان اختصاص می‌دهد. این کارشناس سلامت روان از دانش‌آموز حمایت می‌کند و با اعضای واحد خانوادگی با هدف ایجاد یا ارتقای فرهنگ حضور در مدرسه آشنا خواهد شد. تا پایان سال تحصیلی 2022-23، ٪100 دانش‌آموزانی که هدایت‌گر «اکیپ حمایت PWCS» داشته‌اند شاهد بهبود حضور در مدرسه در مقایسه با سال گذشته خواهند بود. تا قبل از سال تحصیلی 2024-25، PWCS حمایت خانه‌محور را از دانش‌آموزانی که معیارهای مدرسه‌گریزی شناسایی‌شده را برآورده می‌کنند به عمل خواهد آورد.

آموزش برای تمامی کارشناسان سلامت روان با هدف حمایت از مدل «تیم پشتیبانی دانش‌آموزان» (SST) استاندارد در هر مدرسه که زمینه را برای مداخلات لایه‌ای برای تمامی دانش‌آموزان فراهم می‌کند. تیم‌های حاضر در مدرسه، به‌موجب این آموزش، قادر به ایجاد سیستم‌هایی برای شناسایی دانش‌آموزان در معرض مشکلات تحصیلی و طراحی مداخلات برای افزایش دسترسی به دانش‌آموزان جهت یادگیری خواهند بود. تا سال تحصیلی 2024-25، تمامی مدارس SST خواهند داشت. SST شیوه‌های استانداردی برای شناسایی دانش‌آموزان در معرض کاهش عملکرد تحصیلی به خاطر موانع اجتماعی و عاطفی خواهد داشت. اعضای این تیم در زمینه شناسایی مداخلات لازم برای رفع نیازهای فردی دانش‌آموز و گام برداشتن برای اجرای این مداخلات و سنجش اثرگذاری آن‌ها آموزش خواهند دید. تا پایان سال تحصیلی 2023-24، تمامی کارکنان سلامت روان و مدیران حاضر در مدارس آموزش اولیه را در زمینه نحوه ایجاد و سازماندهی SST خود دریافت خواهند کرد.

تدوین و اجرای «طرح ترمیم» PWCS در قالب برنامه‌ای جامع برای پیاده‌سازی‌های شیوه‌های متأثر از تروما و ترمیم‌محور در مدارس.

بررسی مسائل پایه که منجر به غیبت مزمن، فرار از مدرسه و ترک تحصیل می‌شوند فرصت طراحی برنامه‌های حمایتی شخصی‌سازی شده را برای مدرسان فراهم می‌کند. اغلب، علت اصلی مشکلات رفتاری در جوانان آسیب‌های دوران کودکی است. مطابق با دستورالعمل‌های 2014 اداره خدمات سلامت روان و سوءمصرف مواد (SAMHSA)، رویکرد آسیب‌محور رویکردی است که (1) تأثیر آسیب و نقش آن در ممانعت از نتایج موفق را می‌شناسد؛ (2) نشانه‌ها و علائم آسیب در کودکان، خانواده‌ها، کارکنان و سایر افراد دخیل در سیستم را می‌شناسد؛ (3) با گنجاندن دانش مربوط به آسیب یا تروما در سیاست‌ها، رویه‌ها و شیوه‌ها واکنش نشان می‌دهد؛ و (4) به دنبال جلوگیری از آسیب مجدد به افراد در سیستم یا مدرسه است (SAMHSA, 2014). به‌علاوه، چالش‌هایی که با نشانه‌های استرس تروماتیک ارتباط دارند اغلب شامل مشکلات در توجه، حافظه، عملکرد اجرایی، خودتنظیمی روحی و شکل‌گیری رابطه می‌شود که همگی می‌توانند تأثیرات چشمگیری بر توانایی موفقیت کودک در محیط مدرسه داشته باشند («مرکز/شبکه ملی جلوگیری از ترک تحصیل، 2021»). استراتژی‌های زیر برای مداخله در مورد دانش‌آموزانی که در معرض خطر انصراف از مدرسه هستند اجرا خواهند شد.

واکنش به آسیب در دوران کودکی خود را در قالب رفتارهای مختلفی، بسته به مرحله‌‌ای از رشد کودک که آسیب در آن به وقوع پیوسته است، نشان می‌دهد. وقتی که معلم، مدیر یا مشاور مدرسه در جریان تاریخچه آسیب به دانش‌آموز در کودکی قرار می‌گیرد، قادر است به این رفتار به گونه‌ای پاسخ دهد که به التیام فرد کمک می‌کند. تا سال تحصیلی 2024-25، PWCS به آموزش ٪100 معلمان، مدیران و سایر کارکنان پشتیبانی حاضر در مدرسه در زمینه «مراقبت آسیب‌محور» و «تعامل ترمیم‌محور» تعهد دارد تا آن‌ها آمادگی انتخاب واکنش مناسب متأثر از آسیب را در زمان مواجهه با نگرانی‌های رفتاری دانش‌آموزان داشته باشند.

«مدارس ترمیم‌محور» اقدامات احتیاطی سراسری را که به نفع کل دانش‌آموزان هستند در مدارس به عنوان یکی از اصول محوری خود می‌شناسند. استفاده از اقدامات احتیاطی سراسری این اطمینان را حاصل می‌کند که تمامی دانش‌آموزان با دلسوزی مداوا می‌شوند و محیط حمایتی ویژه‌ای را برای دانش‌آموزانی که آسیب دیده‌اند فراهم می‌کند. وقتی که مدرسان می‌دانند که چگونه با در نظر داشتن تدابیر احتیاطی یکپارچه تدریس کنند، کلاس درس به محلی راحت و ایمن تبدیل می‌شود. نمونه‌هایی از تدابیر احتیاطی سراسری شامل فضای آرامش‌بخش در کلاس درس، الگوهای پیش‌بینی‌کننده برای درخواست پاسخ به سؤالات از دانش‌آموزان و ملاحظاتی برای چیدمان صندلی‌ها برای اطمینان از احترام به مجاورت فیزیکی می‌شود تا دانش‌آموزان پشت سر هم ننشینند. تا به امروز، PWCS استانداردها یا انتظارات مدونی برای تدابیر احتیاطی در کلاس نداشته است. اگرچه برخی از معلمان ارشد بخشی‌هایی از این مفهوم را در تدریس خود لحاظ می‌کنند، سیستم برای پایش میزان لحاظ ترمیم در کلاس‌ها وجود ندارد. PWCS به ارائه آموزش توسط «اداره خدمات دانش‌آموزی» به شکل سالانه تعهد دارد. تمامی دانش‌آموزان از پیاده‌سازی حداقل یک تدبیر احتیاطی در کلاس درس خود بهره خواهند برد. تا سال تحصیلی 2024-25، تمامی کارکنان مدارس در زمینه پیاده‌سازی تدابیر احتیاطی سراسری به هنگام کار با دانش‌آموزان آموزش خواهند دید.

تدوین و اجرای برنامه‌ای در سطح «ناحیه آموزشی» برای «شیوه‌های ترمیمی»

«شیوه‌های ترمیمی» یکی از علوم اجتماعی نوظهور است که به مطالعه نحوه تقویت روابط بین افراد و همچنین پیوندهای اجتماعی در داخل جوامع می‌پردازد. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهند که «شیوه‌های ترمیمی» موجب بهبود جو مدرسه و کاهش تعلیق دانش‌آموزان و نابرابری‌های علمی می‌شوند. تحقیقات نشان داده‌اند که تعلیق خارج از مدرسه مکرر، سیاست‌های مدارای صفر و رویکردهای «سختگیرانه» در مورد ایمنی مدرسه فاقد اثرگذاری هستند و خطر نتایج اجتماعی و تحصیلی منفی را، به‌ویژه در کودکانی که از گروه‌های دارای محرومیت تاریخی می‌آیند، افزایش می‌دهند. در سال 2018-19، ٪5 دانش‌آموزان در PWCS محرومیت انضباطی دریافت کردند و چند دسته از دانش‌آموزان (دانش‌آموزان دچار معلولیت، دانش‌آموزان سیاهپوست، دانش‌آموزان دچار محرومیت اقتصادی و دانش‌آموزان اسپانیایی‌تبار) محرومیت انضباطی بیشتری در مقایسه با میزان متوسط آن در این «ناحیه آموزشی» دریافت کردند. اجرای مؤثر و منسجم «منشور رفتاری PWCS» مستلزم تدابیری برای تدریس رفتارهای مناسب، تمرین آن‌ها در محیط‌های مختلف با دریافت بازخورد، و تقویت و تدریس مجدد آن‌ها در صورت لزوم است.

اتخاذ رویکرد مبتنی بر پیشگیری به انضباط به مانند «شیوه‌های ترمیمی» در ایجاد محیط مدرسه مثبت نقش دارد و برابری، عدالت و بهبود مستمر را تضمین می‌کند. PWCS به افزایش تعداد کارکنان مدرسه آموزش‌دیده در زمینه «شیوه‌های ترمیمی» و تیم‌های «شیوه‌های ترمیمی» در سراسر این «ناحیه آموزشی» ادامه خواهد داد. PWCS در حال حاضر 15 مدرسه دارای تیم «شیوه‌های ترمیمی» است و در حدود 400 کارمند در این زمینه تا به امروز آموزش دیده‌اند. PWCS به تدوین و اجرای برنامه آموزشی جامع در زمینه «شیوه‌های ترمیمی» تا سال 2025 تعهد دارد و تیم‌های اجرایی اختصاصی در مدارس سراسر این «ناحیه آموزشی» مستقر خواهند شد. اجرای «شیوه‌های ترمیمی» کاهش محرومیت انضباطی را به همراه خواهد داشت به گونه‌ای که هیچ گروه دانش‌آموزی محرومیت انضباطی به میزان بالای ٪3 تا سال 2025 نخواهد داشت.هدف 2.2:

توانمندسازی، مشارکت و حمایت از کارکنان PWCS با احساس تعلق قوی.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد فراگیر بودن -- نماد گروهی متشکل از چهار نفر را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد تندرستی -- نماد سپری را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر محیطی کاری حمایتگر را ایجاد کنیم که در آن سیستم‌هایی برای پرورش و ایجاد ظرفیت رهبری طراحی شده است و کارکنان در تمامی سطوح سازمان توانمندی و احساس تعلق بالایی دارند؛ در این صورت عملکرد، رضایتمندی و حفظ کارکنان افزایش خواهد یافت.

«مرکز ملی جو مدرسه» محیط کاری حمایتگر را یکی از اجزای کلیدی فرهنگ مثبت در مدرسه می‌داند. محیط کاری حمایتگر برای کارکنان نتایج مثبتی را به همراه دارد مثل: افزایش روحیه، افزایش رضایتمندی شغلی، افزایش میزان حفظ کارکنان و کاهش میزان فرسایش شغلی (به ویژه در میان معلمان). جو مدرسه مثبت فرصت‌های بیشتری نیز برای رهبران، معلمان و سایر کارکنان مدرسه جهت مشارکت در یادگیری حرفه‌ای فراهم می‌کند که برای ایجاد دانش و مهارت‌ها لازم است و خود تداوم رشد و پرورش دانش‌آموزان را به همراه دارد.

مزایای به‌کارگیری نیروی کار متنوع و فراگیر بسیار است، از جمله افزایش میزان حفظ و رضایتمندی شغلی. به‌علاوه، کارکنان افزایش حس تعلق، تعامل و حس ارزشمندی و احترام را گزارش می‌کنند.

اهداف و استراتژی‌ها


90٪ از کارکنان سطح بالایی از رضایتمندی و تعامل را در محیط کار گزارش خواهند کرد.
90٪ کارکنان احساس پیوند با سایر همکاران در مدرسه یا دفتر را گزارش خواهند کرد.
حداقل ٪90 از کارکنان داری مجوز در PWCS حفظ خواهند شد و حفظ مدارس «ماده یک» به اندازه متوسط «ناحیه آموزشی» افزایش خواهد یافت.
95٪ - حداقل درصد مدیران حاضر در مدرسه‌ای که PWCS حفظ خواهد کرد
افزایش مشارکت ٪50 در جذب کارکنان اداری تا سال 2025
5٪ افزایش در تنوع کارکنان دارای گواهی PWCS

تدوین و پیاده‌سازی برنامه PWCS LEADS برای جذب نیروی راهبردی، توسعه کانال ارتباطی و انتخاب رهبران بسیار مؤثر.

مدل شایستگی PWCS LEADS رفتارها و دانش کلیدی لازم برای موفقیت به‌عنوان رهبر PWCS را در طیف عملکرد و تمامی سطوح، نقش‌ها و وظایف شغلی شناسایی می‌کند. مدل شایستگی PWCS LEADS شامل «انتظارات رهبری»، «ارزیابی»، «توسعه» و «گزینش» می‌شود. این مدل:

 • دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها و رفتارهای لازم برای اقدام مؤثر در مقام رهبر PWCS را تعریف می‌کند؛
 • از رهبران PWCS در پیشرفت شغلی و حرفه‌ای‌شان حمایت می‌کند؛ و
 • به PWCS در شناسایی و پرورش رهبران باکیفیت کمک می‌کند.

مدل شایستگی PWCS LEADS مبنای مدیریت استعداد رهبری را در کل چرخه عمر اشتغال فراهم می‌کند و به PWCS کمک می‌کند که از مهارت رهبران در رفتارها و دانش کلیدی لازم برای رهبری تحول‌آفرین اطمینان حاصل کند. طرح PWCS LEADS شامل ایجاد «فرهنگستان رهبری» لازم برای اعضای مجموعه تعیین صلاحیت اداری می‌شود. تا سال 2025، معیارها و ابزارهای به‌کاررفته در فرآیند گزینش، دوره‌های پیشرفت شغلی و سایر سیستم‌های پشتیبانی رهبری، مطابق با مدل شایستگی PWCS LEADS، تدوین و اجرا خواهند شد. این امر شامل تدوین برنامه جانشینی برای تمامی پست‌های اداری PWCS می‌شود. تا سال 2025، برنامه‌های جانشینی برای تمامی پست‌های اداری موجود در مدرسه تدوین خواهد شد.

تا سال 2025، میزان حفظ سالانه مدیران مستقر در مدارس حداقل ٪95 خواهد بود.

«جهش ظرفیت رهبری» (LLC) برنامه درسی مستحکمی متشکل از فرصت‌های یادگیری حضوری و مجازی است که با هدف الهام‌بخشی به رهبران آینده و توسعه خط رهبری طراحی شده است. این طرح در قالب طرح مشارکت میان «یادگیری حرفه‌ای» و «منابع انسانی» تدوین شده است. شرکت‌کنندگان مهارت‌ها و رفتارهای تأثیرگذار در رهبری مؤثر در مدارس و ادارات PWCS را از طریق واکاوی مدل شایستگی PWCS LEADS و چهار تعهد راهبردی ما یاد می‌گیرند که شامل این موارد می‌شود: «مشارکت خانواده سرپرست و جامعه»، «ایجاد جو و فرهنگ مثبت»، «ارتقای انسجام سازمانی»، «حمایت از یادگیری و پیشرفت برای همه». PWCS، به‌منظور حمایت از رشد کارکنان از طریق LLC، ابزاری را ایجاد خواهد کرد که درکی جامع از مسیرهای شغلی و برنامه‌های حرفه‌ای چندگانه را در اختیار کارکنان قرار می‌دهد تا از رشد و پرورش آن‌ها در داخل این «ناحیه آموزشی» حمایت شود.

تا سال 2025، PWCS مشارکت در این مجموعه‌ها و جذب نیروی اداری را به میزان ٪50 افزایش خواهد داد.

برنامه‌ی «راه‌اندازی مشاغل پررونق» آشناسازی راهبردی، معارفه، یادگیری حرفه‌ای شخصی‌سازی شده در حوزه رهبری، برنامه‌های مربیگری و جانشینی برای مدیران را هدایت خواهد کرد. در حال حاضر، توسعه رهبری روی مدیران در سه سال اول مشغول به کار شدنشان متمرکز بوده است. این طرح برنامه‌ریزی فعلی را تقویت می‌کند و برنامه‌های دیگر را به شکل راهبردی با هدف حمایت از توسعه رهبری رهبران PWCS تدوین خواهد کرد. رهبران در هر دو پست مدرسه‌ای و اداری چرخه‌های مستمر توسعه رهبری حرفه‌ای را همزمان با طی مراحل شغلی دریافت خواهند کرد. این طرح را «توسعه رهبری یادگیری حرفه‌ای» با حمایت مشترک واحد «جذب نیروی اداری منابع انسانی» طراحی و رهبری می‌کند.

«راه‌اندازی مشاغل پررونق» شامل تقویت «مؤسسات مدیریتی نوین»، «فرهنگستان‌های رهبری» چند ساله، هدایت‌گری رسمی و غیررسمی و مربیگری می‌شود. «توسعه رهبری یادگیری حرفه‌ای»، در قالب بخشی از این طرح، افزودن فرصت‌های کارآموزی رهبر و کارورزی هدفمند را منظور خواهد کرد که با مشارکت‌های اجتماعی تأمین مالی می‌شوند.

اجرای برنامه درسی رهبری همسو با طرح PWCS LEADS خواهد بود. این برنامه تجربه‌ای چرخه‌ای را فراهم می‌کند که با هدف اثرگذار کردن رهبران در پست‌های فعلی‌شان طراحی شده است و در عین حال صلاحیت‌های رهبری حرفه‌ای آن‌ها را توسعه می‌دهد و در نتیجه موجب تقاضای پست‌های رهبری آینده در داخل PWCS از سوی آن‌ها می‌شود. از ابزار نظرسنجی شرایط/جو کاری جامع و سیستمی برای حمایت و توسعه رهبری متمرکز و اولویت‌دار در مورد رهبران مدارس و دفتر مرکزی استفاده خواهد شد.

PWCS برنامه رهبری معلم جامعی را اجرا خواهد کرد که همسو با طرح «راه‌اندازی مشاغل پررونق» است و از شایستگی‌های PWCS LEADS بهره می‌گیرد. از طریق همکاری میان «توسعه رهبری یادگیری حرفه‌ای» و تیم‌های «جذب نیروی اداری منابع انسانی»، سیستم مدیریت کانال ارتباطی برای حمایت از بهبود پشتیبانی ضمن کار، بهبود مؤلفه‌های کانال ارتباطی و پیگیری بهتر چرخه‌های شغلی طراحی و اجرایی خواهد شد.

PWCS، تا سال 2025، از طریق «راه‌اندازی مشاغل پررونق» از سیستم مدیریت کانال ارتباطی عملیاتی برخوردار خواهد شد. این سیستم به PWCS در حمایت از رهبران در مراحل شغلی‌شان، از استخدام اولیه گرفته تا ارتقاهای قابل اعمال و بازنشستگی کمک خواهد کرد.

«به اینجا تعلق دارید» طرح توسعه جامع سازمانی تنوع، فراگیری و برابری است که با مشارکت «منابع انسانی»، «یادگیری حرفه‌ای» و «دفتر مدیر ارشد برابری» طراحی شده است. این طرح از پیشرفت شغلی در سطح کل «ناحیه آموزشی»، سایر سیستم‌های حمایتی و بازطراحی فرآیندهای گزینش ما تشکیل می‌شود. PWCS از طریق اجرای طرح «به اینجا تعلق دارید»، این اطمینان را حاصل می‌کند که رهبران ما فرهنگ‌هایی فراگیر را در داخل ساختمان مدرسه خود ایجاد می‌کنند که تأثیری مثبت بر جو و روحیه کارکنان می‌گذارد. همچنین مطمئن می‌شویم که تمامی کارکنان مهارت‌های لازم برای کار و ارتباط مؤثرتر با وجود تفاوت‌ها را دارند، رفتارها را با باورها منطبق می‌کنند و سوگیری ناخواسته را برطرف می‌سازند تا فرهنگی برابر، متنوع و فراگیرتر ایجاد شود. تا سال 2025، تمامی کارکنان PWCS در طرح پیشرفت شغلی الزامی «به اینجا تعلق دارید» شرکت خواهند کرد. در نتیجه، حفظ کارکنان دارای گواهی ما حداقل ٪90 خواهد بود. به‌علاوه، ٪90 کارکنان سطح بالایی از رضایتمندی و دلبستگی کاری را گزارش خواهند کرد و ٪90 کارکنان احساس پیوند به سایر همکاران را در مدرسه یا دفتر خود گزارش خواهند کرد.

در قالب بخشی از طرح «به اینجا تعلق دارید»، برنامه‌ای در سطح کل «ناحیه آموزشی» برای بهبود فرآیند گزینش کارکنان برای تمامی پست‌های خالی تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه شامل پروتکل‌های گزینش مبتنی بر تحقیقات و استانداردسازی فرآیندهای گزینش در ناحیه و همچنین پایش مستمر برای اطمینان از رعایت آن‌‌ها خواهد بود که موجب افزایش بازدهی، کاهش سوگیری و استخدام کارکنان متنوع و بسیار شایسته خواهد شد. تا سال 2025، تمامی مدیران جذب PWCS از شیوه‌نامه‌های گزینش مورد تأیید PWCS استفاده خواهند کرد و دوره پیشرفت شغلی الزامی را تکمیل خواهند نمود.

تدوین و اجرای طرح «تدریس PWCS» که طرحی راهبردی و مستحکم برای ایجاد مجموعه متقاضیان واجد شرایط با عمق بیشتر است تا تنوع بالا در کشور ما از طریق چتری از برنامه‌ها که با هدف افزایش تعداد معلمان بسیار شایسته طراحی شده است منعکس شود.

دانش‌آموزان فعلی PWCS را شناسایی، جذب و هدایت می‌کنیم که بعد از دانشگاه می‌توانند در کلاس‌های درس PWCS در قالب معلم و از طریق برنامه‌های «پرورش معلمان و مدرسان خودمان» (GOO) شرکت کنند. دانش‌آموزان واجد شرایط برای شرکت در این برنامه‌ها توسط مشاوران، مدیران، معلمان مدارس، والدین و مربیان ورزشی شناسایی می‌شوند. تمامی شرکت‌کنندگان GOO که در برنامه‌های تدریس پسامتوسطه ثبت‌نام می‌کنند فرصت‌های کارآموزی و تربیت معلم PWCS را به همراه پیشرفت شغلی مستمر دریافت خواهند کرد. در حال حاضر، چهار دبیرستان در PWCS برنامه GOO را ارائه می‌دهند. تا سال 2025، این طرح به تمامی دبیرستان‌ها با هدف افزایش تنوع بالای نیروی کار دارای گواهی ما گسترش خواهد یافت و از رقم فعلی ٪26 به حداقل ٪30 خواهد رسید تا جوامع ما را بهتر منعکس کند.

به علاوه، PWCS همکاری‌های فعلی با 50 کالج و دانشگاه را از طریق طرح‌های جذب نیروی‌مان گسترش و ادامه خواهد داد تا مجموعه متقاضیان دارای گواهی ما از داوطلبانی تشکیل شود که به دنبال مسیرهای سنتی و جایگزین برای دریافت مجوز هستند. از طریق طرح «تدریس PWCS» دانشجومعلم‌ها حمایت‌ها و پیشرفت شغلی بیشتری را دریافت می‌کنند. تا سال 2025، درصد دانشجومعلم‌هایی را که به کارکنان پیمانی PWCS تبدیل می‌شوند به ٪50 یا بیشتر افزایش خواهیم داد.

برنامه «دستیار آموزش معلم» نیز گسترش خواهد یافت تا حمایت و کمک مالی به آن دسته از نیروهای دستیار آموزشی ما برسد که علاقه دارند به معلمان آموزش استثنایی دارای گواهی تبدیل شوند، به گونه‌ای که تا سال 2025، 75 دستیار آموزشی به معلمان آموزش استثنایی دارای گواهی تبدیل شوند.

PWCS با اشخاص ثالث برای جذب بین‌المللی مدرسانی که به کار کردن در مدارس ما علاقه دارند همکاری می‌کند. در حال حاضر 103 مدرس بین‌المللی در PWCS مشغول به کار هستند. PWCS به تقویت این همکاری‌ها تعهد دارد، به گونه‌ای که تا سال 2025، حداقل 350 مدرس بین‌المللی در استخدام این «ناحیه آموزشی» خواهیم داشت.هدف 2.3:

مراکز PWCS پذیرای همه، ایمن و پایدار خواهند بود

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد تندرستی -- نماد سپری را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر فرهنگ ایمنی و امنیت را در داخل مدارسمان با در نظر گرفتن محیط فیزیکی و سلامت روان دانش‌آموزانمان ایجاد کنیم، در این صورت دانش‌آموزان احساس ایمنی خواهند داشت که از قابلیت پیشرفت آن‌ها در بالاترین سطح حمایت خواهد کرد.

«مرکز ملی جو مدرسه» تأکید می‌کند که محیط سازمانی یکی از ابعاد ضروری جو مدرسه است. تحقیقات نشان می‌دهند که محیط‌های حمایتگر، مثبت و ایمن مدرسه امکان آموزش و یادگیری مؤثر را فراهم می‌کنند. با این حال، «وزارت آموزش و پرورش آمریکا» (USDOE) عنوان می‌کند که بسیاری از مدارس در ایجاد و حفظ این نوع محیط‌های یادگیری مشکل دارند. PWCS به ارائه امکانات ایمن و دوستانه به دانش‌آموزان، خانواده‌ها، کارکنان و جامعه متعهد است. ایمنی شامل ابعاد فیزیکی مراکز و همچنین امنیت مراکز می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند که تعمیر و نگهداری مدارس تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ایمنی و یادگیری دانش‌آموز دارد.

PWCS به سرمایه‌گذاری در ارائه تدابیر امنیتی مطمئن و برابر در کل مدارس ادامه می‌دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل حراست مستقر، دوربین‌های نظارتی، بی‌سیم با سیستم تکرارکننده، سیستم‌های کنترل دسترسی، ورودی‌های نگهبان‌دار، سیستم‌های شناسایی مهمان، قفل کلاس و دفاتر، کرکره امنیتی و نشان شناسایی کارکنان می‌شود.

PWCS به حرکت به سمت اماکن پایدار نیز متعهد است. در سال 2011، PWCS اداره «مدیریت انرژی» را تأسیس کرد که وظیفه آن برنامه‌ریزی و مدیریت پایداری و به‌کارگیری انرژی در این «ناحیه آموزشی»، بهبود حمایت زیست‌محیطی و مالی در استفاده از اماکن، به‌کارگیری و آموزش کارکنان و دانش‌آموزان از طریق رهبری در حوزه انرژی و طراحی سازگار با محیط زیست است. PWCS از زمان تأسیس خود بیش از 59 میلیون صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی محقق کرده است. «شورای مدارس» مصوبه‌ای را در زمینه پایداری در ژوئن 2020 تصویب کرد که به تعهد این «ناحیه آموزشی» به پایداری، محیط زیست و کاهش رد پای کربن رسمیت می‌داد.

اهداف و استراتژی‌ها


90٪ دانش‌آموزان و کارکنان گزارش احساس امنیت در مدارس را می‌دهند

افزایش ایمنی و آگاهی امنیتی
اجرای طرح «حرفی بزن» با هدف ظرفیت‌سازی برای شناسایی و اعلام دغدغه‌های دانش‌آموزان درباره نشانه‌های هشداردهنده.

در سال 2020، تنها ٪79 دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه در PWCS گزارش می‌دادند که در مدرسه احساس امنیت می‌کنند. لازم است دانش‌آموزان علائم هشداردهنده را تشخیص دهند و توانایی اعلام نگرانی‌های خود درباره این علائم هشدار و هرگونه خطری که مشاهده می‌کنند داشته باشند. PWCS برای ایجاد ظرفیت در دانش‌آموزان، برنامه «حرفی بزن» را در دسامبر 2021 راه‌اندازی کرد. این برنامه رایگان را بنیاد «وعده سندی هوک» (Sandy Hook Promise،‏ 2021) راه‌اندازی کرده است و در سه حوزه کلیدی به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد:

 1. شناسایی علائم هشدار - به دانش‌آموزان شناسایی علایم هشدار یا تهدیدها را آموزش می‌دهد؛
 2. اقدام فوری - به دانش‌‌آموزان یاد می‌دهد که به‌جای تماشاچی بودن اقدام کنند؛ و
 3. حرفی بزن - به دانش‌آموزان یاد می‌دهد که حرف‌های خود را بزرگسال مورد اعتماد بزنند یا از سیستم گزارش ناشناس استفاده کنند.

طرح «حرفی بزن» به برنامه درسی فعلی SEL متصل است. تا به امروز، بیش از 600 کارمند در دفاتر مرکزی، مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های PWCS در زمینه نحوه دریافت و واکنش به سرنخ‌های دانش‌آموزان آموزش دیده‌اند. در طول سال تحصیلی 2022-23، تمامی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه در PWCS در زمینه شناسایی علائم هشدار، اتخاذ اقدام و خبر دادن به بزرگسال مورد اعتماد آموزش خواهند دید. تا پایان سال تحصیلی 2022-23، تمامی مدارس راهنمایی و متوسطه در PWCS انجمن «دانش‌آموزان علیه خشونت در هرجا» (SAVE) را در راستای آگاهی مستمر از طرح «حرفی بزن» تأسیس خواهند کرد. در نتیجه طرح «حرفی بزن»، دانش‌آموزان برای اعلام نگرانی‌های خود درباره تهدیدات علیه خودشان یا دیگران توانایی لازم را دارند و وقتی می‌دانند که واکنش فعالی به این نگرانی‌ها نشان داده می‌شود احساس امنیت بیشتری می‌کنند. در نتیجه، تا سال 2025، ٪90 دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی و دبیرستان گزارش احساس امنیت در مدرسه را خواهند کرد.

فراهم کردن محیط کاری و یادگیری آنلاین ایمن برای دانش‌آموزان و کارکنان

PWCS فناوری‌ها، فرآیندها و اقدامات کنترلی محکمی را برای حفاظت از سیستم‌ها، شبکه‌ها، برنامه‌ها، دستگاه و داده‌های بدست آمده از حملایت سایبری از جمله باج‌افزارها پیاده‌سازی خواهد کرد. PWCS همچنین از پایبندی به «قانون حفاظت از اینترنت کودکان» (CIPA) و FERPA («قانون حریم خصوصی و حقوق آموزشی خانواده») PWCS ممیزی امنیت مستحکمی را در مورد سیستم‌های خود انجام خواهد داد و استراتژی‌های تنظیمی را برای رفع هرگونه شکاف تا می 2022 تدوین خواهد کرد. برای تحقق این امر، PWCS ابزارهای پایش محتوای قدرتمندی را برای اطمینان از ایمنی دانش‌آموزان و کارکنان در مدرسه تا سال 2023 پیاده‌سازی خواهد کرد. PWCS ارزیابی امنیتی مستمر و منظم را بر روی اپلیکیشن‌های داخلی و ابری خود انجام خواهد داد.

تقویت امنیت مدرسه از طریق ارزیابی محل مدرسه

PWCS ایمنی و امنیت را در اولویت قرار می‌دهد چون محیط مدرسه عامل بسیار حیاتی در حمایت از پیشرفت دانش‌آموزان است. مدارس شهرستان پرنس ویلیام و سرتاسر ویرجینیا هر سه سال یک بار ملزم به تکمیل ارزیابی‌های ایمنی هستند. PWCS به مشارکت دادن امدادگران، کارکنان حراست مدرسه، مدیران، مشاوران و اعضای جامعه در تکمیل ارزیابی‌های امنیتی سالانه مدارس، به‌جای هر سه سال یک بار، جهت شناسایی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای ایمنی مدارس متعهد است. آخرین ارزیابی ایمنی مدارس در پاییز 2021 انجام شد. PWCS به لزوم تقویت و ارتقای درک پیوسته درباره نحوه اعمال سیاست‌های امنیتی در تمامی مدارس پی برده است. تا سال 2023، PWCS آموزش هدفمند و مختص مکان را به تمامی مدیران مدرسه و با تمرکز بر تقویت آگاهی و حساسیت به امنیت از طریق درک جامع سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی ارائه خواهد داد.

PWCS اذعان دارد که برنامه مأمور حراست مدرسه (SRO) نقش مهمی در امنیت و ایمنی مدارسمان ایفا می‌کند. حضور و توانایی آن‌ها در رسیدگی به بحران‌ها و حمایت از جوامع مدرسه‌مان حیاتی است. تفاهم‌نامه (MOU) SRO میان PWCS و اداره پلیس PWC در دسامبر 2021 مورد بازنگری قرار گرفت و به‌صورت مشترک هر دو سال یک بار با نظر «شورای مشاوره مدارس ایمن» (SSAC) و عموم بازنگری خواهد شد تا این اطمینان حاصل شود که همکاری مدارس و نهادهای انتظامی ما همچنان بر ایجاد محیط‌های ایمن در مدارس متمرکز است که توانایی یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان را حداکثر می‌کند.

PWCS درک می‌کند که ارزیابی فناوری‌های به‌کاررفته فعلی و استفاده مؤثر از فناوری‌های نوظهور نقش مهمی در برنامه امنیت و ایمنی کلی مدارس ایفا می‌کند. PWCS به سرمایه‌گذاری در ارتقای فناوری‌های موجود ادامه خواهد داد و به دنبال فناوری‌های جدید نیز که توانایی ما در واکنش مؤثر به بحران را گسترش می‌دهد خواهد بود. تا سال 2025، PWCS به جایگزین کردن سیستم‌های CCTV (دوربین مداربسته) با پلتفرم فناوری CCTV فعلی در تمامی مدارس تعهد دارد.

تقویت برنامه مأمور امنیت مدرسه (SSO) برای اطمینان از وجود کارکنان حراست یکپارچه، در معرض دید و آموزش دیده.

PWCS به ارائه مأموران امنیت مدرسه (SSO) کافی و آموزش‌دیده برای برقراری ارتباط نزدیک با دانش‌آموزان و مشارکت دادن جامعه مدرسه در کل فعالیت‌های تحت حمایت مدرسه تعهد دارد. تا سال 2022-23، وظایف SSO برای اطمینان از مطابقت با شیوه‌نامه‌های واکنش کل «ناحیه آموزشی» ارزیابی خواهند شد. در حال حاضر، PWCS 71 پست SSO را در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان دارد. برای حمایت از این SSOها، PWCS به تقویت حمایت متمرکز متعهد است که شامل کمک به مدارس در طول بحران‌های کوتاه مدت با هدف ارائه دید و حمایت از اداره مدرسه می‌شود.

برای اطمینان از شناسایی آسان SSOها، PWCS لباس حراستی استاندارد و مناسب مدارس را برای اطمینان از این که کارکنان، دانش‌آموزان و جامعه و همچنین امدادگران به آسانی می‌توانند SSO را شناسایی کنند فراهم می‌کند. تمامی SSOها در دوره دریافت گواهی ایالتی الزامی در 60 روز اول کارشان شرکت می‌کنند. برای حمایت و پیشرفت شغلی بیشتر SSOهای جدید، PWCS برنامه یگانی/هدایت‌گری یکپارچه‌ای را برای تمامی SSها تا سال 2025 راه‌اندازی خواهد کرد.

افزایش آمادگی مدیریت بحران در میان مدارس و دفاتر PWCS.

PWCS چارچوب مدیریت بحران قوی و متمکز بر خروجی امن‌تر برای مدارس را فراهم می‌کند. همه ساله، تمامی مدارس و دفاتر در 15 مانور بحران شرکت می‌کنند و موظف به به‌روزرسانی برنامه واکنش به بحران خود به‌صورت سالانه هستند. PWCS تمرکز خود بر آموزش کارکنان و دانش‌آموزان را برای مقابله با بحران تقویت خواهد کرد که با استفاده از بهترین روش‌های تعریف‌شده در «برنامه مدیریت بحران PWCS» صورت می‌گیرد و در عین حال کارکنان دفتر مرکزی را برای ارزیابی مانورها و ارائه بازخورد سازنده مشارکت می‌دهد. تا سال 2025، ٪100 تمامی مدارس تحت ارزیابی پروتکل‌های واکنش بحران به‌صورت سالانه قرار می‌گیرند. در زمان وقوع بحران‌ها، این مسئله مورد اذعان است که تأمل و بازنگری در نوع واکنش ضروری است. با شروع سال تحصیلی 2022-23، اداره «مدیریت ریسک و خدمات امنیتی» در ارزیابی بعد از اقدام هر بحران شرکت خواهد کرد تا فرآیندها را بتوان اصلاح کرد و ارتقا داد.


100٪ مراکز این «ناحیه آموزشی» محیطی دوستانه و مناسب یادگیری با برآورده کردن استانداردهای کیفیت و مقررات ساختمانی قابل اعمال PWCS فراهم می‌کنند.

تدوین طرح تعمیر و نگهداری در سراسر ناحیه.

PWCS علاوه بر طرح بهبود سرمایه بلندمدت، به تعمیر و نگهداری مستمر مراکز بر اساس نیاز تعهد دارد. ‌PWCS در حال ایجاد برنامه‌ای برای ارزیابی مستمر مراکز از منظر تعمیر و نگهداری و بازسازی براساس تغییرات برنامه‌ای، تعدیل استانداردهای و فناوری‌های نوظهور علاوه بر عمر مراکز است. این طرح شامل شرایط مکان در زمینه سیستم‌های معماری، مکانیکی، لوله‌کشی ایمنی و امنیتی می‌شود. این شاخص زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های ایمنی جانی را نیز در بر می‌گیرد. تا سال تحصیلی 2024-25، تمامی مدارس با استفاده از شاخص وضعیت مکان ارزیابی خواهند شد.


100٪ مدارس به‌طور فعال «سواد زیست‌محیطی» را به تمامی پایه‌ها اضافه خواهند کرد.

ارائه دسترسی مستمر به تجارب یادگیری باکیفیت در داخل و خارج کلاس درس و برای دانش‌آموزان و کارکنان که «سواد زیست‌محیطی» را در میان همه زمینه‌های محتوایی تقویت می‌کند.

PWCS استانداردهای سواد زیست‌محیطی را در برنامه درسی PWCS خواهد گنجاند و پیشرفت شغلی بین‌برنامه‌ای را تدوین خواهد کرد. تا سال 2023، 200 معلم در این آموزش شرکت خواهند کرد. PWCS همچنین مسیرهایی برای پیشرفت دانش‌آموزان در «نشان تعالی علمی و زیست‌محیطی هیئت آموزش و پرورش ویرجینیا» ترویج خواهد کرد. تا سال 2025، تمامی مدارس به برنامه درسی سواد زیست‌محیطی منسجم در تمامی پایه‌ها (پیش از K-12) و پیشرفت شغلی برای همه معلمین دسترسی خواهند داشت.


PWCS حداقل پنج مدرسه خواهد داشت که نشان «روبان سبز مدارس وزارت آموزش و پرورش آمریکا» را دریافت می‌کنند

گنجاندن یادگیری پروژه‌محور در تمامی پایه‌ها از طریق توسعه منابع طراحی‌شده با هدف به‌کارگیری ساختمان مدرسه در قالب ابزار آموزشی.

PWCS از پیگیری جوایز «روبان سبز مدارس وزارت آموزش و پرورش آمریکا» برای مدارس فردی حمایت خواهد کرد تا حداقل پنج مدرسه تا سال 2025 این جایزه را دریافت کنند. PWCS به ایجاد تجارب مختص محیط در خارج از کلاس متعهد است.


10٪ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در «ناحیه آموزشی» به‌صورت سالانه میان سال‌های مالی 2023-2026.
تکمیل برنامه جایگزینی مدارس در اماکن با آلایندگی خالص صفر در PWCS

تدوین و گنجاندن استراتژی‌های تعمیر و نگهداری باکیفیت و استانداردهای ساخت و ساز که موجب کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به‌کارگیری بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌هایمان می‌شود.

PWCS به رویکردی سیستمی و راهبردی به پایداری، از طریق رابطه با متخصصان خارجی پایداری متعهد است. تیم مدیریت انرژی PWCS سیستم‌های اطلاعاتی مشخصی دارد که مشخصات ساختمان و عملکرد انرژی آن را نشان می‌دهند. PWCS در حال پیاده‌سازی اصول طراحی مختلف براساس استانداردهای صنعتی و فدرال برای ساختن سازه‌ای متمرکز بر ابعاد مختلف مدیریت و پایداری انرژی است. تا سال 2024، این فرآیندها در تمامی بازسازی‌ها و پروژه‌های ساختمانی جدید مدارس گنجانده خواهد شد. در سال 2025، PWCS اولین پروژه جایگزینی مدارس نوساز با آلایندگی خالص صفر را آغاز خواهد کرد.