تعهد 3
مشارکت خانواده و جامعه

 

 

هدف 3.1:

PWCS خانواده‌ها را به‌عنوان شرکای معتبر در آموزش برای حمایت از پیشرفت تحصیلی مشارکت خواهد داد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد فراگیر بودن -- نماد گروهی متشکل از چهار نفر را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر ما تلاش‌های مربوط به مشارکت خانواده را به گونه‌ای هماهنگ کنیم که میزبانی رویدادهای مشارکت خانوادگی منظم با خانواده‌های هدف را شامل شود، و نقش والدین را در شوراهای مشورتی گسترش دهیم، و منابعی را فراهم کنیم که برای خانواده‌ها به زبان مادری آنها در دسترس باشد، تعداد زیادی والدین و اعضای خانواده، بدون توجه به نیازهای خودشان، فرصت مشارکت در فعالیت‌های مدرسه و تصمیم‌گیری در مدرسه فرزندشان را خواهند داشت، که همین موضوع باعث می‌شود والدین شرکای واقعی در آموزش فرزندشان باشند.

خانواده‌ای که به‌طور واقعی درگیر آموزش فرزند خود است از یادگیری آنها در خانه حمایت می‌کند، اهمیت یادگیری را می‌فهمد، در نظارت بر پیشرفت فرزند خود یاری می‌دهد، حامی فرزندش است، ابزارهای لازم برای تأثیر مثبت بر پیشرفت فرزند خود را در اختیار دارد و در تصمیم‌گیری در سطح مدرسه و ناحیه فعالانه مشارکت می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که مشارکت خانواده در تحصیل کودک هر چه زودتر رخ دهد، تأثیرات آن قوی‌تر است. وقتی خانواده‌ای مشارکت داده می‌شود، احتمال اینکه فرزندشان پیشرفت تحصیلی بالاتر، انتظارات بهتر برای یادگیری، غیبت مزمن کمتر و مشکلات رفتاری پایین‌تری را تجربه کند بیشتر است. مشارکت خانواده در مقایسه با وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده موفقیت تحصیلی دانش‌آموز را دو برابر بهتر پیش‌بینی می‌کند. PWCS در حال حاضر خانواده‌ها را به طرق مختلف مشارکت می‌دهد، به‌ویژه از طریق برنامه‌های فدرال که حمایت‌های مشارکت خانواده و منابع متمرکز بر پیشرفت تحصیلی را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، «مرکز پذیرش جهانی» برای خانواده‌های یادگیرندگان زبان انگلیسی و «مرکز تأمین منابع والدین» برای خانواده‌های دانش‌آموزان معلول، حمایت‌های مستمری را ارائه می‌کنند.

اهداف و استراتژی‌ها


90٪ از خانواده‌ها گزارش می‌دهند که در رویدادهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز خود شرکت کرده‌اند و ظرفیت آنها برای حمایت از یادگیری دانش‌آموزان در مدرسه افزایش می‌یابد.
100٪ مدارس در PWCS دارای رابط والدین برای حمایت از خانواده‌های دخیل در فرآیند آموزشی خواهند بود.
85٪ مدارس دارای «شوراهای مشورتی» با عملکرد بالا خواهند بود که به خانواده‌ها فرصت‌هایی برای مشارکت در تصمیم‌گیری مشترک به‌عنوان شرکای معتبر در آموزش و پرورش می‌دهند.

همسویی، گسترش و هماهنگ‌سازی تلاش‌های مشارکت خانواده با ایجاد حمایت‌های متمرکز و تلاش‌های هماهنگی در سراسر «ناحیه آموزشی».

PWCS برای همسو کردن تلاش‌های مشارکت خانواده، استراتژی‌های مختلفی را برای متمرکز کردن و هماهنگ ساختن حمایت‌ها برای مشارکت خانواده در پیش گرفته است. «دفتر مسئول ارشد برابری» بر استخدام و آموزش رهبران مدرسه در مورد دخالت دادن خانواده و مشارکت فرهنگی پاسخگوی خانواده نظارت خواهد کرد. «دفتر مسئول ارشد برابری» همچنین تلاش‌های مشارکت خانواده را به‌صورت سالانه ارزیابی خواهد کرد. علاوه بر این، تا سال 2025، ٪100 مدارس دارای رابط والدین خواهند بود که بر رفع موانع دسترسی به اطلاعات و منابع متمرکز شده و خانواده‌ها را بدون توجه به نیازهای خانواده در فرآیند آموزشی دانش‌آموزان خود مشارکت می‌دهد. PWCS حمایت‌های خانوادگی ارائه‌شده از طریق «مرکز پذیرش جهانی» و «مرکز تأمین منابع والدین» ناحیه را گسترش خواهد داد. «مرکز پذیرش جهانی» از خانواده‌ها در فرآیند ثبت نام، نیازهای عاطفی اجتماعی، دسترسی به ابزارهای دیجیتال و انطباق پزشکی مانند الزامات بهداشتی برای دانش‌آموزان تازه وارد حمایت می‌کند.

مشارکت والدین و جامعه بخشی جدایی‌ناپذیر برای ایجاد روابطی است که از دانش‌آموزان معلول در دستیابی به اهداف تحصیلی، اجتماعی و انتقال حمایت می‌کند. «اداره آموزش استثنایی» روابط را از طریق مرکز تأمین منابع والدین و با ارائه آموزش‌های مجازی و حضوری والدین که برای کارکنان و شرکای جامعه نیز آزاد است، تقویت می‌کند. در حال حاضر دو کنفرانس سالانه که به تقویت روابط و تعامل کمک می‌کنند، «نمایشگاه انتقال» و «والدین به‌عنوان شریک» هستند. تا سال 2024، PWCS تعداد برگزاری این کنفرانس‌ها/رویدادهای «مرکز تأمین منابع والدین» را سالانه به شش مورد افزایش خواهد داد.

در نهایت، PWCS برای افزایش مشارکت در «مجموعه مشارکت خانواده» و همچنین رویدادهای «مرکز تأمین منابع والدین»، دسترسی خود را گسترش خواهد داد. رویدادهای «مجموعه مشارکت خانواده» و «مرکز تأمین منابع والدین» شامل کارگاه‌هایی است که برای همه خانواده‌ها در PWCS باز است. این کارگاه‌ها به‌منظور کمک به والدین برای مشارکت فعال در آموزش فرزندانشان، ارائه اطلاعات و منابع برای والدین جهت همکاری با فرزندان و ادامه یادگیری در خانه، و ارتقای ارتباط مثبت بین والدین و مربیان طراحی شده است. تا سال 2025، شرکت در رویدادهای «سری مشارکت خانواده» و «مرکز تأمین منابع والدین» برای جمعیت‌های هدف (EL، آموزش استثنایی، Title I (آموزش دانش‌آموزان کم‌برخوردار)، استعدادها، برنامه‌های تخصصی، و غیره) سال به سال 10 درصد افزایش خواهد یافت.

85٪ مدارس دارای «شوراهای مشورتی» با عملکرد بالا خواهند بود که به خانواده‌ها فرصت‌هایی برای مشارکت در تصمیم‌گیری مشترک به‌عنوان شرکای معتبر در آموزش و پرورش می‌دهند.

گسترش نقش و مشارکت خانواده‌ها در «شورای مشورتی» هر مدرسه، افزایش همکاری و تصمیم‌گیری خانواده‌ها و اعضای جامعه.

به‌منظور فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای خانواده‌ها جهت مشارکت در تصمیم‌گیری، PWCS بر گسترش نقش «شوراهای مشورتی مدرسه» متمرکز است، که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نهادهای تصمیم‌گیری مشترک برای شکل دادن به برنامه‌های بهبود مستمر در هر مدرسه باشند. PWCS در حال ایجاد معیارهای تعریف‌شده، فرآیندهای عملیاتی و اهداف مشترک برای «شوراهای مشورتی مدرسه» در سراسر «ناحیه آموزشی» است. PWCS متعهد است که تا سال 2025 شوراهای مشورتی با عملکرد بالا را ایجاد کند و تضمین می‌کند که حداقل ٪85 مدارس دارای یک «شورای مشورتی» با عملکرد بالا خواهند بود. شوراهای مشورتی در ٪100 مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با فرصت‌های آموزشی پیشرفته‌ای برای افزایش مشارکت خانواده و ظرفیت خدمت‌رسانی در شوراهای مشورتی و تبدیل شدن به بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری برای مدرسه فرزندشان تشکیل می‌شوند. علاوه بر این، PWCS سمینارهای ماهانه والدین را با تمرکز بر دانش، مهارت‌ها و استراتژی‌ها برای حمایت از مشارکت‌های معتبر و حمایت مداوم برگزار خواهد کرد.

حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های مرتبط با ارتش

PWCS دارای بیش از 6,400 دانش‌آموز مرتبط با ارتش است که در مدارس ما ثبت نام کرده‌اند. برنامه‌ها و خدمات متعددی برای حمایت از این دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده است. PWCS تارنمایی اختصاصی ایجاد کرده است که امکان دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به همه حمایت‌ها را هنگام ورود به PWCS و در مدتی که دانش‌آموزان ثبت نام می‌کنند برای خانواده‌ها فراهم سازد. کمک‌های مالی متعددی از طریق «سازمان آموزش وزارت دفاع» (DoDEA) در ارتباط با تحصیل خانواده‌های ارتش به PWCS اعطا شده که منابع اضافی و پیشرفت شغلی را برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت محصل خانواده‌های نظامی فراهم می‌کند. این کمک‌های مالی DoDEA برای توسعه منابعی در نظر گرفته می‌شود که باید برای دانش‌آموزان مرتبط با ارتش در تمام مدارس مشترکاً استفاده شود. هرچه پیشتر می‌رویم، PWCS برای تداوم بخشیدن به این حمایت، پشتیبانی اختصاصی برای ارتباط با خانواده‌های نظامی را در «اداره خدمات دانش‌آموزی» اضافه می‌کند.

«عنوان ستاره بنفش ویرجینیا» به مدارس حامی خانواده‌های نظامی اعطا می‌شود که تعهد بزرگی را به دانش‌آموزان و خانواده‌های مرتبط با ارتش کشور ما نشان داده‌اند. در حال حاضر، PWCS دارای 21 مدرسه است که عنوان ستاره بنفش را دریافت کرده‌اند، که باید هر سه سال یک بار آن را تمدید کنند. از همه مدارس در PWCS دعوت می‌شود تا برای این عنوان درخواست دهند تا مورد حمایت «اداره خدمات دانش‌آموزی» قرار بگیرند.هدف 3.2:

PWCS با سازمان‌های اجتماعی و شرکای تجاری برای حمایت از ابتکارات راهبردی همکاری خواهد کرد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد نوآوری -- نماد لامپی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر ما یک دستور کار بودجه‌ای ایجاد کنیم که مشارکت‌ها را با اهداف راهبردی همسو کند، و مطمئن شویم که هر مدرسه حداقل یک مشارکت تجاری یا اجتماعی دارد، و با سازمان‌های جامعه‌محور PWCS همکاری کنیم، آنگاه منابع مشارکت تجاری و اجتماعی به‌طور عادلانه توزیع می‌شود تا از نیازهای منحصربه‌فرد جوامع تحصیلی بهتر حمایت شود.

تحقیقات نشان می‌دهد که مشارکت با سازمان‌های تجاری و اجتماعی به مدارس و ناحیه‌ها کمک می‌کنند تا شکاف‌های موجود در برنامه‌های فعلی را برطرف کنند و به حمایت از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان کمک می‌کنند تا نیازهایی را که فراتر از کلاس درس است برطرف سازند. مشارکت‌ها وقتی با اقدامات ابتکاری و تعهدات ناحیه همسو باشند، می‌توانند به بهبود نتایج تحصیلی دانش‌آموزان، فراهم کردن فرصت‌های یادگیری در دنیای واقعی، و منابع بسیار ضروری برای حمایت بهتر از مدارس با رفع نیازهای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان کمک کنند. مشارکت‌های تجاری و اجتماعی فرصت‌هایی را برای ارتباط و شرکت در فعالیت‌ها، بهبود مشارکت خانواده و ارائه منابع برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان فراهم می‌کند. در حال حاضر، نزدیک به نیمی از مدارس در PWCS یک شریک تجاری یا اجتماعی مشخص و پایدار دارند. اکتساب و گزارش شرکای تجاری و اجتماعی در حال حاضر برای ردیابی و ثبت سوابق متمرکز نیست. علاوه بر این، به‌دلیل فقدان دستور کار تأمین مالی در کل ناحیه که با یک برنامه راهبردی بلندمدت همسو باشد، از مشارکت شرکای تجاری کم استفاده می‌شود.

«مشارکت‌ها و منابع حامی برای کودکان» (SPARK) بنیاد آموزشی برای «مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام» است. SPARK از طریق مشارکت‌های اجتماعی و تجاری، برنامه‌ها و ابتکاراتی را برای مدارس ما فراهم می‌کند که در غیر این صورت ممکن است در دسترس نباشند.

اهداف و استراتژی‌ها


SPARK برای حمایت از ابتکارات راهبردی ناحیه شناسایی شده، هدف جسورانه جذب تأمین مالی 10 میلیون دلاری را طی چهار سال تعیین خواهد کرد.
100٪ مدارس حداقل یک مشارکت تجاری رسمی یا مشارکت سازمان اجتماعی با اولویت‌های مشخص‌شده در طرح بهبود مستمر مدارس خواهند داشت.
100٪ از دبیرستان‌ها مشارکتی تجاری خواهند داشت تا از تلاش‌های پس از دوره متوسطه حمایت کند

توسعه دستور کار تأمین مالی SPARK با محوریت امور راهبردی.

PWCS در حال راه‌اندازی یک دستور کار تأمین مالی SPARK بر اساس برنامه‌های راهبردی ناحیه برای توزیع عادلانه منابع است. SPARK رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های مالی فصلی و منابع هدفمند مورد نیاز از سازمان‌های اجتماعی را برای دستیابی به اهداف چهار ساله ناحیه شناسایی خواهد کرد.

دستور کار تأمین مالی SPARK و اهداف سالانه جمع‌آوری کمک از شش حوزه نیاز حیاتی با اهداف شناسایی‌شده پشتیبانی می‌کند:
  1. آمادگی آموزگاران (هدف 400,000 دلار) - تربیت معلمان و رهبران برای خدمت بهتر به دانش‌آموزان؛
  2. آموزش STEM (هدف 550,000 دلار) - تشویق دانش‌آموزان به یادگیری در زمینه‌های STEM و ایجاد دسترسی برابر به آموزش با کیفیت STEM.
  3. یادگیری اجتماعی و عاطفی (هدف 350,000 دلار) - سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که از یادگیری اجتماعی و عاطفی در رشد نوجوانان حمایت می‌کند.
  4. شهروندی نوآورانه و دیجیتال (هدف 400,000 دلار) - بررسی راه‌های نوآورانه برای تسهیل و تسریع ادغام شیوه‌های آموزشی مبتنی بر شواهد و ارائه ابزارهایی که از توسعه بلندمدت نوآوری دانش‌آموزان و معلمان ما حمایت می‌کنند.
  5. مسیرهای شغلی (هدف 600,000 دلار) - همکاری با شرکای تجاری و اجتماعی برای ارائه هدایت‌گری و فرصت‌های توسعه نیروی کار پس از دوره متوسطه؛ و
  6. مشارکت برای بهبود مدرسه (هدف 200,000 دلار) - سرمایه‌گذاری در مشارکت بین «ناحیه آموزشی» و ذینفعان جامعه برای حل چالش‌های مشترک از طریق همکاری.
اطمینان از اینکه هر مدرسه مشارکتی راهبردی با یک شریک تجاری یا اجتماعی دارد.

در حال حاضر، نزدیک به نیمی از مدارس در PWCS یک شریک تجاری یا اجتماعی مشخص و پایدار دارند. بر اساس نقشه دارایی، PWCS نیازهای منحصربه‌فرد هر جامعه تحصیلی را برای مطابقت با منابع شرکای تجاری خاص و/یا سازمان‌های اجتماعی تعیین می‌کند. PWCS ساختاری را برای مدارس و سازمان‌های تجاری و اجتماعی به‌منظور تعریف مشارکت‌های حمایتی، تعیین انتظارات و نظارت بر عملکرد فراهم می‌کند. PWCS مشارکت با آژانس‌های محلی را برای ارائه حمایت‌های بهداشتی، تغذیه‌ای، تحصیلی و اجتماعی-عاطفی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها افزایش خواهد داد. تا سال 2025، همه مدارس در PWCS یک مشارکت تجاری رسمی یا مشارکت سازمان اجتماعی خواهند داشت که با نیازهای شناسایی شده آنها هماهنگ است. PWCS و SPARK برای ارائه آموزش و منابع به کارکنان و خانواده‌ها در راستای ارتقای مشارکت‌ها شریک خواهند شد. PWCS و SPARK برای حمایت از همه دانش‌آموزان قبل و بعد از فارغ‌التحصیلی با فرصت‌های محل کار از جمله یادگیری در محل کار، کارآموزی و موارد دیگر، ارتباطات ایجاد خواهند کرد. هدف توسعه مشارکت‌های دو طرفه و تقویت پیوند بین هر مدرسه و شرکای آنها است.هدف 3.3:

PWCS ارتباط صادقانه، شفاف و دوطرفه با خانواده‌ها، مدارس و جامعه را برای دو روش روابط اعتمادبخش تضمین می‌کند.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد نوآوری -- نماد لامپی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر تعداد دفعات ارتباط، ابزارها، و تکنیک‌های ارتباطی خود را بهبود بخشیم، رضایت خانواده را با وضوح، صداقت و شفافیت ارتباطات افزایش خواهیم داد.

همه ذینفعان نقش مهمی در حمایت از چشم‌انداز، مأموریت و تعهدات «ناحیه آموزشی» ایفا می‌کنند. به‌منظور انجام مؤثر این کار، دانش‌آموزان، خانواده‌ها، کارکنان، مدیران، اعضای «شورای مدارس» و شرکا باید تعهدات ناحیه را درک کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی یک مدرسه و ناحیه درگیر ارتباط دوطرفه مداوم، واضح و مکرر با طرف‌های ذینفع باشند، اعتماد متقابل افزایش می‌یابد، سطح عدم اطمینان کم می‌شود، مشارکت خانواده در یادگیری فرزندشان بالا می‌رود، روحیه بهبود می‌یابد و حمایت عموم مردم بیشتر می‌شود. بنابه گفته افراد و از طریق رسانه‌های اجتماعی، والدین و خانواده‌ها تمایل خود را برای افزایش شفافیت در ارتباطات در سطح مدرسه و ناحیه ابراز کرده‌اند.

اهداف و استراتژی‌ها


90٪ خانواده‌ها از وضوح، صداقت و شفافیت ارتباط با PWCS در سطح مدرسه و ناحیه رضایت خود را اعلام می‌کنند.

تقویت ارتباط مستمر و دوطرفه با خانواده‌ها در سطح مدرسه و ناحیه.

PWCS متعهد به تقویت ارتباط مستمر با خانواده‌ها در سطح مدرسه و ناحیه است. به‌منظور حمایت از همه خانواده‌ها با منابع دیجیتال و ابزارهای ارتباطی، PWCS فرصت‌های آموزشی مدرسه‌محور و جامعه‌محور را در زمینه سواد دیجیتال افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تا سال 2025، ٪100 مدارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان روزهای مشخصی را در تقویم برای کنفرانس‌های والدین/معلم/کنفرانس‌های صمیمانه/کنفرانس‌های دانش‌آموزی برای خانواده‌ها تعیین می‌کنند تا در مورد پیشرفت فرزندشان بحث کنند.

PWCS متعهد است که با ارائه اطلاعاتی که به زبان‌های اصلی ناحیه ترجمه و تفسیر می‌شود به‌عنوان بخشی از تمرکز ما بر برابری و دسترسی برای همه، خانواده‌ها را مشارکت دهد. PWCS استخدام کارکنان دوزبانه را افزایش خواهد داد که نشان‌دهنده تنوع زبانی در «ناحیه آموزشی» است و آنها را به‌عنوان مترجمان شفاهی و مترجمان واجد شرایط تربیت می‌کند تا ظرفیت مدارس را برای پاسخگویی به تقاضای چند زبانه افزایش دهد. تا سال 2025، این ناحیه دارای کارکنان خدماتی چندزبانه کافی خواهد بود تا به‌صورت مؤثر از بهترین شیوه‌ها و ارائه نظارت و پشتیبانی نظام‌مند در هر مدرسه حمایت کند.

85٪ از خانواده‌ها گزارش می‌دهند که فرصت‌هایی برای برقراری ارتباط واقعی با مدرسه فرزندشان در مورد یادگیری و تجربه مدرسه فرزندشان در اختیار دارند.

اجرای رویکردی نظام‌مند برای اطمینان از تداوم در ارتباطات بین خانواده‌ها و مدارس، از جمله ابزارهایی برای نظارت بر پیشرفت دانش‌آموز، ارائه بازخورد خاص، و در میان گذاشتن فرصت‌ها برای مشارکت والدین.

PWCS میزبان تعداد زیادی رویداد در سطح مدرسه و ناحیه است. PWCS به افزایش تعداد مترجمان در طول رویدادها ادامه می‌دهد و مترجمان زبان اشاره را نیز وارد جمع خود می‌کند و تضمین می‌کند که همه خانواده‌ها به اطلاعات ضروری دسترسی عادلانه داشته باشند. علاوه بر این، PWCS فناوری کمکی یا سایر امکانات رفاهی را در صورت نیاز فراهم می‌کند تا خانواده‌ها بتوانند در رویدادها و همچنین جلسات برای حمایت از دانش‌آموزان خود شرکت کنند. PWCS آموزش والدین را در مورد چگونگی شریک شدن در آموزش افزایش خواهد داد. این رویدادها موضوعاتی مانند کنفرانس‌های والدین و معلمان، جهت‌دهی به برنامه‌های استثنایی، شناسایی استعدادها، و آموزش استثنایی و همچنین فرصت‌های دیگر در «ناحیه آموزشی» را پوشش خواهند داد.

برای اطمینان از اینکه مدارس نیازهای خاص خانواده‌ها را در جوامع خود برآورده می‌کنند، بسیار مهم است که مدارس PWCS درباره تلاش‌های خود برای اطلاع‌رسانی والدین بازخورد جمع‌آوری کنند. از آنجایی که مدارس به ارائه رویدادهایی مانند خانه باز، شب بازگشت به مدرسه، کنفرانس‌های والدین/معلم، کنفرانس‌های دانش‌آموزی و صمیمانه، شب‌های برنامه تخصصی و غیره ادامه می‌دهند، این فرصت به خانواده‌ها داده می‌شود تا با استفاده از یک ابزار مشترک در سراسر ناحیه در مورد سودمند بودن هر رویداد بازخورد ارائه کنند. تا سال 2025، PWCS یک ابزار بازخورد ثابت برای جمع‌آوری نظرات والدین درباره همه رویدادها، آموزش‌ها و ارتباطات ایجاد خواهد کرد که به زبان‌های اصلی خانواده‌ها در دسترس است و می‌تواند از طریق دستگاه تلفن همراه تکمیل و انجام شود. بازخورد اطلاعات ارزشمندی را در مورد چگونگی بهبود رویدادها و پیام‌رسانی برای برآورده کردن نیازهای خانواده‌ها در اختیار رهبری مدرسه و ناحیه خواهد گذاشت. استفاده از یک ابزار ثابت تضمین می‌کند که از خانواده‌های همه مدارس نوع بازخورد یکسانی درباره رویدادهای مدرسه خواسته می‌شود.