تعهد 4
انسجام سازمانی

 

 

هدف 4.1:

PWCS ساختارهای نظام‌مند را برای چرخه‌های قوی بهبود مستمر ایجاد خواهد کرد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر از داده‌ها برای افزایش و سنجش کیفیت عملکرد عملیاتی استفاده کنیم، و اگر در زمینه مؤلفه‌های فرآیند بهبود مستمر به همه مدیران دفاتر و مدارس آموزش دهیم و وفادارانه از مدارس در اجرای برنامه‌های بهبود مستمر آنها حمایت کنیم، PWCS برنامه‌های عملیاتی قوی‌ای برای حمایت از نتایج دانش‌آموزان خواهد داشت.

بهبود مستمر مستلزم این موارد است: شناسایی مشکلاتی که باید حل شود (یا حوزه‌هایی که باید بهبود یابد)، اجرای استراتژی‌های مبتنی بر شواهد در پاسخ به این موارد، جمع‌آوری داده‌ها برای نظارت بر تأثیر تغییرات و تنظیم راهبرد‌ها در صورت نیاز. برای انجام دادن مؤثر این کار، «ناحیه آموزشی» باید مشکلات را محصول سیستم فعلی بداند، نه به‌عنوان نتایج اقدامات افراد؛ باید به‌صورت منظم و با ثبات در تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای بهبود مشارکت داشته باشد، و کارهای روزمره افراد در داخل سازمان و در تمامی سطوح آن را با هم مرتبط کند. فرآیندهای بهبود مستمر منجر به فواید مختلف برای ناحیه‌های آموزشی، افزایش مشارکت کارکنان، احساس مسئولیت مشترک در کارکنان، جو و فرهنگ مثبت در مدرسه، پیشرفت تحصیلی، میزان فارغ‌التحصیلی، و میزان درخواست و ثبت‌نام پس از دوره متوسطه شده است. سیستم‌های بهبود مستمر در ناحیه‌های آموزشی همچنین ممکن است موجب حمایت از تلاش‌هایی شود که در راستای کاهش شکاف‌های پیشرفت تحصیلی و کاهش خروج کارکنان صورت می‌پذیرد. در PWCS، مدارس برنامه‌های بهبود مستمر سالانه را ایجاد و اجرا می‌کنند. در سال‌های اخیر، تلاش‌های مدرسه بر نظارت پیوسته بر برنامه‌های بهبود مستمر متمرکز بوده و PWCS یک تیم اختصاصی برای حمایت از این تلاش‌ها ایجاد کرده است. با این حال، تا به امروز رویکرد نظام‌مندی برای برنامه‌ریزی بهبود مستمر و راهبردی برای دفاتر و بخش‌ها وجود نداشته است. این «برنامه راهبردی» چهار ساله سیستم‌ها، ساختارها و پروتکل‌هایی را برای اجرای چرخه‌های بهبود مستمر مقرر می‌کند.

اهداف و استراتژی‌ها


100٪ برنامه‌های راهبردی دفتر و مدرسه همسو با اهداف و استراتژی‌های «ناحیه آموزشی» خواهد بود.

همسو کردن تلاش‌های برنامه‌ریزی بهبود مستمر و راهبردی برای دفاتر و مدارس.

برای تسهیل در انسجام سازمانی، ضروری است که تلاش‌های برنامه‌ریزی بهبود مستمر در سراسر دفاتر و مدارس همسو باشند. PWCS پیشرفت شغلی را برای کارکنان دفتر و بخش در مؤلفه‌های فرآیند بهبود مستمر فراهم می‌کند، به‌طوری‌که همه دفاتر دارای برنامه‌های راهبردی‌ای خواهند بود که از چشم‌انداز «ناحیه آموزشی» و همچنین برنامه‌های بهبود مستمر در مدارس حمایت می‌کنند. تمامی مدیران دفاتر و بخش‌های PWCS در مورد فرآیند بهبود مستمر تا پایان 2021-22 آموزش خواهند دید. در طول چهار سال آینده، همه دفاتر و مدارس برنامه‌های سالیانه بهبود مستمر را همسو با ابتکارات راهبردی و اهداف چشم‌انداز «ناحیه آموزشی» توسعه خواهند داد.

فراهم کردن مشارکت‌ها و حمایت آموزشی بهبود مستمر برای تیم‌های رهبری مدرسه.

برای ایجاد ظرفیت کارکنان به‌منظور ارتقای پیشرفت تحصیلی، به هر مدرسه در PWCS یک مربی برای حمایت از توسعه برنامه بهبود مستمر و نظارت بر آن اختصاص داده شده است. ممکن است بر اساس سطح نیاز مدارس، که با مدل حمایت لایه‌لایه «برنامه آموزش ناتمام» دو ساله ناحیه و سایر نیازهای شناسایی‌شده تعیین می‌شود، حمایت‌های تکمیلی به مدارس ارائه شود.

اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد تحصیلی «ناحیه آموزشی» از طریق ساختار گزارش‌دهی عمومی سه‌ماهه که ناظر بر پیشرفت در راستای تحقق تعهدات و اهداف برنامه راهبردی است.

در توسعه این «برنامه راهبردی»، یکی از حوزه‌هایی که ذینفعان آن را به‌عنوان یک نیاز شناسایی کرده‌اند افزایش شفافیت است. برای افزایش شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره عملکرد آموزشی و عملیاتی، PWCS یک فرآیند گزارش‌دهی سه‌ماهه را ایجاد خواهد کرد. PWCS همچنین در حال توسعه داشبوردهای عملیاتی و عملکردی به‌عنوان جزئی از یک سیستم گزارش‌دهی ساختاریافته است. تا سال تحصیلی 2022-23، PWCS معیارهای عملیاتی و عملکردی ثابتی را در صفحه وب PWCS منتشر خواهد کرد.


100٪ از گردش‌کارهای کلیدی فرآیند در سطح «ناحیه آموزشی» شامل اقدامات تضمین کیفیت خواهد بود

اعمال فرآیند DMAIC (تعریف، سنجش، تجزیه‌وتحلیل، بهبود، کنترل) «شش سیگما» برای مدیریت کیفیت در سراسر «ناحیه آموزشی» توسط PWCS.

در حال حاضر، PWCS استانداردهای کنترل کیفیت محدودی برای فرآیندهای تجاری و عملیاتی در سراسر «ناحیه آموزشی» دارد. «شش سیگما» استانداردی برای بهبود فرآیند تجاری و کنترل کیفیت است که اثبات‌شده و به‌صورت جهانی پذیرفته‌شده است (White, 2021). برای تقویت انسجام سازمانی، PWCS فرآیند «شش سیگما» را به‌عنوان یک راهبرد برای مدیریت کیفیت در کل «ناحیه آموزشی» اعمال خواهد کرد. PWCS فرآیندهای کلیدی را در سطح «ناحیه آموزشی» و همچنین افرادی را که عهده‌دار این فرآیندهای کلیدی هستند شناسایی می‌کند، این افراد در فرآیند «شش سیگما» آموزش خواهند دید. سپس PWCS بازبینی و بهبود فرآیندهای کلیدی را در سطح «ناحیه آموزشی» انجام خواهد داد. تا سال 2025، PWCS به‌طور کامل کنترل‌های کیفیت را برای فرآیندهای کلیدی اجرا خواهد کرد و در خصوص تحقق اهداف عملکردی شناسایی‌شده بر آنها نظارت خواهد کرد.هدف 4.2:

PWCS برای تسهیل همکاری در دفاتر، مدارس و خانواده‌ها با روحیه بهبود خدمات مشتریان، موانع ارتباطی را از میان خواهد برداشت.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد فراگیر بودن -- نماد گروهی متشکل از چهار نفر را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر به زبان مادری خانواده‌ها و از طریق حالت ترجیحی‌شان با آنها ارتباط برقرار کنیم، تجربه آنها از خدمات مشتری را به‌طور همه‌جانبه مدیریت کنیم، و استانداردهای خدمات مشتری را در سطح «ناحیه آموزشی» اجرا کنیم، تجربه‌ای از خدمات مشتری باکیفیت و باثبات را برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارمندان ارائه خواهیم کرد.

«تحقیقات نشان داده است که صرف فراهم آوردن دسترسی به اطلاعات از طریق کارنامه‌های آنلاین تقریباً هیچ تأثیری بر نتایج دانش‌آموزان ندارد، عمدتاً به این دلیل که تعداد بسیار کمی از والدین از این ابزارها استفاده می‌کنند. در مقابل، بیش از پیش مقالاتی را می‌بینیم که در مورد آثار مثبت ارسال مستقیم اطلاعات مربوط به نمرات، تکالیف انجام‌نشده یا غیبت از طریق اعلان‌های خودکار به والدین نوشته شده‌اند. بسیاری از این مطالعات نشان می‌دهند که ارائه پیشگیرانه و فعالانه اطلاعات و راهنمایی‌ها به والدین تأثیر ویژه‌ای در بهبود نتایج در میان دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد و دانش‌آموزان رنگین‌پوست دارد و با متناسب‌سازی اطلاعات و راهنمایی‌ها بر اساس نیازهای دانش‌آموزان، تأثیرات آن چشمگیرتر می‌شود.» (Matthew A. Kraft و Alexander Bolves، «مؤسسه آننبرگ برای اصلاحات مدرسه در دانشگاه براون»).

برای داشتن یک تجربه باکیفیت از خدمات مشتری، توانایی والدین و سرپرستان برای تعامل با معلمان، مدیران و «ناحیه آموزشی» در ارتباط دوطرفه بسیار مهم است. در عصر اشباع ارتباطات، فراهم کردن امکان استفاده از بستر ارتباطی ترجیحی خانواده‌ها نیز مهم است. از آنجایی که PWCS به دانش‌آموزانی از کشورهای سراسر جهان خدمت‌رسانی می‌کند و تقریباً از هر 4 دانش‌آموز 1 نفر زبان‌آموز انگلیسی است، توانایی برقراری ارتباط لحظه‌ای به زبان مادری دانش‌آموز نیز برای از بین بردن موانع نقشی حیاتی دارد. اگر یک تجربه مشتری باثبات وجود داشته باشد و انتظاراتی که از ارائه‌دهنده و مشتری می‌رود به‌طور مشخص تعریف شده باشد، موجب بهبود فوق‌العاده تعاملات خانواده‌ها در سراسر «ناحیه آموزشی» می‌شود. در حال حاضر، PWCS با فراهم کردن دسترسی به مترجمان حرفه‌ای برای کمک به خانواده‌ها در درک اطلاعات مهم تحصیلی فرزندشان، کمک زبانی رایگان به خانواده‌ها ارائه می‌دهد. PWCS همچنین تمام اطلاع‌رسانی‌های ضروری را به هشت زبان ترجمه می‌کند. PWCS ابزار ParentVUE را به والدین ارائه می‌دهد که دسترسی آنلاین به سیستم اطلاعات دانش‌آموز را فراهم می‌کند. با این حال، PWCS در حال حاضر ابزاری به‌منظور برقراری ارتباط لحظه‌ای از طریق پیامک با خانواده‌ها به زبان مادری آنها، که بستر ارتباطی ترجیحی است، برای معلمان ارائه نمی‌دهد.

اهداف و استراتژی‌ها


100٪ زبان‌های مادری خانواده‌ها پشتیبانی خواهد شد و در درگاه‌های کلیدی ارتباط با مشتریان در «ناحیه آموزشی» در دسترس خواهد بود

پیاده‌سازی بستر پیام‌رسانی ارتباطاتی دوطرفه‌ای به ابتکار معلم در سطح مدرسه و «ناحیه آموزشی» که دارای قابلیت ترجمه خودکار به زبان مادری است و اطلاعات کلیدی دانش‌آموز و داده‌های عملکردی را به‌منظور فراهم آوردن ارتباطات هدفمندتر ادغام می‌کند.

PWCS در سال 2022 فناوری نوآورانه‌ای را پیاده‌سازی خواهد کرد که برای افزایش ارتباطات بین معلمان، مدیران حوزه و خانواده‌های دانش‌آموزان، داده‌های کلیدی دانش‌آموزان را ادغام می‌کند. این ابزار داده‌های فردی دانش‌آموزان، مانند ارزیابی‌های یادگیری، حضور و غیاب و نمرات را جمع‌آوری و به گزارش‌هایی با کاربری آسان برای معلمان تبدیل می‌کند. این بستر همچنین ابزارهای ارتباطی مستقیم را برای ارتباط با خانواده‌های دانش‌آموزان از طریق تماس دو طرفه، ایمیل یا پیامک با قابلیت ترجمه لحظه‌ای به زبان مادری بین خانواده و معلم ارائه می‌دهد. قبل از پذیرش و به‌کارگیری این بستر در پاییز 2022، معلمان به‌صورت آزمایشی از آن استفاده خواهند کرد. PWCS روند پذیرش و استفاده از این ابزار و تعامل خانواده‌ها با آن را از شروع سال تحصیلی 2022-23 خواهد سنجید. PWCS روند پذیرش و استفاده از این بستر را در کل سال تحصیلی 2022-23 خواهد سنجید. PWCS سال تحصیلی 2022-23 را مبنا قرار خواهد داد و تعامل خانواده‌ها با این ابزار را از طریق آن خواهد سنجید تا از بهبودهای سنجش‌پذیر در سال‌های تحصیلی 2023-24 و 2024-25 مطلع شود.


90٪ از شرکای اجتماعی و خانواده‌های PWCS رضایت خود را از سطح خدمات مشتری ارائه‌شده توسط مدرسه و دفاتر PWCS اعلام خواهند کرد
90٪ از کارکنان رضایت خود را از سطح خدمات مشتری ارائه‌شده توسط دفاتر PWCS اعلام خواهند کرد

پیاده‌سازی بستر مدیریت ارتباط با مشتری در سطح «ناحیه آموزشی».

بسترهای «مدیریت ارتباط با مشتری» (CRM) ابزارهایی برای مدیریت روابط با مشتریان هستند. استفاده از CRM این امکان را برای PWCS فراهم می‌کند که ارتباط با مشتریان را بهبود بخشند، از طریق روش‌های فراگیر و هدفمند با خانواده‌ها در تماس باشد و اثربخشی این ارتباطات را ارزیابی کند. مشخص شده است که با استفاده مؤثر از CRM رضایت مشتری 10 تا 15 درصد برای سازمان‌هایی که به‌طور مؤثر از چنین بسترهایی استفاده می‌کنند، افزایش می‌یابد.

PWCS یک CRM را در سال 2022-2023 تهیه خواهد کرد و تا پاییز سال 2023 این ابزار را در سراسر «ناحیه آموزشی» اجرا خواهد کرد. این بستر باعث می‌شود که یک مبنای کلیدی برای شاخص‌های کلیدی عملکرد خدمات مشتریان داشته باشیم و هدفی برای افزایش‌های سنجش‌پذیر در طول سال تحصیلی 2024-25 معین کنیم.

اجرای یک نظرسنجی بهبودیافته مدل خدمات مشتریان در سطح «ناحیه آموزشی» و آموزش در سطح «ناحیه آموزشی».

PWCS متعهد به ارائه سطح بالایی از خدمات به مشتریان است. نتایج نظرسنجی از والدین حاکی از آن است که در مجموع میزان رضایت والدین از «ناحیه آموزشی» بالا است، اما مطالعات بیشتری درباره تجربه مشتری لازم است. PWCS در حال توسعه یک سیستم نظرسنجی پیشرفته برای جمع‌آوری بازخورد سالانه در مورد تجربه خدمات مشتری برای خانواده‌ها و کارکنان است.

تا سال 2022-23، همه کارکنان در مورد استانداردهای خدمات مشتری PWCS آموزش خواهند دید. از سال 2022-2023، «نظرسنجی سالانه اقلیم و فرهنگ در سطح ناحیه» برای خانواده‌ها صراحتاً شامل بخش خدمات مشتری خواهد بود. علاوه بر این، تا سال 2022-23، نظرسنجی‌های جامع خدمات مشتری به‌صورت سالانه برای همه کارکنان انجام خواهد شد. از نتایج این نظرسنجی‌ها در برنامه‌های بهبود مستمر برای دفاتر و مدارس استفاده خواهد شد.هدف 4.3:

PWCS اطمینان حاصل می‌کند که جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های بر اساس اولویت‌های راهبردی ما باشد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد نوآوری -- نماد لامپی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر منابع بودجه‌بندی‌شده خود را با اولویت‌های راهبردی‌‌مان همسو کنیم، اطمینان حاصل خواهیم کرد که دسترسی عادلانه به امکانات، فناوری و برنامه درسی برای هر دانش‌آموز فراهم می‌شود و این امر باعث بهبود نتایج و تجربیات دانش‌آموزان می‌شود.

تعهدات مشخص‌شده در این «برنامه راهبردی» مستلزم سرمایه‌گذاری منابع از طریق بودجه سالانه، «برنامه بهبود سرمایه» و سایر سرمایه‌گذاری‌ها است. تحقیقات نشان می‌دهد که منابع باید به‌طور گسترده تعریف شوند که شامل منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی باشد. تخصیص مؤثر و عادلانه منابع نیازمند همکاری و انسجام سازمانی است. PWCS متعهد به تخصیص عادلانه منابع است. برای حمایت از این تعهد، PWCS در سال 2021 «دفتر مسئول ارشد برابری» را تأسیس کرد که در حمایت از این «چشم‌انداز و برنامه راهبردی»، برابری آموزشی را ترویج، حمایت و حفظ خواهد کرد. پیش‌بینی مالی امکان توسعه راهبردی بودجه‌ها و تخصیص منابع را فراهم می‌کند.

اهداف و استراتژی‌ها


همه مدارس و دفاتر PWCS به‌طور عادلانه و به اندازه کافی تأمین مالی خواهند شد

ایجاد یک کارگروه بودجه که با مشارکت جامعه، رهبران آموزشی، گروه‌های کارکنان و ذینفعان دانش‌آموز، توصیه‌هایی در مورد فرآیند بودجه ارائه خواهد کرد.

برای جامعه PWCS ایفای نقش اساسی در شکل‌دهی فرآیند بودجه حائز اهمیت است تا از نمود اولویت‌های موردنیاز متنوع و فراوان ذینفعان در آن اطمینان حاصل شود. PWCS یک کارگروه بودجه را در سال تقویمی 2022 ایجاد خواهد کرد. تأسیس این کارگروه برای ارائه توصیه‌هایی خواهد بود که می‌تواند فرآیند بودجه را در تدوین بودجه سال مالی 2024 شکل دهد. همسویی بودجه بخش‌ها و مدارس با اولویت‌های راهبردی از بودجه سال مالی 2023 اجرایی خواهد شد.

پیاده‌سازی تغییراتی در بودجه که سرمایه‌گذاری‌های بودجه را با اولویت‌های راهبردی برای مدارس و دفاتر مرکزی همسو می‌کند.

برابری منابع به معنای تخصیص و اولویت‌بندی مستمر افراد، زمان و پول برای همسویی با میزان نیازها و فرصت‌ها است. PWCS دستورالعمل‌های تأمین مالی بازنگری‌شده برابری‌محور را برای مدارس و دفاتر توسعه خواهد داد و پیاده‌سازی خواهد کرد. این دستورالعمل‌ها بر اساس نیازهای شناسایی‌شده در سطح مدرسه و دفتر خواهد بود. با شروع سال مالی 2023، بودجه‌های بخش PWCS شامل تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های کلیدی شناسایی‌شده در تعهدات «برنامه راهبردی» خواهد بود.


تمام سرمایه‌گذاری‌های مربوط به فناوری، تأسیسات، امنیت و مواد برنامه درسی PWCS به‌طور عادلانه انجام خواهد شد و مطابق با استانداردهای ثابتی خواهد بود

پیاده‌سازی برنامه سرمایه‌گذاری برابری دیجیتال برای تجهیز و حفظ پشتیبانی فناوری و ابزارهای یادگیری دیجیتال پایدار و باکیفیت، ارائه فناوری یک‌به‌یک برای دانش‌آموزان و معلمان در سطح «ناحیه».

PWCS متعهد به برابری دیجیتال برای دانش‌آموزان و کارکنان است و در همین راستا آنها را به ابزارهای یادگیری پایدار با کیفیت بالا در هر کلاس درس و در صورت لزوم برای آموزش و یادگیری در خانه مجهز می‌کند. در بهار 2020، PWCS مدارس را به‌دلیل همه‌گیری جهانی کووید-19 تعطیل کرد. برای پشتیبانی سریع از آموزش و یادگیری مجازی، PWCS با خرید نزدیک به 70٬000 لپ‌تاپ، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در فناوری برای دانش‌آموزان و معلمان کرد. PWCS همچنان شکاف‌های قابل توجهی در زمینه پشتیبانی فناوری پایدار در کلاس‌های درس دارد، مانند داشتن بیش از 2٬000 کلاس درس با پروژکتورها/تخته‌های سفید تعاملی که عمرشان بیش از هفت سال است. برای حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها و پر کردن شکاف‌های برابری، PWCS مدیریت و خرید این دارایی‌ها را متمرکز خواهد کرد، دستگاه‌های متعلق به دانش‌آموزان و معلمان را حداقل هر چهار سال یک‌بار نوسازی خواهد کرد و اطمینان حاصل می‌کند که عمر پانل‌های تخت تعاملی پنج سال یا کمتر باشد. PWCS با ارائه اینترنت خانگی برای افراد نیازمند، کمک خواهد کرد که شکاف موجود در تکالیف درسی، که ناشی از دسترسی نداشتن به اینترنت است، از میان برداشته شود.


PWCS هشت نوسازی مدرسه را بین سال مالی 2023 و 2026 به پایان خواهد رساند

مبنا قرار دادن شاخص وضعیت امکانات، شامل زیرساخت‌های امنیتی و فناوری، برای سرمایه‌گذاری‌های CIP.

PWCS در حال توسعه یک شاخص وضعیت امکانات است که ارزیابی سالانه امکانات مدرسه را بر اساس عوامل متعدد میسر می‌کند. شاخص وضعیت امکانات، یک رتبه‌بندی عددی از کیفیت فعلی سیستم‌های معماری، مکانیکی، لوله‌کشی، ایمنی و امنیتی هر مدرسه خواهد بود. این شاخص زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های ایمنی جانی را نیز در بر می‌گیرد. این شاخص امکان تخصیص عادلانه منابع را بر اساس امکانات موردنیاز شناسایی‌شده و اولویت‌بندی‌شده فراهم می‌کند. تا سال تحصیلی 2024-25، همه مدارس با استفاده از شاخص وضعیت امکانات ارزیابی خواهند شد و 75 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های PWCS برای نوسازی بر اساس شاخص وضعیت امکانات خواهد بود.

توسعه و اجرای برنامه سرمایه‌گذاری مواد برنامه درسی برای تطابق با فرآیند به‌کارگیری کتاب درسی/مواد آموزشی.

به‌منظور اطمینان از دسترسی عادلانه به مواد برنامه درسی به‌روز، از جمله کتاب‌های درسی (دیجیتال یا چاپی) و سایر مواد آموزشی، PWCS یک راهبرد سرمایه‌گذاری در سطح «ناحیه آموزشی» توسعه خواهد داد که نقشه راه چهارساله‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های سالانه ضروری برای تجهیز هر دانش‌آموز و معلم به چنین مواد آموزشی‌ای خواهد بود. این برنامه‌های سرمایه‌گذاری طرح کلی مخارج سالانه در سال مالی 2023 تا 2026 را ترسیم می‌کنند. این برنامه برای شکل دادن به فرآیند بودجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و با سیاست و مقررات «ناحیه آموزشی» همسو خواهد بود.


PWCS اهداف برنامه بهبود بودجه و سرمایه را بر اساس یک برنامه مالی بلندمدت مستحکم همسو خواهد کرد

توسعه برنامه مالی بلندمدت و مدل پیش‌بینی.

PWCS متعهد است اولویت‌های «برنامه راهبردی» را با برنامه‌های بهبود بودجه و سرمایه همسو کند. در سال 2022، PWCS برنامه مالی بلندمدتی ایجاد خواهد کرد که با متعادل‌سازی ملزومات بودجه موجب اتخاذ تصمیماتی می‌شود که ضامن سلامت مالی PWCS هستند. توسعه این برنامه مالی در خدمت شکل دادن به توسعه برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت و بودجه خواهد بود. استفاده از مدل پیش‌بینی و برنامه تا سال مالی 2025 جزء لاینفکی از برنامه‌ریزی راهبردی مدرسه و دفتر خواهد بود.


مزایا و دستمزدهای PWCS در سطح منطقه رقابتی خواهد بود

توسعه و پیاده‌سازی برنامه‌ای برای اطمینان از کافی بودن میزان استخدام کارکنان و برنامه جانشینی رهبری بر اساس نتایج مطالعه جامع کارگزینی.

PWCS متعهد است که پاداش و مزایا را برای کارکنان در سطح منطقه رقابتی کند. تا سال 2023-24، PWCS مطالعه جامعی در مورد «برنامه‌های پاداش و مزایای PWCS» با توصیه‌های اولویت‌بندی‌شده برای بهبود انجام خواهد داد. برای اطمینان از برابری داخلی و برابری خارجی در مقایسه با ناحیه‌های آموزشی همتا در مناطق NOVA، این مطالعه طبقه‌بندی مشاغل را نسبت به میزان حقوق پرداختی بر اساس رتبه بازبینی خواهد کرد. با شروع چرخه بودجه سال مالی 2023، مبنای PWCS برای شکل دادن به سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای دستیابی به این هدف، تحلیل‌های میزان پرداخت بر اساس رتبه و توصیه‌های مطالعاتی خواهد بود.هدف 4.4:

PWCS در راستای همگرایی قدم خواهد برداشت و به‌عنوان نظام آموزشی یکپارچه با مسئولیت مشترک برای رسیدن به اهداف مدرسه و ناحیه عمل خواهد کرد.

 

دورنمای ارزش‌ها

نماد یکپارچگی -- نماد نشان روبانی را در داخل یک دایره نشان می‌دهد
نماد برابری -- نماد ترازوی عدالت را داخل یک دایره نشان می‌دهد

نظریه کنش

اگر برای موفقیت، با فرآیندها و بسترهای یکپارچه سازماندهی شده باشیم و نقش‌ها و مسئولیت‌های عملیاتی روشن و مشخصی داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم تمرکز بیشتری بر ارائه آموزش برای دانش‌آموزان داشته باشیم.

ناحیه‌های آموزشی سیستم‌های پیچیده‌ای هستند. PWCS متعهد به تقویت سیستم‌ها برای ایجاد انسجام سازمانی است. اجزای متعدد «ناحیه آموزشی» وابسته به یکدیگر هستند و باید در راستای حمایت از دانش‌آموزان همسو باشند. همکاری مستمر در فرآیند تصمیم‌گیری، همراه با سیستم‌ها، فرآیندها و ابزارهای همسو، در حرکت به سمت انسجام ضروری است. در توسعه اهداف پیرامون انسجام سازمانی، PWCS از چارچوب انسجام توسعه‌یافته توسط «پروژه رهبری آموزش عمومی» در دانشگاه هاروارد استفاده می‌کند.

اهداف و استراتژی‌ها


طراحی سازمانی PWCS ‏100٪ بهینه و همسو خواهد بود تا ارائه مؤثر آموزش و پشتیبانی عملیاتی را تسهیل کند

انجام دادن ارزیابی‌های سازمانی برای اطمینان از همسویی سازمانی برای ارائه فرآیندها و نتایج کلیدی.

در سال 2017، PWCS یک مطالعه هدفمند را روی کارکنان «دفاتر اداری مرکزی» برای ارزیابی اثربخشی و کارآیی عملکردهای اداری مرکزی در مقایسه با مجموعه منطقه‌ای از ناحیه‌های آموزشی معیار انجام داد. از آن زمان، PWCS ارزیابی مجدد یا معیارسنجی مجدد در سطح «ناحیه آموزشی» را برای کارمندان یا کارکردها انجام نداده است. از آنجایی که جمعیت «ناحیه آموزشی» رشد کرده و پیچیده‌‌تر شده و تقاضا برای خدمات خارج از هسته آموزشی افزایش یافته است، ارزیابی سازمانی همسو با این «برنامه راهبردی» برای اطمینان از نتایج عملیاتی و ارائه خدمات ضروری است. در سال مالی 2023، PWCS یک ارزیابی را که حیطه آن مشابه با ارزیابی سال 2017 است انجام خواهد داد. این مطالعه فرآیند بودجه سال مالی 2024 را با هدف پیاده‌سازی توصیه‌ها در سال مالی 2024 و 2025 شکل خواهد داد.

PWCS ارزیابی مجدد یا معیارسنجی مجدد در سطح «ناحیه آموزشی» را برای کارمندان یا کارکردها انجام نداده است. از آنجایی که جمعیت «ناحیه آموزشی» رشد کرده و پیچیده‌‌تر شده و تقاضا برای خدمات خارج از هسته آموزشی افزایش یافته است، ارزیابی سازمانی همسو با این «برنامه راهبردی» برای اطمینان از نتایج عملیاتی و ارائه خدمات ضروری است. در سال مالی 2023، PWCS یک ارزیابی را که حیطه آن مشابه با ارزیابی سال 2017 است انجام خواهد داد. این مطالعه فرآیند بودجه سال مالی 2024 را با هدف پیاده‌سازی توصیه‌ها در سال مالی 2024 و 2025 شکل خواهد داد.


مدیران مدارس PWCS بیش از 10٪ از ساعات کار هفتگی را صرف اداره امور تجاری نخواهند کرد
پیاده‌سازی یک مدل تجاری خدمات مشترک متمرکز برای عملکردهای عملیاتی اصلی مانند فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و امکانات.

PWCS متعهد به حمایت از آموزش و یادگیری به‌عنوان کارکردهای اصلی «ناحیه آموزشی» است. در نتیجه، مدیران مدارس باید به‌عنوان رهبران آموزشی عمل کنند. متمرکزسازی کارکردهای تجاری و عملیاتی، مدت زمانی را که مدیران مدرسه صرف کارکردهایی غیر از آموزش می‌کنند کاهش می‌دهد. PWCS خرید و توزیع فناوری را در سراسر «ناحیه آموزشی» متمرکز می‌کند تا از عدالت دیجیتالی اطمینان حاصل کند و همچنین نیاز مدیران مدرسه به مدیریت دارایی‌های فناوری را برطرف کند. از ابتدای بودجه سال مالی 2023، PWCS برای بهبود اثربخشی سازمانی و برداشتن بار از دوش مدیران مدارس، حوزه‌های ادغام را شناسایی خواهد کرد. این کار در سال‌های مالی بعدی نیز ادامه خواهد داشت. هدف PWCS این است که تا سال 2025 مدیران مدارس بیش از چهار ساعت در هفته را صرف چنین فعالیت‌هایی نکنند.


همه رهبران ارشد و مدیران مدرسه PWCS نقش‌ها و مسئولیت‌های عملیاتی روشن و مشخصی خواهند داشت
تعریف و مستندسازی استانداردها و الزامات عملیاتی مبتنی بر محل.

PWCS با فلسفه مدیریت مبتنی بر محل اداره می‌شود، که امکان تصمیم‌گیری در سطح مدرسه را برای پشتیبانی از نیازهای آموزشی در هر ساختمان فراهم می‌کند. برای استفاده مؤثر از مدیریت مبتنی بر محل، بسیار مهم است که استانداردهایی مقرر شود برای تعریف اینکه چه چیزی به‌صورت متمرکز مدیریت می‌شود و چه چیزی در سطح محل مدیریت می‌شود. PWCS متعهد به توسعه استانداردهای نوسازی‌شده برای مدیریت مبتنی بر محل است. تا سال 2022-23، همه مدیران و رهبران در زمینه استانداردهای PWCS برای مدیریت مبتنی بر محل آموزش خواهند دید.


100٪ سیستم‌های آموزشی و همکاری PWCS مطابق با استانداردهای فناوری اطلاعات برای امنیت و هم‌کنش‏پذیری خواهند بود
به کار بستن سیستم‌های اصلی یکسان در سطح «ناحیه» برای یادگیری، ارتباطات، بهره‌وری و ارزیابی.

به‌منظور دستیابی به دسترسی و یادگیری عادلانه در کلاس درس، اطمینان از ایمنی اطلاعات دانش‌آموزان و کارکنان، و بهبود خدمات مشتری و انسجام سازمانی، استفاده از بسترهای فناوری یکسان در سطح «ناحیه آموزشی» بسیار مهم است. در 2020-21، PWCS استفاده از Canvas را به‌عنوان یک سیستم مدیریت یادگیری در سطح «ناحیه» راه‌اندازی کرد. تا سال 2022-23، انتظار می‌رود که همه معلمان به‌طور مستمر از Canvas استفاده کنند. استفاده مداوم از Canvas به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا برحسب نیاز به مواد برنامه آموزشی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، Microsoft تا شروع سال تحصیلی 2022-2023 به‌عنوان بستر پایه‌ای بهره‌وری برای همه کلاس‌های درس و دفاتر به‌منظور برقراری ارتباط و همکاری داخلی به کار گرفته خواهد شد. در سال 2022-23، PWCS یک فرآیند «حاکمیت داده و تأیید کاربرد» ایجاد خواهد کرد که طرح کلی اکوسیستم دیجیتال و الزامات تأیید را به روشنی مشخص می‌کند.