Các con số

Nhân khẩu học PWCS

Xếp hạng cho quy mô bộ phận trường học

Học khu công lập Prince William (PWCS) là học khu lớn thứ hai ở Virginia, và thứ 34 ở Hoa Kỳ.

Phân tích theo tính thiểu số

Thiểu số Mỹ Latin Da trắng Da đen Châu Á Pha trộn hai chủng tốc hoặc hơn Khác
Phần trăm 36.19% 27.6% 19.79% 10.02% 6.03% 0.37%

 

Trình độ theo Tiêu chuẩn Học tập (SOL)

Trình độ SOL theo các nhóm học sinh
Trình độ SOL Thiệt thòi về kinh tế Học viên Tiếng Anh Học sinh có khuyết tật
Phần trăm 47.06% 25.60% 12.78%

 

Trình độ SOL (tất cả học sinh , 2018-19)
Trình độ SOL Đọc Toán
Phần trăm 79% 83%

 

Hồ sơ năng lực của học sinh tốt nghiệp

1097 là điểm trung bình SAT trong năm 2021
92.8% học sinh tốt nghiệp đúng hạn năm 2020-21
41% kiếm được tín chỉ nâng cao hoặc ghi danh kép
1,107 học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc (Summa Cum Laude)
$64 là số tiền học bổng kiếm được của học sinh niên khóa 2021

 

Số học sinh, nhân viên và giáo viên

PWCS có 89.468 học sinh và 12.138 nhân viên - trong đó có 6.541 giáo viên.