Letter from the Superintendent

Thông điệp từ Tổng Giám thị

Foto của Dr. McDade

Kính gửi gia đình, nhân viên và cộng đồng PWCS,

Chúng tôi có một tầm nhìn tập thể rằng mỗi học sinh sẽ tốt nghiệp đúng hạn với kiến thức, kỹ năng và thói quen của tâm trí cần thiết để tạo ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và cộng đồng của họ. Việc học sinh tốt nghiệp đúng giờ với kiến thức cơ bản được khẳng định bởi các tiêu chuẩn học tập đơn giản là chưa đủ, chúng ta phải tự đo lường sự thành công của học sinh sau khi tốt nghiệp và khả năng của họ để có một cuộc sống thành công trong đó họ phát triển mạnh như những công dân toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng tiếp cận tới một nền giáo dục chất lượng cao là quyền cơ bản của mọi trẻ em. Mỗi học sinh phải đáp ứng được với kỳ vọng cao trong không gian khẳng định bản sắc của họ và thúc đẩy tính tự chịu trách nhiệm và làm chủ việc học tập của họ. Điều này đòi hỏi quyền sở hữu chung của một nền văn hóa toàn Bộ phận về sự xuất sắc trong giảng dạy.

Chúng tôi biết điều này là có thể nếu các ban giám hiệu trường học của chúng ta được hỗ trợ như các nhà lãnh đạo giảng dạy, nơi thời gian được dành để tập trung vào việc cải thiện cốt lõi học tập. Điều quan trọng là giáo viên có quyền truy cập vào một cộng đồng học tập chuyên nghiệp nơi coi trọng chuyên môn chuyên sâu của họ để đạt được sự xuất sắc trong giáo dục.

Thêm vào đó, nếu chúng ta hy vọng đạt được tầm nhìn này, tất cả các trường PWCS phải chào đón, nuôi dưỡng môi trường học tập nơi tất cả học sinh cảm thấy an toàn và được hỗ trợ về tinh thần, thể chất và cảm xúc. Lớp học nên phục vụ như tấm gương và cửa sổ, cho phép học sinh nhìn thấy bản thân, văn hóa của họ, và lịch sử phong phú cũng như thế giới xung quanh họ.

Học sinh và trường học sẽ chỉ thành công thông qua sự gắn kết đích thực với gia đình và cộng đồng với tư cách là đối tác trong giáo dục. Chúng ta phải cởi mở, trung thực và xây dựng niềm tin với học sinh, gia đình, nhà giáo dục và cộng đồng bằng cách cung cấp cho họ thông tin quan trọng và kịp thời, giao tiếp minh bạch và bằng cách tận dụng tiếng nói của họ để liên tục cải thiện như một bộ phận trường học.

Đại dịch đã chứng tỏ là một thách thức chưa từng có đối với giáo dục. Khả năng phục hồi của học sinh, nhân viên và gia đình của chúng ta trong việc vượt qua những khó khăn của đại dịch đang diễn ra là đáng ghi nhận. Rõ ràng là sức mạnh tập thể của toàn bộ cộng đồng của chúng ta, khi được áp dụng để đạt được tầm nhìn bốn năm này, sẽ đảm bảo chúng ta sẽ "Khởi động Tương lai Tươi sáng" cho mọi học sinh.

Trân trọng,

Chữ ký của LaTanya McDade

LaTanya D. McDade, Ed.D.
Tổng Giám thị