Values, Vision, and Mission

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Biểu tượng Tầm nhìn -- Một cái ống nhòm trong một vòng tròn

Tầm nhìn


Tất cả học sinh sẽ tốt nghiệp đúng hạn với kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để tạo ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và cộng đồng của họ

Sứ mệnh

 

 • Chúng tôi phục vụ như những đối tác đáng tin cậy trong giáo dục với học sinh, gia đình và cộng đồng của chúng ta.
 • Chúng tôi chuẩn bị cho học sinh của mình trở thành những nhà tư tưởng phản biện, những công dân kỹ thuật số có trách nhiệm, những nhà đổi mới và những người có tầm nhìn xa, những cá nhân kiên cường và những cộng tác viên toàn cầu.
 • Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt động toàn diện và công bằng với mong đợi sự xuất sắc từ mỗi học sinh và nhân viên mỗi ngày.
Biểu tượng sứ mệnh là quả tên lửa

Giá trị cốt lõi

 • Biểu tượng công bằng -- Cái cân công lýCông bằng
  Chúng ta nỗ lực cung cấp các cơ hội và hỗ trợ công bằng cho tất cả học sinh.
 • Biểu tượng hòa nhập -- Một nhóm bốn người trong vòng trònHòa nhập
  Chúng ta tôn vinh sự đa dạng của chúng ta như một sức mạnh và đón nhận tất cả học sinh.
 • Biểu tượng sáng tạo -- Biểu tượng một cái bóng đèn trong vòng trònSáng tạo
  Chúng ta tìm kiếm kiến thức để tạo ra những ý tưởng mới và độc đáo để tiếp cận học sinh.
 • Biểu tượng liêm chính -- Biểu tượng một dải băng trong hình trònLiêm chính
  Chúng ta tin rằng chúng ta làm những gì tốt nhất cho học sinh viên thông qua quan hệ nhân sinh hiệu quả, đáng tin cậy và làm điều đúng đắn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi không có ai theo dõi.
 • Biểu tượng kiên cường -- Biểu tượng một người đứng trên ngọn núi đang cắm một cái cờ trong một hình trònKiên cường
  Chúng ta tin tưởng vào quá trình thích nghi tốt khi đối mặt với nghịch cảnh, giải quyết vấn đề và đối phó với sự thay đổi và thách thức.
 • Biểu tượng hạnh phúc -- biểu tượng một cái khiên bên trong một hình trònHạnh phúc
  Chúng ta chịu trách nhiệm về sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, và thực hiện các biện pháp để giúp học sinh, gia đình và nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và bảo vệ, để phát triển mạnh mẽ.