کلاس درس/برنامه درسی

کلاسهاي مهدکودک

کلاس هاي فراگير مهدکودک ما بين 17الي 20 دانش آموز دارد. برنامه هاي درسي گسترده، مقابله با استرس و اضطراب و ارتقاء آگاهي براي کمک به رشد تحصيلي، اجتماعي و عاطفي کودکان استفاده مي شود. دانش‌آموزان در زبان و سواد، رياضيات، علوم، مدني، و هنرهاي خلاقانه رشد مي کنند و مهارت‌هاي حرکتي را از طريق فعاليت‌هاي هيجان‌انگيز، کاوش و تحقيق به دست مي‌آورند.

معلمان داراي مجوز ايالت ويرجينيا هستند و دستياران معلمان ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي در کالج و/يا دوره هاي اوليه دوران خردسالي هستند. تيم هاي آموزشي در طول سال تحصيلي پيوسته آموزش دريافت مي کنند.

درباره برنامه درسي و برنامه هاي ما بيشتر بياموزيد

Head Start logo
وب سايت مرکز آموزش و دانش در دوران خردسالي

High Scope logo
وب سايت HIGH/SCOPE

Conscious Discipline logo
وب سايت ارتقاء آگاهي

Second Step
برنامه عاطفي اجتماعي در رابطه با مقابله با استرس و اضطراب

Child painting on an easel

Child playing with sand