Canvas & Zoom - Vietnamese

Ứng dụng Canvas và Zoom cho Học tập liên tục

Canvas là gì và làm thế nào có thể được sử dụng để hỗ trợ học tập?

Canvas cung cấp một nền tảng cho giáo viên để tạo ra lớp học ảo, hỗ trợ cả thời gian thực (đồng bộ) và tự xác định nhịp độ (không đồng bộ). Canvas là một công cụ mạnh mẽ để pha trộn và học từ xa.

Zoom là gì và làm thế nào nó có thể được sử dụng để hỗ trợ học tập?

Zoom là một nền tảng hội thảo video mà giáo viên có thể sử dụng để lưu trữ các lớp học trực tuyến trong thời gian thực. Bản quyền sử dụng Zoom của chúng tôi có các kiểm soát bảo mật mạnh mẽ và bộ tính năng mở rộng, có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho trải nghiệm học tập tương tác và hấp dẫn.

Dưới đây là một số tính năng bảo mật của Zoom:

  • Tất cả người tham gia được xác định rõ ràng bằng tên của họ khi tham gia Zoom.
  • Người tham gia sẽ đợi ở phòng chờ khi họ tham gia cuộc họp và phải được giáo viên chấp nhận cho vào họp.
  • Chỉ giáo viên mới có quyền ghi lại Zoom.
  • Tất cả học sinh tham gia xác thực tài khoản Zoom của họ với tài khoản PWCS Office 365 của họ.
  • Học sinh có thể đặt hình nền của riêng mình để làm cho môi trường của họ cá nhân.

Cha mẹ/người giám hộ

Hỗ trợ Canvas cho cha mẹ và người giám hộ

Mã truy cập Canvas của phụ huynh, người giám hộ, người quan sát

Người quan sát/cha mẹ truy cập vào Canvas: Người quan sát/cha mẹ truy cập vào Canvas: Cha mẹ phải bắt đầu bằng cách yêu cầu một mã cặp đôi từ giáo viên của con mình hoặc có con của họ đăng nhập vào Canvas để truy cập vào mã cặp đôi.

  1. Khi cha mẹ nhận được cặp đôi, họ sẽ cần phải đăng ký tài khoản Canvas. Phụ huynh sẽ vào https://pwcs.instructure.com/Login/Canvas và chọn "Phụ huynh của người dùng Canvas" ở trên cùng bên phải của cửa sổ.Parent Canvas Link
  2. Phụ huynh sẽ nhập thông tin yêu cầu bao gồm cặp đôi được cung cấp cho họ bởi con của họ hoặc giáo viên của con họ.
    Parent Signup
  3. Để quan sát thêm thêm nhiều học sinh, sau khi đăng nhập, phụ huynh sẽ bấm vào tài khoản > Quan sát. Ở đây, họ có thể xem họ đã được liên kết với ai và thêm nhiều trẻ em hơn.

Parent Adding Codes

4. Khi tài khoản đã được tạo, cha mẹ có thể sử dụng ứng dụng Canvas Student trên thiết bị Apple hoặc Android của họ để truy cập vào tài khoản của họ. Khi sử dụng ứng dụng, cha mẹ sẽ chọn liên kết Cha mẹ của Prince William County khi được hỏi "Tìm trường". Ứng dụng Canvas Student và ứng dụng Canvas Parent cũng tương tự. Canvas đã gợi ý rằng ứng dụng Canvas Student có bố cục tốt hơn.

Hướng dẫn người dùng là cha mẹ/giám hộ và học sinh

Hướng dẫn phụ huynh: Video giới thiệu Canvas với trẻ em

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách dùng Canvas; Hệ thống quản lý học tập và cách học sinh và giáo viên sử dụng trong mùa thu này. Phụ huynh sẽ hiểu hơn về Canvas và học cách kết nối tài khản phụ huynh với tài khoản của học sinh là con em họ.