Rhithm App for Classroom Well-Being - Vietnamese

biểu ngữ trang web hình ảnh một nam sinh trẻ đang xem thiết bị cầm tay có dòng chữ - Rhithm - mang lại niềm vui cho lớp học

Giới thiệu Rhithm cho Học sinh và gia đình

Học khu rất vui mừng thông báo về việc sử dụng ứng dụng Rhithm như một phần trong cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em. Rhithm sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự sẵn sàng học tập của từng học sinh và đáp ứng các nhu cầu xã hội và tình cảm..

Ứng dụng Rhithm là gì?

Ứng dụng Rhithm là một công cụ đăng ký hàng ngày cung cấp hỗ trợ đáp ứng cho học sinh chỉ trong 3-5 phút. Học sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến Sức khỏe Tinh thần, Năng lượng, Cảm xúc, Thể chất và Xã hội, sau đó tham gia vào các hoạt động ngắn gọn liên quan đến sự an khang phù hợp với nhu cầu của học sinh, xây dựng các kỹ năng cảm xúc xã hội và giúp học sinh sẵn sàng học tập..

Làm cách nào để truy cập ứng dụng Rhithm?

Rhithm sử dụng Clever để dễ dàng tiếp cận học sinh dù ở trường hay ở nhà. Ngoài việc sử dụng trong lớp học, học sinh có thể truy cập các hoạt động Rhithm vào buổi tối và cuối tuần.

Bước 1: Mở ứng dụng Clever

Bước 2: Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hoặc thẻ học sinh

Bước 3: Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào biểu tượng Rhithm:

rhithm-icon.png

Chính sách về quyền riêng tư của Rhithm là gì?

Rhithm không chia sẻ dữ liệu học sinh với bất kỳ ai, kể cả các nhà tiếp thị. Rhithm có các chính sách quản trị dữ liệu nội bộ nghiêm ngặt và lưu trữ dữ liệu ở chế độ riêng tư, tuân thủ theo Đạo luật Trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) và các máy chủ chuyên dụng có mức độ bảo mật cao nhất. Ứng dụng, cùng với tất cả các chính sách kinh doanh của Rhithm, được cấu trúc để tuân thủ theo Đạo luật quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA). Xem Chính sách bảo mật.

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm về Rhithm?

Các trường tham gia

Phụ huynh / Người giám hộ của học sinh theo học tại một trong những trường thí điểm Rhithm đã nhận được thư giới thiệu từ hiệu trưởng của trường họ. Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 9 tháng 1 năm 2023. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của học sinh của bạn.

Trong những tháng tới, phụ huynh / người giám hộ sẽ được yêu cầu tham gia vào một cuộc khảo sát ngắn gọn về trải nghiệm của họ và trải nghiệm của học sinh khi sử dụng Rhithm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với phụ huynh / người giám hộ của chúng tôi.


Chỉ hoàn thành biểu mẫu chọn không tham gia được cung cấp  nếu phụ huynh / người giám hộ KHÔNG muốn học sinh tham gia vào công cụ Ứng dụng Rhithm đang được sử dụng tại trường tham gia của học sinh. Sau khi hoàn tất biểu mẫu chọn không tham gia, vui lòng gửi email hoặc in / giao cho cố vấn học đường hoặc giáo viên của học sinh của bạn.

Español  |  Tiếng Việt  |  فارسی  |  한국어  |  العربية  |  اُردو  |  中文  |  پښتو