Chương trình hoàn thành trung học - Vietnamese

Chương trình Hoàn thành Trung học

Chương trình Giáo dục Người lớn của Học khu Quận Prince William cung cấp hai chương trình hoàn thành trung học dành cho người lớn ở Quận Prince William, Thành phố Manassas và Thành phố Manassas Park.

Chương trình GED® 

Chương trình The GED®  cấp chứng chỉ tương đương trung học sau khi hoàn thành thành công. PWCS cung cấp các lớp học và chương trình trực tiếp và ảo được thiết kế để chuẩn bị cho những người tham gia thực hiện bài kiểm tra GED chính thức.

Chương trình Văn bằng Bổ túc Quốc gia

Chương trình Bằng Tốt nghiệp Bổ túc Quốc gia (NEDP) là chương trình bằng tốt nghiệp trung học dựa trên năng lực dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Việc hoàn thành thành công NEDP sẽ giúp người tham gia nhận được bằng tốt nghiệp trung học dành cho người lớn.

Thông tin về chương trình và lớp học

Các lớp nâng cao kỹ năng cơ bản của GED®

Các lớp GED® 

Các lớp dự bị dành cho những cá nhân mong muốn đạt được trình độ học vấn trung học. Điều này sẽ cho phép cá nhân thăng tiến trong sự nghiệp của mình sang các giai đoạn tiếp theo và mở ra nhiều cơ hội hơn.

Học sinh sẽ được thực hiện bài kiểm tra xếp lớp bắt buộc để xác định cấp độ lớp học phù hợp. Sách được bao gồm trong học phí.

Khóa học tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng 1 và tháng 2. Thông tin chi tiết về buổi học sẽ sớm được cung cấp.

Xem thời khóa biểu

Chương trình đào tạo toán GED®

Chương trình đào tạo toán GED®

Các lớp học dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên đã vượt qua các phần RLA, Khoa học Xã hội và Khoa học của Bài kiểm tra GED® chính thức và chỉ còn lại phần toán để lấy chứng chỉ. Khóa học này sẽ tập trung vào toán cơ bản, đại số, hình học, đồ thị và hàm số, tập trung vào các tiêu chuẩn có tác động cao của toán GED®, chiến lược giải quyết vấn đề và làm bài kiểm tra.

Xem thời khóa biểu

Chương trình Giáo dục Từ xa GED®

GED® trực tuyến, theo nhịp độ của riêng mình

Chương trình Giáo dục Từ xa GED® dành cho những sinh viên mong muốn sự thuận tiện khi học từ máy tính có internet và truy cập các học phần theo nhịp độ riêng dựa trên nhu cầu kỹ năng cá nhân của họ. Giáo viên GED® sẽ theo dõi tiến trình của bạn. Tính linh hoạt của chương trình này cho phép sinh viên bắt đầu bất cứ lúc nào, vào thời gian riêng của họ. Cần có quyền truy cập máy tính / Wi-Fi để hoàn thành chương trình này.

Ứng viên phải làm bài kiểm tra xếp lớp để đảm bảo trình độ đầu vào chương trình phù hợp. Những cá nhân quan tâm cần tham dự buổi thông tin vào một trong những ngày và giờ được liệt kê dưới đây. Phiên này sẽ mất khoảng một giờ. Gửi email tới [email protected] với ngày cung cấp thông tin mà bạn mong muốn.

Thông tin đăng ký

Sinh viên quan tâm phải:

  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Làm bài kiểm tra xếp lớp để đảm bảo trình độ đầu vào chương trình phù hợp
  • Tham dự buổi thông tin về Giáo dục Từ xa GED® trên Zoom

Các buổi cung cấp thông tin

Các buổi thông tin về Giáo dục Từ xa GED® sẽ kéo dài khoảng một giờ. Sinh viên có thể đăng ký bằng cách nhấp vào ngày và giờ bên dưới mà họ muốn tham dự. Nhấp vào nút thả xuống để xem ngày bổ sung.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 703-791-7357 hoặc gửi email đến [email protected].

Học 

  • Các cá nhân trả 30 đô la cho 30 ngày truy cập không giới hạn, 24 giờ một ngày
  • Học tiếp tục ở mức $ 30 trong 30 ngày có sẵn cho học sinh đã đăng ký

Information

Học phí đến hạn tại thời điểm đăng ký. Phí được thanh toán bằng séc thu ngân, lệnh chuyển tiền hoặc thẻ tín dụng (Visa hoặc Mastercard) bằng liên kết được cung cấp cho bạn. Séc cá nhân không được chấp nhận. Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại. Các khóa học cung cấp phụ thuộc vào kinh phí và ghi danh đầy đủ. Trẻ em không được phép vào lớp.

Chương trình Văn bằng Bổ túc Quốc gia

Chương trình Văn bằng Bổ túc Quốc gia

Nhận bằng tốt nghiệp trung học dành cho người lớn thông qua chương trình này. Chương trình Bằng Tốt nghiệp Bỏ túc Quốc gia (NEDP) là chương trình bằng tốt nghiệp trung học dựa trên năng lực dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Chương trình được thiết kế dành cho những người trưởng thành đã đạt được các kỹ năng học tập thông qua kinh nghiệm sống và làm việc và có thể chứng minh những gì họ đã học được.

Học sinh sẽ gặp trực tiếp Cố vấn và việc sắp xếp lịch trình rất linh hoạt. Cần có quyền truy cập máy tính/Wi-Fi để hoàn thành chương trình này.

Thông tin đăng ký

Tham dự buổi thông tin qua Zoom kéo dài một giờ để tìm hiểu thêm và làm bài kiểm tra đủ điều kiện để tham gia chương trình này. Buổi thông tin được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng. và 7 giờ tối vào các ngày Thứ Hai được liệt kê dưới đây.

Đăng ký bằng cách nhấp vào ngày họ muốn tham dự bên dưới.

10:00
19:00

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi 703-791-7357 hoặc gửi email cho [email protected]

Học phí

  • Học phí là $ 800 cho cư dân Quận Prince William. Cư dân ngoài quận phải trả $1,000.
  • Phí có thể được trả theo từng đợt cụ thể.
  • Thanh toán có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (Visa hoặc Mastercard) bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp cho bạn, séc thu ngân hoặc lệnh chuyển tiền. Séc cá nhân không được chấp nhận. Học phí và lệ phí không được hoàn lại.

Hoàn thành chương trình

Thời gian hoàn thành khác nhau tùy theo từng cá nhân, trung bình từ sáu tháng đến một năm. Một lịch trình linh hoạt có sẵn và sẽ được xác định bởi bạn và Cố vấn của bạn. NEDP trao bằng tốt nghiệp trung học tiêu chuẩn do hội đồng trường địa phương cấp thông qua chương trình Giáo dục Người lớn. Bằng tốt nghiệp này được chấp nhận bởi các trường cao đẳng, nhưng một số trường cao đẳng có thể yêu cầu người lớn đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển sinh khác.

Chương trình Văn bằng Bổ túc Quốc gia được quản lý thông qua Bộ Giáo dục Tiểu bang Virginia và CASAS.

Hãy học xong trung học, không bao giờ là quá muộn để chọn chương trình phù hợp nhất với bạn!