برنامه تابستانی مقطع دبیرستان

برنامه مدرسه تابستاني مقطع دبيرستان

دانش‌آموزان پايه‌هاي 9 تا 12 که قبلاً در يک دوره/کلاس رد شده‌اند، مي‌توانند از مزاياي کلاسهاي تابستاني براي کمک به فارغ‌التحصيلي به موقع استفاده کنند. گزينه هاي تابستاني ديگري براي دانش آموزان دبيرستاني که نياز به تقويت و آزمون SOL دارند وجود دارد.

دبيرستانهاي ميزبان عبارتند از: دبيرستان Freedom و دبيرستان Osbourn Park . براي جزئيات بيشتر، اطلاعات مربوط به برنامه را در وب سايت محل مدرسه تابستاني در زير ملاحظه کنيد.

برنامه شش هفته اي مقطع دبيرستان

حضور و غياب

دانش آموزان نمي توانند براي دريافت کرديت دوره بيش از سه غيبت غير موجه يا 15 ساعت از برنامه 25 روزه غيبت داشته باشند.

نمره دهی مقطع دبيرستان

نمرات با توجه به دستورالعمل هاي مشخص شده در مقررات نمره دهي مدارس دولتي پرينس ويليام کانتي محاسبه مي شود.

لطفا توجه داشته باشيد: به دانش‌آموزاني که بين 20 ژوئن 2024 تا 3 جولاي 2024 انصراف مي‌دهند، جريمه تعلق نخواهد گرفت. دانش‌آموزاني که بين 8 جولاي 2024 و 19 جولاي 2024 انصراف مي‌دهند، نمره انصراف (WF) يا قبولي با انصراف (WP) دريافت خواهند کرد. دانش آموزاني که پس از 26 جولاي 2024 انصراف دهند، يک نمره مردود (F) دريافت خواهند کرد.

حمل و نقل

اتوبوسهاي شاتل به دبيرستان Freedom يا دبيرستان Osbourn Park ارائه مي شود. دانش آموزاني که در مدرسه شرکت مي کنند مي توانند وسايل حمل و نقل خود را تهيه کنند يا از خدمات شاتل موجود استفاده کنند. شماره اتوبوس و زمان حرکت در ماه ژوئن منتشر خواهد شد.

لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت حمل و نقل مدرسه تابستاني در ماه ژوئن مراجعه کنيد.

شهريه

 • کلاسها رايگان هستند.

مدرسه تابستاني دبيرستان

 • 20 ژوئن تا 26 جولاي 2024
  • 4 و 5 جولاي مدرسه تعطيل است
 • 7:30 تا 1 بعد صبح

مدرسه تابستاني پايه هاي 9-11 براي دانش‌آموزان فعلي مقطع دبيرستان است که در يک دوره مردود شده‌اند. دانش‌آموزان پايه‌هاي 9-11 مي‌توانند تا دو دوره/کلاس مقطع دبيرستان را براي تکرار (بازيابي) بدون هزينه بگذرانند. دانش آموزان پس از اتمام دوره اول در دوره دوم ثبت نام مي شوند.

آکادمي فارغ التحصيلي براي دانش آموزان سال آخري است که در مسير فارغ التحصيلي در ماه ژوئن نيستند اما با کمک هاي اضافي هدفمند ظرفيت فارغ التحصيل شدن در ماه جولاي را دارند. شرکت کنندگان آکادمي فارغ التحصيلي مي توانند تا دو واحد/کرديت براي برآورده کردن الزامات ديپلم و فارغ التحصيلي در تابستان امسال کسب کنند. دانش آموزان پس از اتمام دوره اول در دوره دوم ثبت نام مي شوند.

دانش آموزان توسط مدارس خود براي يک برنامه ها توصيه خواهند شد.

دانش آموزان دبيرستاني که به دنبال يک دوره براي کسب کرديت براي بار اول هستند، مي توانند برنامه پرينس ويليام مجازي را به عنوان گزينه کلاسهاي آنلاين بررسي کنند. لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت پرينس ويليام مجازي مراجعه کنيد.

دوره هاي موجود براي پايه/صنف 9-11:
 • انگليسي 9, 10, و 11*
 • زمين شناسي*، زيست شناسي(بيولوژي)، و شيمي*
 • جبر 1*،جبر 2*، هندسه*، جبر، توابع و تجزيه و تحليل داده ها
 • تاريخ ايالات متحده و ويرجينيا*، تاريخ جهان 1* ، تاريخ جهان2*
 • اقتصاد و امور مالي شخصي
 • سلامت و تربيت بدني 1 و سلامت و تربيت بدني 2
 • کلاس تعليم رانندگي:
  • تنها براي ساکنان پرينس ويليام کانتي موجود است
  • تاريخ برنامه ها: 8 تا 17 جولاي 2024
  • والدين و دانش آموزان بايد در جلسه اطلاع رساني مجازي از طريق زوم ساعت 6 بعد از ظهر در روز 10 جولاي 2024 شرکت کنند. دانش آموزاني که ثبت نام کرده اند از طريق معلم خود اطلاعات بيشتر دريافت خواهند کرد.

*به دانش آموزاني که در اين دوره ثبت نام مي کنند، يک جلسه آزمون SOL در دبيرستان Freedom يا دبيرستان Osbourn Park ارائه مي شود.

آکادمي Grad براي دانش آموزان سال آخر:

 • 20 ژوئن تا 26 جولاي 2024
  • 4 و 5 جولاي مدرسه تعطيل است
 • 7:30 صبح– 1 بعد از ظهر
مراسم فارغ التحصيلي روز 30 جولاي 2024 است
 • مکان: Hylton Performing Arts Center, 10960 George Mason Cir., Manassas, VA 20110
 • زمان: فارغ التحصيلي در روز سه شنبه، 30 جولاي 2024، در مرکز هنرهاي نمايشي Hylton برگزار مي شود. دو مراسم فارغ التحصيلي برگزار خواهد شد. اولين مراسم از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر با تجليل از فارغ التحصيلان دبيرستان هاي Freedom، Forest Park، Gar-Field، Hylton، Potomac و Woodbridge برگزار مي شود. مراسم دوم از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر با تجليل از فارغ التحصيلان Battlefield, Brentsville District, Colgan, Gainesville, Osbourn Park, Patriot, Unity Reed و آموزش بزرگسالان برگزار خواهد شد.

اين آکادمي براي دانش آموزان سال آخر فعلي است که شرايط دوره را براي فارغ التحصيلي در ژوئن برآورده نکرده اند (در ژوئن قبول نشده اند)، اما همچنان مي توانند در جولاي فارغ التحصيل شوند و به عنوان فارغ التحصيل به موقع سال تحصيلي 2023-24 در نظر گرفته شوند. دانش آموزان فقط مجاز به گذراندن دو درس اعم از کرديت/واحد جديد يا تکراري خواهند بود.

دوره هاي موجود براي دانش آموزان آکادمي Grad:
 • انگليسي 11* و 12
 • زمين شناسي*، زيست شناسي/بيولوژي*و نجوم و اقيانوس شناسي
 • جبر 2*، هندسه*، جبر، توابع و تجزيه و تحليل داده ها
 • تاريخ ايالات متحده و ويرجينيا*، سيستم حکومتي ايالات متحده و ويرجينيا
 • اقتصاد و امور مالي شخصي
 • زندگي مستقل و رشد و توسعه شخصي

برنامه هاي تقويتي و تست SOL

کلاسهاي تقويتي و تست SOL در دبيرستان Freedom و دبيرستانOsbourn Park ارائه خواهد شد.

*برنامه هاي کلاسي و مکان ها بسته به هر برنامه متفاوت است.

حمل و نقل

خدمات حمل و نقل شاتل به دبيرستان Freedom يا دبيرستان Osbourn Park ارائه مي شود. لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت حمل و نقل مدرسه تابستاني مراجعه کنيد.

شهريه

 • کلاسها رايگان هستند.

کلاسهاي تقويتي دو هفته اي SOL

 • دبيرستان Freedom و دبيرستان Osbourn Park
 • 24 ژوئن تا 3 جولاي 2024
 • 7:30 تا 1 بعد صبح

دانش‌آموزاني که دوره‌هاي داراي تست را در سطح دبيرستان را گذرانده‌اند اما نياز به کسب نمره قبولي در آزمون(هاي) SOL مرتبط ويرجينيا دارند، مي‌توانند براي شرکت در آزمون SOL پايان دوره ثبت نام کنند. دانش‌آموزان صنف/پايه‌هاي 9-12 مي‌توانند بدون پرداخت هزينه در کلاسهاي تقويتي در دوره‌هاي زير شرکت کنند. در پايان اين دوره، دانش آموزان مجدداً در آزمون SOL پايان دوره شرکت خواهند کرد.

دوره هاي موجود
 • جبر 1، هندسه
 • زيست شناسي يا بيولوژي
 • تاريخ جهان 1 
 • تاريخ ايالات متحده و ويرجينيا
 • انگليسي-خواندن و نوشتن
 • WorkKeys خواندن و نوشتن

فقط تست SOL

 • دبيرستان Freedom و دبيرستان Osbourn Park
 • کليه آزمون ها ساعت 7:30 صبح آغز مي شوند
 • دانش‌آموزاني که واجد شرايط شرکت مجدد جهشي هستند (نمرات قبلي از 375-399) در تاريخ 28 ژوئن 2024 مجدداً مي توانند شرکت کنند.

دانش‌آموزاني که دوره‌هاي داراي تست را در سطح دبيرستان را گذرانده‌اند اما نياز به کسب نمره قبولي در آزمون(هاي) SOL مرتبط ويرجينيا دارند، مي‌توانند براي شرکت در آزمون SOL پايان دوره ثبت نام کنند. اين تنها شرکت در آزمون SOL است و شامل جبران قبل از آزمون نمي شود.

تاريخ و نام تست SOL
 • انگليسي 11 خواندن 28 ژوئن
 • جبر 1، جبر 2 و هندسه 28 ژوئن
 • زمين شناسي، زيست شناسي(بيولوژي) و شيمي 28 ژوئن
 • تاريخ جهان 1، تاريخ جهان 2، و تاريخ ايالات متحده و ويرجينيا: 28 ژوئن
 • انگليسي 11 نوشتن 16 و 17 جولاي *بايد در هر دو روز شرکت کند
 • براي WorkKeys، بايد براي خواندن يا نوشتن انگليسي SOL ثبت نام کنيد. اگر فرزندتان WorkKeys را به عنوان جايگزيني براي SOL انتخاب کند، به شما اطلاع داده خواهد شد.
  • WorkKeys نوشتن: 24 و 25 ژوئن *بايد در هر دو روز شرکت کند
  • WorkKeys خواندن: 26 و ژوئن 27 ژوئن *بايد در هر دو روز شرکت کند

اطلاعات ثبت نام

مدت زمان ثبت نام براي مدرسه تابستاني از 9 آوريل تا 31 مه 2024 است. ثبت نام بعد از مهلت پذيرفته نخواهد شد.

والدين/سرپرستان بايد فرم ثبت نام مدرسه تابستاني را در ParentVUE تکميل کنند.

 1. براي ثبت نام دانش آموز PWCS در مدرسه تابستاني، وارد سيستم ParentVUE شويد.
 2. در گوشه سمت راست بالاي صفحه، گزينه Online Records (سوابق آنلاين) را انتخاب کنيد.
 3. به بخش آبي رنگ حاوي توضيحات بسته ثبت نام آنلاين برويد و از ليست کشويي در پايين صفحه، گزينه ثبت نام مدرسه تابستاني 2023-2024 (پايه هاي 09-12) را انتخاب کنيد.
 4. روي "شروع بسته آنلاين" (Begin Online Packet)در پايين کليک کنيد
 5. همانطور که مراحل ثبت نام را طي مي کنيد، از شما خواسته مي شود اطلاعات را بررسي و تأييد کنيد. براي اطمينان، روي "ذخيره و ادامه" در پايان هر قسمت کليک کنيد.
  1. مقدمه - (در پايان اين بخش، از شما خواسته مي شود امضاي الکترونيکي خود را وارد کنيد؛ اطمينان حاصل کنيد که با نام شما در سمت راست بالاي صفحه مطابقت دارد.)
  2. خانواده
  3. ولي/سرپرست
  4. اطلاعات تماس اضطراري
 6. پس از ورود به قسمت "دانش آموزان" لطفاً موارد زير را انجام دهيد:
  1. گزينه مستثني (Exclude) را براي هر دانش آموزي که نمي خواهيد در مدرسه تابستاني ثبت نام کنيد انتخاب کنيد.
  2. در همين صفحه دکمه ويرايش (Edit) را براي هر دانش آموزي که مي خواهيد ثبت نام کنيد انتخاب کنيد.
   1. برنامه‌اي را انتخاب کنيد که دانش‌آموز شما براي آن در ليست برنامه مدرسه تابستاني توصيه شده است.
   2. گزينه هاي بله يا خير را براي اينکه آيا دانش آموز شما قصد دارد در ماه جولاي فارغ التحصيل شود، انتخاب کنيد.
   3. حمل و نقل - (برنامه‌ها با ايستگاه ها و مسيرهاي اتوبوس برنامه هاي تابستاني دبيرستان/ليسه در ماه ژوئن در دسترس خواهند بود.)
   4. مکان (محل نشان داده شده در ليست مدرسه اي است که دانش آموز براي مدرسه تابستاني در آن شرکت خواهد کرد)
 7. دکمه"ذخيره و ادامه" را فشار دهيد
 8. پاسخ هاي خود را مرور کنيد و دکمه ارسال را فشار دهيد

تأييديه اي دريافت خواهيد کرد که درخواست شما از طريق يک ايميل خودکار ارسال شده است.

ثبت نام از 9 آوريل تا 31 مه 2024 باز است.

هم اکنون ثبت نام کنيد

ثبت نام بعد از مهلت پذيرفته نخواهد شد.

آيا هنوز سوال يا نياز به توضيح بيشتر داريد؟ لطفاً با مدرسه فرزندتان تماس بگيريد.

سوال هاي متداول

يا به اين آدرس  [email protected]  ايميل کنيد

دانش آموزان دبيرستاني که به دنبال يک دوره براي کسب کرديت اوليه (بار اول) هستند، مي توانند برنامه پرينس ويليام مجازي را به عنوان گزينه کلاسهاي آنلاين بررسي کنند. لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت پرينس ويليام مجازي مراجعه کنيد.

براي سؤالات مربوط به سال تحصيلي تمديد شده (ESY) لطفاً با معلم آموزش ويژه فرزندتان براي اطلاعات بيشتر در مورد خدمات ESY تماس بگيريد.

تغيير يا لغو ثبت نام

ما مي دانيم که برنامه هاي تابستاني ممکن است تغيير کنند. ما گزينه هاي زير را ارائه مي دهيم:

 1. براي تغيير برنامه اي که دانش آموز شما در حال حاضر براي آن ثبت نام کرده است، بايد يک ثبت نام جديد در ParentVUE تکميل کنيد. ثبت نام جديد شما ثبت نام قبلي را لغو مي کند.
 2. براي لغو ثبت نام قبل از 7 ژوئن، با مدرسه فرزند خود تماس بگيريد. اگر بعد از 7 ژوئن نياز به لغو ثبت نام داريد، نام دانش آموز و نام مدرسه خود را به آدرس [email protected] ايميل کنيد.