Phân biệt đối xử và Quấy rối - Vietnamese

Phân biệt đối xử và quấy rối

Học khu Quận Prince William (PWCS) không phân biệt đối xử trong việc làm cũng như trong việc cung cấp các chương trình, dịch vụ và hoạt động giáo dục trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm.

PWCS cam kết cung cấp môi trường học tập và làm việc không có mọi hình thức phân biệt đối xử. PWCS khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng trường học làm việc cùng nhau để ngăn chặn và khắc phục sự phân biệt đối xử, bao gồm cả quấy rối.

Báo cáo phân biệt đối xử và quấy rối

Mọi thành viên của cộng đồng trường học có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con, các tình trạng y tế liên quan (bao gồm cả cho con bú), tuổi tác, khuyết tật hoặc bất kỳ cơ sở bị cấm nào khác theo luật.

Trình báo phân biệt đối xử và quấy rối

Học sinh, Phụ huynh và Gia đình

  • Nếu một học sinh hoặc phụ huynh nghi ngờ bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào, họ nên nhanh chóng báo cáo cho hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng.
  • Mục tiêu của hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối bị cáo buộc (Người khiếu nại) hoặc phụ huynh có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối bằng cách sử dụng biểu mẫu báo cáo.
  • Nhóm Hỗ trợ và Tuân thủ sẽ điều tra tất cả các cáo buộc phân biệt đối xử hoặc quấy rối và đóng vai trò là nguồn lực cho các gia đình trong suốt quá trình điều tra và giải quyết.
  • Nếu xác định rằng phân biệt đối xử hoặc quấy rối đã xảy ra, PWCS sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo vệ quyền truy cập của Người khiếu nại vào các chương trình giáo dục và ngăn chặn sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối tái diễn.
  • Học sinh và phụ huynh muốn biết thêm thông tin về cách các cáo buộc phân biệt đối xử hoặc quấy rối được điều tra và giải quyết được khuyến khích liên hệ với Nhóm Hỗ trợ và Tuân thủ.

Nhân viên

Nhân viên PWCS nên truy cập trang web Khởi động Hỗ trợ và Tuân thủ để biết thêm thông tin về cách báo cáo một cáo buộc phân biệt đối xử và quấy rối

Trình báo Tiêu đề IX - Quấy rối tình dục

Quấy Rối Tình dục

Tiêu đề IX của Luật Sửa đổi Giáo dục năm 1972 và Chính sách 738 của Hội đồng Nhà trường nghiêm cấm quấy rối dựa trên giới tính, bao gồm bản dạng giới và khuynh hướng tình dục. PWCS khuyến khích tất cả học sinh, và yêu cầu tất cả nhân viên, báo cáo ngay hành vi sai trái có tính chất tình dục cho các viên chức nhà trường. Để biết thông tin về cách báo cáo hành vi sai trái tình dục, hãy xem phần bên dưới có tiêu đề "Báo cáo hành vi sai trái tình dục liên quan đến một hoặc nhiều học sinh".

Ai có thể báo cáo?

Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo hành vi sai trái có tính chất tình dục. Để báo cáo hành vi sai trái tình dục trực tiếp cho Điều phối viên Tiêu đề IX, hãy sử dụng biểu mẫu báo cáo trực tuyến.

Một phiên bản có thể in của Tố cáo chính thức về quấy rối tình dục Tiêu đề IX có thể được hoàn thành và nộp cho Điều phối viên Tiêu đề IX. 

Điều gì xảy ra sau khi báo cáo được thực hiện?

Sau khi nhận được báo cáo về hành vi sai trái tình dục liên quan đến một hoặc nhiều học sinh, Nhóm Tuân thủ và Hỗ trợ sẽ xác định xem hành vi sai trái bị cáo buộc có thể cấu thành Quấy rối Tình dục Tiêu đề IX như được định nghĩa trong Quy định 738-1, "Giải quyết các tố cáo chống lại học sinh về hành vi sai trái tình dục".

Nếu hành vi sai trái bị tố cáo có thể cấu thành tội Quấy rối Tình dục Tiêu đề IX, PWCS sẽ cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho mục tiêu được báo cáo về hành vi quấy rối bị cáo buộc (Người khiếu nại) và cho học sinh đã bị buộc tội quấy rối (Bị đơn).

Các biện pháp hỗ trợ không mang tính kỷ luật hay trừng phạt; thay vào đó, chúng là các dịch vụ được cá nhân hóa được thiết kế để cho phép Người khiếu nại và Người trả lời tiếp tục nhận các chương trình và hoạt động giáo dục trong khi các cáo buộc đang được điều tra và giải quyết.

Sau cuộc điều tra Tiêu đề IX, nếu xác định rằng Bị đơn quấy rối tình dục Người Tố cáo, PWCS sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục được thiết kế để khôi phục hoặc duy trì quyền truy cập bình đẳng của Người khiếu nại vào các chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS và để ngăn chặn hành vi quấy rối tái diễn.

Các câu hỏi thường gặp

Xem Hướng dẫn các Gia đình Tiêu đề IX để nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Giữ bí mật

Giữ bí mật

Trong phạm vi có thể, thông tin liên quan đến tố cáo và / hoặc điều tra phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử sẽ được giữ bí mật, trừ khi cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng cho phép Bị đơn tự bảo vệ mình.

Khi Người khiếu nại báo cáo cho PWCS bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử nào nhưng yêu cầu giữ bí mật, yêu cầu đó có thể hạn chế khả năng điều tra và thực hiện hành động khắc phục cần thiết.

Khi Bên tố cáo yêu cầu PWCS không điều tra hành vi sai trái đó, PWCS sẽ xác định xem PWCS có thể thực hiện yêu cầu đó theo luật hiện hành hay không. Trong những tình huống như vậy, PWCS có thể xác định rằng họ sẽ điều tra hoặc báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, hoặc cả hai.

Tuyên bố sai trái, Trả đũa và Can thiệp bị cấm

Tuyên bố sai trái bị cấm

Một học sinh hoặc nhân viên PWCS cố ý báo cáo sai hoặc khiếu nại bằng văn bản, hoặc cố ý trình bày một tuyên bố sai, sẽ bị kỷ luật theo "Quy tắc Ứng xử" của PWCS, nếu thích hợp; hoặc Quy định 503-1, "Tiêu chuẩn ứng xử chuyên nghiệp cho tất cả nhân viên" và Quy định 572-1, "Hành động kỷ luật".

Cấm trả đũa và/hoặc can thiệp

PWCS nghiêm cấm trả thù một cá nhân báo cáo cáo buộc phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử; hoặc người hỗ trợ, tham gia hoặc từ chối tham gia điều tra phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử.

Học sinh và nhân viên không được can thiệp hoặc cản trở cuộc điều tra cũng như không ảnh hưởng hoặc cố gắng ảnh hưởng đến lời khai của bất kỳ nhân chứng nào. Hành vi sai trái như vậy của một học sinh hoặc nhân viên PWCS sẽ được giải quyết, khi thích hợp, theo "Quy tắc Ứng xử" của PWCS; hoặc theo Quy định 503-1, "Tiêu chuẩn ứng xử nghề nghiệp cho tất cả nhân viên" và Quy định 572-1, "Hành động kỷ luật".