Safety Screening Technology - Farsi-Dari

Evolv Screener Sample Image

سوال های متداول

س: آیا فناوری غربالگری امنیتی در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان نصب خواهد شد؟

ج : PWCS در حال راه اندازی فناوری غربالگری امنیتی در مدارس راهنمایی و دبیرستان، از جمله مدارس سنتی و غیرسنتی است. در حال حاضر هیچ برنامه ای برای اجرای این پروژه در مدارس ابتدایی وجود ندارد.

این تصمیم بر اساس عوامل متعددی از جمله نیازها و نظارت امنیتی منحصربه‌فرد در مقاطع مختلف گرفته شد، با این هدف که یک طرح مؤثر و کارآمد متمرکز بر مدارس متوسطه، اقدام مناسبی برای افزایش ایمنی و امنیت در این مدارس باشد.

PWCS متعهد به ارائه یک محیط آموزشی امن و صمیمی برای همه دانش آموزان و کارکنان است. ما به ارزیابی اقدامات امنیتی ادامه خواهیم داد و همچنان از همه بازخورد ها و نظرات استقبال خواهیم کرد. ممکن است در آینده ابتکارات یا فناوری های بیشتری را برای رفع نیازهای خاص مدارس ابتدایی در نظر بگیریم.

س: فناوری غربالگری امنیتی چه زمانی در مدارس نصب می شود؟ آیا در اولین روز مدرسه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

ج : اگرچه سیستم فناوری غربالگری امنیتی قبل از شروع سال تحصیلی نصب می شود، در دو هفته اول مدرسه مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.

راه اندازی مرحله به مرحله سیستم فناوری غربالگری امنیتی در هفته سوم مدرسه آغاز خواهد شد. طرح راه‌اندازی تضمین می‌کند که همه مدارس تجهیزات، آموزش و رویه‌های لازم را برای پیاده‌سازی و راه‌اندازی مؤثر سیستم‌های Evolv داشته باشند.

مدارس در مورد تاریخ شروع استفاده از فناوری غربالگری امنیتی در مدرسه خود به دانش آموزان و خانواده ها اطلاع خواهند داد.

س: آیا PWCS از فناوری غربالگری امنیتی در طول رویدادهای فوق برنامه و ورزشی در ساعات عصر و آخر هفته ها استفاده خواهد کرد؟
ج : استفاده اصلی از فناوری غربالگری امنیتی در طول ساعات مدرسه است. با این حال، ممکن است استفاده از سیستم ها را به رویدادهای بعد از مدرسه در پاییز امسال گسترش دهیم.
س: سیستم فناوری غربالگری امنیتی Evolv چگونه کار می کند؟

ج : سیستم‌های Evolv از هوش مصنوعی (AI) و حسگرهای پیشرفته برای اسکن افراد هنگام عبور از خطوط غربالگری برای ورود به ساختمان‌های مدرسه استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها برای شناسایی سلاح‌ها و سایر اقلام ممنوعه بر اساس حساسیت، روی شخص یا وسایل آنها طراحی شده‌اند. سیستم های Evolv به طور مداوم به روز و تنظیم می شوند تا با خطرات و فناوری های در حال تحول مطابقت داشته باشند.

هر آیتم ممنوعه ای که شناسایی شود، سیستم یک هشدار مجزا را آغاز می کند تا متصدیان/مامورین امنیتی سیستم اقدامات لازم را انجام دهند تا زنگ هشدار بر دانش آموزانی که در نزدیکی هستند تاثیر نگذارد.

س: آیا فناوری غربالگری امنیتی روند ورود به ساختمان ها را کند می کند؟
ج : این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که غربالگری سریع و کارآمد چند نفر را به طور همزمان انجام می‌دهند و امکان جریان طبیعی ورود به ساختمان را فراهم می‌کنند. در طول راه اندازی اولیه، ممکن است گاهی تاخیر بوجود آید. با این حال، هدف به حداقل رساندن هرگونه اختلال احتمالی در فرآیند ورود است.
س: آیا گروهی متشکل از بیش از سه دانش آموز می توانند همزمان از خطوط فناوری غربالگری امنیتی عبور کنند و آیا این سیستم تشخیص می دهد که یک یا چند دانش آموز اقلام ممنوعه دارند؟
ج : فناوری غربالگری امنیتی برای شناسایی سلاح‌ها و سایر اقلام ممنوعه روی یک فرد طراحی شده است، چه به صورت منفرد و چه به صورت گدسته جمعی از خطوط عبور کنند. با استفاده از حسگرهای هوش مصنوعی، این سیستم می‌تواند اقلام ممنوعه را در یک یا چند فرد به طور همزمان شناسایی و متمایز کند. این قابلیت تضمین می‌کند که اگر بیش از یک نفر در یک گروه یک آیتم ممنوعه را حمل کنند، متصدیان/ماموران امنیتی یک هشدار دریافت خواهد کرد.
س: آیا اثربخشی فناوری غربالگری امنیتی Evolv به طور مستقل بررسی شده است؟
ج : Evolv تحت سنجش و ارزیابی مستقل قرار گرفته است و به دلیل اثربخشی آن در افزایش اقدامات امنیتی به رسمیت شناخته شده است. به عنوان یک فناوری واجد شرایط ضد تروریسم به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعطا شده است. این نام نشان می دهد که Evolv معیارهای جدی و سختگیرانه تعیین شده توسط DHS را برآورده می کند و به عنوان ابزاری موثر در مبارزه با خطرات احتمالی شناخته شده است.
س: چه کسی فناوری غربالگری امنیتی را نظارت خواهد کرد؟

ج : حراست مدرسه، مدیر، و کارکنان آموزشی و غیرآموزشی داوطلب فناوری غربالگری امنیتی را نظارت و اجرا خواهند کرد. داوطلبان آموزشی و غیرآموزشی 45 دقیقه قبل از ساعت شروع مدرسه حضور می یابند و به ازای تعهد خود کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

کارکنان تعیین شده در مورد نحوه کار با سیستم فناوری غربالگری امنیتی، رفع هشدارهای خطا، تعیین نیاز و انجام غربالگری های ثانویه، و پروتکل ها در صورت یافتن یک آیتم ممنوعه، آموزش های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

در طول اجرای فناوری غربالگری امنیتی در مدارس، دفتر مرکزی و کارکنان Evolv در دو روز اول برای نظارت و ارائه راهنمایی و پشتیبانی از کارکنان مدرسه که بر سیستم‌ها نظارت دارند، حضور خواهند داشت.

س: غربالگری ثانویه چیست و چه زمانی انجام می شود؟

ج : اگر سیستم یک آیتم ممنوعه را روی بدن شخص یا در وسایل وی شناسایی کند، متصدیان فرد را به منطقه دیگری دور از خطوط غربالگری هدایت می کنند تا یک غربالگری ثانویه صورت گیرد.

غربالگری های ثانویه یک سطح اضافی از غربالگری است که شامل بازرسی دقیق تر از یک فرد یا وسایل وی می شود و ممکن است شامل استفاده از یک دستگاه دستی یا تفتیش بدنی برای تشخیص آیتم ممنوعه و اطمینان از یک محیط آموزشی ایمن و مطمئن باشد.

س: چه کسی غربالگری ثانویه را انجام می دهد؟
ج : غربالگری های ثانویه توسط حراست مدرسه و سایر کارکنان تعیین شده انجام می شود که برای مدیریت حرفه ای، با احتیاط و با احترام چنین موقعیت هایی، دوره های آموزشی را گذرانده اند تا از حریم خصوصی و حیثیت افراد ، در حالیکه ایمنی و امنیت مدرسه را در الویت قرار می دهند، اطمینان حاصل کنند.
س: تنظیمات روی سیستم فناوری غربالگری امنیتی چقدر حساس خواهد بود؟

ج : تنظیمات حساسیت از طریق یک فرآیند مشترک بین PWCS و Evolv با در نظر گرفتن دقیق نیازها و الزامات منطقه برای اطمینان از تعادل بهینه بین حفظ امنیت و به حداقل رساندن هشدارهای خطا تصمیم گیری می شود.

سطوح حساسیت ممکن است در یک لایه‌ از ایمنی افزایش یافته و توانایی سیستم را برای شناسایی سلاح‌ها و سایر آیتم های ممنوعه افزایش دهد و همچنین آرامش بیشتری را برای جامعه مدرسه فراهم کند.

س: فناوری غربالگری امنیتی چه نوع وسایلی را شناسایی می کند؟

ج : فناوری غربالگری امنیتی می‌تواند اقلام مختلفی از جمله چاقو، سلاح گرم، هفت تیر، تفنگ و مواد و اجزای مورد استفاده برای ساخت یک وسیله انفجاری را شناسایی کند.

علاوه بر این، فناوری غربالگری امنیتی این قابلیت را دارد که با شناسایی تنفگ شبح یا مونتاژ (یک سلاح گرم است شماره سریال ندارد و غیر قابل ردیابی است که می توان به صورت آنلاین خریداری کرده و در خانه مونتاژ کرد) و سلاح های چاپ سه‌بعدی (یک نوع اسلحله گرم است که به طور جزئی یا عمده با چاپگر سه بُعدی تولید می شود)، اقدامات امنیتی کلی را افزایش دهد.

س: آیا فناوری غربالگری امنیتی vape (ویپ؛ بخار دخانیات) و لوازم vape را تشخیص می دهد؟

ج : تشخیص vape (ویپ) و لوازم vape به عوامل مختلفی از جمله ساختار و مواد مورد استفاده، در ترکیب با تنظیمات حساسیت سیستم بستگی دارد.

در حالی که این سیستم‌ پتانسیل شناسایی ویپ‌های خاص را دارند و ممکن است به طور اتفاقی این نوع اقلام ممنوعه را شناسایی کنند، PWCS روی تشخیص سلاح تمرکز خواهد کرد.

پرداختن به ویپ‌ها و وسایل ویپ در مدارس ممکن است به اقدامات بیشتری برای هدف قرار دادن مصرف و در اختیار داشتن این اقلام نیاز داشته باشد، مانند آموزش، کمپین‌های آگاهی‌بخشی، و اجرای قوانین آیین نامه انضباطی.

س: اگر اسلحه در کوله پشتی، کیف یا کیف دستی کسی باشد چه؟
ج : هوش مصنوعی که توسط فناوری غربالگری امنیتی Evolv استفاده می‌شود، به اندازه کافی برای شناسایی سلاح‌ها و اقلام ممنوعه پنهان شده در یک فضای بسته مانند کوله‌پشتی، کیف، کیف پول یا کیف دستی پیشرفته است.
س: داده های مربوط به هشدارهای خطا تولید شده توسط فناوری غربالگری امنیتی چیست؟
ج : در حالی که این سیستم بسیار دقیق است، ممکن است گاهی اوقات هشدارهای خطا یا نادرست رخ دهد. نُه درصد از هشدارهای تولید شده توسط سیستم های Evolv که نشان دهنده یک آیتم ممنوعه است، پس از بررسی بیشتر، نادرست می باشد.
س: مدرسه چگونه با هرگونه هشدار نادرست یا تشخیص اشتباه توسط فناوری غربالگری امنیتی برخورد خواهد کرد؟

ج : PWCS پروتکل‌های کلی برای هشدارها، اعم از نادرست یا غیره، ایجاد کرده است که در اختیار مدارس قرار گرفته اند. مدارس می توانند پروتکل های اضافه شده ای را برای رفع نیازهای خاص خود برای حفظ و امنیت محیط آموزشی اجرا کنند.

کارکنانی که بر فناوری غربالگری امنیتی نظارت می‌کنند آموزش دیده‌اند و انتظار می‌رود وضعیت را ارزیابی کنند، در صورت لزوم غربالگری‌های ثانویه را انجام دهند و اقدامات مناسب را برای حل یا رفع نگرانی انجام دهند.

س: چه نکاتی برای جلوگیری از هشدارهای خطا دارید؟

ج : PWCS موارد رایجی را که هشدارهای خطا در سیستم‌های Evolv ایجاد می‌کنند، ارزیابی کرده و تنظیمات حساسیت را برای محدود کردن هشدارهای نادرست انتخاب کرده است.

در اینجا چند توصیه برای جلوگیری از هشدارهای خطا توضیح داده شده است:

 • لوازم مدرسه شفاف و پلاستیکی را به جای لوازم مستور/پوشیده و فلزی در صورت لزوم انتخاب کنید.
 • از کلاسورهای سه حلقه ای با خار/حلقه پلاستیکی (غیر فلزی) استفاده کنید.
 • از بطری های آب/قهوه بدون BPA (بجای فلزی) استفاده کنید.
 • از کیف پلاستیکی سخت (بجای فلز) برای عینک استفاده کنید.
 • دانش‌آموزان باید «کوله پشتی سبک با خود حمل کنند» و تعداد اقلام موجود در کیف یا سایر تجهیزات را محدود کنند.
 • اقلام فلزی اضافی (کنسول های بازی، محصولات زیبایی، درایوهای USB) را در خانه نگه دارید.
 • لپ‌تاپ‌ها و چترها از طریق میز پرسنل مدرسه به طور مجزا از این سیستم فناوری عبور می کنند.

توجه : لیست های دقیق لوازم مدرسه به صورت جداگانه توسط مدارس/معلمین اطلاع رسانی می شود.

س: آیا دانش‌آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان از فناوری غربالگری امنیتی استفاده خواهند کرد؟

ج : همه افراد، دانش‌آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگانی که در طول ساعات تحصیلی مدرسه وارد ساختمان مدرسه می‌شوند، موظفند هر روز از فناوری غربالگری ایمنی عبور کنند و به ایجاد یک محیط امن و مطمئن برای همه کمک کنند.

هر مدرسه دارای ورودی های متعدد مجهز به فناوری غربالگری امنیتی خواهد بود. با این حال، پس از شروع ساعات مدرسه، دانش‌آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان به یک ورودی خاص مجهز به فناوری غربالگری ایمنی و نظارت فعالانه توسط کارکنان هدایت می‌شوند.

س: اگر کلاسی برای آموزش به بیرون از ساختمان برود، آیا باید از طریق فناوری غربالگری امنیتی دوباره وارد شود؟
ج : دانش آموزان و کارکنانی که باید برای آموزش از ساختمان مدرسه خارج شوند و به صورت گروهی بازگردند، معمولاً نیازی به عبور مجدد از خطوط غربالگری ندارند. رویه های خاص مدرسه ممکن است به دلیل پروتکل های امنیتی هر مدرسه متفاوت باشد. توصیه می شود برای دستورالعمل های اضافی در مورد ورود مجدد به ساختمان با مدیریت مدرسه تماس بگیرید.
س: آیا والدین می توانند دانش آموز خود را از غربالگری توسط خطوط فناوری غربالگری امنیتی منع کنند؟
ج : اجرای فناوری غربالگری امنیتی یک اقدام امنیتی مهم برای تضمین ایمنی و امنیت محیط آموزشی برای همه افراد است و انتظار می‌رود همه دانش‌آموزان هنگام ورود به ساختمان‌های مدرسه غربال شوند. اگر والدین نگرانی یا سؤال خاصی در مورد این سیستم و دانش آموز خود دارند، توصیه می شود برای صحبت با مدیریت مدرسه تماس بگیرند.
س: آیا سیستم های Evolv برای افرادی که اسکن می شوند ایمن هستند؟

ج : سیستم های Evolv از میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم غیر تهاجمی و غیر یونیزه کننده (ELF) برای تشخیص اقلام ممنوعه، بدون تماس فیزیکی استفاده می کنند. این نوارهای میدان مغناطیسی در سطوحی کمتر از آنچه برای مقررات فدرال و اجرای آن لازم است عمل می کنند. سیستم Evolv بر اساس استانداردهای ایمنی تعیین شده توسط مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک، جواز دریافت کرده است و اطمینان حاصل می کند که این سیستم دستورالعمل ها و مقررات ایمنی تعیین شده را برای به حداقل رساندن خطرات بالقوه برای سلامتی رعایت می کند.

هیچ مطالعه ای در مورد اثرات دراز مدت سیستم Evolv بر سلامتی انجام نشده است. با این حال، فناوری غیر یونیزه به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و برای افرادی که به طور منظم غربالگری می شوند، ایمن تلقی می شود. این فناوری طی چندین سال در برنامه ها و دستگاه های مختلف غربالگری امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.

س: اگر کسی یک دستگاه پزشکی الکترونیکی مانند سمعک داشته باشد یا در بدن کاشته باشد چه؟

ج : از آنجایی که فناوری غربالگری ایمنی برای تمرکز بر تشخیص اقلام ممنوعه طراحی شده است، بعید است سمعک یا سایر وسایل پزشکی پوشیده یا حمل شده توسط یک فرد شناسایی شود.

به افرادی که نگرانی در مورد دستگاه پزشکی حمل شده یا کاشته شده در بدن، از جمله دستگاه سمعک حلزونی دارند، تشویق می‌شوند تا برای راهنمایی بیشتر و مشاوره شخصی در مورد شرایط پزشکی خاص و دستگاه‌ها، با پزشک یا مسئول بهداشت و درمان خود مشورت کنند.

س: آیا در صورت بارداری می توانم از سیستم Evolv عبور کنم؟

ج : میدان‌های الکترومغناطیسی غیریونیزه که توسط سیستم‌های Evolv برای برخوردهای متداول استفاده می‌شوند، برای افراد، از جمله زنان باردار و نوزادان متولد نشده‌، ایمن تلقی می‌شوند.

افرادی که در خصوص وضعیت بارداری خود نگرانی دارند، تشویق می‌شوند تا برای راهنمایی های بیشتر و مشاوره شخصی در مورد شرایط پزشکی خاص و دستگاه‌ها، با پزشک یا مسئول بهداشت و درمان خود مشورت کنند.

س: چه نوع داده هایی توسط فناوری غربالگری امنیتی تولید می شود؟

ج : سیستم‌های Evolv برای اولویت‌بندی حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها و تولید و جمع‌آوری داده‌های زمان واقعی (بطور زنده) برای ارزیابی خطرات احتمالی با تمرکز بر شناسایی اقلام ممنوعه طراحی شده‌اند. این داده ها مطابق با هدف ثانویه برنامه ریزی هستند که تعداد دانش آموزان غربال شده، دفعات هشدارها و مدت زمان غربالگری را نشان می دهد. انواع داده های تولید و جمع آوری شده عبارتند از:

 • داده های دوربین ها: با نتایج حسگر ارتباط دارد تا درک جامعی از حوزه کلی مورد نگرانی ارائه دهد؛ این شامل اطلاعات شخصی یا تصاویر دقیق افراد نمی شود.
 • داده های متا: داده های مربوط به داده های دیگر است که خطرات احتمالی را نشان می دهد و به امنیت کمک می کند تا نگرانی های شناسایی شده را ارزیابی و به آنها پاسخ دهد.
 • آماری: بینش هایی در مورد میزان هشدار و انواع خطرات شناسایی شده برای شناسایی الگوها و روندها ارائه می دهد و به نیروی امنیتی اجازه می دهد تا استراتژی ها و پروتکل های پاسخ را افزایش دهد.
 • خود-تشخیصی: نظارت بر سلامت و تنظیم سیستم جهت اطمینان از عملکرد بهینه و قابلیت های دقیق و قابل اعتماد تشخیص خطر.
س: داده ها کجا ذخیره می شوند؟

ج : داده های تولید شده توسط فناوری غربالگری امنیتی به صورت داخلی در خود سیستم ذخیره می شود و ممکن است در رایانه لوحی (تبلت) که برای نظارت بر سیستم استفاده می شود قابل دسترسی باشد و نمایش داده شود. در شبکه جهانی (cloud) یا هیچ سِروِر خارجی ذخیره نمی شود. استفاده از ذخیره سازی کاملاً داخلی تضمین می کند که داده ها در کنترل PWCS باقی می مانند.

از آنجایی که داده‌ها به صورت داخلی ذخیره می‌شوند و ممکن است فضا محدود باشد، فناوری غربالگری امنیتی از اصل ورود-اول-خروج-اول (FIFO) پیروی می‌کند، به‌طور خودکار قدیمی‌ترین داده‌ها را با تولید داده‌های جدید حذف می‌کند، و تضمین می‌کند که سیستم‌ها جریان مداوم ذخیره‌سازی را بدون انباشتگی داده های غیر ضروری حفظ می‌کنند.

یک مزیت اضافی برای ذخیره‌سازی داخلی این است که هر تصویری که برای مقاصد غربالگری جمع‌آوری می‌شود ممکن است با خاموش کردن رایانه لوحی سیستم حذف شود.

س: چه کسی می تواند داده ها را ببیند؟

ج : داده ها ممکن است برای رسیدگی و رفع هشدارها یا نگرانی های مطرح شده در طول فرآیند غربالگری، در رایانه لوحی (تبلت) که توسط متصدیان/مسئولین امنیتی هنگام نظارت بر سیستم ها استفاده می شود ،قابل دسترسی باشند.

خارج از فرآیند غربالگری، دسترسی به داده‌ها به کارکنان داخلی مجاز محدود می‌شود و صرفاً به منظور برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل امنیتی، از جمله تعیین اثربخشی پروتکل‌ها، تنظیم تنظیمات و بهبود اقدامات امنیتی کلی مورد استفاده قرار می گیرند. هیچ داده ای به صورت عمومی یا با افراد داخلی یا خارجی غیرمجاز به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

همه داده‌ها با رعایت کاملا محرمانه بودن، پیروی از قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، و همچنین سیاست‌ها و مقررات PWCS، مدیریت می‌شوند.

س: آیا در صورت یافتن سلاح می توان از داده های فناوری غربالگری امنیتی برای پردازش و پیگرد قانونی استفاده کرد؟

ج : اگر سلاحی کشف شود و مجریان قانون، مانند اداره پلیس، درگیر شوند، داده‌های فناوری غربالگری امنیتی ممکن است برای پردازش و پیگرد قانونی استفاده شود.

داده‌های مربوطه، به خصوص حادثه‌ای که نیاز به مداخله نیروی انتظامی دارد، تنها ممکن است پس از ارائه و مطابق با احضاریه، برای محافظت از حریم خصوصی و حقوق افراد درگیر منتشر شود.

س: آیا می توانم به دلیل وجود دستگاه پزشکی کاشته شده، از جمله سمعک، برای دانش آموزم غربالگری جایگزین درخواست کنم؟
ج : مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) متعهد به ارائه یک محیط آموزشی امن و صمیمی برای همه دانش آموزان و کارکنان است. PWCS فناوری غربالگری امنیتی در مدارس راهنمایی و دبیرستان، از جمله مدارس سنتی و غیرسنتی راه اندازی کرده است. فناوری غربالگری ایمنی برای تمرکز بر تشخیص اقلام ممنوعه طراحی شده است، بنابراین بعید است سمعک یا سایر وسایل پزشکی پوشیده یا حمل شده توسط یک فرد به عنوان هشدار شناسایی شود. افرادی که در مورد دستگاه‌های پزشکی الکترونیکی نگرانی دارند، تشویق می‌شوند تا با مسئول مراقبت های پزشکی خود در مورد شرایط و دستگاه‌های پزشکی خاص مشورت کنند. والدین / سرپرستانی که درخواست روش غربالگری جایگزین برای دانش آموز خود دارند باید با مدیر مدرسه خود تماس بگیرند.