Truy cập lịch sử kiểm tra SOL trong ParentVUE - Vietnamese

Hướng dẫn truy cập lịch sử kiểm tra SOL trong ParentVUE

Lịch sử các điểm Kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) hiện có sẵn trong ParentVUE. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách truy cập điểm số của học sinh. Trước khi đăng nhập vào ParentVUE, các gia đình nên lưu ý rằng một số điểm kiểm tra trong quá khứ có thể không có sẵn. Tất cả các bài kiểm tra SOL được thực hiện vào mùa xuân năm 2021 và sau đó sẽ xuất hiện trong ParentVUE.

Điểm số có ý nghĩa gì?

Như một lời nhắc nhở, hiệu suất kiểm tra SOL được báo cáo bằng cách sử dụng điểm số dao động từ 0 đến 600:

  • Điểm số 0-399 cho thấy học sinh của bạn đã không vượt qua bài kiểm tra;
  • Điểm số 400-499 cho thấy học sinh của bạn đã vượt qua bài kiểm tra;
  • Điểm số 500-600 cho thấy học sinh của bạn đã vượt qua bài kiểm tra ở cấp độ nâng cao; và
  • Điểm số từ 900 trở lên cho thấy học sinh của bạn không tham gia bài kiểm tra vì một số lý do nào đó

Làm thế nào để đăng nhập vào ParentVUE?

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản ParentVUE của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Vui lòng nhấp vào liên kết sau để được chuyển hướng đến trang đăng nhập ParentVUE. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đăng nhập, vui lòng liên hệ với trường học của học sinh.

Hình ảnh của màn hình Đăng nhập của ParentVUE

Bước 2. Từ trang chủ ParentVUE, vui lòng chọn Lịch sử kiểm tra để xem điểm trong quá khứ.

Hình ảnh của màn hình xem điểm kiểm tra

Bước 3. Một cửa sổ mới sẽ mở ra hiển thị Lịch sử điểm kiểm tra SOL của học sinh. Trang này sẽ hiển thị tên của các bài kiểm tra mà học sinh của bạn đã thực hiện (Phần kiểm tra), hiệu suất của học sinh trong bài kiểm tra (Hiệu suất phần kiểm tra), trường nơi học sinh của bạn kiểm tra (Tên trường), ngày kiểm tra (Ngày quản trị) và điểm theo thang điểm SOL mà học sinh của bạn nhận được. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn sẽ thấy. Khi bạn xem lại điểm số của học sinh, xin lưu ý rằng một số có thể xuất hiện với các giá trị sau thập phân (.00) và những người khác có thể không như thế vì cách dữ liệu được chia sẻ trong quá khứ. Từ nay về sau, tất cả các điểm số sẽ có cùng một định dạng.

Hình ảnh của màn hình chỉ chỗ xem điểm kiểm tra

Tôi nên liên hệ với ai nếu có thắc mắc?

Các câu hỏi về ParentVUE và Lịch sử điểm kiểm tra SOL của học sinh nên được chuyển đến trường mà học sinh của bạn hiện đang theo học.