Vietnamese

Dịch vụ biên dịch và phiên dịch

PWCS cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch miễn phí cho các gia đình đa ngôn ngữ để đảm bảo họ có quyền truy cập vào thông tin cần thiết về việc học tập của con mình và họ có thể liên lạc với các quan chức nhà trường trong ngôn ngữ ưa thích.

Các gia đình có thể nhận được hỗ trợ ngôn ngữ bằng cách nào?

Phiên dịch

Khi đến thăm trường của con mình hoặc một trong những Trung tâm Đón tiếp Toàn cầu  của chúng tôi, các gia đình có thể yêu cầu một thông dịch viên nói được ngôn ngữ của họ. Bạn cũng có thể chỉ ra ngôn ngữ của mình bằng cách sử dụng áp phích hỗ trợ ngôn ngữ được hiển thị tại chỗ. Nhân viên có thể cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc bằng cách cộng tác với một thông dịch viên song ngữ có trình độ trong tòa nhà cho những gia đình đến đột xuất hoặc gọi điện. Đối với các chuyến thăm theo lịch trình, các trường cũng có thể sắp xếp một thông dịch viên trực tiếp. Các trường học cũng có tai nghe để cung cấp thông dịch theo thời gian thực cho các gia đình trong các sự kiện toàn trường.

Biên dịch

Hệ trường có một đội ngũ nhân viên dịch thuật để cung cấp bản dịch các tài liệu bằng văn bản và tin nhắn gửi cho các gia đình sang chín thứ tiếng:

  • Tiếng Ả Rập
  • Tiếng Trung
  • Tiếng Dari/Tiếng Farsi
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Pa-tô
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Việt

Dịch trực tuyến

Trang web của PWCS cũng có nhiều trang bằng các ngôn ngữ được đề cập ở trên. Để truy cập các bản dịch được thực hiện bởi nhóm dịch giả bằng tám ngôn ngữ hàng đầu, hãy chọn “Bản dịch” từ menu ở trên cùng và tìm ngôn ngữ của bạn. Trang web này cũng cung cấp các bản dịch do máy tạo ra bằng các ngôn ngữ khác có trong hệ trường. Chọn tùy chọn "Auto Translate" - Dịch tự động để truy cập tính năng này. Xin lưu ý rằng các bản dịch do máy tính tạo ra thường không hoàn hảo nhưng chúng có thể giúp bạn làm quen với thông tin.

Vui lòng gọi 703-791-7568 hoặc gửi email tới [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.