به روز شده: 19 جولای 2023

پروتکل های کوید 19 مربوط به دانش آموزان و کارکنان برای شروع سال تحصیلی 2023-24 اصلاح شده است. طبق دستورالعمل‌های در حال تحول در سطح محلی، استانی و فدرال، PWCS بتدریج به سمت بازگشت به شیوه‌های موجود قبل از همه‌گیری جهانی حرکت می‌کند.

PWCS مراحل ردیابی تماس یا تحقیقات درباره موارد ابتلا را انجام نخواهد داد و رعایت فاصله اجتماعی ضروری نیست. همچنین هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های بعد از مدرسه یا بازدیدکنندگان در کلاس‌های درس یا سالن ناهارخوری وجود ندارد.

دانش‌آموزان و کارکنان پس از تشخیص یا مثبت شدن تست کوید 19 توسط یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی چه مدت باید قرنطینه شوند؟

دستورالعمل های قرنطینه کوید 19

مدت
نماد دانش آموزقرنطینه
دانش آموزان
5
روز

بازگشت به مدرسه در روز 6 - پوشیدن ماسک در روزهای 6 الی 10 الزامی است.
دانش آموزان می توانند در روز ششم یا پس از آن تست کوید انجام دهند. اگر نتیجه تست منفی باشد، نیازی به پوشیدن ماسک نیست. مدارس نیازی به دریافت اثبات نتایج تست نخواهند داشت.

یا

بازگشت به مدرسه در روز 11- اگر دانش آموز در روزهای 6 الی 10 ماسک نزند یا در روز ششم یا پس از آن تست کوید انجام ندهد.

نماد کارکنانقرنطینه
کارکنان
5
روز

بازگشت به محل کار در روز 6 - پوشیدن ماسک در روزهای 6 الی 10 الزامی است.
کارکنان می توانند در روز ششم یا پس از آن تست کوید انجام دهند. اگر نتیجه تست منفی باشد، نیازی به پوشیدن ماسک نیست.

چه پروتکل های اطلاع رسانی در طول سال تحصیلی 2023-24 برای کوید وجود خواهد داشت؟
PWCS مراحل تحقیقات یا ردیابی تماس را انجام نخواهد داد. PWCS به نظارت بر بیماری در ساختمان هایی که ممکن است نیاز به مداخله بخش بهداشت منطقه پرینس ویلیام داشته باشد ادامه خواهد داد. این مداخله می‌تواند در صورت درخواست بهداشت منطقه ، شامل ارتباط گسترده‌تر با مدرسهِ تحت تأثیر باشد.