Các câu hỏi thường gặp về y tế/giảm thiểu tác động

Cập nhật: Ngày 19 tháng 7, 2023

Các giao thức dành cho học sinh và nhân viên về COVID-19 đã được sửa cho  năm học 2023-24. Phù hợp với hướng dẫn đang phát triển ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang, PWCS sẽ hướng tới việc trở lại gần hơn với các thông lệ được áp dụng trước đại dịch toàn cầu.

PWCS sẽ không tiến hành truy vết tiếp xúc hoặc điều tra ca bệnh và không có yêu cầu về khoảng cách xã hội. Cũng không có giới hạn nào đối với các hoạt động sau giờ học, hoặc khách đến thăm lớp học hoặc phòng ăn trưa.

Học sinh và nhân viên nên cách ly trong bao lâu sau khi xét nghiệm hoặc chẩn đoán dương tính với COVID-19 từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe?

 

Hướng Dẫn Cách Ly COVID-19

  Thời gian
Student iconCách ly
Học sinh
5
Ngày

Trở lại trường học vào ngày thứ 6 - với việc đeo khẩu trang bắt buộc cho các ngày 6-10.
Học sinh có thể xét nghiệm COVID vào hoặc sau ngày thứ 6. Nếu xét nghiệm âm tính, họ không cần phải đeo khẩu trang. Các trường học sẽ không yêu cầu bằng chứng về kết quả xét nghiệm.

hoặc

Trở lại trường học vào ngày 11 - nếu học sinh sẽ không đeo khẩu trang vào các ngày 6-10 cũng như không làm xét nghiệm COVID vào hoặc sau ngày thứ 6.

Staff iconCách ly
Nhân viên
5
Ngày

Trở lại công việc vào ngày thứ 6 - với việc mang khẩu trang bắt buộc cho những ngày 6-10.
Nhân viên có thể làm xét nghiệm COVID vào hoặc sau ngày thứ 6. Nếu xét nghiệm âm tính, họ không cần phải đeo khẩu trang.

Các giao thức thông báo nào sẽ được áp dụng trong năm học 2023-24 đối với COVID?
PWCS sẽ không tiến hành truy vết tiếp xúc hoặc điều tra ca bệnh. PWCS sẽ tiếp tục theo dõi bệnh trong các tòa nhà có thể cần sự can thiệp của Sở Y tế Prince William. Can thiệp này có thể bao gồm truyền thông rộng rãi hơn tới cộng đồng trường học bị ảnh hưởng nếu được chỉ đạo bởi Sở Y tế.