Family Engagement Series - فارسی

مجموعه برنامه های مشارکت خانواده PWCS

مجموعه برنامه های خانواده‌ منابعی را در اختیار خانواده‌ها قرار می دهد که به موفقیت دانش‌آموزشان کمک می‌کند. این مجموعه توسط بخش تنوع، برابری، شمول و انطباق مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) با همکاری سایر برنامه‌های PWCS و شرکای اجتماعی و تجاری هدایت می‌شود.

این برنامه تمرکز دارد بر: نکات برجسته برنامه درسی ریاضیات برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

مخاطبان: خانواده های دانش آموزان مقطع ابتدایی

ساعت 6 بعد از ظهر، روز چهار شنبه 6 سپتامبر 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

در جلسه‌ روز چهارشنبه 6 سپتامبر 2023 به ما بپیوندید. این جلسه بر روی موضوعاتی از قبیل حس اعداد در کلاس ریاضی، اینکه دانش‌آموز چگونه فکر کند و پاسخ دهد، و وب‌سایت‌ها و مثال‌های خاص برای آموزش خانواده‌ها جهت بکارگیری حس اعداد در روزمرگی های خانه تمرکز دارد.

برگزار کنندگان این جلسه: Asmahan Jackson (اسماهان جکسون) و Stephanie Swadley (استفانی سُوادلی)، هماهنگ کنندگان ریاضیات با مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی

برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه 6سپتامبر ثبت نام کنید - جلسه زوم

برای درخواست خدمات ترجمه، لطفا فرم درخواست را تا روز سه شنبه 5 سپتامبر تکمیل کنید.


این برنامه تمرکز دارد بر: نکات برجسته برنامه درسی ریاضیات برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

مخاطبان: خانواده های دانش آموزان مقطع ابتدایی

ساعت 11:30 صبح، روز دوشنبه 618 سپتامبر 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

در جلسه‌ روز دوشنبه 18 سپتامبر 2023 به ما بپیوندید. این جلسه بر روی موضوعاتی از قبیل حس اعداد در کلاس ریاضی، اینکه دانش‌آموز چگونه فکر کند و پاسخ دهد، و وب‌سایت‌ها و مثال‌های خاص برای آموزش خانواده‌ها جهت بکارگیری حس اعداد در روزمرگی های خانه تمرکز دارد.

برگزار کنندگان این جلسه: Asmahan Jackson (اسماهان جکسون) و Stephanie Swadley (استفانی سُوادلی)، هماهنگ کنندگان ریاضیات با مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی

برای شرکت در جلسه روز دوشنبه 18 سپتامبر ثبت نام کنید - جلسه زوم

برای درخواست خدمات ترجمه، لطفا فرم درخواست را تا روز جمعه 15 سپتامبر تکمیل کنید.


این برنامه تمرکز دارد بر: برنامه ریزی تحصیلی و شغلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

مخاطبان: خانواده های دانش آموزان مقطع ابتدایی

ساعت 6 بعد از ظهر، روز پنجشنبه 21 سپتامبر 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

در جلسه روز پنج‌شنبه، 21 سپتامبر 2023، به ما بپیوندید تا در مورد منابع VA Wizard که برای کلیه دانش آموزان ابتدایی در دسترس می باشد بیاموزید. خانواده ها در مورد مشاوره کالج در مدرسه و برنامه درسی آمادگی برای شغل آینده که به دانش آموزان ابتدایی در VA Wizard ارائه می شود، می آموزند. آگاهی و کاوش درباره حرفه آینده در سالهای اول تحصیلی با ایجاد یک برنامه آکادمیک مربوط به حرفه آینده شروع می شود. دانش آموزان در حین برنامه ریزی برای اهداف آینده، علایق، مهارت ها و ارزش های شخصی را شناسایی خواهند کرد.

برگزار کننده این جلسه: Rachel Angel (ریچل آنجل) با VA Wizard

برای شرکت در جلسه روز پنجشنبه 21 سپتامبر ثبت نام کنید - جلسه زوم

برای درخواست خدمات ترجمه، لطفا فرم درخواست را تا روز سه شنبه 19 سپتامبر تکمیل کنید.


این برنامه تمرکز دارد بر: برنامه ریزی تحصیلی و شغلی برای دانش آموزان مقطع دبیرستان

مخاطبان: خانواده های دانش آموزان مقطع متوسطه

ساعت 6 بعد از ظهر، روز پنجشنبه 21 سپتامبر 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

در جلسه روز پنج‌شنبه، 28 سپتامبر 2023، به ما بپیوندید تا در مورد Naviance و منابعی که برای کلیه دانش آموزان در دسترس می باشد بیاموزید. خانواده ها در مورد مشاوره کالج در مدرسه و برنامه درسی آمادگی برای شغل آینده که به دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان از طریق Naviance ارائه می شود، می آموزند. این فرآیند در برنامه شغلی آکادمیک که شامل برنامه‌ریزی کالج، شغل و دوره بعد از دبیرستان است، گنجانده شده است. دانش آموزان این روند را در هر سال تحصیلی ادامه می دهند.

برگزار کننده این جلسه: Ellen Odum (الن اودوم) با Naviance

برای شرکت در جلسه روز پنجشنبه 28 سپتامبر ثبت نام کنید - جلسه زوم

برای درخواست خدمات ترجمه، لطفا فرم درخواست را تا روز سه شنبه 26 سپتامبر تکمیل کنید.