Chuỗi sự kiện gắn kết với gia đình

Chuỗi sự kiện Gắn kết với các gia đình PWCS

Chuỗi Gắn kết với các Gia đình cung cấp cho các gia đình các nguồn lực sẽ hỗ trợ sự thành công của học sinh. Chuỗi chương trình được dẫn dắt bởi Phòng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Tuân thủ của Học khu Prince William (PWCS), phối hợp với các chương trình PWCS khác, và các đối tác cộng đồng và kinh doanh.

 

Tiêu điểm: Văn phòng Thanh tra PWCS

Đối tượng mục tiêu: Gia đình, học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng

6-7 giờ tối Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 - Phiên trực tiếp

Địa điểm – Todos Market, 13905 Richmond Hwy., Woodbridge, VA 22191

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024, cho một  phiên hội thảo trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra PWCS. Văn phòng Thanh tra cung cấp cho phụ huynh, học sinh và các thành viên của cộng đồng trường học một nơi bí mật, vô tư và không chính thức, nơi họ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc điều hướng các mối quan tâm, xung đột và các vấn đề phát sinh trong PWCS. Văn phòng tìm cách trao quyền cho những cá nhân này vượt qua các tranh chấp, xung đột và rào cản của họ bằng cách giúp họ tìm ra các lựa chọn cho các giải pháp tốt nhất có thể.

Diễn giả cho phiên họp này: Monique Bookstein, Thanh tra viên, Học khu Prince William

Đăng ký cho Thứ Năm, 15 tháng 2 - Phiên Trực tiếp

Nếu có nhu cầu thông dịch, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu cho sự kiện ngày 15 tháng 2 trước Chủ Nhật, ngày 11 tháng 2.

Tiêu điểm: Tìm kiếm học bổng

Đối tượng mục tiêu: Học sinh trung học và gia đình

6-7 giờ tối Thứ Ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024 - Phiên ảo trực tiếp

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024, để tham gia một buổi học trong đó học sinh và gia đình sẽ hiểu thêm về các nguồn học bổng cả ở địa phương và quốc gia. Các gia đình và học sinh sẽ nhận được các mẹo tìm kiếm học bổng chính và các bước Đăng ký cho học bổng bao gồm một điểm nổi bật của Naviance.

Diễn giả cho phiên này: Jason Puryear, Giám đốc Chọn đại học và Thành công và Tiếp cận Học sinh, Công ty Cổ phần Quản lý Tín dụng Giáo dục, và Dr.  Anaid Shaver, Giám sát Dịch vụ Đại học và Nghề nghiệp, Học khu Prince William

Đăng ký cho  Thứ Ba, ngày 20 tháng 2 - Hội thảo qua Zoom

Nếu có nhu cầu thông dịch, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu cho sự kiện ngày 20 tháng 2 trước Thứ Năm, ngày 15 tháng 2.

Tiêu điểm: REVIVE

Đối tượng mục tiêu: Gia đình, học sinh và nhân viên

6-7 giờ tối Thứ Năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024 - Phiên ảo trực tiếp

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024, cho một phiên giáo dục gia đình, học sinh và nhân viên về cách nhận biết và ứng phó với quá liều opioid bằng naloxone.

Các diễn giả cho phiên này: Mallory McKnight, Chuyên gia Phòng chống Lạm dụng Chất gây nghiện, Học khu Prince William, và Heather Martinsen, Giám sát viên Cấp cao về Sức khỏe và Phòng ngừa, với Chính quyền Quận Prince William

Đăng ký cho Thứ Năm, 22 tháng 2 - Hội thảo qua Zoom

Nếu có nhu cầu thông dịch, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu cho sự kiện ngày 22 tháng 2 trước Thứ Hai, ngày 19 tháng 2.