Inclement Weather Codes - Vietnamese

Hãy biết những điều kiện cho đóng cửa/ hoặc trì hoãn mở cửa trường được sử dụng trong PWCS để giải thích cách nào thời tiết đã ảnh hưởng đến các trường và các hoạt động trường học. Xem các câu hỏi thường gặp

Mã Đỏ: Trường học đóng cửa cho học sinh và nhân viên. (Ngoại lệ: Nhân viên Thời tiết Khắc nghiệt)

"Tất cả trường học và công sở của Sở Giáo dục Prince William sẽ đóng cửa ngày Mã Đỏ ."

 • Trường học và văn phòng đều đóng cửa.
 • Các lớp học ảo bị hủy
 • Chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học (SACC) sẽ không mở cửa.
 • Tất cả các hoạt động trường (ngày và tối) đều bị hủy bao gồm cả các chuyến đi tham quan, tập luyện của các nhóm, các buổi họp các hội/câu lạc bộ, các cuộc thi liên trường, và các cuộc thi thể thao.
 • Tất các các hoạt động ngoài học đường (ngày và tối) điều bị hủy bao gồm Giáo dục dành cho Người lớn, các lớp học đêm, và các chương trình giải trí được lên lịch trong các tòa nhà trường.
 • Học sinh có thể sử dụng ngày nghỉ để làm bù bài tập hay các bài đã được giao

Mã da cam: Ngày học ảo đối với học sinh và làm việc từ xa đối với nhân viên.

"Tất cả các trường công Quận Prince William hoạt động theo Code Orange."

 • Ngày học tập ảo cho học sinh và làm việc từ xa cho những nhân viên không cần thiết.
 • Việc tham dự của học sinh là bắt buộc
 • Các lớp học trực tiếp, ảo sẽ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều
 • Các trường học và tòa nhà văn phòng đều đóng cửa.
 • Xe buýt sẽ không hoạt động.
 • Học sinh đăng ký vào Học viện ảo PWCS K-8, Hoàng tử ảo William và Virtual Virginia nên tuân theo lịch trình bình thường của mình.
 • Chương trình Chăm sóc Trẻ em trong Độ tuổi Đi học (SACC) sẽ không mở.
 • Tất cả các hoạt động trực tiếp của trường (ngày và buổi tối) đều bị hủy, bao gồm các chuyến đi thực địa, luyện tập nhóm, họp câu lạc bộ, các cuộc thi liên trường và cuộc thi thể thao.
 • Các hoạt động từ xa (ảo) có thể xảy ra.
 • Tất cả các hoạt động ngoài trường học (ngày và buổi tối) đều bị hủy, bao gồm Giáo dục dành cho người lớn, các lớp học buổi tối và hoạt động cộng đồng, bao gồm các chương trình giải trí được lên lịch trong các tòa nhà trường học.
 • Truy cập Trang web của Trung tâm Thể thao dưới nước để biết lịch hoạt động khi thời tiết khắc nghiệt.

Mã Xanh: Trường học đóng cửa cho học sinh và giáo viên

"Tất cả các trường của Sở Giáo  dục Prince William sẽ đóng cửa khi Mã Xanh"

 • Trường học và công sở đóng cửa đối với công chúng.
 • Các lớp học ảo bị hủy
 • Chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học (SACC) sẽ không mở cửa.
 • Tất cả các hoạt động trường (ngày và tối) đều bị hủy bao gồm cả các chuyến đi tham quan, tập luyện của các nhóm, các buổi họp của các hội/câu lạc bộ, các cuộc thi liên trường, và các cuộc thi thể thao.
 • Tất các các hoạt động ngoài học đường (ngày và tối) điều bị hủy bao gồm Giáo dục dành cho Người lớn, các lớp học đêm, và các chương trình giải trí được lên lịch trong các tòa nhà trường.
 • Học sinh có thể sử dụng ngày nghỉ để làm bù bài tập hay các bài đã được giao.

Mở cửa trễ hai Tiếng: Trường sẽ mở trễ hai tiếng

"Tất cả Trường Quận Prince William sẽ mở trễ hai tiếng."

 • Các lớp học trực tiếp và ảo cấp lớp K-8 sẽ bắt đầu trễ hai giờ. Kiểm tra với trường học của bạn để biết thời gian mở cửa cụ thể.
 • Xe bus buổi sáng sẽ hoạt động trễ hai tiếng
 • Chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi Học (SACC) sẽ mở trễ hai tiếng.
 • Một bữa ăn sáng đơn giản sẽ được cung cấp. Sẽ có phục vụ bữa ăn trưa.
 • Chuyến đi tham quan bị hủy bỏ.
 • Các hoạt động thể thao sẽ được quyết định bởi nhân viên phù hợp dựa trên mỗi tình huống cá nhân thuộc vào các điều kiện đường xá.
 • Học sinh mầm non xuất buổi sáng và cả ngày sẽ đến trễ hai tiếng. Học sinh mầm non buổi sáng được cho tan học trễ hơn bình thường một tiếng đồng hồ. Học sinh mầm non buổi chiều sẽ đến trễ hơn bình thường một tiếng.

*Xin Phụ huynh/người giám hộ đừng đem học sinh tới trường sớm khi trường trong khoảng thời gian trì hoãn việc mở cửa bởi vì các nhân viên trường cũng đến trường trễ.

*Phụ huynh/người giám hộ có tùy chọn không cho con đến trường. Tuy nhiên, học sinh phải làm bù tất cả các bài tập bị thiếu. Học sinh bạn sẽ không bị phạt về việc học tập, và cũng sẽ được cho vắng mặt có phép.


Đóng Sớm: Các trường học sẽ đóng sớm hơn thường lệ 1 tiếng

"Tất cả các trường học của Sở Giáo dục Prince William sẽ đóng cửa sớm một tiếng vào hôm nay"

 • Các lớp học trực tiếp và học ảo sẽ kết thúc sớm một tiếng
 • Chương trình sau giờ học SACC sẽ không mở cửa.
 • Xe buýt sẽ theo trình tự bình thường.
 • Học sinh trường mầm non buổi sáng và cả ngày sẽ được cho về sớm một tiếng. Trường mầm non buổi chiều sẽ không mở.
 • Sẽ có phục vụ bữa ăn trưa.
 • Các chuyến đi tham quan bị hủy bỏ trừ khi đã xuất phát. Không có xe buýt chạy muộn.
 • Tất cả các hoạt động trường đều bị hủy bao gồm cả các các buổi tập luyện của nhóm/đội, các buổi họp của các hội/câu lạc bộ, các cuộc thi liên trường, và các cuộc thi thể thao.
 • Tất cả các hoạt động ngoại khóa buổi tối đều bị huỷ bỏ.

Đóng Sớm: Các trường học sẽ đóng sớm 2 tiếng

"Tất cả các trường học của Sở Giáo dục Prince William sẽ đóng cửa sớm hai tiếng vào Hôm nay "

 • Các lớp học trực tiếp và học ảo sẽ kết thúc sớm 2 tiếng.
 • Chương trình sau giờ học SACC sẽ không mở cửa.
 • Xe buýt sẽ chạy theo trình tự bình thường.
 • Học sinh trường mầm non buổi sáng và cả ngày sẽ được cho về sớm hai tiếng. Trường mầm non buổi chiều không mở cửa.
 • Sẽ có phục vụ cho bữa ăn trưa
 • Các Chuyến đi Tham quan đều bị hủy trừ phi đã xuất phát. Các xe buýt phục phục vụ các hoạt động muộn đều bị hủy.
 • Tất cả các hoạt động trường (ngày và tối) đều bị hủy bao gồm cả buổi tập luyện của các nhóm/đội, các buổi họp của các hội/câu lạc bộ, các cuộc thi liên trường, và các cuộc thi thể thao.
 • Tất cả các hoạt động ngoại khóa buổi tối đều bị huỷ bỏ.

Hủy các Hoạt động Sau Giờ Học và các Chương trình Buổi Tối

"Tất cả các hoạt động được lên lịch trong Sở Giáo dục Prince William hoặc trong các khuôn viên trường cho buổi chiều và tối đều bị hủy."

 • Chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học (SACC) sẽ đóng vào lúc 5 chiều.
 • Tất cả các hoạt động buổi chiều và tối đều bị hủy bao gồm cả các các buổi tập luyện của nhóm/đội, các buổi họp của các hội/câu lạc bộ, các cuộc thi liên trường, và các cuộc thi thể thao.
 • Tất cả các hoạt động ngoại khóa buổi tối đều bị huỷ bỏ.

Hủy các Hoạt động Cuối tuần

"Tất cả các hoạt động được lên kế hoạch trong Sở Giáo dục Prince William hoặc trên các khuôn viên trường vào cuối tuần này đều bị hủy do dự báo về điều kiện tình trạng thời tiết khắc nghiệt."

 • Tất cả các hoạt động của trường đều bị hủy bao gồm thực tập nhóm, họp đội, thi liên trường, và thi thể thao.
 • Các hoạt động ngoài trường đều bị hủy.

Hủy các Hoạt động Ngày Thứ Bảy

"Tất cả các hoạt động được hoạch định trong Sở Giáo dục Prince William hoặc trên các khuôn viên trường vào ngày thứ Bảy đều bị hủy do dự báo về điều kiện tình trạng thời tiết xấu"

 • Tất cả các hoạt động của trường đều bị hủy bao gồm thực tập nhóm, họp đội, thi liên trường, và thi thể thao.
 • Tất cả hoạt động ngoài khuôn viên trường đều bị hủy.

Hủy các Hoạt động Ngày Chủ Nhật

"Tất cả các hoạt động được hoạch định trong Sở Giáo dục Prince William hoặc trên các khuôn viên trường vào ngày Chủ Nhật đều bị hủy do dự báo về điều kiện tình trạng thời tiết xấu"

 • Tất cả các hoạt động của trường đều bị hủy bao gồm thực tập nhóm, họp đội, thi liên trường, và thi thể thao.
 • Tất cả hoạt động ngoài khuôn viên trường đều bị hủy.