د زده کوونکی د زده کړی وسیلی بیمه

د Securranty شرکت له لاری د زده کوونکی د زده کړی وسیلی بیمه

والدین/سرپرستان اوس دا اختیار لري چې د PWCS لخوا د منل شوي شرکت، Securranty څخه په ټیټ لګښت د زده کوونکی د زده کړی وسیلی بیمه وپلوري.

که چیرته بیمه وپلورل شي، بیمه به د ښوونځي لخوا ورکړل شوي وسیلو لپاره د یو کال پوری د صفر لګښت سره د مات شوي سکرینونو څخه نیولی تر ورک شوي چارجرونو، او ناڅاپي زیانونو پوری د هر څه لپاره د غیر محدود ترمیم یا د پر ځائ کولو لګښت ورکوي. د بیمې لګښت 29.95$ دی، کوم چې د بیمې پرته د ترمیم یا پر ځائ کولو لګښت څخه ممکن په پام وړ توګه ډیر کم وي.

د خراب شوي یا ورک شوي وسیلو لپاره د پر ځای کولو لګښتونه (تر $308) پورې)، د PWCS والدینو/زده کوونکو د ډیجیټلی وسیلې لاسي لارښود کی موندل کیدئ شي.

ستاسو د زده کوونکي د وسیلی د ترلاسه کولو وروسته، او (له دی وړاندی چې وسیله کی کومه ستونزه رامنځ ته شي، خرابه شي یا ورکه شي)، بیمه باید په 30 ورځو کی دننه وپلورل شي.

له لاری وپلورئ Securranty د زده کوونکی د زده کړی د وسیلی بیمه د