بیمه دستگاه الکترونیکی دانش آموز

بیمه دستگاه الکترونیکی دانش آموز از طریق Securranty

والدین/سرپرستان می‌توانند بیمه ارزان‌قیمت دستگاه الکترونیکی دانش‌آموز را از طریق فروشنده شخص ثالث Securranty که مورد تأیید PWCS است، خریداری کنند.

در صورت خریداری، این بیمه تعمیرات یا تعویض نامحدودی را برای همه چیز از صفحه نمایش شکسته گرفته، تا گم شدن سیم شارژر و آسیب های تصادفی، بدون پرداخت هزینه از جیب به مدت یک سال برای یک دستگاه الکترونیکی قرض گرفته شده از مدرسه پوشش می دهد. هزینه بیمه 29.95 دلار است که می تواند به طور قابل توجهی کمتر از هزینه های تعمیر یا تعویض بدون بیمه باشد.

هزینه های تعویض (تا 308 دلار) برای دستگاه های آسیب دیده یا گم شده را می توان در کتابچه راهنمای دستگاه دیجیتال والدین/دانش آموز PWCS ملاحظه کرد.

بیمه باید ظرف 30 روز پس از دریافت دستگاه توسط دانش آموز شما (و قبل از هر گونه خرابی، آسیب دیدگی یا مفقود شدن دستگاه) خریداری شود.

 خرید بیمه دستگاه الکترونیکی دانش آموز