چگونه زبان دلخواه خود را به روز کنید

چگونه زبان دلخواه خود را به روز کنید

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) متعهد به مشارکت دادن خانواده ها به عنوان شرکای آموزشی برای حمایت از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شماست.

ارتباط شفاف بین مدرسه و خانه برای حمایت از خانواده ها در مشارکت در تصمیم گیری در مدارس و تأثیر مثبت بر آموزش دانش آموزان ضروری است.

سوابق دانش آموز شما نشان می دهد که اطلاعات مربوط  به ترجیح شما برای دریافت ارتباطات شفاهی و اسناد مکتوب به زبان دلخواه وجود ندارد. PWCS از این اطلاعات برای برقراری ارتباط با خانواده ها به زبان دلخواهشان استفاده می کند.

برای اطمینان از دریافت اطلاعات به زبان دلخواه خود، از شما می خواهیم که برای به روز رسانی دو قسمت (فیلد) خالی، یک لحظه وارد ParentVUE شوید.

دستورالعمل مربوط به روز رسانی زبان دلخواه خود

لطفا دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

 1. با استفاده از نام کاربر و رمز عبور در ParentVUE ، وارد اپلیکیشن ParentVUE یا وب سایت ParentVUE شوید.
  • اگر برای دسترسی به حساب ParentVUE خود به راهنمایی نیاز دارید، لطفاً با مدرسه تماس بگیرید.
 2. پس از ورود به ParentVUE، روی "Student Info" (اطلاعات دانش آموز) کلیک کنید.
  Screenshot of ParentVUE with highlight of the Student Info menu selection
 3. در صفحه اطلاعات دانش آموز، روی "Edit Information" (ویرایش اطلاعات) کلیک کنید.
  Screenshot of Student Info section of ParentVUE with highlight of the Edit Information button
 4. تغییرات لازم را در اطلاعات دانش آموز ایجاد کنید. پس از به‌روزرسانی اطلاعات، روی "Save Changes" (ذخیره تغییرات) کلیک کنید.
  Screenshot of Student Info section of ParentVUE with highlight of the Save Changes button

آیا سوال دارید؟

در صورت هرگونه سوال، لطفاً با هماهنگ کننده دفتر خدمات ترجمه تماس بگیرید:
Juan Lizama
[email protected]
703-791-7490

Cynthia Covarrubias
[email protected]
703-791-7490