Cách cập nhật ngôn ngữ ưa thích của bạn

Cách cập nhật ngôn ngữ ưa thích của bạn

Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS) cam kết thu hút các gia đình làm đối tác giáo dục để hỗ trợ thành tích học tập của học sinh.

Giao tiếp rõ ràng giữa nhà trường và gia đình là điều cần thiết để hỗ trợ các gia đình tham gia vào việc ra quyết định trong trường học và tác động tích cực đến việc học của học sinh.

Hồ sơ của học sinh cho thấy rằng thông tin về sở thích của bạn về ngôn ngữ để nhận thông tin liên lạc bằng lời nói và tài liệu bằng văn bản bị thiếu. PWCS sử dụng thông tin này để liên lạc với các gia đình bằng ngôn ngữ ưa thích của họ.

Để đảm bảo bạn nhận được thông tin bằng ngôn ngữ ưa thích của mình, chúng tôi yêu cầu bạn dành một chút thời gian để đăng nhập vào ParentVUE để cập nhật hai trường với thông tin còn thiếu.

Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới..

 1. Đăng nhập vào ứng dụng ParentVUE hoặc trang web ParentVUE bằng tên người dùng và mật khẩu ParentVUE của bạn.
  • Nếu bạn cần hỗ trợ truy cập tài khoản ParentVUE của mình, vui lòng liên hệ với trường học của bạn.
 2. Sau khi đăng nhập vào ParentVUE, hãy nhấp vào "Thông tin học sinh".
  Screenshot of ParentVUE with highlight of the Student Info menu selection
 3. Trên màn hình Thông tin Sinh viên, nhấp vào "Chỉnh sửa thông tin".
  Screenshot of Student Info section of ParentVUE with highlight of the Edit Information button
 4. Thực hiện các thay đổi cần thiết đối với thông tin của học sinh. Khi bạn đã cập nhật thông tin, hãy nhấp vào "Lưu thay đổi".
  Screenshot of Student Info section of ParentVUE with highlight of the Save Changes button

Bạn có thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Hành chính về Dịch vụ Dịch thuật và Phiên dịch:


Juan Lizama
lizamaja@pwcs.edu
703-791-7490

Cynthia Covarrubias
covarrc@pwcs.edu
703-791-7490