Các câu hỏi thường gặp

Con tôi có cần học hè không?

Chương trình khám phá dành cho tất cả học sinh quan tâm và có cấp độ phù hợp.

Chương trình Học hè Khởi động dành cho học sinh K-8 được giáo viên và/hoặc cố vấn của các em xác định là cần tham dự. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc liệu con bạn có đủ điều kiện tham gia Chương trình Trường hè Khởi động hay không, hãy liên hệ với giáo viên hoặc cố vấn trường học của con bạn. Nếu học sinh trung học của bạn trượt một khóa học, thì học sinh đó nên đăng ký Chương trình Học hè Khởi động để học lại khóa học và tích lũy tín chỉ.

Học sinh cuối cấp của tôi sẽ không tốt nghiệp vào mùa xuân này. Có chương trình mùa hè nào?
Học viện Tốt nghiệp dành cho học sinh cuối cấp có khả năng tốt nghiệp vào tháng 8 với sự hỗ trợ có mục tiêu bổ sung và cần tối đa hai tín chỉ để đáp ứng các yêu cầu về văn bằng để tốt nghiệp vào mùa hè này. Vui lòng kiểm tra với cố vấn THPT của học sinh cuối cấp để xác minh xem có cần Học viện Tốt nghiệp để tốt nghiệp hay không.
Tôi có phải trả tiền cho con mình tham gia lớp học hè không?
Nếu học sinh của bạn đã được trường xác định tham gia Chương trình Học hè Khởi động, bạn sẽ không mất phí tham dự. Có một khoản học phí liên quan cho các chương trình bồi dưỡng Khám phá dành cho tất cả học sinh.
Nếu một học sinh hiện đang theo học lớp năm, học sinh đó có đăng ký các khóa học lớp năm hoặc lớp sáu cho trường hè không?
Học hè là phần mở rộng của năm học 2022-2023 và học sinh nên đăng ký chương trình tương ứng với cấp lớp hiện tại của mình.
Làm cách nào để biết học sinh của tôi sẽ học hè ở đâu?
Một số trường được chọn để tổ chức các chương trình mùa hè. Trường tham dự Chương trình Học hè Khởi động được xác định bởi trường cơ sở của học sinh. Xem tất cả các trường đăng cai Chương trình Học hè Khởi động và các trường cung cấp các trang web đăng cai đó.
Liệu học sinh của tôi có thể đi xe buýt đến và về trường hè mỗi ngày không?
Có. Phương tiện chuyên chở sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh ghi danh vào các chương trình Khởi động hoặc Khám phá. Điểm dừng xe buýt dành cho học hè có thể khác với điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Sẽ không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào dành cho từng học sinh. Các địa điểm dừng xe buýt trường học mùa hè sẽ được đăng và thông báo trước khi bắt đầu các chương trình mùa hè. Vui lòng xem trang web Đưa đón học hè để biết thêm thông tin.
Con tôi có được cung cấp bữa sáng và bữa trưa trong thời gian học hè không?
Có. Bữa sáng và bữa trưa sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh.
Con tôi của tôi tham gia Chương trình hè AlphaBEST trong suốt mùa hè. Liệu các em có được chuyển đến chương trình Trường hè Khởi động nếu được xác định không?
Đối với phương tiện vận chuyển bằng xe buýt của PWCS từ Trại hè AlphaBEST đến Trường hè Khởi động, phụ huynh phải đăng ký với AlphaBEST Education.
Học sinh hiện không theo học tại một trường PWCS có thể tham gia học hè không?
Có. Học sinh vẫn phải đáp ứng các tiêu chí học tập cho trường hè và thể hiện nhu cầu khắc phục hậu quả học tập để đăng ký Chương trình Khởi động. Bạn có thể liên hệ với văn phòng trường hè tại SummerSchool@pwcs.edu kèm theo thư từ trường hiện tại của bạn và bạn sẽ nhận được một mẫu đơn đăng ký qua email.
Học sinh trung học được phép học bao nhiêu môn học trong trường hè để lấy tín chỉ?
Học sinh trong chương trình Khởi động có thể tham gia một khóa học vào mùa hè. Học sinh cuối cấp ghi danh vào Học viện Tốt nghiệp có thể đủ điều kiện tham gia tối đa hai khóa học để lấy tín chỉ.
Học sinh có thể tham gia một khóa học mới trong trường hè để bắt đầu trước không?
Những học sinh muốn tham gia một khóa học mới để thăng tiến và kiếm tín chỉ lần đầu nên tham gia các khóa học thông qua Virtual Prince William
Học sinh của tôi chưa đáp ứng yêu cầu SOL. Họ có thể làm bài kiểm tra SOL trong mùa hè mà không đăng ký chương trình Khởi động kéo dài sáu tuần không?
Có. Học sinh có thể chọn cách khắc phục và kiểm tra trong hai tuần, hoặc tùy chọn chỉ kiểm tra. Nếu một học sinh đã đăng ký tham gia chương trình Khởi động kéo dài sáu tuần, thì học sinh đó sẽ thi SOL tương ứng.
Nếu một học sinh đã đăng ký một lớp học trong chương trình Khởi động để phục hồi tín chỉ, học sinh đó có cần đăng ký một khóa học SOL không?
Nếu học sinh đăng ký khóa học có SOL tương ứng (ví dụ: Đại số, Sinh học), học sinh đó sẽ tự động được đăng ký SOL nếu cần.
Nếu một học sinh trượt nhiều môn học, làm thế nào để học sinh biết nên đăng ký học hè ở trường nào?
Vui lòng nói chuyện với cố vấn của học sinh nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến khóa học hoặc bài kiểm tra thích hợp để thực hiện.