Vị trí các chương trình Khởi động

Địa điểm các chương trình học hè Khởi động

Một số trường được chọn để tổ chức các chương trình mùa hè. Trường tham dự Chương trình Khởi động được xác định bởi trường cơ sở của học sinh. Các trường chủ nhà được in đậm và các trường chuyển tiếp sẽ tham dự các trường chủ nhà cho Chương trình Khởi động được liệt kê bên dưới.

* Dịch vụ đưa đón sẽ được cung cấp.

Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Điểm dừng xe buýt có thể khác với điểm dừng xe buýt thông thường của năm học. Sẽ không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào dành cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt học hè sẽ được đăng và thông báo trước khi bắt đầu học hè. xin vui lòng xem trang web Dịch vụ đưa đón trường hè để biết thêm thông tin.