Địa điểm các chương trình học hè Vietnamese

Địa điểm các chương trình học hè

Chọn các trường được để tổ chức các chương trình học hè. Trường học hè được xác định bởi trường cơ sở của học sinh. Các trường chủ nhà được in đậm và các trường trung chuyển theo tuyến sẽ tham dự ở các trường chủ nhà cho trường hè được liệt kê dưới đây.

Dịch vụ Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Điểm dừng xe buýt có thể khác với điểm dừng xe buýt thông thường của năm học. Sẽ không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào dành cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt của trường hè sẽ được đăng và thông báo trước khi bắt đầu khóa học hè. Vui lòng xem trang web Vận chuyển trường hè để biết thêm thông tin.